Velkommen til vores hjemmeside

Opdateret 11. januar 2020

Prædiken nytårsdag om attituden til det nye år, og om hvad de enkelte bønner i fadervor betyder - se under 'Nyeste prædikener'

Prædiken til julesøndag, bl.a. med G.D. James' livshistorie, og Esther Mui synger Davids Salme 27,1-4 - se under 'Nyeste prædikener'

Prædiken til juleaften og juledag, se 'Nyeste prædikener'

Nyest på siden 'Engelske lovsange':

Above all powers / Over alle magter (26/11)

Knowing you / Alt jeg engang satte højt, byggede mit liv på

God will make a way og: Oh, to see the dawn

 

Nyeste arabiske salme med oversættelse:

Skal jeg banke på din dør / هل أطرق بابك

إلهنا عظيم / Vor store Gud

 

Nyeste persiske salme (25/12):

Glæde jer, I børn / شادی کمید ای فرزندان

 

Bønner til gudstjenester - se 'Bønner'

Elisabeths seneste prædiken fra Taizé andagt d. 10. januar 2020

 

Seneste om kirkefædrene: Artikel om julen i følge Efraim Syreren:

https://praesteforening.dk/wp-content/uploads/2018_Nr_51-52_side_1233-1260.pdf?fbclid=IwAR2j6fs3KTCOVJVYOnVgwzHSnSqoBKMUep040W15bjua8Lno3Qhw7SByZPI

 

Kristne sange på arabisk og farsi med oversættelse og lydskrift: se

http://www.interchurch.dk/aktiviteter/asylsamarbejde/materialer/musik

 

Samsø Pastorat - kalender: se Samsø Sogns ny hjemmeside: www.samsosogn.dk

(www.samsopastorat.dk virker ikke længere)

Mulighed for samtale/forbøn:

Det kan f.eks. være behov for at få
- lettet sindet for skyld og svigt
- få hjælp til at takle nederlag/fjendskab
- forbøn under sygdom
 Tlf. 8659 6001 eller mail: jbg@km.dk
Venlig hilsen
Sognepræst Johannes Glenthøj, Samsø

Nyeste fra Elisabeth:
Miniprædiken fra Taizé-andagterne.

Se under 'Elisabeth - Taizé'

Arabiske og persiske kristne salmer kommer senere på hjemmesiden. Indtil da, se www.interchurch.dk - her ligger nogle få især arabiske salmer, jeg har oversat.

Joy to the world!
Klassisk: http://www.youtube.com/watch?v=QEcqoZe9fu0
Pop: http://www.youtube.com/watch?v=i9o_mtkHSqM

Citat fra Evagrios, munk fra det 4. årh. e.Kr. - om vrede:
"Vrede er en vanvittig lidenskab...
Vandet bevæges
af vindens kraft,
og det vrede menneske rystes
af onde tanker.

Tåge, der stiger op,
formørker solen
og den rasendes tankegang
formørker forstanden.

Det langmodige menneske
ser ansigter,
forsamlinger af hellige engle,
og den, der er uden vrede,
øver sig i åndelig indsigt i skabelsen,
og modtager om natten
løsningen på hemmeligheder."

Link til dagens opbyggelige stykke - af Wilfrid Stinissen:
http://www.levendevand.dk/month/ 

Salige er de fattige i ånden, for Guds rige er deres.

Salige, det betyder: virkelig lykkelige.

De virkelig lykkelige er de fattige i ånden.

Fattige i ånden – det er når vi er afmægtige, det er når vi erkender, at vi ikke selv finder vejen til evig lykke.

Erkender, at det var en drøm, at paradis er her for altid. Jo, i momenter var det her, men når døden skiller os fra hinanden, så brister drømmen. Så indser vi, at der er noget, vi ikke får her. En fylde af lykke, som ikke bliver virkelighed her.

Fattige i ånden: det er vi, når vi erkender, at vi trods ydre rigdom er fattige.

Den fattigdom Jesus lovpriser, er den fattigdom i ånden, som vender sig til ham.

Fordi han alene kan fylde med en fylde af fred, som overgår al forstand.

Kan fylde med en glæde midt i sorg og mangel, en glæde, som varer ved – trods alt.

Jesus siger i grunden tillykke til den hjælpeløse, ikke fordi han eller hun er hjælpeløs, men fordi hjælpeløsheden baner vej for hjælpen.

I den første salme sang vi ordene:

Vi står med tomme hænder for din dom.

Det er egentlig barske ord, nemlig, at håbet ene kan komme, når vi har erkendt, at vi kommer til kort.

***

Jeg hjælper dig, hører vi profeten sige, at Gud siger. Og til fangerne: Gå ud! Til dem i mørket: Kom frem!

Det er et godt budskab, at trods sult og tørst, trods et liv i ørkenen, så skal de opleve en fylde i deres liv alligevel, opleve at få tørsten efter liv slukket.

Der er et løfte om et kildevæld for den tørstige, den der tørster efter mening, retfærdighed, fred i hjertet.

Og en kilde forsvinder ikke, men har altid nyt vand til at slukke tørsten.

Det er ud af sådanne ord, at Jesus siger: Den, der tørster, skal komme til mig. Den, der tror på mig, skal det gå som der står i Skriften: Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.

Det levende vand er Helligånden.

Og i læsningen fra Johannes Åbenbaring siger Jesus:

”Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet.”

For intet. Gratis.

Det er det glædelige evangelium. At vi trods sorg og lidelse og følelse af meningsløshed, så har vi gennem Jesus livets vand at drikke af.

Så der er håb trods håbløshed.

Så der er hjælp trods hjælpeløshed.

***

Jeg gør alle mine bjerge til vej, siger Herren ifølge profeten Esajas.

Alle bjerge bliver til en vej.

Et bjerg er enormt, jo tættere man komme på det. Det er massivt, en stor samling af klipper, sand og grus.

Alle bjerge skal blive til vej. Det er et løfte om, at der er en vej frem trods de bjerge, der synes at lukke for en fremtid.

Der er en vej.

Der er en vej trods alle tab. En vej med håb.

Jesus siger så: Jeg er vejen.

Vejen er knyttet til hans person.

Det er Gud, der er blevet eet med os i lidelserne og til sidst tog alle lidelser med op på korset og døde for verden.

Vejen går gennem et kors. Hans kors.

Han kors er blevet en himmelstige.

Eller som vi hørte fra Åbenbaringsbogen: ”Frelsen kommer fra vor Gud, og fra Lammet”.

Lammet, dvs. Jesus, som ofrede sit liv, ligesom et lam der bliver slagtet.

Den uskyldige, der ofrer sig for vor skyld.

Gennem ham og ved ham er der håb midt i håbløshed,

En mening midt i meningsløshed,

Og altid hjælp at hente midt i hjælpeløshed.

 

Kirkebønnen:

For enhver hjælpeløs

Enhver der sørger

Enhver der føler livet meningsløst

Enhver der er ulykkelig.

Fyld vor tomhed,

Gør bjergene til farbar vej,

Det beder vi om…

 

Giv os altid det livgivende vand, så vi ikke skal gå omkring og tørste.

Åbn fremtiden for os trods tab.

Kom med din fred.

Det beder vi om…

For syge. Bring lindring for smerter, helbred efter din vilje i Jesu navn. Det beder vi om…

For vort gamle Danmark. Giv visdom til regeringen, folketinget, kommunal-bestyrelsen, politi og domstole, ja alle som har ansvarsfulde poster iblandt os, at de må virke med retfærdighed og barmhjertighed. For alle andre folkeslag, og for fred mellem landene. Velsign alle, er prøver at skaffe fred. Vær med alle, der er udsendt i fredens tjeneste. Det beder vi om.

For dronningen og hendes hus. For vore kære.

For kristne ud over hele jorden, især dem, der forfølges, også mennesker der forfølges for en retfærdig sags skyld.

For os selv, når vi skal dø, at du ikke vil give os løn som forskyldt, men alene af din nåde og barmhjertighed, for Jesu skyld, vil skænke en glædelig opstandelse til sidst.

Amen.

 

 

في حبك جيت لأرضنا