Velkommen til vores hjemmeside

Opdateret 14. januar 2017

Samsø Pastorat - kalender for DECEMBER - se Samsø Sogns ny hjemmeside: www.samsosogn.dk

(www.samsopastorat.dk virker ikke længere)

Prædiken ved dåbsgudstjenesten 14/1 i Onsbjerg kirke om ægteskabet og relationerne mellem ægtefæller, og i hele familien. Hvordan syndernes forladelse og livet i dåben er til stor gavn i det daglige liv til at bevare troskaben - se 'Nyeste prædikener'

1. søndag efter helligtrekonger - se 'Nyeste prædikener'

Nytårsdag 2017

Nedskrevne forlæg for prædikenen til Nytårsdag 2017 i to stykker, et inspireret af Martin Luthers Galaterbrevskommentar (Galaterbrevet 3,21-29 læses nytårsdag i år), og et andet stykke inspireret af Dietrich Bonhoeffers bog Ethik. Se under 'Nyeste prædikener'

Johannes' juleprædikener fra julen 2016, se 'Nyeste prædikener'

 

Elisabeths nyeste mini-prædiken 11.12.2016 - dansk / English - se 'Elisabeth - Taizé'

 

Mit provsti har bedt mig dele denne film til så mange som muligt, så det gør jeg:

https://www.mm.dk/verdenscafeen#.VrHJsg3vQZM.facebook

Mulighed for samtale/forbøn:

Det kan f.eks. være behov for at få
- lettet sindet for skyld og svigt
- få hjælp til at takle nederlag/fjendskab
- forbøn under sygdom
 Tlf. 8659 6001 eller mail: jbg@km.dk
Venlig hilsen
Sognepræst Johannes Glenthøj, Samsø

Nyeste fra Elisabeth:
Miniprædiken fra Taizé-andagterne.

Se under 'Elisabeth - Taizé'

- Taala bainana - arabisk kristen salme, som vi synger ved gudstjenester og andagter med asylansøgere: https://www.youtube.com/watch?v=zeRgzJJFfQA
- Fadervor i arabisk sang:
https://www.youtube.com/watch?v=1WxqDMT2SQQ

Joy to the world!
Klassisk: http://www.youtube.com/watch?v=QEcqoZe9fu0
Pop: http://www.youtube.com/watch?v=i9o_mtkHSqM

Nyeste: To hymner af Efraim (4. årh.) oversat til dansk fra syrisk (med et grundigt blik på en tysk oversættelse) - se 'Syriske tekster'

Citat fra Evagrios, munk fra det 4. årh. e.Kr. - om vrede:
"Vrede er en vanvittig lidenskab...
Vandet bevæges
af vindens kraft,
og det vrede menneske rystes
af onde tanker.

Tåge, der stiger op,
formørker solen
og den rasendes tankegang
formørker forstanden.

Det langmodige menneske
ser ansigter,
forsamlinger af hellige engle,
og den, der er uden vrede,
øver sig i åndelig indsigt i skabelsen,
og modtager om natten
løsningen på hemmeligheder."

Link til dagens opbyggelige stykke - af Wilfrid Stinissen:
http://www.levendevand.dk/month/