20. søndag efter trinitatis 2021

17. oktober kl.10 i Tranebjerg kirke

De siger ikke nej. De går bare. Til deres sædvanlige ting. Til det, de i forvejen bruger altid på. De bruger tiden på sig selv.

De er helt tavse, svarer ikke engang på indbydelsen.

Manden, der alligevel kommer ind uden bryllupsklæder, er også tavs. Det står der ligefrem. Han er til stede uden at ville være en del af bryllupsfesten.

Han vil være der på egne præmisser, ikke på værtens præmisser. Værten, Kongens præmisser er, at ingen kommer ind i egenskaber hos dem selv.

Enhver må iklædes noget tøj, der passer til brylluppet. Må iklædes Jesu Kristi retfærdighed, som Han giver enhver, der tror på Ham.

Den fest, Jesus taler om, er som så ofte selve brylluppet mellem Gud og mennesker, som skal nå sit mål, når denne verden forgår.

Men vi er ikke glade for, at Jesus kæder brylluppet sammen med dommen. Og det ville være det letteste at sige: der er ingen dom. Men det ville også være usandt og føre mennesker vild. Tværtimod er vi dybest set lykkelige for, at vi med trosbekendelsen bekender, at Jesus skal komme at dømme levende og døde. Ingen anden. Den, der døde for verden for at gør os uretfærdige retfærdige ved tro på ham, han skal dømme verden. Det er der hvile i.

De, der tager imod indbydelsen, er både onde og gode. Uden forskel. Forskellen i forhold til dem, der bliver væk, er, at de her tager imod indbydelsen. Det er den eneste forskel. De indser deres åndelige fallit og fattigdom, deres afgrundsdybe behov for Guds hjælp, for frelse fra den korsfæstede og opstandne Frelser Jesus Kristus.

De har ikke noget imod at være sammen med alle mulige andre typer til brylluppet. De er bare ovenud lykkelige over, at de blev indbudt. De varmer sig ved brylluppet.

Da jeg var længst nede, lukkede jeg mig inde i min skal. Lykkelig, det var jeg ikke. Nej, fortabt. Uden fremtid. Hvorfor fortsætte med at leve?

Så kom Gud til mig i nogle drømme og ligesom standsede mig én gang for alle og spærrede vejen for mig. Jeg ved, at uden disse drømme var jeg stået i stampe.

Disse drømme tænkte jeg over et stykke tid.

Til sidst blev jeg et ydmyget menneske, der traskede hen i den lokale kirke. For jeg savnede kærlighed og fællesskab med andre i den samme tro. Det var det, jeg savnede.

Jeg længtes efter at føle mig elsket af Gud, så jeg vovede at tro, at Gud elskede mig, og jeg mærkede, at jeg havde brug for at møde menneskers kærlighed i menighedens fællesskab. Jeg gav egentlig afkald på min egen retfærdighed, for alt var kaos og meningsløshed. Jeg var også rent menneskeligt fortabt.

Jeg kom hen i kirken og var meget forbavset. I de år, jeg ikke havde været med der, tænkte jeg, at kirken nok var uddød, men nej, der var til min glæde en del mennesker der. Min sidemand på stolen ved siden af og jeg hilste på hinanden. Jeg blev glad, for han tog imod mig der på bænken. Det føltes SÅ godt.

Jeg kom altså og følte mig lille. Jeg kendte jo salmerne, så jeg sang også med. Tak, sagde en ældre dame på rækken bag mig efter gudstjenesten. Jeg var åbenbart ventet og savnet.

Det vil jeg sige til alle: Mærk efter, og giv din længsel efter Gud plads. Lad ikke noget eller nogen slukke din længsel.

Du skal vide, at du er ventet og savnet. Netop din sang, din stemme, dit ansigt, dit hele væsen.

Så mødes vi i sang. Der sker noget under sangen, som er uforudsigeligt. Vi bliver lidt efter lidt fyldt af Helligånden. Sammen.

Paulus siger, at vi skal ligesom tale til hinanden i salmer, det er ikke mindst Davids Salmer, som var Jesu salmebog. Men også skal vi tale til hinanden i hymner og åndelige sange, som vi jo gør ved gudstjenesten. Og Gud Helligånd gør Jesus levende for os og rører vore hjerter med varme, så vi får håb, styrkes og opløftes gennem sangen.

Gennem salmerne siger vi tak, dybest set, for at Jesus Kristus døde for os og er opstået og lever for og med og i os og er iblandt os. Sådan styrkes vores længsel efter Jesus Kristus, vi får kraft til at følge Ham, arbejde på at gøre, som han har lært os.

Historien i dag leder os hen til en klar konklusion, at vi må kapitulere betingelsesløst og tage vor tilflugt til ham selv som den, der alene har vundet sejren for os og stadig kæmper for os og vinder sejren i vort sted. Når vi først har givet fuldt og helt afkald på al selvgjort retfærdighed, er vi frie til at tjene andre, som Han tjente os. Som han ligefrem var lydig over Gud Fader helt til døden, sådan lærer vi at være lydige – ja, siger Paulus, lydige over for hinanden.

Virkelig? Ja, Vi kaldes til at underkaste os hinanden, på en måde kaste håndklædet i ringen og ikke være herre i eget liv. Kristus er vores Herre. Ingen af os kan være Kristi discipel solo, men altid kun i fællesskab med de andre. Og i fællesskabet er der brug for gensidig ydmyghed, imødekommenhed.

Sådan er der i menighedens fællesskab et opgør med vores selvtilstrækkelighed.

Her fyldes vi netop i vores utilstrækkelighed af Ånden. Og Ånden lærer os, siger Paulus, at sige tak for ALT, både i medgang og i modgang.

Gudstjenesten er som en foregribelse af festen i Guds synlige rige, den fest, Jesus selv glæder sig til.

Lovsangen når sit højdepunkt i nadveren, som netop på græsk kaldes eukaristi, taksigelse. Vi siger tak for brødet, for udfrielsen fra mørkets magt, at Gud har ført os over i sin elskede Søns rige. Vi bliver de små, der tager imod alt. Vi beder om, at Helligånden vil komme over os, når vi spiser og drikker, og så tager vi imod Herren Jesus Kristus selv i brød og vin. Vi modtager med vinen syndernes forladelse og opstandelsens liv og går glade derfra. Amen.

 

Udtog fra N.F.S. Grundtvigs prædiken i 1845 til denne søndag. 

Mange er kaldede, men få er udvalgte! Siger Herren i dagens evangelium. Førhen blev man forfærdede over ordene, nu kun forarget. Grundtvig siger, at den tid er kommet, som apostlen Paulus spåede om i brevet til Timotheus, den tid, da folk ikke vil tåle den sunde lærdom, men tager sig selv lærere i hobetal, som man nu lyster, og den del af den sunde lærdom, som folk nuomstunder, siger Grundtvig, mindst vil høre og vært kan døje, er ordet om saliggørelsens vanskelighed, om sjælenes fare og dommedagen ved Herrens genkomst. Altså netop hvad dagens evangelium stille os for øje, ikke kun med ordsproget: mange er kaldede, men få er udvalgte, men med hele lignelsen om det kongelige gæstebud, både de, der vragede det, og han, der gik ind uden bryllupsklædning, måtte miste.

Og med det samme kan vi med Grundtvig trøste os med, at de få udvalgte er alle dem, der af hjertet tror på Ham og er Ham bekendt som deres lys, deres liv og deres salighed. Vanskeligere er det heller ikke.

Hvad er det, Herren kræver af os?

Han kræver hverken selvgjort retfærdighed eller at vi randsager alle Skriftens dybder, men det er en hjertelig tro på ham og voksende hengivenhed til ham, så at den, der har det, kan og skal være rolig i hans fællesskab, som aldrig viser den bort, der kommer til ham, og som heller ikke vil eller kan miste nogen af alle dem Faderen har givet ham.

Evangeliet i dag svarer til det, vor Herre Jesus siger andetsteds: Stræb alvorligt efter at gå ind gennem den snævre port, og denne formaning forfærder os ikke, men indprenter os kun dybere, hvad vi har følt fra begyndelsen, at salighedens sag ikke er at spøge med, men må ligge os mere på hjerte end noget af alt, hvad vi ellers stræber efter i denne verden, fordi det nytte ikke et menneske, om han vandt hele verden, når han mistede og tabte sig selv.

Dagens evangelium slår fast, at det ikke er Herren Jesu skyld, at kun få kommer til lyset eller skønne på Guds godhed, som vil, at alle mennesker skal blive salige, men kan umulig gøre nogen salige imod deres vilje, eller i sandhed salige uden sandheds-kærlighed.

Ulykken hos den, der vil komme i eget tøj og ikke i det tøj, kongen stiller til rådighed, er ikke at ville have syndsforladelse og salighed på den eneste måde, den retfærdige, vise og nådige Gud kan skænke os dem. Og vi må også ønske i alle måder og af hjertet at  bliver som Guds enbårne Søn, Jesus, og vi kan kun dele Hans glæde og herlighed, når vi også deler Hans retfærdighed, ydmyghed og sagtmodighed, eller med eet ord: Hans renhed og kærlighed, som er bryllupsklædningen, Han vil skænke enhver, der tror på Ham. For den klædning skænkes med Ham og i Ham. For Han er vor visdom, retfærdighed, hellighed og forløsning.

Pladser ved bordet. Om fællesskab. 17. søndag efter trinitatis

Himlene, Herre, fortælle din ære.

Har vi set himlen smukkere end netop nu her sent i september?

Vi er alle sat her på jorden med den samme udsigt mod himlen, uanset hvor vi bor.

Det hele skaberværk er skabt af Gud til glæde for os. Vi skal sammen bruge det godt og til fælles gavn.

Men bedst glædes i al fald jeg over det hele, når jeg nyder det sammen med andre.

Det viser, at fællesskabet er så vigtigt.

Jesus skabet et nyt fællesskab. Ligesom forfra.

Han gik rundt under himlens bue sammen med disciplene. De gik på besøg og spiste sammen og talte sammen om dette nye fællesskab, Guds rige.

Endnu var der ingen af Jesu venner, der anede, at fællesskabet først for alvor skulle træde i kraft gennem Jesu død på korset.

For sådan har vi alle jorden rundt gennem Jesus adgang til at blive tilgivet, at få slettet det, vi ikke selv kan slette.

Og adgang til ved Jesu kraft at styrkes på alle mulige måder, også ved at Han fra tid til anden helbreder en af os for en sygdom.

Det var det, han havde gjort den helligdag, vi har hørt om i dag.

Han havde helbredt en syg, en der havde vand i kroppen.

Derfor er det også vores pligt hver søndag at bede for de syge. For de andre kommer os ved. Vi er et fællesskab. Vi er, som Paulus kalder det, ét legeme.

Ét legeme. Og når vi er det, så er der ikke nogen, der er mere værd end andre.

I samfundet kan det være, at nogen føler sig mindre værd end andre. Jeg hørte en tale nedsættende om sig selv, om det arbejde vedkommende havde, som om det ikke rigtig var noget. Er noget? Alle er nødvendige i samfundet, vi hjælper hinanden med det arbejde vi hver især har. I samfundet taler vi om hjulene i samfundet.

Men i menighedens fællesskab taler vi om, at vi er som ét legeme. Forskellige funktioner har vi, men vi er ét.

Ligesom vi ser ud på én og samme himmel. Vi har altså én Herre og Skaber. Vores alles himmelske Fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Vi kan være lidt væk fra Ham, men så sker der noget og vi åbner os for Ham.

Og hvad er det så ellers for et fællesskab, Jesus har dannet? Det fortæller han gerne en historie om. En historie om et bryllup. For hans fællesskab giver glæde og fred og forventning om mere glæde. Den største glæde, vi kan forestille os, er når to finder hinanden og bliver gift i kirken og med en dejlig fest bagefter. Jesus kalder sig åndeligt for brudgom, og vi er som bruden. Ja, det giver jo ikke mening, men det siger, at han giver sig virkelig hen til os, hver enkelt og som fællesskab.

Så lad os fortsætte med at spise ved borde, som han gjorde dengang. Og lad os modtage hans brød og vin, altså hans legeme og blod, som han forener med vores legeme og vores blod.

Når vi ser ud på himlen, eller går rundt i naturen, ser det dejligt ud, og vi kan måske fornemme Gud derude. Men når Jesus rækker sig selv i nadveren, i brødet og vinen, så kan vi være visse på, at her er han.

Det er et løfte. Sådan vil han trøste og styrke os til dagen og vejen. Til den uge der kommer. Til at leve med al ydmyghed over for hinanden, for vi er alle lige betydningsfulde. Leve med mildhed, så vi ikke slår kærligheden i stykker. Leve med tålmodighed, det betyder, at give hinanden elastik, som vi siger. Bære over med hinanden, for vi begår alle fejl og synder.

Hvad Jesus har lært os i dag om pladser, er at i Guds rige er der vendt op og ned på alting.

Så længe vi mener, at vi bør kunne have en vis placering – i det mindste blandt dem, der søger ærligt, eller blandt dem, som trods alt gjorde, hvad de kunne, eller i hvert ikke er hyklere – så må vi stå med skammen. Når vi indser, at vi skal blive som børn for at komme ind i Guds rige, når vi indser, at vi ikke har noget at komme med, da får vi lov til at gå frem til hæderspladserne. Og hæderspladserne – det er de mest beskedne opgaver, som vi endelig er blevet frie til at gøre, frie for al prestige. Og de pladser – de er netop de fornemste.

For Jesus kom for at tjene, ikke for at blive betjent, og det er til tjeneste vi sendes ud fra – gudstjenesten. Med et ønske om at holde sammen på fællesskabet med fredens bånd. Amen.

Taknemmelighedens søndag - prædiken til 14. søndag efter trinitatis

Denne søndag kan vi godt give navnet taknemmeligheds-søndag.

Eller takke-søndag.

En søndag til at mærke efter og tænke efter: Hvad har jeg at takke for?

Er jeg som de ni spedalske? De blev helbredt, men takkede ikke for helbredelsen, det ligesom bare skete og det var det 

Mange vil sikkert kunne nikke genkendende til det, jeg nu siger: at der har været situationer, hvor vi meget let kunne været komme slemt til skade eller det, der var værre.

Jeg må bekende: Jeg har ikke selv takket rigtig for det. Godt med denne søndag til at minde os om taknemmelighed.

Men nogen vil måske sige: Hvorfor sige tak? Det er vel blot tilfældighedernes spil, om det er gået godt i farlige situationer eller at jeg er blevet helbredt for en sygdom?

Eller er fotosyntese blot en tilfældighed. En fantastisk proces, hvor energi fra lyset optages ved hjælp af visse farvepigmenter (grønkorn) og omdannes til kemisk energi. Omdanner CO2 fra luft og vand fra jorden til sukker og ilt. Sukker og ilt. Fabelagtigt! Det bedste svar er tak!

Det kan være, at de ni spedalske, som blev helbredt, men ikke følte trang til at sige tak, at de mente, at Jesus var en magiker, bare kunne det der med helbredelse, og det var så det. Det var næsten en ekstra naturlig ting, der kunne ske. Dejligt, men grund til at sige tak? Nej.

Måske tænker vi, at vi kun skal sige tak, når der er sket ’noget særligt’. Måske er vores problem, at vi i det hele taget ikke takker for alt det, vi fik og får fra Gud.

Men måske glemte de bare at sige tak? Måske glemmer vi bare at sige tak? Og så går årene. Jeg husker en kollega, der engang sagde: Det er et meget lille ord at få sagt. Tak.

En anden har sagt: Taknemmelighed er verdens bedste øjendråber. Taknemmelighed får os til at se meget bedre og skarpere.

Vi får øje på mere og mere, vi har at være taknemmelige over.

Martin Lönnebo, en svensk biskop, som har sagt dette med taknemmelighed som verdens bedste øjendråber – han tilføjer: Prøv at tænke hver dag over noget, du har at være taknemmelig over. Bliv ved i et år, så har du 365 grunde til at være taknemmelig.

Vi danskere er ikke så glade for overdrivelser, men det viser sig, at vi ikke engang skal overdrive alt det, vi har at være taknemmelig over.

Salmedigterne skriver ud af erfaringen, som nu Brorson, der synger (Den Danske Salmebog nr. 5):

O, hvad jeg dog tusind tunger og alle toners bedste klang, hvor skulle sjælens lyst og hunger til Gud at prise denne gang oprette sig et paradis og mætte sig i Herrens pris!

Vores sjæl mættes ved at vi priser Gud for alt muligt! Tænk blot på en solopgang – eller en solnedgang!

Brorson vil gerne have hele naturen til at tage del i hans lovsang og tak: alle grønne skove, hvert et blad, siger han.

Han mener nok også, at Gud har skabt alle de her uendelig mange blade, så vi kan komme i tanker om at prise Gud.

Hans tak gælder først og sidst Guds nåde, altså Guds kærlighed, Guds uendelige overbærenhed og tilgivelse. Som han siger: nådens værk, som har omringet mig så stærk!

Nådens værk. Altså at Gud sendte sin Søn Jesus, som blev menneske og boede blandt os, led, blev pint, døde og blev begravet, men opstod på den tredje dag, ja er nu usynlig nærværende hos sine efterfølgere kloden rundt. Nådens værk. At Jesus døde i vort sted, i stedet for os. Så vi kunne gå fri.

Vore overtrædelser er nemlig i Guds øjne så forfærdelige, at det kostede hans Søns lidelse og død for at borttage vores skyld

Vi har langt fra så skarpt et syn, der kan se, hvor forfærdeligt det er, når vi foragter et andet menneske. Ja, vi ser let gennem fingre med os selv og vore overtrædelser. Men de andres! Dem ser vi skarpt.

Digteren fortæller nu, hvordan han helt personligt har fået mange prøver på, hvordan Gud har ført ham og altid fik fat i hans hånd, når vandene gik til sjælen.

Det vil jeg også gerne bekende og sige, at jeg har mange prøver selv på Guds hjælp og redning, når det så helt mørkt og sort ud.

Og digteren siger videre, at det er hans opgave ligefrem at kundgøre, altså gøre Guds godhed mod ham kendt for mennesker.

Det må ikke skjules. Det skal frem. Vi skal sætte ord på.

Og så ved vi godt, som digteren, at vores tak er ringe. Men vi prøver alligevel på at takke.

Og ikke glemme Guds velgerninger mod os.

De sygdomme, han rent faktisk har helbredt os for.

De gange, han faktisk udfriede os fra graven.

At han har mættet vort liv med gode gaver,

At han gang på gang har givet os ny energi, selv med grånende hår, så vi er blevet unge igen som ørne.

At han har vist os kærlighed og barmhjertighed, han er sen til vrede og er rig på troskab.

Hvor fantastisk er frem for alt Guds nåde og kærlighed, at han har tilgivet vor skyld?

Det er så fantastisk som afstanden mellem himlen og jorden. Han har ved Jesus Kristus bare fjernet vore synder fra os. Udraderet dem.

Ligesom den bedste far ville gøre.

Vi bliver mere og mere dem, Gud har skabt os til at være, når vi takker og priser Ham og Hans Søn Jesus, og Helligånden.

For Gud skabte os i sit billede, så vi skal ligne Ham. Vort svar på, at Gud har skabt os, er vor tak og lovprisning.

Den kristne menighed har vidst det fra begyndelsen. De kaldte simpelthen højdepunktet i hver gudstjeneste for ”Takken”, på græsk: Eukaristien.

Nadverbønnen er en tak for alt mellem himmel og jord, og så takken for at Gud tager det almindelige brød og det så gives til os som Jesu legeme og vinen som Jesu blod.

Jesus giver os sig selv, igen og igen. Lad os give os selv til ham, igen og igen, og til hinanden. Amen.

Prædiken om døre og duelighed! 12. søndag efter trinitatis

Duelighed. Duer vi til noget? Duer vort fællesskab til noget? Duer jeg som præst til noget?

Svaret er ja!

Vi duer til noget, men dueligheden kommer fra Gud. Vi duer ikke til noget i os selv, men vi har vores duelighed fra Gud.

Det er egentlig det samme budskab sidste søndag: Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og: Guds nåde har ikke været forgæves.

Heller ikke hos os.

Vi har ikke vores duelighed fra os selv, men dueligheden skyldes Gud. Vi er kun det, vi er, af Guds nåde.

Alle anstrengelser for at bygge noget op, også i vores fællesskab og kirke, er udmærket. Men dueligheden selv modtager vi. At det bliver til noget, der duer, skyldes Gud.

Vi kan også sige, at Gud udruster os ved sin Ånd. Puster liv i de ting, vi går og sysler med.

Gud Helligånd skaber liv af døde. Lukker døre op.

I dåben lukker Gud vor Fader døren op til paradis, til opstandelseslivet med Kristus.

En dør, der står åben, og som vi altid kan komme hen til og gå ind ad.

I den gamle kirke havde de Jesu ord med ved dåb. Ordet: Effatha! Luk dig op! Mennesket åbnes ved Jesu ord.

Springer døren op fra Gud til os, så kan mange andre døre springe op. Men det begynder altså med den dør, kun Gud kan lukke op.

Jeg kommer til at tænke på en scene fra Ringenes Herre. Det er måske lidt specielt, for selskabet skal gerne ind i et bjerg, for vejen fremad går gennem dværgenes miner under bjerget.

De kan ikke finde ud af, hvordan bjergets dør kan lukkes op. De skal sige et bestemt ord, en kort sætning. Længe kan de ikke finde ud af det, men til sidst får de indgivet den rette sætning og bjergdøren åbner sig for dem.

Den dør åbner sig ind til mange farefulde situationer og rædsler, men der er kun den vej frem for dem. For uden for blæser snestormen forfærdeligt.

Sådan kan døre lukke sig for os, og vi opdager senere, at kun på den måde åbnede andre døre sig.

Paulus oplever på et tidspunkt, at der er åbne døre og, tilføjer han, rige muligheder for ham, og – der er mange modstandere.

Åbne døre – og mange modstandere.

Det ser Paulus som åbne døre – netop det, at der er mange modstandere. Hvad mener han? Jo, at så er der mange og rige muligheder for at møde mennesker, tale sammen om troen.

Og i det møde med mennesker vide, at dueligheden kommer ikke fra os selv. Vi skal sådan set bare stille os til rådighed. Faste i troen med mildhed over for alle.

Vi skal selv være som åbne døre!

Som menighed bør vi også åbne den dør, at helbredelse er mulig for Gud.

Kristus har sagt til sine apostle, at du skulle lægge hænderne på syge og uddrive dæmoner. Så må vi også holde den dør åben. Derfor vil jeg invitere til med frimodighed at komme til forbøn efter gudstjenesten oppe ved alteret.

Vi skal om lidt synge salmen ”Op til Guds hus vi gå.” Salmen siger:

1 Op til Guds hus vi gå
og banke dristig på:
»Luk op«, det er vor bøn,
vi leder om Guds Søn.

Vi beder ikke om, at en hvilken som helst dør skal åbne sig. Vi beder om, at den dør skal åbne sig, hvor vi samles om Guds Søn.

Alle andre åbne døre kan virke attraktive, men de lukker sig om sig selv, for kun Jesus Kristus befrier os til at leve som fuldkomment frie mennesker.

2 Som lynild farer brat,
os døren er opladt
i dåb med Ånd og vand,
her står vor frelsermand.

Ja, døren er åbnet i dåben. Det er indgangen til livet døbt med Gud Helligånd.

Helligånden holder os altid åbne for Jesu tale og for alt sandt og ret.

3 Vor sjæl er døv og stum
for evangelium,
men høres vil Guds ord
og føres trindt på jord.

Det kan være vi skal leve med døvhed og stumhed, men døvhed for evangeliet, Guds Ord, det er det, der truer os dag efter dag.

Derfor må vi komme sammen og høre det igen og igen.

4 Guds ord til sjæl og krop
det siger selv: »Luk op!
Afsiger løgnen du
og tror Guds sandhed nu?«

Den dør, Gud åbner for os, kræver, forlanger, at vi samtidig lukker en anden dør. Nemlig løgnens dør, eller løgnerens dør. Og åbner os for Guds sandhed.

5 Det er hans Effatha,1
og tungen svarer ja!
Guds røst, som almagts hånd,
os skar for tungebånd.

Det ja, vi siger, viser, at vi er blevet åbne for evangeliet. Det er den første begyndelse, og vi har brug for at gentage det ja, så sjælen ikke ender i stumhed igen.

Det er det, der truer os som folk og menighed, at det ja bliver til et tja eller måske. Men da kan døren ikke åbne sig så let. Dog, er vi blot rådvilde, så står Gud os bi også med vores tvivl.

6 Så lærer os Guds Søn
sin egen barnebøn,
indånder i vort bryst
sin egen barnerøst.

Med det ja, vi siger, får vi Guds Søns barnebøn, fadervor.

Komme dit rige! Blot denne ene bøn er en bøn om, at selv gennem lukkede døre vil Gud lade sit riges kræfter komme til os og virke gennem os.

Apostlen Peter siger, at vi er både præster og konger i Guds rige. Så lad os hver især hjælpe hinanden med at være og virke som Kristi disciple til Hans ære og os til gavn.

Prædiken til 10. søndag efter trinitatis - om vores besøgelsestid

Hele folket hang ved ham, fortæller Lukas.

De hang ved ham. De så at sige hang ved hans læber: hvad han mon nu ville sige?

Verden længes efter sand myndighed, og den var det, Jesus havde. En myndighed, som folk aldrig før havde oplevet. En ufordærvet, en djærv myndighed, som kom indefra og ikke fra noget ydre.

Jesus stod over for folkets præster og ledere med ordet alene. Men det var også det, han stod med. Det sande ord. Hver gang.

Og hvilken sandhed taler han i dagens evangelium? At Jerusalem ikke anede, hvad der skulle tjene til byens fred.

Det var skjult. Det eneste, der kunne tjene byen til fred, var at tage imod Jesus Kristus selv som deres Frelser.

Det nægtede byen.

Ligesom folket havde nægtet at lytte til profeter som Jeremias, der prøvede at tale folket til rette, prøvede at få folket til at søge freden hos Gud i stedet for i ydre ting.

Folket nægtede dengang at lytte, og på Jesu tid lytter folkets ledere heller ikke, men nægter at følge Jesus.

Men hvis Jesus nu er sandheden selv, så får vi fred, hvis vi følger Ham. Så er Han vor fred.

Den fred kostede Jesus Kristus angstens sved i Getsemane have og blodet og døden.

Men så har Han med egne ord efterladt os fredens ord. Ordet der skaber den fred, verden ikke har og ikke kan give.

Den fred, der gør den, der er bange, barneglad,

Og som gør rolig over for fjenden og midt i våbenbrag.

Jesus lod Jerusalem vide, at krigen ville komme, der ville komme våbenbrag. Jerusalem ville faktisk falde som by. Og det skete kun nogle årtier efter Jesu opstandelse.

Verdens fred er ikke noget at bygge på.

Vi lever sådan set ret fredeligt. Men vi kan ikke bygge det evige liv på det. Det er at leve på en løgn.

Jesus forudsiger katastrofen. Den katastrofe, som så mange film er optaget af.

Hvorfor kommer katastrofen? Fordi ”du kendte ikke din besøgelsestid”, siger Jesus.

Hvad vil det sige? Det vil sige, at Jesus var kommet og overvågede og besøgte folket og pegede på alt, hvad der skulle føre folket til Guds fred.

Folket opfattede ikke Jesu komme som deres besøgelsestid. Men det var det, det var.

Folket havde fået besøg af Guds Søn. Men selv det førte ikke til omvendelse og erkendelse.

Havde folket kendt dets besøgelsestid, da havde de omvendt sig og havde modtaget Guds tilgivelse.

Hvad med os i Danmark, i Vesten, os på Samsø? Er der noget for os danskere, som hedder vores besøgelsestid? Ja, vi har jo Jesu ord i rigeligt mål at høre og lytte til. For hver enkelt af os og for os som folk er der altid et spørgsmål: Vil jeg, vil vi følge Jesus Kristus? Af hele vort hjerte? Eller af et halvt hjerte? Eller slet ikke? Vi ved, at Jesus foretrækker, at vi enten er helt kolde eller helt varme, men lunkenhed kan han ikke holde ud.

Et ja der bliver til et tja.

En troens rygrad: Ja, vi følger Ham, og vi mener det. Vi tager det på os.

Da Guds Søn kom med freden, var det egentlig blot tro, han spurgte om. For kun troen alene opnår Guds nåde og fred.

Vi lytter til Hans undervisning. Vi vil lære af Ham og blive ved med det.

Vi vil som folket dengang hænge ved Hans ord, fordi det er ord, der befrier os fra at frygte noget som helst andet end Ham.

Ord, som sætter os fri til være glade som Guds børn. Ord, som får os til at blive aktive i troen.

Det er det, Paulus taler om: Vi har hver især fået nogle evner og gaver, som vi bør bruge til fælles gavn. Vi har ikke fået vore evner for at grave dem ned. Det går bare ikke. Det er livsfarligt. Tænk, at lade evnerne dø, som hvis vi gravede en skat ned i jorden.

Kære Kristi venner! Der er brug for alles evner i menigheden. Til at bygge os op sammen. Ingen kan undværes.

Det er som med et legeme. Hvem kan særlig godt undvære et ben eller en hånd? Nej, vi har  brug for alle lemmer.

En er god til at få os i godt humør og smile, en anden kan undervise, en tredje kan trøste, en fjerde igen kan hjælpe og se, hvor der er brug for hjælp. En femte har forstand på økonomi og kan holde styr på menighedens penge. En sjette kan synge for, en syvende kan spille, så menigheden kan synge godt med, en ottende lytter så godt, at vedkommende kan minde os andre om det, vi har lært, en niende har fået givet gaven at helbrede, en tiende får gode ideer til gavn for os alle, men Gud virker det altsammen i alle.

 

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis - om klogt at bruge det, vi har fået givet

En af de unge spillere i lørdags fik bolden ud over mållinjen, og jeg råbte det. Men spilleren påberåbte sig Gud og sagde: Gud ser det!

Det blev til en del udvekslinger om, det Gud ser af uretfærdige afgørelser i en fodboldkamp, endda uden en dommer til stede. Også da vores hold gav modstanderne bolden, fordi VI havde fået bolden ud over linjen. Gud ser det, råbte jeg tilbage! Der blev en skøn fornemmelse af, at vi alle er under den fælles bedømmelse af vore handlinger. Og alle sammen er uretfærdige her og der.

Vi har hørt i læsningerne, at vi ikke skal være nærige med at give til den, der beder om hjælp.

Og vi hørte, at vi er i mørke, hvis vi siger, at vi ikke er syndere.

Men erkender og bekender vi det, da vandrer vi i lyset.

Og det er sådan, at fællesskabet overhovedet bliver til på. For vi lever sammen af, at Jesus, Guds Søns blod renser os fra al synd. Og han døde for hele verden.

Det er den dybe retfærdighed, at den Retfærdige dør for os uretfærdige.

Vi er alle som den utro godsforvalter. Vi har ifølge evangeliet svindlet alle sammen for enorme summer, og vi kan ikke tale os ud af det, kun dulme den dårlige samvittighed med alskens ting.

For eneste udvej for os er, at gælden eftergives.

Men det er nu ikke helt det, der fortælles af Jesus i den lignelse, vi har lyttet til.

Eneste udvej er her, at vi smide om os med det, vi har fået, penge, ejendom, evner, selve livet. Og smider om os også med Guds forkyndelse af nåde til enhver, der vil tage til takke med den, nåden.

Verdsligt kan vi bruge meget energi og tankekraft på at sørge for, at det går os godt økonomisk. Åbner man radioen på P1 i al fald om dagen, så dukker ordet økonomi næsten uafladelig op. Og det er også i sin orden, for økonomi betyder husholdning, og det er netop det, det i dag drejer sig om: hvordan vi har udført vores husholdning, holdt hus med det, vi har fået.

Men – mener Jesus virkelig, at vi skal skaffe os venner i lyset med hjælp af vore penge og ejendom?

Ja, det er svært at tale sig uden om!

En, der for alvor brugte mammon på en meget speciel måde, var Oskar Schindler. Han var kendt for at være grådig, ludoman og dranker og glad for kvinder. Men han var samtidig livet igennem troende katolik.

Han blev nazist og i kraft af det reddede han 1200 jøder, som var ansat på hans fabrik, der lavede pander og potter til den tyske hær. Oprindelig ville Schindler simpelthen tjene penge ved hjælp af billig jødisk arbejdskraft, men senere begyndte han at beskytte sine arbejdere uden hensyn til omkostningerne.

Han bestak med mægtige summer en kommandant og var alligevel et par gange ved at blive fængslet, for der måtte være fiflet med noget.

Ved krigens slutning var han tæt på at have brugt hele sin formue på bestikkelse.

Schindler blev begravet i Jerusalem. For et par år siden, da der kun var en af de 1200 jøder i live, var der en markering i Jerusalem. Den overlevende kvinde på 93 sagde: ”Hele min familie, mine forældre og min bror – de døde alle under Holocaust.”

Hun var blandt flere hundrede jødiske kvinder, der var blevet deporteret til Auschwitz. Hun sagde, at da de kom dertil, troede de ikke, at de ville komme derfra igen. Mod alt håb lykkedes det Schindler at betale dem ud efter et par uger ved bestikkelse.

Ved Schindlers grav fortalte en anden kvinde, hvis forældre han havde reddet:

”Jeg fødte fem børn, vi har 36 børnebørn og over 120 eller 150 oldebørn – efter 120 stoppede vi med at tælle.” Hun tilføjede: ”De er alle dine…det er alt sammen din fortjeneste.”

Nu er det op til os at bruge det lys, vi har modtaget i dåben, dele ud af det lys, der gør det af med mørket.

Vi kan lade os inspirere af det jødiske udsagn: Den, som redder ét liv, har reddet hele verden.

Og vi hører, at vi ikke kan adskille tingene i noget åndeligt og noget verdsligt. Vi har fået alt for intet og skal give det for intet.

Den frihed, vi har fået ved Jesus Kristus, så vi ikke skal trælle under alt muligt, den frihed skal netop sætte os fri til alt det, der gør gavn.

Gå da frit enhver til sit

og stole på Guds nåde,

da får vi lyst og lykke til

at gøre gavn som Gud det vil

på allerbedste måde.

Og lad os ikke se os tilbage, men fremad!

Guds nåde åbner os, så vi får lyst og lykke til at gøre gavn efter Guds vilje, og det er den allerbedste måde.

Hvad stiller vi op med vores vrede? Prædiken til 6. søndag efter trinitatis

Det er dejligt at følge med i en krimi. Tag en Poirot af Agathe Christie.

Alle er under mistanke. Alle. Vi følger med i, at alle kan have grund til at ville rydde et menneske af vejen.

Men det forfærdelige er, at det krimien kredser om, er den virkelighed, Jesus kaster lys over.

At vrede mod ens medmenneske er mord.

Det handler om foragt for det andet menneske, det handler om at regne den anden for et ikke-menneske, en man hellere så død. I tanker og måske også ord kaldes den anden for

Paulus citerer et sted fra Salmernes Bog i Gammel Testamente, hvor det rent ud hedder: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.  Rom. 3,10-12.

Krimien belyser, hvordan vi alle kunne have begået de forbrydelser, der begås. Vi gør det bare ikke alle sammen, fordi noget i os holder os tilbage. Det kan være de ti bud, lovens bud, der standser vanviddet i os.

Men hvor krimien hører op, begynder evangeliet. Her får vi nemlig en retfærdighed fra Gud uden lov, helt uretfærdigt, alene ved tro på Jesus Kristus som den fuldkomne retfærdighed, som han gennemførte ved at dø for os alle sammen på korset, men vel at mærke dø som fuldkommen Gud og fuldkommen mennesket på én gang.

Kun i kraft af Kristi retfærdighed kan vi stå retfærdige for Gud til sidst.

Den gode nyhed: Gud kommer os nær i sit ord. Sådan ejer vi allerede her himlen! Vi har ikke bruge for at lede på fjerne steder. Det er slet ikke så svært.

Således opmuntret kan vi kaste os ud i at arbejde med os selv.

Jesus stiller skarpt på vrede. Hvad stille vi op med vores vrede? Er det bare en følelse, som er normal og helt i orden? Skal vi gøre noget ved vores vrede? Og hvad skal det være?

Jesus fordrer, at vi seriøst arbejder med vores vrede. Han siger, det er det samme som mord! Vrede er mord.

Det er at frakende den anden værdi i Guds øjne.

Jesus trækker de store advarsler frem: den der bruget et groft skældsord om sin broder, skal dømmes ved en højesteret, og hvis man bruger et mindre groft skældsord, skal man dømmes til Helvede.

Selv den mindste overtrædelse kan føre dom og ødelæggelse med sig.

Når vi sådan er blevet sat skakmat og må se os selv i spejlet med det, vi har kaldt andre, giver Jesus os en opgave.

Nemlig at forlige os med hinanden, mens der er tid til det.

Men hvordan tilgive den, der har behandlet mig så groft? egnet mig for ingenting

Ja, hvis vi igen ser på, at vor egen vrede har været som mord, så kan vi nok overveje, om vi ikke kan tilgive den anden, når det er mig, der rammes af en andens vredesstråler.

Jeg hørte forleden nogle unge mennesker fortælle om uforsonlighed og vrede opgør i familierne. Så blev jeg spurgt om et råd. Elsk din fjende, var det der kom ud af min mund. Om den fjende er din far eller mor eller søskende eller hvem det er. Vend den anden kind til, tilføjede en fra gruppen.

Ja, det er det krav Jesus stiller til os. Der er ikke angivet andre veje.

Men hvordan skal vi dog kunne efterleve det?

Ja, nu kommer vi til den proces, der er at være en discipel af Jesus.

Processen for den, der er døbt, er følgende:

At hver dag lade vreden begraves i dåbsvandet og så stå op hver dag forenet med Kristus i opstandelsens kraft til at lade vreden fare! En daglig proces.

Grundlæggende, siger Paulus i den læsning fra hans brev vi hørte før, grundlæggende er vi i dåben døbt til et helt personligt forhold mellem os selv og Kristus.

Og der er en bevægelse i dåben.

For det første bliver vi dåben forbundet med Kristi død, siger Paulus.

Det er helt reelt i forhold den historiske begivenhed: Guds frelse gennem Kristi død på korset.

Paulus bruger udtrykket, at vi er begravet med Kristus ved dåben.

Begravelsen er beseglingen af døden, der er indtrådt.

Venner og familie forlader den dødes legeme i graven og tager hjem uden ham eller hende. Livet deles ikke længere.

Så den død, vi døde i dåben, var en død, der er forseglet med begravelsen.

Der er ikke længere nogen vej TILBAGE for os, kun FREMAD.

For nu, siger Paulus, skal vi leve et nyt liv. Vi skal begynde en ny livsstil, som har konsekvenser ned i detaljerne i vores hverdag og den måde, vi lever sammen på.

Vi regner Jesu død for vore synder som vores død og Hans opstandelse som vores liv.

Kristi død gælder som vores død bort fra synden, fra vreden.

Så sendes vi hver dag ud til at leve et nyt liv i opstandelsens kraft. Ud til forligelse, tilgivelse.

Og med Jesu støtte og ord kan vi godt tage fat på det.

Vi tager fat på at lade mund og hjerte følges ad. At de ord, vi fører i munden, også svarer til hjertet.

At lade vreden fare, at søge forligelse, at elske fjenden, det er muligt for os, når nu Jesus er død for vore helt personlige synder, som med i den gæld, han betalte med sin død.

Så er jeg jo fri til at handle. Jeg er selv tilgivet, jeg er ikke længere Guds fjende, men ven, jeg er blevet forligt med Gud. Så er jeg fri til at række alt dette videre til andre.

Og når vi sådan arbejder på det, så er det en bedre retfærdighed, vi arbejder på. Fordi den er grundlagt på Jesu retfærdighed ved hans stedfortrædende lidelse og død for os og hele verden.

Hele Gammel Testamente peger samlet set på, at der måtte et offer til for at vor skyld kunne udraderes. Det skete med Kristus.

Og når vi synes, vi er tvære og ikke vil i gang med at standse vreden og uforsonligheden, så har vi ved dåben modtaget Helligånden i vore hjerter. Så beder vi om Gud Helligånds bistand til at holde processen i gang i vore hjerter. Amen.

Læg ud på dybet! Prædiken til 5. søndag efter trinitatis 2021

Femte søndag efter trinitatis 2021
 
Ved vi, hvorfor Jesus valgte Peter til apostlen over de andre apostle?
 
Var det fordi han var god til at sejle en fiskerbåd rundt i Galilæas sø? Nej.
 
Var det fordi han var dygtig til at tale? Nej.
 
Var det fordi han var fisker og ikke tømrer? Nej.
 
Hvad var så grunden til at Jesus valgte Peter?
 
Det var fordi han gjorde, hvad Jesus sagde.
Han adlød.
 
Han havde det ikke bare i munden. Han gjorde det, Jesus bad ham om at gøre.
 
Og kære menighed! Der sker store ting, når vi er parat til at gøre det, Jesus vil, vi skal gøre.
 
Når vi hører godt efter hans tale og lukker ned for vore egne ord.
 
For ellers kan vi jo ikke høre, hvad han siger.
 
Altså, Peter adlød Jesus. Og for os, der er døbt til at tilhøre Jesus Kristus, følger, at vi også følger efter ham.
 
***
 
Og hvad var det så, Jesus bad Peter om at gøre? Var det noget svært? Egentlig ikke.
 
Var det noget let? Ja, på en måde.
 
Jesus sagde: Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!
 
Så det var det, han skulle – ud på dybet, ud på det dybe vand.
 
Sådan skal vi også adlyde – og lægge ud på dybet.
 
Dybet – det er at møde Guds vælde. Vi oplever et mirakel. Det gør os små – og lykkelige. Jeg gennemlever en krise i mit liv, hvor jeg opdager min egen uværdighed. Eller jeg laver fejl, som jeg føler mig fordømt for af andre mennesker.
 
Så må jeg sige til Gud: Jeg er hverken mennesker eller dig værd, men jeg kan ikke undvære dig, Gud!
 
Det kan være øjeblikke, hvor vi føler os reddet, da der ingen redning kunne være. Hvor tingene i vores liv vendte, og vi blev glade igen.
 
Men vi skal som menighed ud på dybet sammen også! Vi skal også ud på dybet og fange mennesker. Fange mennesker, så de bliver mere levende end nogensinde. I det specielle græske ord for at fange indgår ordet liv eller levende. Vi skal være med til at bringe mennesker ud af fangenskab i livet, som får dem til langsomt at dø i opgivelse og uden håb.
 
Vi skal hjælpe med til, at de og vi bliver levende fisk i vandet, i dåbsvandet. Det vand, som der siges over: Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
 
Vi har modtaget Gud Helligånd i dåben til at vejlede os, hjælpe os i al nød, styrke os med kraft og trøste os, når sorg og bekymringer overvælder os. Gud Helligånd er som solens varme, der giver os nyt liv og gør os glade.
 
Sådan som vi sang i dåbssalmen, de Freya blev døbt:
 
Fyldt af glæde, men også fyldt af bæven. Peter og de andre var rædselsslagne over den mærkelige fiskefangst, vi kan bæve for, hvad fremtiden skal bringe. Til os lyder Jesu ord, et ord, der genlyder gennem hele evangeliet: Frygt ikke! Vær ikke bange! Læg jeres liv i Gud Faders hånd, hvad der end kommer til at hænde.
 
Vi er også fyldt af undren over det mægtige univers, hvor vi er som et fnug, og hvor de små og mindste er størst.
 
Blot ved at tage imod Guds kærlighed.
Og blive ved med at leve af Guds nåde som dagligt brød.
 
Ved dåben er vi som åndelige fisk født på ny til et liv i Kristus, til et åbent liv i tro og tillid.
 
Vi er nemlig, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 6, begravet og døde med Kristus, da vi blev døbt og steg ned i dåbsvandet, i dybet. Men så skal vi også hver dag stå op af det dyb med Helligåndens kraft, med Jesu opstandelses kraft, og leve som Paulus siger: et helt nyt liv.
 
Vi har op- og nedture, og til stadighed må vi bede Gud skænke os troen, for gennem troen har vi del i en fuldkommen glæde, som intet kan ødelægge.
 
Lad os tage ud på dybet, ud i folkedybet, kaste al angst og uro væk og lad os kaste os ud i at leve som kristne, i enighed om at gå vejen sammen med vor Herre Jesus, og gå vejen i hans fodspor.
 
For det er den indbyrdes kærlighed, der for alvor vil få mennesker til at lade sig fange ind af Jesus Kristus.
 
Det ved apostlen Peter om nogen. Derfor siger han: Lev i enighed, vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Med andre ord: vi skal dele ud af vores arv af velsignelse!
 
Tag gerne jeres sætning med, som ligger på salmehylden. I kan evt. udveksle dem med hinanden.

Prædiken 13. juni 2021 - 2. søndag efter trinitatis

På grund af det, der skete i Parken under Danmarks første fodboldkamp i går aftes (12. juni), var der en indledning, der satte ord på de følelser, man har her dagen efter, at Christian Eriksen faldt om og senere kom til Rigshospitalet. Han fik hjertemassage og er nu stabil og kan tale. Den tysthed, der faldt på tilskuerne på grund af Eriksens situation liggende på grønsværen, indtil han blev båret ud, den tysthed var et udtryk for respekt og angst for, hvad der mon var sket. Samtidig så vi kærligheden, som medspillerne viste Eriksens, da de stod vagt rundt om ham og skærmede ham på grønsværen i forhold til kameraer og publikum. Og den bevægelse med tårer, som mange, også kommentatorerne havde, virkede stærkt på os, der så kampen på skærmen. Den kærlighed, som er et godt billede på det, der blev læst under denne gudstjeneste om kærligheden i 1. Johannesbrev.

Skal vi ikke bare dø og så er det alt sammen forbi?

Betyder det noget, hvordan vi lever og har levet?

Betyder kærlighed noget?

Måske skal vi begynde helt forfra.

Med at undres over, at tingene er som de er.

TV2 har ladet sig undre over duehøgens vanvittige egenskaber. (Se linket: https://livsstil.tv2.dk/2021-05-27-oejnene-stiller-skarpt-paa-den-lille-roedhals-faa-sekunder-senere-bliver-den-flaaet)

Duehøgen ser med en opløsning, som er 1000 gange kraftigere end et kamera.

1000 gange.

Og hvad skal duehøgen bruge denne utrolige synskraft til? Den kan ovenikøbet til sidst zoome ind. Ja, på byttet.

Al denne synskraft, denne evne til at zoome, skal til for at duehøgen kan nedlægge sit bytte, en lille eller lidt større fugl.

Med den måde, dens vinger er konstrueret på, kan duehøgen flyve under radaren og mellem tætte grene uden en lyd.

Vi har også fået vinger. Bønnens og troens to vinger. Med de to vinger kan vi komme igennem alt buskads i vores liv og leve.

Vi kan få den åndelige mad, som gør, at vi aldrig skal sulte.

Og det er Helligånden, der giver os øjne at se med, så vi ser, hvad det menneskelige øje ikke kan se. Men ikke Helligånden alene virker en stor åndelig synskraft hos os. Nej, for uden kærlighed bliver den åndelige synsevne til kold iagttagelse.

Kun Kærligheden og Sandhedens Ånd, Guds Ånd, kan åbne troens øjne. Da kan vi fokusere, zoome ind på det væsentlige.

Lad os bede Gud Helligånd i kærlighed åbne vore åndelige øjne for, hvad vi har hørt i dag.

Vi zoomer ind på profeten Esajas. Først på festmåltidet, han taler om.

Et festmåltid. Hvor trænger vi til en kæmpe fest. En fest med fantastisk mad, hvor alle sorger glemmes for altid. Det er Guds rige, det vi kun i ånden kan se nu. Hvor sløret skal tages af vore øjne, ja, af alle folkeslags øjne. Døden skal opsluges for evigt.

Og Herren tørrer tårerne af hvert ansigt, og han fjerne spotten mod sit folk fra hele jorden.

I Guds synlige rige, når Jesus kommer igen, skal vi sige: Han var vort håb, mens vi gik der i verden, vi oplevede, at Gud gang på gang frelste os. Vi satte vores håb til ham, og han har ikke gjort os til skamme. Nej, nu kan jublen og glæden fylde os uindskrænket.

Men når vi hører Jesus fortælle om det store festmåltid, så bliver vi kede af det. For der er ikke uindskrænket glæde.

Mennesker undskylder sig og vil ikke med til festen, de har vigtigere ting for, ting, de ikke kan slippe, selvom det er komplet uforskammet at takke nej til denne mand, som jo er Gud selv.

Der er en, der er blevet gift for nylig, han siger bare, at han ikke kan komme. Han undskylder sig ikke engang. Nogen mener, det skyldes, at han er under tøflen.

Lad os lige blive ved det.

Jesus vil gøre op med alt, hvad der forhindrer os i af hjertet at følge ham. Ikke at være under nogen som helst tøffel.

At have modet til at sige fra over for alt, der er tøffelagtigt.

At følge Jesus, vor Herre og Frelser, vor gode Hyrde, Opstandelsen og Livet, verdens Lys, Livets brød, Vejen, Sandheden og Livet.

Skulle vi ikke følge ham, som er Livet selv, fra hvem vores liv stammer, og som overvandt døden og har knust dødens magt, Satans magt, syndens magt?

Så vi i følgeskab med Ham kan leve, nu og i al evighed.

Vores forhold til Jesus er udfordret hele tiden. Hjertet er dybt. Der kan komme åndelige kriser. Mennesker mister troen på grund af håbløs sygdom. Andre får troen netop da. Vi forstår ikke alt dette.

Vigtigere er, at vi tager imod indbydelsen.

Til Guds rige, det store festmåltid, hvor Jesus selv sidder for bordenden.

Her er Abraham, her er kong David, her er profeten Esajas, hvem Gud gav syner som ingen anden før eller siden, så han så ud i fremtiden, ja, til evigheden. Talte, så vi må gå i os selv i gråd over vor usselhed. For han lader os se vore synder og overtrædelser med al dens forfærdende dødbringende kraft, som kun kan overvindes af Gud selv.

De, som var langt fra festmåltidet, som ikke gjorde sig håb om at komme med, fattige, vanføre, blinde og lamme, dem hentede manden ind til den fest, Jesus fortæller om.

Der var ikke én af dem, der takkede nej. De kom alle.

Lad os erkende vores åndelige fattigdom uden Gud og Jesus sige ja til invitationen.

Så lad os følge dem og lade os kalde ind i fællesskab med Jesus i vores hele liv. Vi kan ikke kalde os selv. Vi må lade os kalde af Ham. Komme så meget ned i gear, at Helligåndens tyste hvisken i os kan høres. For vi, der er døbt til at tilhøre Jesus Kristus, har modtaget Helligånden fra Faderen, som Jesus har sendt ind i vore hjerter.

Vi kan så ofte og længe ligesom leve med et slør over vore hjerter, så vi ikke mærker Helligånden, der kalder på os.

Men hvis vi føler os handlingslammet, triste, bange og uden håb, så kalder Gud os netop til glæde og fred nu og i evighed, for Han længes efter os.

Kalder os til at elske Gud af alt, hvad vi er, kalder os til at blive i kærligheden til Ham og til hinanden.

Johannes siger så vidunderligt i sit brev til os:

Vi er gået over fra døden til livet. Hvordan ved vi det? Fordi vi elsker brødrene og søstrene, svarer Johannes.

Det er så smertefuldt, at den, der ikke elsker, bliver i døden. Hader vi vor bror, er vi mordere.

Vejen til livet går gennem døden. At vi gør op med det, der er død i os, med had.

For kærligheden er sådan: At Jesus, vor Herre, satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte vort liv til for hinanden. Og det at sætte livet til for hinanden betyder at sætte vor selvbehagelighed til side og støtte hinanden.

Så er vi altid i en kamp for at forblive i kærligheden, forblive efterfølgere af Jesus.

Og ad os som kirke tage fat. Skulle vi ikke også gå ud på gader og stræder, når vor Herre anbefaler dette på det kraftigste?

Så vi kan møde hinanden derude, ikke kun herinde. Men også herinde. Hvor skønt, at vi stadig kan det. At det er muligt for os.

Lad os hver for sig tænke over, hvordan vi kan støtte fællesskabet og hinanden. Og én ting er sikkert: der er brug for os alle, hver enkelt, med ideer, med indsigt, med tjeneste. Amen.

Byggegrunden, revner og tætning af revnerne. Kærlighedens treklang

1. søndag efter trinitatis 6. juni 2021. 

Nordby kl. 9.00, Onsbjerg kl. 11.00

 

Byggegrunden

Vi har hørt om det helt afgørende: at tætne revner. Uden behandling ender et hus med at falde sammen, hvis der ikke gøres noget ved revnerne. Det gælder også vore kirker. 

Men før vi ser på revnerne, må vi se på grunden, vi bygger på. Bygger vi på sand eller klippe? Klippen er Jesus Kristus, det er den grundvold, som holder uanset hvor meget huset ellers kan se ud som en ruin.

Uden Ham som grundstenen flyder vi frit omkring og vores hus er åbent for sammenfald. Det kan ende med at falde ned om os.

Grundlaget er, at vi bekender os til Jesus Kristus som verdens Frelser, som Guds Søn, der kom og blev et menneske, levede blandt os, døde på korset for vore synder og opstod med kraft påskemorgen.

Så ved vi, hvad der er op og ned. Så er Kristus mellem os og døden. Da er vort håb urokkeligt som Han, at døden ikke får det sidste ord, men vi skal opstå, som han er opstået og mødes med ham i hans rige til sidst på den fantastiske dage, vi venter på med længsel, hvor synd og død er overvundet.

 

Men nu til revnerne

Først skal skaden kortlægges. Hvorfor er der kommet revner? Og hvordan har man tidligere behandlet revnerne?

Skaden er stor. Det fortæller profeten Esajas med ord fra Herren. Skaden sker dag ud og dag ind, når vi lader ondskaben tage til uden at standse den, når vi lader folk gå undertrykte rundt, mobbede, sårede; når vi vender ryggen til vore egne.

At tætne revner på denne måde fører meget godt med sig, siger Esajas. Da bryder dit lys frem som morgenrøden. Morgenrøden – til en dejlig nyfødt dag, hvor undertrykkelse er i gang med at blive bekæmpet, ondskaben ligeså.

Da omgives vi af Guds retfærdighed foran os og af hans herlige morgenrødes lys bag os.

Den rige mand var ligeglad med andre mennesker og Gud med.

Vi mennesker er ellers gode til at orientere os om alt muligt vigtigt for os. Det har den rige mand også gjort, helt sikkert. Det var jo faktisk derfor, han var så rig og kunne nyde et liv uden bekymringer. Men også uden at orientere sig om situationen lige ved hans indgangsdør.

Der lå ellers Lazarus. Han var sikkert handicappet, krøbling, for han var blevet lagt der, står der. Han var så hjælpeløs, at han ikke kunne værge for sig, når de vilde hunde kom. De tog det, der faldt fra den riges bord, så Lazarus fik intet. Hundene slikkede hans sår, og det blev så den eneste kontakt han havde med andre levende væsener, for den rige mand gik hver dag ind og ud uden at ænse Lazarus.

Som sagt havde den rige mand ikke orienteret sig om Lazarus, men heller ikke om, at der er en dom for hvert menneske, når vi dør. Hvor regnskabet skal gøres op.

Han var så rig, at han mente, at han kunne undvære at vide besked om det.

Han tænkte, at når han nu hørte til Guds eget folk, så var forsikret mod straf efter døden. Den straf der er tale om, er bittert at fortryde, hvordan vi har levet.

Derfor er det nu tid til at høre, hvad vi skal gøre. Hvordan vi kan leve i kærligheden.

Alt dette er godt, men størst af alt er kærligheden.

Derfor kommer vi nu til

Tætningsmidlet, som er kærlighed.

Det er Johannes, der hjælper os med at forstå, hvordan vi skal leve i kærlighed.

Johannes siger: 

1 Bliv ved med i dagliglivet at modtage Guds kærlighed og at lade Guds kærlighed virke ind på jeres hjerter!

2 Bliv ved med dag for dag at elske Gud

3 Bliv ved med i praksis og i det daglige at elske brødrene, søstrene.

Her har vi kærlighedens trehed:

1 Gud er kærlighedens kilde. 

2 Jeg skal modtage Guds kærlighed, og lade den præge mig.

Og så skal jeg vise de andre kærlighed.

Og hvad vil det så sige at vise de andre kærlighed?

Johannes svarer: det er kun, når vi hver især, den enkelte, elsker sine medkristne helt lavpraktisk, at han og hun erfarer Guds kærlighed og kærligheden til Gud i sit eget hjerte og ved, at Gud er nærværende i ham og hende.

Hvis derfor mine kristne brødre eller søstre lider i samfundet, bliver mobbet, lider nød, undertrykkes, da angår det mig og dig helt personligt.

Og uden den lavpraktiske indbyrdes kærlighed på kryds og tværs dør kirken som fællesskab.

Altså, når fundamentet, grunden er, at Jesus er kommet som vor Frelser, og når vi har modtaget Guds Ånd i vore hjerter, så kan kærligheden begynde at virke i os.

Og sådan styrkes vi i vor indre overbevisning om, at vi er Guds børn, styrkes, og vi mærker Guds kærlighed på en ny og frisk måde, der inspirerer os dag for dag.

Det er det, Johannes siger, nemlig at Gud har givet os sin Ånd i vore hjerter. Når kærligheden lever i os, så støtter Helligånden kærligheden i os.

 

 

*** 

 

 

 

 

Et spørgsmål: Hvordan kan en kærlig Gud sende mennesker i helvede?

 

 

 

Vores kultur har intet problem med en kærlig Gud, som støtter os, uanset hvordan vi lever.

 

 

 

Men vor kultur gør stærke indvendinger over for tanken om en Gud, som straffer mennesker for deres stærke overbevisninger, også selvom de er vildfarne.

 

 

 

Vi kan vende tingene på to måder:

 

 

 

Enten vil vi med vor sjæl indrette os efter virkeligheden, og så er erkendelse, selvdisciplin og dyd løsningen.

 

 

 

Eller vi har vænnet os til, at videnskab kan klare alting, så det føjer sig efter vore ønsker.

 

 

 

Hvis vi forbryder os mod den guddommelige orden i verden, er der konsekvenser der er lige så hårde, som hvis vi forbryder os mod den fysiske virkelighed ved at stikke en hånd ind i et bål eller lægge den på en varm kogeplade.

 

 

 

Alle kærlige mennesker fyldes nogle gange af vrede, ikke bare på trods af, men på grund af deres kærlighed.

 

 

 

Sådan med Gud: Hvis han ser et menneske der ødelægger sig selv, bliver han vred.

 

 

 

Guds vrede er som en eksplosion, der vender sig mod kræft. En kræft, der æder mennesker indefra, mennesker, Gud elsker.

 

 

 

Gud er vred på ondskab og uretfærdighed, fordi det ødelægger skabningens fred.

 

 

 

Spørgsmålet er: Hvis jeg ikke tror, at der er en Gud, som til sidst bringer alt på rette fod, om ikke jeg så selv nu og her vil tage sværdet i hånden og vil komme ind i en endeløs kæde af hævn.

 

 

 

Det er menneskers manglende tro på hævnens Gud, som hemmeligt nærer volden, brutaliteten mellem os mennesker.

 

 

 

Det sande opium for folket er troen på, at der intet er efter døden – den dejlige trøst, at vort forrædderi, grådighed, fejhed, mord, passerer uden dom til sidst … men vore gerninger dør jo ikke.

 

 

 

Allerede i dette liv kan vi se, hvordan selvcentrerethed ødelægger sjælen.

 

 

 

Vi ved, hvordan selviskhed og selvoptagethed fører til frygtelig bitterhed, kvalmende misundelse, lammende bekymring, paranoide tanker og fornægtelser og forvrængninger.

 

 

 

Helvede er simpelthen ens fri valg af identitet væk fra Gud på vej til evigheden.

 

 

 

Men ingen, som alvorligt og konstant længes efter glæde, vil nogensinde savne det i evigheden.

 

 

 

Det utrolige er ikke helvede, men Guds kærlighed. For en kærlig Gud er aldeles ikke en selvfølge i religionernes verden.

 

 

 

Prædiken til 6. søndag efter påske 2021

Emner i prædiken:

1 Ikke at spilde tiden

2 Hvem er Helligånden / Talsmanden?

3 Hvordan er vi vidner?

4 Besindighed og årvågenhed, så vi kan bede

5 Indbyrdes kærlighed

6 Tjenester og opgaver i menigheden – ingen opgaver er mere vigtig end andre.

Lavpraktisk: Lad os gå i gang!

***

Vi skal ikke spilde tiden. Det taler vi så meget om. Vi må ikke spilde tiden, nej, det må og skal vi ikke. Men hvilken form for tid?

Jo, al tid. Arbejdstid og fritid. Det hele. Vi ved det, at vi skal elske Gud med hele vort hjerte, hele vort sind og sjæl. Så hverken arbejdstiden eller fritiden kan være undtaget derfra.


Og tilmed så ER tiden knap.

Det sagde Gud gennem profeten Haggaj: Det varer kun kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Jeg vil få folkene til at skælve.

Tiden har været endnu mere knap, siden Jesus kom. Det siger han. Ja, hvad skal det sige – der er gået 2000 år. Jo, tiden er knap siden Jesus er kommet. Vi har travlt. Peter siger det i den sætning, som jeg tog med i læsningen fra hans brev: Alle tings ende er nær, siger han, og så er det, han formaner os til, hvordan vi skal leve.

Men nu vender vi os først til det, Jesus siger om Helligånden.

***

Talsmanden.

En talsmand er fantastisk. Det er en, der taler min sag over for myndigheder. En, der hjælper mig, når jeg er i klemme og bliver undertrykt.

Det er en, der går i brechen for mig. En, der hjælper mig, så jeg reddes i en farlig situation.

Sådan er Helligånden, Guds Ånd. Sandhedens Ånd.

Men hvordan vidner Helligånden om Jesus? Det gør Helligånden ved at puste liv i Jesu ord, lade Jesu kærlighedsild brænde i lys lue i apostlene og os. Sådan vidner Helligånden. Gennem hvert et ord, Herren Jesus har talt. Som Jesus siger: Mine ord er ånd og liv.

Sandhedens Ånd lærer mig at tale sandhed. Guds Ånd hjælper mig til at tale sandhed, også når sandheden er upopulær eller kan koste. Koste folks agtelse. Og i sidste ende kan koste livet.

Det er egentlig lige meget, om det at tale sandheden koster agtelse eller livet.

For hvis mennesker ikke agter dig, fordi du taler som Jesus taler, så er du så godt som død i deres øjne. Udstødt.

Helligånden vidner om Jesus. Det er det, Helligånden gør. Og dernæst vidnede apostlene også. Er det vigtigt? Ja, for de var øjenvidner til alt, hvad Jesus gjorde og sagde ”fra begyndelsen” og hele vejen igennem. De er i sandhed vidner.

Derfor ærer vi – i sær i de gamle kirker – apostlene som vidner. For de vidner gennem de fire evangelier, som har apostlene som deres kilder: Matthæus, Markus, Lukas, og Johannes.

Og nu er det os, der skal vidne. Eller bringe apostlenes og Helligåndens vidnesbyrd videre ud.

Hvordan vidner vi om Jesus Det fortæller apostlen Peter i sit brev. Vi vidner om Jesus, når vi holder Jesu bud.

Et vigtigt og bærende bud, Jesus giver os, er dette at være vågne, være parate til, han kommer igen.

Det holder Peter fast i: Vær besindige og årvågne, så I kan bede.

Der er meget på spil her. Hvis jeg mister besindigheden og årvågenheden, kan jeg slet ikke rigtig bede. Besindighed handler om at være ædru, åndelig talt, så vi er i stand til tage imod beskyttelsen mod dæmonerne. Peter siger senere: Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen. (1. Pet. 5,8-9).

Med besindighed kan vi se, hvad der frem for alt er væsentligt for os som Jesu disciple. Nemlig at holde fast på den indbyrdes kærlighed. Den indbyrdes kærlighed. I nadverbønnen beder vi om, at netop den indbyrdes kærlighed må blive levende, ja, brændende i os. Peter bruger et ord for denne indbyrdes kærlighed. Den strækker sig ud. Det betyder, at den er udholdende, holder ud i alle situationer, trængsler, prøvelser, hvor vi fristes til indbyrdes at såre hinanden og volde hinanden besvær, krænke hinanden, fornærme hinanden, skælde ud, fordømme, blive vrede på hinanden, ja, hæve os op over de andre.

Da såres kærligheden. Den indbyrdes kærlighed skal være vedvarende, ligesom vores åndelige kamp er i gang hver dag og time.

For at bevare den indbyrdes kærlighed må der kæmpes. Hvordan? Ved at skjule hinandens synder – det går jo alle mulige veje mellem os, så det er en fælles opgave, vi har.

Et par eksempler på at skjule andres synder:

En munk i Egypten i de første kristne århundreder fik besøg af to tyve i sin lille celle: ”Vi komme for at rippe din celle for alt!” ”Velkommen indenfor!” sagde munken. Da de have rippet cellen og var gået, opdagede munken, at de havde glemt en taske, der hang på en knag. Han løb efter dem med tasken. Da de så det, gik de helt i sig selv og gave han alting tilbage.

Et andet eksempel: En gammel munk fik jævnligt besøg af en yngre munk. Den yngre munk kunne ikke lade være med at stjæle noget fra den gamles celle, når han kom på besøg. Den gamle munk lod sig aldrig mærke med noget. Så lå den gamle munk på sit dødsleje, og også den yngre munk kom til ham. Da den gamle så ham, udbrød han: ”Gud ske tak, for du har hjulpet mig til at komme i Paradis!” – naturligvis fordi den gamle blev øvet i at skjule den andens synder. Den yngre munk gik da i sig selv.

Vi kan også sige, at kærligheden binder os sammen ligesom et bånd og hindrer synderne og svaghederne i at bryde ud.

Når vi sådan er årvågne, så bøn og kærligheden er levende i os, så bliver der også plads til gæstfrihed og til, at tjene med de nådegaver, vi hver især har fået. Vægten ligge på, at enhver skal tjene med sin gave.

Enhver. Der er ikke nogen, der skal vigte sig med deres nådegave. Selvforherligelse er udelukket. Der er tale om en indbyrdes tjeneste, der bygger os sammen op. Der er ikke forskel. Enhver har en gave, som bygger os op sammen.

Peter er meget nede på jorden. Han taler om, at nogen har nådegaven til at tale som Guds ord, andre har forskellige nådegaver til at forvalte eller tjene med. Helt praktisk. Det er blandt menighedsrådet, der kommer ind her. Og tjenesterne i kirken. Og menighedens tjeneste med at bakke op om gudstjenesten, deltage med sang og bøn. Og enhver skal tjene med det, vi har fået givet, ”med den kraft, Gud har giver.

Sådan, siger Peter, bliver Gud herliggjort. Sådan mærker vi Guds kærlighed gennem alt.

 

Det begynder med, at Helligånden gør Jesu ord og gerninger levende for os, vidner sådan om Jesus, at vi mærker Guds kærlighed og føler og forstår, hvordan vi skal leve, så vi bevares i denne kærlighed.

Det fortsætter med, at vi tjener hver især som vi er udrustet til det og ser os selv hver i sær som nødvendige for fællesskabet. Uden forskel, om tjenesten er meget usynligt eller meget synlig, det er for Gud fuldstændig lige meget. Og hvis kærligheden ikke er der, er det alt sammen fuldstændig lige meget, både det, der ikke ses, men så sandelig også alt det, der kan ses.

Så lad os nu overgive os med alt, hvad vi er, til Gud. Lad ham råde over alt, vi ejer og er. For hans er sølvet og guldet, hørte vi Haggaj sige.

Lad os gå i gang med at bygge fællesskabet op i kærlighed. Gå i gang, for jeg er med jer, hørte vi Gud sige. Gå i gang! Amen.

Kristi Himmelfartsdag - prædiken 13. maj 2021

Sæt dig.

Det er dejligt at blive bedt om at sætte sig.

Det er det, det handler om i dag.

Jesus sætter sig ved Gud Faders højre hånd.

Men hvad betyder det?

Det betyder, at han hersker over himmel og jord. Nu med hele sin menneskelighed sammen med hans guddommelighed.

Sæt dig, siger Gud i Davids Salme.

Jesus tager selv netop disse ord frem i sin kamp med sine modstandere. Hvis søn er Kristus? Spørger Jesus dem. Det er det, man kalder et ledende spørgsmål. De siger, at Kristus er Davids søn. Men det stemmer jo ikke, viser Jesus dem. For hvordan kan David så i Ånden kalde Kristus for sin herre, for han siger:

”Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder?"

Jesus siger: Når David altså kalder Kristus for herre, hvordan kan han så være hans søn? De kunne modstanderne ikke svare på, og det kan ingen modstander af Kristus svare på.

Lige her, lige præcis med disse ord siger Jesus klart, at han selv er Herren, at han er eet med Gud selv og derfor Davids herre.

Siden har kristne kaldt Jesus Herre.

Det betyder, at vi, der har modtaget del i hans guddommelighed ved dåb og tro, også skal være sammen med ham, hvor han er.

Vi bliver ham lige.

Vi er konger med ham. Vi er kongebørn.

Jesus hersker nu over hele verden som konge. Og hvilken konge? En konge, som har magten til at sætte os fri af djævelens falske list. Magten til at jage de onde ånder på flugt.

Det er opgaven, som Jesus udfører sammen med os, i os, og for os. Det er en kamp. Kampen er i fuld gang. Den bliver ved til vi ser ham.

Det hedder i Davids Salme vi hørte først: ”Dit folk møder villigt frem på din kampdag.”

Kristi Himmelfart er Jesu tronbestigelse.

Han har lært os at bede: Komme dit rige!

Guds rige, men også hans rige.

Han har lært os at bede: Fri os fra det onde! Det indbefatter også udfrielse af den ondes anslag på os.

Og har lært os at bede: Thi dit er riget og magten og æren.

Nu er riget også hans, og magten og æren.

Kampen for at være med i riget og give ham æren og tilhøre ham varer ved.

Disciplene var til det sidste hårdhjertede. Det var ikke bare sådan nogen fjender som farisærerne, der fik at vide at de var hårdhjertede. Det gør apostlene også.

Apostlene havde nemlig ikke troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse.

Og alligevel sender han dem ud med evangeliet om frelsen ved Jesus Kristus.

For netop apostlene ved nu rigtig godt, med deres hårdhjertethed, hvor svært det kan være at overgive sig i tillid til Jesus fuldt og helt.

Netop derfor er de velegnede til at bringe evangeliet ud. Når de sådan selv til det sidste, ja, vel også derefter, havde hårde hjerter, så kunne de også med hjertet, med kærlighed, med sandhed, tale evangeliet sådan, at mennesker følte sig hjertelig tiltalt.

For det var ikke et let budskab de skulle komme med:

”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses;

Men den, der ikke tror, skal dømmes.”

Tro og dåb knyttes her sammen.

Vi kan ikke sige: Den, der er døbt, skal frelses. Nej, vi må sige: Den, der tror og bliver døbt, skal frelses.

Tro er tillid, hengivelse, efterfølgelse af Jesus Kristus. Tro er at vælge ham og vrage fanden, Djævelen, den onde. Det er den tro vi indøver hver gang vi mødes og fremsiger troens ord. Vi bekender, at vi ikke vil have noget med den onde at gøre og at vi i stedet vil tilhøre Frelseren.

Men den, der ikke tror, skal dømmes.

Ja, dommen hører med på Kristi Himmelfartsdag. Afgørelsens dag.

Vi kan ikke både tjene Gud og Jesus, og samtidig vælge andre guder i praksis.

Troen er en praksis. Troen er at ville lade Gud virke i Jesu navn og Helligåndens kraft på os.

Den, der ikke tror, vælger dette fra. Vælger Gud, vælger Jesus fra.

Vores tid har gjort mennesket til dommer over alle ting, også Gud.

Men i dag på Kristi Himmelfartsdag hører vi, at den, der ikke tror, skal dømmes.

Det gælder ikke de andre, det gælder mig, når jeg i virkeligheden dyrker andre guder end Gud Herren og hans Søn Jesus Kristus.

For Jesus har jo sagt, at hvis en ond ånd drives ud og ikke fyldes med noget, så kommer syv værre ånder og fylder pladsen helt ud.

Det er et værn mod vort hovmod, at vi hører, at troen må leve i sind og hjerte, så kærligheden lever i os.

En munk fra Athosbjerget i Grækenland, en munkerepublik, Silouan, siger i kapitlet ”Åndelig kamp”:

”Vor kamp er i gang hver dag og hver time.

Hvis du skælder din bror ud og dømmer ham og er irriteret på ham, er din fred tabt. Hvis du har pralende og har hævet dig selv op over dine medmennesker, har du tabt nåden. Hvis du ikke straks jager den lystne tanke, som kommer til dig, bort, mister du kærligheden til Gud og tillid i bøn. Hvis du er glad for magt eller penge, vil du aldrig komme til at kende Guds kærlighed. Hvis du har fulgt din egen vilje, vil du besejres af fjenden, og fortvivlelse vil kommer over din sjæl. Hvis du hader dit medmenneske, betyder det, at du er faldet bort fra Gud og en ånd har taget dig i besiddelse.”

”Men hvis du gør noget godt for din broder, får du ro i din samvittighed. Hvis du undertrykker din egen vilje, drives dine fjender bort og du får sjælefred. Hvis du tilgiver din broder det, han har fornærmet dig med, og hvis du elsker dine fjender, da vil du modtage tilgivelse for dine synder, og Herren vil lade dig komme til at kende Helligåndens kærlighed. Og når du har ydmyget dig selv fuldstændig, vil du finde fuldkommen hvile i Gud.”

Derfor er der også bestemte tegn, som følger dem, der tror, siger Jesus.

I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver raske.

Jesus siger ikke, at alle gør disse ting, men at disse tegn følger med og sker, her og der, i en afkrog, nogle åbenlyst for alle.

Fordi det er sådan en kamp at være i som kristen, gælder det at vi hver dag overgiver os til Gud af hele vort hjerte og med hele vor sjæl og med hele vor styrke og med hele vort sind, og vor næste som os selv.

Det er en rød tråd gennem hele Bibelen fra Mosebøgerne over profeterne, kampen for at blive i hjertets forbundethed med Gud. Og her forkynder vi Jesus Kristus, Guds Søn, som den eneste, der kan frelse os fra vor egen fortabelse, som giver os fast grund under fødderne, ja, giver os til tider at hvile som fåret på hans skuldre og netop i denne tætte kontakt med ham at bevares mod den onde, enhver ulv, der går på rov for at opsluge os, om det var muligt.

En enkel bøn bliver af mange kristne brugt til at holde fast i at overgive sig til Herren, til Kristus. ”Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig!” og sige bønnen så ofte, som man er i fare for at få hjertet delt, så Kristi opstandelseskraft viger fra os. I denne bøn og enhver anden bøn til Kristus lader han ved sin Ånd sin opstandelseskraft rense os, forny os, så vort sprog bliver nyt, så vi taler med nye tunger.

Prædiken første søndag i fasten: Djævelens fristelser

Mon Gud har sagt? Spørger slangen i paradis Eva.

Kan det passe?

Det er en enorm fristelse at svare: det kan ikke passe. Gud kan da ikke have forholdt os noget og vil ikke forholde os noget. Jo, vi ved godt, at vi må spise af de tusinder og atter tusinder af forskellige sorter af æble, appelsiner, figner, abrikos, pærer, kirsebær, blommer og og og. Det ved vi godt. Og vi burde være tilfredse med det. For vi har simpelthen Guds ord for, at vi må spise af alt det. Af 99,9999999 procent af alle træer. Der er kun et eneste træ, vi ikke må spise af.

Er det meget? Nej, det er astronomisk lidt.

Men noget i os vækkes, vi vil have det der er forbudt. Lige meget hvad det er.

Det vi skal lægge mærke til, er, at fokus skal være på Guds ord. Hvad siger Gud, hvad har han sagt?

Der skal skabes klarhed, så vores samvittighed kan vide helt sikkert, om vi er på rette vej.

Adam og Eva, og vi, alle mennesker, er faldet for fristelsen til at lade hånt om Guds ord og bare gøre, som vi vil.

Hvad er det, der er så djævelsk ved Djævelens fristelser? Det er, at han er en dygtig kender af Skriften og kan lige bruge et citat til at gøre os bløde. Han citerer gerne fra Bibelen og fromme talemåder. Det lyder jo rigtig, rigtig fromt. Men Djævelen er en mester i at blande løgnen ind i det frommeste.

Som da han siger til Eva: Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?

Der er jo løgn på løgn i de ord. For det første: Er det nu rigtigt, at Gud har sagt det her? Men Djævelen forvrænger og taler faktisk ironisk i sin fristelse. Han siger ikke: Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træet midt haven? Uha nej, for så vil Djævelen afsløre sig. Så skulle Eva nok vogte sig for ham. Nej Djævelen spørger, om Gud virkelig har sagt, at I ikke må spise af havens træer? Som om Gud har forbudt alting, når sandheden er modsat, at Han har givet os lov til stort set alt. Det er så groft, som det kan være. Nej, kan Eva sige, vi må spise løs. Men Djævelen har allerede plantet hos Eva, at Gud nok ikke under mennesker det alt for godt.

Jo, Djævelen stiller sig frommere an end den frommeste mand elle kvinde og mere bibelstærk end en professor i Gammel Testamente eller ét af Jehovas Vidner.

Og han arbejder med camouflage udelukkende. Han dækker sig bag en maske af harmløs, ja, from imødekommenhed. Djævelen er ligefrem religiøst aktiv. Men der er intet at lade sig dupere af.

Djævelen begynder ikke med at stille sig an som en, der ikke tror på Gud. Nej, Djævelen tror sandelig på Gud. Men blander sig selv og sin løgn ind i alt for at få magten over et menneske. Også Jesus.

I moderne Danmark har det ofte lydt, at Gud var vist blevet fremstillet lige lovlig snæversynet. Det var noget med Gud Faders øje i det høje, der holder øje med os. Der var en tid, der ligefrem dyrkede fristelsen. En Gud, der hænger Adgang Forbudt skilte op, som nu ved et træ midt i haven, det er vist ikke den kærlige Gud.

Jesus brugte Skriftens egne ord til at stå Djævelen imod i fristelserne.

Jesus begyndte ikke en diskussion eller samtale med Djævelen, nej, han citerede bare Skriften og så måtte Djævelen vige.

Og hver gang er det Skriften, der er Jesu våben til at modstå Djævelen.

Med Djævelen kan der ikke diskuteres. Det er derfor vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi diskuterer ikke med ham, vi forsager ham blot. Som vi har lært af vor Herre selv.

Djævelen vil gerne have os til at nærme os fristelsen, gå lidt tættere på, og lidt tættere, og så diskutere med os. Kan det passe, at Gud ikke under mig det og det? Er Gud så snæversynet? Nej, han er jo god og kærlig.

Sådan vil en stemme hviske til os.

Når vi først er kommet helt ind i højspændingen så hjælper bønnen ikke. Så er det for sent for denne gang.

Bønnen: Led os ikke i fristelse, vil sige, at vi beder om kraft og styrke til ikke at bevæge os helt tæt på fristelsen, som vi godt ved er en fristelsen. For er vi først kommet helt tæt på, så kan vi ikke modstå.

Derfor er det vigtigt, at Skriftens ord lever i os, først og fremmest i den fortolkning, Jesus selv giver Skriftens ord.

Ved at fordybe os i Jesu tale og i Skriftens tale, får vi et værn mod diskussion med Djævelen.

Hvis ikke vi havde Skriftens ord, som Jesus bekræfter, så kunne vi ikke med styrke og mod sige nej til aktiv dødshjælp ved at give folk sprøjter til at dø.

Vi kunne ikke få styrke til at skelne mellem mennesker og dyr og grøntsager, så vi aldrig overgiver os til at kalde nogle mennesker på sygehuset for grøntsager, men altid mennesker, der er permanent syge og derfor døende.

Vi kunne ikke få styrke til at holde fast ved, at kærligheden håber alt, tror alt, udholder alt, men ville være parat til at svigte som en selvfølge.

Vi kunne ikke få styrke til at arbejde på at tilgive et medmenneske, som vi har det svært med, hvis ikke vi havde Jesu ord for, at vi skal elske vores fjende.

Så læren i dag er, at uden Skriften, Bibelen, og dens ord, og Jesu ord, og især Bibelen, som Jesus har udlagt den, da ville vi være værgeløse.

Derfor må vi slutte, hvor vi begyndte. Med at forsage Djævelen, den Onde. Uden diskussion. Blot det. Sige nej.

Være klare. Vælge Gud og hans Søn af hjertet og afvise al løgn, som udgør fra Djævelen, og løgnen er ofte meget smukt pyntet med ord.

Der blæser en stærk forårsvind efter vinter i Jesu svar til Djævelen:

Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

Og her slutter vi med en udfordring: mennesket lever ikke af brød af leve. Det er ikke meningen, at mennesket blot skal leve for at spise, men han og hun skal spise for at leve. Nej, mennesket skal leve også af ethvert at Guds ord.

Så er der en udfordring til os, ikke mindst serveret for os så at sige, her ved fastens begyndelse, at faste på en eller anden måde. Jesus fastede, han regnede med, at hans disciple efter hans død også ville have tider til at faste.

Faste – fra hvad? Fra at give alting til os selv. Give noget til andre i nød. I øjeblikket samler vi ind til KFUKS sociale arbejde. Til kvinder, der er hårdt trængt. Som må leve fra dag til dag. Men der er så meget andet at give væk til. Flygtninge, sultende i verden.

Det er uendeligt, men hvis vi bruger det som undskyldning til intet at give, så har vi overgivet os til os selv uden tanke på næsten.

 

Fristelser i livet, åndelige og helt almindelige i dagliglivet.

Paulus viser os i 2. Korintherbrev 6,3-10, hvad vi i Djævelens fristelser skal holde øje med i vores eget liv.

Han bemærker, at folk uden for de kristnes forsamling er superopmærksomme på, hvordan de kristne egentlig og opfører sig. Derfor begynder at med at formane os til at passe på, at vi ikke kommer i vanry ved at volde anstød.

Den første måde vi kan volde anstød på er ved at være utålmodige. Derfor er udholdenhed det første Paulus fokuserer på. Mon ikke det betyder, at det var et kæmpe problem for ham selv? Han var ikke en super kristen, for de findes ikke. Der er kun kristne, som er syndere som alle andre, men som ved, at det, de tror også skal efterleves.

Så nævner Paulus trængsler. Det kan være alt muligt, som stresser os i det daglige liv. Noget der ikke fungerer i vores liv, som derfor gnaver i vores sjæl. Det er netop i trængsler, at udholdenhed skal bruges.

Jamen, så fortsætter Paulus med nød og angst. Og de pinsler og fængsel, han selv oplevede. Det oplever vi ikke.

Men vi oplever de næste prøver: uro, skriver han. Ja, uro. Den uro kommer udefra, men når vi tænker efter, viser det sig, at uroen lige så meget kommer indefra.

Jeg holder meget af et par linjer i en Davidssalme: Jeg har lullet og tysset min sjæl. Som afvant barn hos sin moder har min sjæl det hos Herren.

Dernæst følger andre prøvelser: møje og besvær. Det er jo det med at Adam skulle arbejde i sit ansigts sved og Eva skulle føde børnene under smerte, en smerte der følger med gennem hele livet, for hvordan skal det gå vore børn? Og kunne vi have gjort noget anderledes, forsømte vi noget?

Så følger søvnløse nætter. Det er en hård plage ikke at kunne sove. Vi må bede om tilgivelse for alt ondt, vi har tænkt, sagt og gjort, og så må vi øve os i at lægge alt i Guds faderhånd, så vi kan få sovet med en god samvittighed. Og uden at tage alt muligt på os, som vi ikke kan gøre noget ved, kun Gud. Jeg kender en person, der var blev at blive sindssyg, for han kunne vitterlig ikke sove. Så bad vi en bøn, og ja, i hans tilfælde, kom han til at sove normalt. Hvis du har det sådan, så lad os bagefter bede sammen

For Paulus var der altid fronter, hvor han som kristen måtte være vågen. Som at være retsindig, ikke forfalde til at beskylde folk for alt muligt. Kundskab, altså søge at fordybe sig i Guds Ord, så der er noget at stå imod med, når fristelser kommer.

Og så mildhed og oprigtig kærlighed. Altså det at have hjertet med. Det kan mennesker klare i perioder. Gud har også givet os en startkapital eller startgave af mildhed og kærlighed, som vi jo også ser i forelskelsen, men derefter bliver det hverdag og da må vi sande, at uden Guds Ånd blæser mildhed og kærlighed ind i os, går det ikke. Dertil hjælpe os derfor Gud i Jesu navn. Amen.

Fastelavns søndags prædiken

Først en opsummering - prædikenen med intro kommer nedenfor!

Jesus KOMMER til Johannes ved Jordanfloden. Hele vejen fra Galilæa.

Han vil noget, han vil døbes af Johannes.

Så er der krise. For Johannes vil IKKE DØBE Jesus. Han mener, det burde være ham selv, der skulle døbes.

Jesus: Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.” Læg mærke til det ”vi” Jesus taler om. Han inddrager Johannes som den, der medvirker til det her skifte fra Johannes til Jesus. VI GØR DET SAMMEN.

Det er ligesom med to rumkapsler, som nærmer sig hinanden og bliver koblet sammen. Indtil Johannes Døberen blive halshugget, er Jesus og Johannes ligesom koblet sammen og prædiker det samme: Omvend jer og tro på evangeliet! Guds rige er nær!

Og så kobles Johannes fra som en rumkapsel og Jesus er alene på vej til at døbe endnu engang, nemlig bloddåben, korsdøden.

Således bør vi opfylde al retfærdighed, siger Jesus. Al retfærdighed. Det er uretfærdigt, at Jesus som er uskyldig og ren, helt uden synd, at han skal døbes. Men det er den retfærdighed, der overgår al almindelig retfærdighed. Det er guddommelig kærlighed blandet med den højeste retfærdighed. En retfærdig er på vej til at dø for verden, så han kan åbne paradisdøren og hæve den forbandelse, der hviler over os uden frelsen. Kun hans frelse kan rokke os ud af stedet, når vi er indkrogede i os selv.

Efter dåben steg Jesus straks op af vandet. Ingen tid at spilde. Det kan vi lære af.

Tiden er kostbar.

Og da åbnede himlene sig over Jesus. Døren til Paradis står åben over dåben.

Og Guds Ånd dalede ned over Jesus. Guds Ånd daler også ned over os i vor dåb, og Guds Ånd virker i os, når vi holder os nær til Gud og Jesus.

Og hvad giver Guds Ånd os i dåben? Barnekår. For der lød dengang ved Jesu dåb en røst fra himlene: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag!”. Vi bliver Jesus brødre og søstre i dåben. Vi bliver adopteret. Vi kommer ud af slaveri under synden. Vi er frie børn. Men slaveriet kan sagtens overvælde os igen. Vi er i en kamp mellem slaveri under alt muligt og så det at leve som Guds børn.

Jesus var også efter dåben på vej til kamp, kamp med Djævelen. En kamp, hvor Djævelen fristede Jesus til at være hovmodig. Jo, Jesus er Gud, men som menneske her på jorden var det ikke meningen, at han skulle demonstrere sin guddommelighed på mærkværdige måder som at gøre sten til brød eller ved at springe ud fra templets tinde og lade engle bære sig ned til jorden i sikkerhed. Djævelen fristede Jesus til at blive sin personlige slave. Jesus kan få alt, bare han vil tilbede Djævelen. Den kamp skal vi høre om og tænke over på næste søndag.


INTRO OG PRÆDIKEN

Intro

Fastelavns søndag fejrer vi i dag. Fastelavns søndag har Jesu dåb som tema. Det utrolige skete, at Jesus lod sig føde og nu døbe.

Vi kan forstå, at vi bør døbes, for vi kan ikke rense os selv for synd, vi har ikke kraften i vor natur til at leve, som Gud vil. Men Jesus? Det er det fuldstændig overraskende, at han kommer for at blive døbt.

Sådan er det med Jesus. Han overrasker nærmest hele tiden, hver gang. Han vil ikke bare døbes, nej, det skal ske for at opfylde al retfærdighed, siger han. Der sker noget med Jesu dåb, som er skelsættende.

Hvad vil det sige, at Jesus lod sig døbe i Jordanfloden af Johannes Døber? Det vil sige, at han stiger ned i vandet som os. Ligesom han steg ned og var i Marias skød i ni måneder. Og han identificerer sig med os syndere, udholder lidelser og korsfæstelsen. Han borttager verdens synd, siger Johannes Døberen.

Og fasten begynder om nogle få dage, askeonsdag. Men fasten forberedes med dåben. Vi udrustes i dåben til livet, især der hvor vi ikke slår til, og det sker temmelig ofte. Nogle mennesker føler, at de slet ikke slår til i nogen som helst situation.

Derfor er det godt at den tid, der nu kommer, som vi kalder fastetiden, at den tid indledes med temaet dåb.

Men vel at mærke ikke vores dåb. Nej, Jesu dåb.

Det ufattelige sker, at han, hvis lys er stærkere end solens, åndelig talt, at han, som er mere end Mælkevejen med dens stjerner, altså mere end vores galakse med dens 100.000 mia. stjerner, han bøjede sig ned og blev døbt den dag.

Hans dåb gør, at vi i vor dåb ser Himlen lukke sig op for os, mens Satan må forføje sig, for over Jesus har han ingen magt.

Nu skal vi høre kirkesangeren synge nr. 141 i DDS, Mig lyster nu at træde, salmen netop om hvordan Johannes døber Jesus i Jordanfloden.

 

Prædiken

Hvorfor kom folk til Johannes ved Jordanfloden for at blive døbt? De kom for at vende deres liv på hovedet. De kom for at blive renset for deres synder. De bekendte deres synder for Johannes, og når de gjorde det, var de klar til at blive døbt.

Den eneste forudsætning for dåb er, at vi vedkender os vore fejl og synder, at vi angrer dem.

Det gjorde folk dengang, og så døbt Johannes dem.

Det var en forberedelse til dåben til at tilhøre Jesus Kristus.

Det var derfor Jesus selv kom og lod sig døbe af Johannes.

Johannes siger selv tydeligt fra i første omgang. Han er på det rene med, at det er ham selv, måtte trænge til at blive døbt af Jesus. Faktisk er Johannes meget voldsom. Han ”ville hindre” Jesus i at blive døbt, står der.

Og hvad er Jesu svar:

Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.”

Al retfærdighed.

Pludselig dukker det ord op. Johannes syntes, det var forkert, at Jesus skulle døbes af ham selv. Han vil faktisk forhindre Jesus i at blive døbt.

Hvad tænker vi på, når vi hører ordet: retfærdighed?

Måske på næstekærlighed og godhed. Og det er rigtigt af os at gøre det. Men når vi uden forbehold gør godheden og kærligheden til lov for vort liv, begynder vi at forstå, hvorfor vor godhed og kærlighed ikke er nogen vej til Gud. Vi opdager med smerte en afgrund, vi ikke kommer over. Nemlig når vi svigter godhed og kærlighed.

Når Jesus siger: al retfærdighed mener han, at der skal noget større til for at bygge bro over til Gud og til at helbrede os i alle vore svigt.

Derfor vender Gud tingene på hovedet til gavn for os. Det er virkelig retfærdigt, at Jesus lader sig døbe med synderes dåb. Han går ind under vore vilkår for derfra at befri os, frelse os, for at helbrede os.

Han begynder at tage vore synder på sig, sådan som han gør det fuldt og helt på korsets træ.

Han bærer verdens synd, sådan siger Johannes Døberen et andet sted.

Nogle vil mene, at kristendommen er en religion for ynkelige tabere, fordi Jesus prædiker ydmyghed og selv var ydmyg lige til døden på et kors.

Men hvis den, der ydmygede sig på den måde, nu har opstandelsens kræfter at give til enhver, der søger ham, så er han jo ikke svag, så er kristendommen ikke svag, men stærk. Blot er ydmyghed den nødvendige forudsætning. For ingen kærlighed er noget uden ydmyghed.

Efter sin dåb stiger Jesus STRAKS op fra vandet, står der. Straks. Der var ikke et minut at spilde. Efter dåben er der fuldt op at gøre.

Oppe af vandet ser Jesus Helligånden i skikkelse af en due dale ned over sig. Han så det. Der står ikke, at disciplene eller at Johannes så det. Nej, Jesus selv så det.

Det må han havde fortalt om. Det står her som Jesu egen oplevelse. Helligånden kom altså over Jesus. Som en forsmag for os på, hvad dåben betyder for os: at vi modtager Helligånden, at Helligånden kommer over os.

Alle har dernæst hørt røsten, der lød fra den åbne himmel:

”Det er min elskede Søn, i ham har jeg fundet velbehag!”.

Jesus ER Guds søn, og vi bliver ved dåben Jesu brødre og søstre, Guds sønner og døtre. Intet mindre.

Og Jesus bærer dåbens kilder i sig med Helligåndens kraft og gerninger. Så når vi holder os til ham, beder i hans navn og til ham, da overøser han os med Helligåndens hjælp, beskyttelse, tålmodighed, glæde og fred og visdom, alt hvad vi har brug for netop i dette øjeblik, i den aktuelle situation.

Sådan kan vi gå videre til fastetiden med opgør med gamle dumme vaner, opgør med egoisme og total selvcentrerethed. Overveje, hvad vi kan give væk af vores enorme ressourcer.

Der er to formål i grunden at give til. Der er mennesker i nød på alle mulige måder. Det kan være økonomisk hjælp, men det kan også være nærvær ved besøg hos syge og sørgende og svage, også dem, der måske ikke virker sådan, men er svage.

Det er den ene måde.

Den anden måde er at give til mission. Til udbredelse af evangeliet.

Prædiken til sidste søndag efter Helligtrekonger 2021

Alene. Ja, det er vi mere end nogensinde nu. Ikke se for mange, ikke mere end 5 må mødes. Børn kommer ikke i skole og kan kun have en enkelt aftale med et andet barn måske.

Alene. Få sammen.

Jesus skulle lære de nærmeste disciple noget, de aldrig ville kunne glemme.

Derfor tog han dem væk fra de andre disciple. Det var kun de tre, der oplevede Jesus blive forvandlet. Og så så de også Moses og Elias tale med Jesus i et kort syn.

De var sådan set 6 personer deroppe. Og så Gud Faderens stemme, der lød: Det er min elskede Søn, som jeg glæder mig over med en evig glæde. Hør ham!

Vi behøver ikke at være mange for at blive mødt af Gud med hans kærlighed. Mærke Hans nærhed. Blive gennemlyst med et varmt lys fra Ham, så vi vandrer glade videre på trods af al nød og lidelser og sygdom og skrøbeligheder.

Sådan ville Jesus også trøste sine nærmeste og styrke dem til at klare det, som måtte ske: at Jesus måtte dø for verden. For at åbne kærlighedens og tilgivelsens sluser.

Jesus blev forvandlet for deres øjne. Men kun for deres øjne. Jesus er den, han er, og det var han også dengang. Men vore øjne kan ikke magte at se det hele tiden. Derfor gav Jesus dette syn. Så de forstod, at han virkelig er det, Røsten sagde: Guds Søn, som Gud har sendt til verden.

At det betaler sig at lytte til Jesus og Ham alene.

For de blev alene igen. Moses og Elias blev usynlige for dem. Så var der kun de 4 tilbage: Jesus, Johannes, Jakob og Peter.

De så kun Jesus af de tre fra bjerget.

For nu skulle Peter ikke bygge løvhytter på et bjerg, men være klippen, der var vidne til alle Jesus gerninger og ord, så de står til troende på Peters ord.

Og Johannes skulle forklare Jesu ord på en dybsindig måde, som bliver ved med at gemme på dybder. For han ser det hele fra et ørneperspektiv.

Måske mener Matthæusevangelisten, at vi skal forstå, at Peter og Johannes nu er i Moses og Elias.

Sådan mødtes den gamle pagts helte Moses og Elias med Jesus og med Peter og Johannes og Jakob som vidner. Det var, om han vil, en pædagogisk måde at forklare sammenhængen mellem den gamle pagt og den nye pagt.

Vi skal gerne læse og høre den gamle pagts ord, ingen tvivl om det. Men vi skal koncentrere os om, hvad Jesus har talt og gjort. Derfor lyder der en røst fra himlen der på bjerget: Hør ham! Hør Jesus!

Indøv jer i at leve, som han lærer jer det. Lær af ham på alle planer.

For hos ham er fuldkommen menneskelighed, som vi skulle være mennesker. Og samtidig er han - og det er han på én gang – Guds Søn. Som Jesus aldrig bare var menneske, eller bare Gud, sådan skal vi heller aldrig prøve bare at være mennesker, men også lade os føre af Guds Ånd til noget, vi ikke ejer i os selv, til guddommelighed. Til et liv som en vandring med den Opstandne Jesus.

Disciplene måtte først afsløre, hvad de havde oplevet på bjerget efter Jesu opstandelse.

Hvorfor? Fordi vi først med Jesu opstandelse kan begribe, at Jesus virkelig er Guds Søn, er Gud. For kun Gud kan oprejse Jesus fra de døde, så han aldrig dør mere. Så han virkelig er forklaret, viser sig på hvad måde, Han vil, for mennesker.

Gud ske lov behøver ingen af os at sukke: Hvorfor har jeg ikke oplevet at se Jesus? For de ord, der står og blinker som et fyrtårn fra bjerget, det er ordene: Hør ham! Når vi hører Jesu ord og alt, hvad han gør og tager der til os, dag for dag, så vil vi også mærke hans kærlighed, hans lys i vores indre. Så jager han virkelig mørket i os bort, tænder sit lys inde i os ved sin Helligånd. Amen.

Forklaring til nadversalmen O du Guds Lam!

1 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

2 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed
giv os din fred!

3 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!

Agnus Dei. Oldkirkelig latin.
Tysk omkr. 1500. N.F.S. Grundtvig 1837.

Hvad siger vi i denne salme og bøn?

1 Jesus er Guds Lam. Han bar vore synder på sig op på korset og med hans død gik vore synder til grunde. Når vi ser på Jesus på korset i tro og med anger, så mister synden i vores liv magten og er tilgivet.

Korsets skam. Vi kan skamme os over mange ting. At dø som en forbryder, uskyldig, er den dybeste skam. Og skammen er dyb, for Jesus tog på korset vores skam på sig. Det var vores skam, han borttog. Vi skal ikke bære skammen længere. Der er anger som fører til tilgivelse. Så aktiverer vi Jesu døds betydning. Det er ligesom at åbne et testamente. Når det åbnes, læses, hvad der skal ske med afdødes værdier. Jesu værdier er tilgivelsen til os, når vi angrer.

Miskundelig. Det betyder nådigt, kærligt, venligt, imødekommende. Det er godt at være de små, der intet kan gøre fra eller til over for Gud, men kan modtage Guds kærlighed. Forbarm du dig! Sådan sagde folk, når de kom i nærheden af Jesus. De håbede på at blive raske, men de håbede også på, at de fik deres værdighed og glæde tilbage. Sådan siger vi også her. Vi har ikke vor værdighed og glæde af os selv, men ved Ham. Han giver os FRED ud af sin kærlighed. Vort liv begynder der, hvor Jesus bar vore synder. Trods den død, vi alle skal lide til sidst.

 

Kort prædiken til Hellig Tre Kongers søndag: at søge og at finde

De vise mænd søgte, og de fandt. Sådan har Jesus Kristus lovet, at den, der søger, skal finde.

Det er opløftende ud over alle grænser. Det skal der ikke stilles spørgsmål ved. Den, der søger, skal finde.

Det handler ikke om at søge uden at ØNSKE at finde. Nej, det handler om den, der virkelig af hjertet længes efter svar og derfor søger med længsel og ønsker et svar, ønsker at finde. Og være parat til at finde.

Og så er der dem, der slet ikke søger, men alligevel finder. Sådan at vor Gud. De, der ikke søgte, fandt mig, hedder det hos profeten Esajas.

Det sket i det gamle Sovjetunionen. Forfatteren Philip Yancey var med en delegation af kristne på besøg der i 1991. De havde besøgt Gorbatjov, som havde modtaget dem varmt.  Gorbatjov havde talt om perestrojka. Det betyder ’omstrukturering’, altså en helt ny begyndelse. Men spørgsmålet var jo, hvilke omstrukturering der skulle til.

Derefter skulle de besøg KGB hovedkvarteret. Det grusomme hemmelige politi, som dræbte uden rettergang, sendte folk til Sibirien til en langsom død. KGBs general sagde til dem: ”Det møde, der finder sted i aften, kunne ikke være udtænkt af nogen der skriver den meste vilde roman. Vi i Sovjetunionen indser, at vi alt for ofte har forsømt at acceptere dem, der har en kristen tro. Men politiske spørgsmål kan ikke afgøres, før der er en alvorlig ment anger, en venden tilbage til tro hos folket. Det er det kors, jeg må bære. I studiet af videnskabelig ateisme var der den ide, at religion deler folk. Nu ser vi det modsatte: kærlighed til Gud er det eneste, der kan forene.” (side 127).

En af deltagerne i mødet, en kristen spørger nu, hvordan generalen vil svare alle dem, der har mistet familiemedlemmer i fangelejrene. Han svarer: ”Jeg har talt om anger. Det er det afgørende skridt… Der kan ikke blive perestrojka uden anger. Tiden er kommet til at angre fortiden. Vi har overtrådt de ti bud, og det betaler vi for nu.”

Det gamle Sovjetunionen havde kostet 42.000 præster livet, og præsterne forsvandt ud af billedet fra 380.000 til 172.

Tusind klostre, 60 præsteskoler, 98 ud af hver 100 kirker var blevet lukket.

Vi står i en situation, hvor vore kirker i Danmark også er mere eller mindre lukkede ud over store dele af landet.

En ny begyndelse for Danmark kan heller ikke begynde uden anger. Det må vi lære af KGB-generalen, ingen anden. Han ledte ikke efter noget, men fandt, hvad han ikke søgte. Han fandt angeren over fortiden. Over overtrædelsen af de ti bud.

Midt i den store angst for en sygdom må vort folk komme til angeren, som den eneste vej til fornyelse af vort folk. Anger over de bud, vi har overtrådt. Der findes ingen anden vej.

Som de vise mænd blev ledt af en stjerne, sådan har vi også en stjern, der leder os. Den eneste stjerne, der fører os til sandheden. Den stjerne fører til Jesus Kristus.

Og ham skal vi ofre et angerfuldt hjerte og mod, dvs. et hjerte og sind, der angrer vore synder. DET er vores gave til ham, alt andet er hø og strå i forhold til det.

Og stjernen, der lyser og aldrig leder vild er Guds ord til os, ord der er klare nok, og de ord lyser på vor færd gennem 2021 og ethvert år. Som Ann Nørgaard sagde i et lille rap, vi skulle sige sammen ved børnejulegudstjenesten før jul: Kig op – ikke ned – tag imod – få besked.

Kommer Jesus og hans ord ikke ind i vort hjerte med anger over vore synder, så forbliver vor tro en udvendig tro, som vi kan krænge af os ved bedst givne lejlighed. Til at søge og gøre det med hjertet, kræver et mod. Det mod må vi bede om at have.

Prædiken nytårsaftensdag 2020

Læsning fra Jakobsbrevet kapitel 4, som der citeres fra i første del af prædikenen.

Hvis nogen tid har været omgærdet af usikkerhed, er det det år, vi nu forlader. 

”I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge”. Sådan kunne folk dengang sige. Trods den usikkerhed der sandelig også var dengang, hvor skibe kunne gå ned i en forfærdelig storm med mand og mus, hvor pest og alskens sygdomme kunne ramme uden varsel. 

”I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen”, siger Jakob. Nej, det gør vi ikke. Nye restriktioner der rulles ud med dages varsel som lillejuleaften. Næsten i en parentes i et pressemøde: for resten, gudstjenesterne bør forkortes til 30 minutter og der bør ikke synges. Et varsel, som udmærket kunne være givet midt i december. Hvis ikke det er praleri at kunne benytte sin magt til at skabe et vildt kaos timer før juleaften, så ved jeg ikke, hvad der er praleri. Ordet, der anvendes på græsk, betyder egentlig: svindel, bedrag. Ja, for det var at bedrage et helt folk. Det var svindel, fordi magten blev misbrugt til uden varsel at herske over en masse mennesker. 

At biskopperne til at foreslå aflysning af det, som de i virkeligheden ikke havde beføjelser til at aflyse, var en følgevirkning, som de også nu er på vej til at give til kende. 

Pral og en forelsket tro på egen magt er altså af det onde. 

Vi er jo som en tåge, der dukker op og snart er væk igen, som vejret nu skifter. Siger Jakob. Vi aner ikke, om vi lever i morgen. Kære venner, det gør vi virkelig ikke! Ak, hvor jeg har set raske mennesker miste deres førlighed på et split sekund, og det har I også. Vi ved det godt.  

Og når vi godt ved det, så bør vi også handle efter det, siger Jakob. Han siger: ”Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.” Hvad er det vi ved er det rette? Det er, at vi før alt, vi foretager os, beder til Gud: Din vilje ske, ikke min. Hvis du vil, Herre, så skal jeg leve og gøre det eller det. 

Sådan lærte Jesus, vor Frelser, os at bede, og sådan bad han også i sin sidste prøvelse før korsfæstelsen, da han sådan ønskede, at han ikke skulle gå lidelsens vej, men også vidste, at han ville give sig hen i Faderens vilje. Og Faderens vilje var korset, lidelsen. For vor skyld. Sådan ved vi ikke, hvad Gud Faders vilje er for os hver især i det år, der kommer. Vi manes til nøgternhed.  

Og alt det, vi hver især på vore områder har oplevet af restriktioner med coronaen, bør særlig mane os til at være ydmyge: Vi kender ikke fremtiden. Men vi ved, at vi skal kendes af Gud på vort liv, hvordan vi virker i det små, ja, i det små, blandt mennesker, de nære mennesker. Der prøves vor kærlighed til Gud og til mennesker. Så lad os våge og bede, at vi ikke selv må fristes til at slippe alt godt og kærligheden i det år der kommer. Det beder vi i Jesu, vor Herre og Frelsers navn. 

***

Anden del af prædikenen er evangeliets trøst!

I kirken mødes vi med evangeliet, som englen gav hyrderne: Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket! Det gælder også nu, hvor nervøsitet, usikkerhed og forskrækkelse breder sig over for sygdommen. For Jesus siger, at når vi ser uro brede sig, skal vi løfte vore hoveder, for vor frelse er nær. 

Der har været mange opfordringer og anbefalinger på det seneste i forhold til sygdommen. Her skal vi opfordre og anbefale hinanden at løfte vore hoveder, at lade glæden fylde os. 

Hjerte, løft din glædes vinger! 

Budskabet er, at Gud med sin kærlighed har elsket os højt, at hans egen søn døde for os. Og den kærlighed er stærkere end døden. 

Stærkere end døden. 

Jesus selv er døren til glæde. Han kalder sig selv: Jeg er døren. 

Og den dør leder ind til sand glæde. 

Og derinde, i fællesskab med Herren Jesus og hinanden trøstes vi ved den fred, han giver, en fred, som ingen sorg, ingen bekymring, ingenting tør røre. 

Sådan er vor tro i liv og død! 

Er vi bekymret for udkommet, for vort folks fremtid? Så hør digteren, der siger: Gud er rig og har hjertevarme, og bringer fra sit forråd medicin ud, der gør hjerter glade. 

Han er rig og har hjertevarme. Hjertevarmen bevarer os mod meget ondt.  

Vi giver os Gud i vold i Jesu navn, uanset hvad der må komme. Kristus lod sig føde ind i vor verden med synd, død og Satan, der vil ødelægge os. Han kom for at bringe helbredelse af syge, trøste sørgende, give enhver, der tror på ham, et håb, der aldrig fejler. 

Derfor skal der også være mulighed for forbøn, og enhver er velkommen til at tage kontakt bagefter og ønske en forbøn (29651151). Vi må ikke lade bekymringerne gribe os sådan, at vi går til. 

Nej, Jesu løfte er, at når krig og uro og ødelæggelse breder sig, da skal vi faktisk løfte vore hoveder, og det viser, at Gud har fat i den lange ende. 

Derfor skal vi også altid give os ind under Guds vilje med os. Din vilje ske, til liv eller til død. 

 

Juleprædiken fra kontoret

Især tanker omkring profetierne om Jesu komme.

Prædiken 4. søndag i advent

"Budbringerens fodtrin” høres ”hen over bjergene. siger profeten Esajas.

Jamen, evangelierne er fulde af fodtrin. Jesus kørte ikke, men gik og gik. Sådan bogstaveligt. Fra by til by, landsby til landsby.

Og er det ikke det, vi selv skal gøre – gå?

Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple…!

Vi skal gå. Der må meget gerne være en lyd af fodtrin.

Og hvad er det, der siges og forkyndes: Der forkyndes fred og frelse og godt budskab og siger: "Din Gud er konge" - fra læsningen fra profeten Esajas 52.

"Godt budskab". Godt budskab - det er jo ordet 'evangelium'.

Vi kunne sige: Dette hellige evangelium skriver Esajas! Nemlig ordene: "Din Gud er konge

Jesus taler igen og igen om Faderens rige som et kongerige. Guds rige er som et korn, der lægges i jorden og mange andre billeder bruger han om dette rige. Og han selv er kongesønnen i denne konges rige, Faderens og Sønnens rige.

***

Men hvem lyder ordene til, så det bringer glæde med sig helt ind i det inderste hjerte?

Det gør det for den, der lever i ruiner, i et liv, som virker, som om det er en ruin.

Der er håb for din og min ruin.

Er det sandt? At der er håb for dig, for mig?

Ja der er håb til hele den vide jord, som skal se vor Guds frelse, forkynder Esajas.

Sådan som julens budskab er i englens ord:

Frygt ikke! Thi se, jeg forkynder jer en stor GLÆDE, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en FRELSER i Davids by; han er Kristus, Herren.

Men hvordan ved vi, at Jesus virkelig er den Frelser, som Israel have længes efter? Det ved vi, for han gjorde alting vel, aldrig ondt. Han tog imod høj og lav, uden at gøre mindste forskel. Tværtimod lukkede han af alle en kriminel ind i Paradis som den første. Han VENTEDE til sit sidste suk på jorden, før han sagde disse salige ord til røveren på korset ved hans side, mens de sammen led døden: I dag skal du være med mig i Paradis!

Det er et virkelig godt budskab, der giver fred og frelse og Guds rige, ja, da må glæden være fortegnet for ALT. Det hører vi om i læsningen fra Paulus' brev til menigheden i Filippi (Grækenland).

Og så er der Johannes Døberen, som ved, hvem han selv IKKE er, og at der kommer en, som han er totalt uværdig i forhold til. Han finder lidt ud af, hvem Jesus er, for at sige det mildt, for senere siger han om ham, at han er GUDS LAM - en betegnelse han selv flikker sammen ud fra Bibelen!

Johannes Døberen er en, siger han, som råber i ørkenen: "Jævn Herrens vej!" Det er ikke alle, der kan lide lange, lange stræk med jævn og lige vej uden så meget som en kurve.

Men i Guds rige er vejen jævn og lige som sådan. Hvis det med Jesus skulle være sandt, så må det også være enkelt at fatte for de mindste som for de største, har en sagt.

I praksis føles det ikke altid sådan, at vejen er lige, for der sker så meget i hver persons liv, som får vejen til at virke nogle gange ufremkommelig.

Men den ER jævn og lige. Som Jesus er jævn og lige ud ad landevejen i al sin tale og alt, hvad han gør. For han er Frelseren, Kongesønnen, der gør alting godt i sit rige.

***

Det er glædens søndag i dag! Glæden midt i trængsler, prøvelser og lidelser.

Det er nærmest en ordre, at vi skal være glade.

Glæde er ikke en lille sideting, men er den stemning, der skal arbejdes på for kristne.

Vi har alt at være glade over. For vi har et håb, som springer over grave og ser frem til Kristi genkomst og himlen.

Glæden over Jesu opstandelse fra de døde, over hans overvindelse af dødens ødelæggelse, den glæde er det dybest set, som jævner vejen. Herrens vej er Jesus selv, han som kalder sig selv Vejen.

Vi vandrer med ham gennem livet. Vi vandrer glade, for vi skal ikke opfinde nogen dyb tallerken, vi skal ikke opdage en ny religion, men modtage kraften fra Jesus Kristus ved Helligånden, med trøst og opmuntring.

På den vej lærer vi med Kristus, at vejen er mildhed.

Som Paulus siger: Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Og fordi vi hører Kristus til, kan vi være generøse og storsindede mod andre.

Ikke bare skal vi være milde over for de nærmeste i familie og blandt venner. Nej, vores mildhed skal blive kendt af alle mennesker. Intet mindre. Et sindelag, der er fair over for alle mennesker, har forståelse for alles fejlbarlighed, og er tilbageholdende med at dømme andre for deres fejl. Er ordentlig over for alle, kan vi også sige. Hjælpsom, rar, ville til at gå andre i møde. Det er alt sammen en del af at være glad, faktisk.

Selvfølgelig har vi bekymringer. Men dem skal vi komme med til Gud. Og det gælder alle bekymringer. Det er lige præcis hverdagens besværlige situationer og ting, vi skal tale med Gud om. Da kommer alt dette i det rette lys, og vi opdager, at vi altid også har noget at sige tak for. Det er vejen til fred. Freden er ikke en ømtålelig sindsstemning, som vi skal forsøge at bevare. Tværtimod: Det er Guds fred, som bevarer vore hjerter og tanker, fordi hjerter og tanker er i det rette forhold til Gud, som Guds lykkelige børn.

Prædiken 1. søndag i advent 2020

Vær velkommen, du nye kirkeår. Vær velkommen, Herrens år, fuldt af nåde og sandhed. Fuldt af trøst til trætte hjerter og sorgfulde sjæle, syge og døende, til dig, som nu venter, at Gud kan sige dig et ord, som du kan leve af og på. Ja, det får du, for sådan er vor Gud, sådan er Jesus, Hans Søn, han udtrykte billede.

Sådan, at han altid vil give frelsen og redningskransen til enhver af os, som beder og længes efter redning.

Hele verdens historie fra det øjeblik, hvor mennesket faldt bort fra fællesskab med Gud og blev sit eget formål og sin egen herre fra yderst til inderst, hele denne historie frem til i dag og til tidens ende er én lang redningshistorie. Til tider er folket blevet frelst i sidste øjeblik, som det går. Som også du og jeg har oplevet, og derfor priser og lover vi vores mægtigt Herre for kraften i hans opstandelse, som ved Helligånden virker med en styrke, som kommer direkte fra vor himmelske Fader og formår at rive Satans bånd i stykker, han som vil fængsle os i mørke og tavshed og trøstesløshed.

Gud ske lov ved Jesus Kristus, at Han har vundet sejren over synden, døden og Helvede.

Dette skal forkyndes på første søndag i advent: at Kristus er den ærens konge, som var lovet for længe siden, som kom i tidernes midte og fylde.

Løft jer, I porte, løft jer, I ældgamle døre, sang kong David.

Ja, for den ærens konge som skal komme ind i vore hjerter og herske der som konge, han kan ikke komme ind, hvis vi indsnævrer vort hjerte og lukker hjertets døre.

Vi er tempel for Helligånden, forkynder apostlen Paulus, altså er det hjertets porte, som vi skal løfte op. Det kan vi ikke selv, men Helligånden, som vi har fået ved vor dåb som en evig gave, kan bevirke dette under, når blot vi selv bliver små som børn og blot tager imod Kristus. Det var som om portene inde i os: når vi hæver dem op, så bliver vi selv mere rummelige.

Mere skal der ikke til. Men det skal også til.

Det nytter ikke at lyve. Hvis vi farer med løgn og sværger falsk, som kong David siger, da er sandheden ikke i os, og da kan Kristus heller ikke være i os.

Men holder vi blot vort hjerte åbent for sandheden, da henter vi også velsignelse hos Herren, for da er der noget i os, der søger Gud midt i alt mørke. Da hører Gud vores mindste suk og åbner døren, løfter sine døre til hans salighed og frelse.

Og da nu tiden skrider, kommer vi også nærmere den dag, da Kristus kommer igen. Vi tror og bekender, at Han skal være alverdens frelser og dommer og konge.

Når vi i dette år føler verden forandre sig med sygdom, vi ikke kan kontrollere, så lad os vågne af søvne, som Paulus siger.

Sover vi? Ja, åndelig søvn er den dybeste søvn, vi kan sove. Den farligste søvn også.

Det er på tide, at vi bliver helte i Guds rige, at vi vågner af dvale og mørkets gerninger og tager lysets rustning på, som Paulus kalder det.

Lysets rustning. I lyset er der intet mørke, Helligånden er vores lysrustning. Kun Helligånden kan beskytte os fra at gå til i det, Paulus nævner: svir og druk, løsagtighed, udsvævelser, kiv og misundelse.

Men lysets rustning er også Kristi klædning, for det er Kristus som med Faderen sendte Helligånden til verden og til os. Vi er efterfølgere af Kristus, som vi er iklædt.

Hans person, hans gerninger, hans liv, nedstigning fra himlen til jorden i hans fødsel, hans død, hans opstandelse, ja, hans himmelfart omslutter os som en kappe, der aldrig, aldrig kan gå i stykker, når blot vi påkalder hans navn, eller sukker hans navn, i forventning om frelse fra ham.

Så lad os åbne hjertets døre for Frelseren, Kongen, som kommer til os, som han kom til Jerusalem dengang, sagtmodigt og ydmygt på et æsel, ikke med våbenmagt, men med ønsket om at blive modtaget som et menneske modtager et andet menneske, samtidig med at han, som også fuldt ud er Gud, skænker det, vi knap kan forstå, så store gaver: Helligånden, syndernes forladelse og det evige liv.

Og lad os med alle kristne til alle tider, bede og synge: Hosianna, Davids Søn, opfyldelsen af alle håb og løfter i den gamle pagt.

Hver gang vi fejrer nadver, gør vi os til eet med den skare af mennesker, som dengang hyldede Jesus, og de, som gennem tiderne har hyldet ham, med råbet: Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna: Frels dog! Og samtidig en slags hyldestråb, for der ER en sand konge, som er helt igennem retfærdig og samtidig tager imod enhver, som kommer til ham. For enhver, der gør det, modtager jo HANS retfærdighed som en kappe, der kan dække, i stedte for vores egen kappe med huller af uretfærdighed.

Velsignet være Han, som kommer i Herrens navn, kom i julen ved sin fødsel, kom med sin selvhengivelse på korset, og kommer ved sin genkomst ved verdens afslutning. Dette store håb må hans menighed aldrig lade gå af minde og forsvinde i dagligdagens gøremål og problemer.

Vi er med i det store drama fra skabelsen, Adam og Evas fald, der drev dem og os ud af paradis, og frem til det synlige Guds rige i herlighed, og derfor er der intet bedre navn på Frelseren, Guds og menneskers Søn, end Ærens Konge, Herlighedens Konge.

Amen.

Prædiken 22. søndag efter trinitatis - om kristnes indbyrdes omgang med hinanden

Vi kan give denne søndag overskriften: Kristnes indbyrdes omgang med hinanden. Det belyses i dag, hvordan kristne skal være over for hinanden. Også i kirken.

Udgangspunktet er at blive som et barn. Hvad menes der med at blive som et barn? Det lille barn har ingen rettigheder. Forældre kunne dengang sælge deres barn som slave, hvis de ville. Barnet kan heller ikke stille nogen krav. Og det lille barn kan heller ikke noget og forstår ikke noget.

Og nu siger Jesus, at sådan skal man være for overhovedet at komme ind i Guds rige. Det hører med til omvendelsen at blive som et barn, som ingen rettigheder i grunden har, som ikke formår noget, og som slet ikke forstår noget. Kun den, der på den måde er færdig med sig selv, kan komme ind i Riget. Og der er han den største! Netop den, som er holdt op med at tro noget om sig selv og begære noget for sig selv.

Men det her betyder ikke, at Jesus accepterer sin samtids opfattelse af barnet som retsløst og værdiløst. Tværtimod: netop den, som tager imod sådan et barn i Jesu navn, han tager imod Jesus selv. Altså i tro på Jesus eller for Jesu skyld, eller: fordi Jesus ville det.

 

Modsætningen til at tage imod er at forføre. At bringe andre til fald. At bringe nogen til det punkt, hvor de mister troen. Altså lede andre bort fra troen på Jesus. Disse små, som Jesus nu taler om, er ikke børnene, men de små i Guds rige. Så forsynder man sig mod Jesus selv og ødelægger dem, han elsker. Dommen bliver derefter. At blive kastet i havet med en møllesten om halsen ville være en mild dom.

Nu følger et veråb over den verden, som er så fuld af forførelse af mennesker. Det er verdens ulykke, at der findes så meget som arbejder aktivt og målrettet på at drage mennesker bort fra Gud. Så længe verden står, er det sådan. Det bliver ikke anderledes. Men det mindsker ikke menneskers skyld, om bliver redskab for forførelsen bort fra troen.

Derfor er det vigtigt uden kompromisser at vise alt bort fra sig, som vil føre til forførelse. Det kan betyde, at vi må sige nej til noget hos os selv, noget som hører til vor egen natur og udrustning, ligesom hånden eller foden. At gå fortabt er den største ulykke, som kan hænde et menneske. Jesus siger det med billeder, som ikke kan misforstås.

Det er tænkeligt, at Matthæus, som fortæller Jesu ord om dette, at han i Jesu ord hører en formaning også til den kristne kirke. Også den kan have lemmer, som er til forførelse. Og da er det bedre at hugge hånden af eller rive øjet ud. De må ikke bliver årsag til at hele legemet ødelægges.

Og nu taler Jesus om dem, som er i fare for at gå fortabt. Han siger, at man ikke må tage sig det let med noget lille menneske, et barn eller en af de mindste på jorden. Hvor dyrebare de er i Guds øjne, viser Jesus ved at sige, at deres engle altid ser Guds ansigt. Det er engle, som er sat til at vogte den enkelte og samtidig ser Gud hele tiden. De små er lige så dyrebare som englene, der ser Guds ansigt hele tiden.

Og sluttelig fortæller Jesus lignelsen om det fortabte får. Pointen er Guds glæde ved at finde den enkelte. Sådan er Gud. Han vil ikke, at en eneste af disse små, som Jesus siger, skal gå fortabt. (fra Bo Giertz)

Prædiken 19. søndag efter trinitatis 2020

 

”Hvad vil I?” spørger Jesus de to, der fulgte efter Jesus. Jesus vender sig om og ser dem følge efter sig og spørger dem så: ”Hvad vil I?”

Vi kunne tænke os, at Jesus ville sige: Følg mig! Men ikke her. Nej, i stedet et spørgsmål: ”Hvad vil I?”

Et spørgsmål kræver et svar. Og de to mænd svarer med et spørgsmål: ”Mester, hvor bor du?” Det er et typisk spørgsmål, vi stiller til dem, vi ikke kender så godt: Hvor bor du?

Men her stiller de spørgsmålet til ham, som de følger efter, går sammen med. De har allerede slået følge med ham. Det er helt mærkeligt. Hvordan i al verden fandt de to på bare sådan at slå følge med Jesus?

Det er ligesom der er en underhåndsaftale mellem Johannes Døberen og Jesus. Johannes Døberen har forstået, hvem Jesus er, og sender sådan set sine to disciple over til Jesus.

For Johannes siger noget helt bestemt, som uimodståeligt får de to mænd til at følge efter Jesus. Hvad siger han?

”Se, dér er Guds lam.” Det er en mærkelig sætning. Guds lam. Der står ikke noget i Gammel Testamente om en person, som har titlen ”Guds lam”. Men Johannes Døberen bruger det udtryk. Hvad betyder det? At Jesus er Guds lam betyder, at han er det offer, som måtte til for at forsone os med Gud, at stille Guds vrede over vore ugerninger. Han erstatter alle dyreofre én gang for alle, som måtte til i den gamle pagts tid for at bringe synd ud af verden. Både daglige ofre i templet, men også offeret én gang om året på Forsoningsdagen. Som profeten Esajas siger om Herrens lidende tjener, der er som et lam, dør skal slagtes:

”Men han tog vore sygdomme på sig, han bar vores smerte, så vi selv slap fri. Han blev gennemboret på grund af vore overtrædelser og knust for vores svigt. Han blev straffet, så vi kunne få fred. På grund af hans sår blev vi helbredt.

Når nu Johannes siger: ”Se, Guds lam, som BÆRER verdens synd”, så siger han mange ting på én gang. Han siger, at Jesus er eet med Gud selv, Guds Søn. At Jesus er Guds søn, som er blevet menneske i kød og blod, fuldstændig som os, blot uden synd. Derfor BÆRER han verdens synd. Han bærer den. Ikke blot bar han vor synd ved at dø for vor skyld, men han BÆRER vor synd, ja, verdens synd. Det betyder, at frelsen ikke bare er for et bestemt folk, Israel, men for alle folkeslag, hele verden rundt. Altså også for os danskere.

Men jo ikke bare for os danskere. Vi må ikke gøre kristendommen til en speciel dansk religion. Det går simpelthen ikke. Så er vi faldet fra Jesus. For han bærer verdens synd, han døde for os alle i hele verden, og han går i forbøn hos sin Fader for os alle, iranere, danskere, israelere, kinesere og indere, I kan selv blive ved. Så hvis vi begynder at påstå, at kristendom er en særlig dansk opfindelse, så er vi frafaldne.

Det siger Paulus også umisforståeligt: Vi er som et legeme med alle de lemmer, som hører til legemet. Og det ene lem kan ikke sige til det andet: Dig har jeg ikke brug for.

Det betyder to ting. For det første: Når vi går i kirke, må vi finde os i, at der måske er nogen, som vi ikke bryder os om. Men vi hører alle til legemet, så vi kan ikke begynde at se en anden som uvedkommende.

For det andet: Når vi bekender os som Jesu disciple, så kan vi ikke være ligeglade med kristne i andre lande og sige, at de kommer os ikke ved. Når kristne i andre lande lider forfølgelse, så kommer det også ved. Ellers er vi frafaldne, og dårlige kristne.

Derfor er det nødvendigt for enhver af os at tage stilling ligesom de første disciple, til Jesu spørgsmål: Hvad vil I? Hvad vil vi? En ting er at lytte til Jesus og hvad han har gjort og sagt, en anden ting er, hvad vi gør med det.

Vi kan godt starte med som de to første disciple at stille dette modspørgsmål: ”Hvor bor du?” Kom og se, svarer Jesus. Sådan indbyder Jesus også os: Kom og se. Han bor nu ved sin Ånd i os. Dengang opholdt han sig i eet bestemt hus. Men nu opholder han sig, ja, slår sig ned hos hver enkelt af os. Sådan siger han senere til disciplene: ”I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.”

Faderens hus – det er et hus, som kan være overalt i hele verden, hvor mennesker følger efter Jesus. Og hver af os har en rolle at spille. Tro ikke, at du og jeg er ligegyldige i den store sammenhæng. Tænk på, hvordan først to fulgte efter Jesus, så inviterede de andre til også at være med, med de samme ord, som Jesus brugte: Kom og se! Og evangeliet har bredt sig ud i syd og nord, i øst og vest. Og hvert slægtled må gøre det samme: invitere hinanden med.

Og den, som vi følger, er intet mindre end vores konge. Ja, konge. Hvor godt det er at have en konge. Tænk på alle eventyr, hvor slemt det er med en ond konge og hvor godt det er med en god konge, som nedlægger sig liv for vores skyld. Som gør mere end nogen konge kan gøre: får livet igen og aldrig dør mere. En udødelig konge.

Jakob drømte i sin tid, at Guds hus var lige foran ham, der hvor han havde sovet. Jesus inviterede bogstaveligt de to første disciple med indenfor i det hus, han opholdt sig. Og hvor Jesus er, der er himlen åben fra jorden og til Gud, og englene stiger op og ned som i Jakobs drøm og hjælper os. Både i søvne og om dagen.

Og her skænker vores konge, Jesus, os sig selv i brød og vin: Dette er mit legeme, dette er mit blod. Han fylder os med sin guddommelige kraft, så vi kan holde ud i hverdagen. Så han sletter vor skyld ud. Så han renser os dag for dag til at bære mere frugt. For vi er grene på ham, som er vintræet. Og vi hører sammen med ham fra hver vores gren. Fra ham modtager vi alt, vi har brug for til frelsen. Amen.

Prædiken 18. søndag efter trinitatis 2020

Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, siger apostlen Johannes.

Forleden mødte jeg en på gaden. Vi faldt i snak, og lidt senere stødte en anden til. Under snakken viste det sig, at jeg havde lovet den anden noget for mange år siden. Og den første havde et stærkt ønske om noget, som burde gøres, blandt ved hjælp af en præst.

Den lille episode har meget med dagen i dag at gøre. Vi er et fællesskab. Vi hænger sammen, som grene på det samme træ.

Vi er ikke bare uafhængige af hinanden uden at vedkomme hinanden.

Men oftest glemmer vi det. På godt og ondt hører vi sammen.

Jeg mærkede ved den snak på gaden forleden, at jeg også hørte sammen med en anden med noget, jeg havde undladt at gøre.

Bedre havde det selvfølgelig været, at jeg bare havde gjort det, jeg havde lovet.

Men ved at den anden mindede mig om mit løfte, så har jeg fået mulighed for, trods mit glemsel, at gøre noget ved det løfte. Så er vi styrket i fællesskabet.

 

Dagen i dag handler om fællesskab. Fællesskab mellem Jesus og os, og fællesskab mellem os indbyrdes.

Uden kærlighed til hinanden ophæver vi også Guds kærlighed.

Så fjerner vi os selv fra vintræet. Vi bliver som en vissen gren. For meningen med en gren har aldrig været at være der som en uafhængig gren.

Vi kan ligefrem mærke, at det er galt tænkt, at være en uafhængig gren.

Sådan lærer vor Herre Jesus os at være afhængige af Ham og Ham alene. Og når vi er afhængige af Ham, så er vi også afhængige af hinanden i kærlighed. Så vedkommer de andre grene også os selv.

Vi kan jo ikke sige til en anden gren: Dig har jeg ikke brug for. Vi er sammen afhængige af stammen. Vi har alle modtaget af den samme Ånd i dåben, ved troen.

Vi vokser vores vækst sammen på Vintræet Kristus.

Men der er en forfærdelig alvor i det, Jesus fortæller. For hvis ikke grenen bærer frugt, så fjerner vingårdsmanden, altså Jesu og vor Fader, grenen.

Men bærer grenen så meget som den mindst smule frugt, så renser han grenen, for at den kan bære mere frugt. Jeg ved ikke, hvordan en gren kan renses, så den bærer mere frugt. Men vi hører, at sådan gør Gud vor himmelske Fader.

 

Så kan vi lade os opmuntre. Måske bærer vi blot meget lidt frugt i verden som en discipel af Jesus. Jamen, så tager Gud fat på os for at det skal blive til mere.

Det kan være, at det gør ondt, men hvad gør det, hvis vi bliver mere ydmyge og lader kærligheden får mere plads i os.

Intet gartnerarbejde uden beskæring. Blade og smågrene må væk for at give plads til mere frugt. Så bliver drueklaserne store og tunge.

Det er godt, at der bliver beskåret noget i os, som blot er blade uden funktion. For alt kommer an på frugten, lærer vi.

Og hvis vi bliver bange for, om vi mon er en gren, der bliver fjernet, så skal vi blot holde os til det, apostlen Johannes siger:

”Den, der bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud.”

Og drivkraften er den kærlighed, som vi ved, at Gud har til os, til hver eneste af os.

Prædiken ved høstgudstjenesten søndag den 20. september 2020 i Tranebjerg kirke

Kornet er høstet, og kartofler tages op og op, og rødkål må vel snart skulle afsted til butikker og syltefabrikken. For ikke at nævne løg og alle mulige andre gode grøntsager. Eller græskar, som står og lyser på marker. Det bugner derude. 

 

I evangelierne hører vi ikke Jesus gå meget op i høsten, sådan bogstaveligt. Nej, høst handler typisk om, at vi høstes ind i Guds rige, at vi kommer med, at vi er modne til den sidste høst, hvor verden får ende og den sidste høst skal i Guds lade. Mennesker. 

 

Kristne havde fra begyndelsen af to fester: påske og pinse, men ikke høstfest. Alt var ligesom anlagt på den åndelige høst. For uden den høst kan det være lige meget med høsten.  

 

Men vi kan sige, at Jesus lærer os ikke at bruge vort krudt på at bekymre os om mad og drikke og tøj og den slags. Men derimod bekymre os om vor sjæls frelse. Om, hvor hjertet egentlig er henne. 

 

Den anden læsning vi hørte, handler om, at mennesker skal høstes ind i Guds rige ved tro på Jesus Kristus og dåb. Et sted siger Jesus, at kun hvis kornet lægges i jorden og dør, bringer det megen frugt. Det var et billede på ham selv, at han skulle, måtte, dø for at høste os, indfange os, frelse os, gøre os til nye mennesker ved hans opstandelses nye uhørte uvirkelige kræfter. 

 

Evangeliet vi hørte, handlede om en anden, der er ved at modnes som en frugt, ved at hun lytter til Jesu tale. Ironisk nok tænker søsteren Martha på maden, der skal på bordet. Undskyld, men det er altid det vigtigste, ikke? Eller er det? Jesus siger nej. 

 

Det fornødne er at lytte til hans ord og modnes i tro og kærlighed. Maria, som er den, som bare sidder og labber Jesu ord i sig, hun fyldes mere og mere med kærlighed, med fred og glæde, med visdommen fra Frelseren. Jesus lader hende blive siddende. Den plads skal ingen tage fra hende.  

 

Det er fristelsen. At vi trækker os selv væk fra Marias plads ved Jesu fødder. At noget andet altid er vigtigere. Mad, hobbies, fritidsinteresser, som fylder hele tiden ud, så Jesu ord bliver mast helt bort. 

 

En mand sagde forleden: Jeg ville gerne tro, men jeg kan ikke. Det var gode ord at sige, ærlige ord. 

 

Men sagen er, at ingen tror eller beholder troen eller næres i troen uden at høre Guds Ord igen og igen. Troen siver lige så stille væk, når den ikke modtager næring. Sådan som en gammel landmand lærte mig, at grøntsager ikke bliver til noget, hvis ikke de får mad. Ja, grøntsager skal have mad. Derfor fik jeg ingen høst på mit lille stykke jord. 

 

Sådan også med troen på Guds Søn, Frelseren fra synd og død og Satans rige, ja, fra helvede, den tro næres ikke af sig selv uden at næres. For troen kommer af det, der høres. Så er det som planter, der vokser og bærer frugt, lidt efter lidt. Ikke øjeblikkeligt, men med en stille vækst. 

 

Derfor er det også en god ide at have et sted derhjemme, hvor du kan sidde i ro og bede og læse et bibelord eller to, fra en god opbyggelig kristen bog fra en erfaren kristen. Læse en salme. Lytte til morgenandagten fra domkirken i København måske. Jeg er ikke så god til det, men mærker, når jeg gør det, at det giver en egen ro. Jeg ved, at nogen her gør det.  

 

Som jeg sagde, taler Jesus ikke ret meget om høst i bogstavelig betydning. Men om åndelig høst. Og om den mad, der nærer os, så vi til sidst kan høstes ind i Guds rige. 

 

Hvad er den næring: Det er Hans ord, evangeliet, hans undere dengang og i dag. Og så er det den næring, Han giver os ved Helligånden, som sætter væksten i vejret i os og bringer alskens frugt: Tro, håb, kærlighed, fred, glæde, tålmodighed, venlighed, ydmyghed, mildhed. De frugter kan revolutionere livet mellem mennesker. Stille og roligt.  

 

Og så giver Han os sig selv i brødet og vinen, hans legeme og blod, så hans blod slår med vort blod og derfor kan give os en glad ro i hjertet. 

 

Hver søndag og ved andre lejligheder giver Han os næring gennem og under brødet og vinen. Han beskytter os også mod det, der kan kvæle troen og ødelægge troen. Nadveren er som medicin, der sørger for, at vi vokser i tro og i fællesskabet med vor Herre Jesus. Amen.

Stor gæld eftergivet: stor taknemmelighed! Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2020

Hver søndag morgen stiger stor glæde mod himlen. Hvorfor? I taknemmelighed. Fordi Jesus stod bogstaveligt op af graven. Der findes ikke nogen glæde, der kan sammenlignes med glæden over det. Og så er glæden endnu større, fordi Jesus løfter os op med ham til livet, der aldrig forsvinder.

Med Jesus kommer vi i nærheden af noget, der er større og mere vildt, end noget som helst andet.

Vi lærer hos ham, at tro ikke er at veje og måle, men at tro på, at Jesus er Frelseren, at lære af ham, at lade sig sige af det, han siger, at blive trøstet af den trøst, han kommer med.

Livet eller døden. Ulykken eller lykken. Det er det, Gud stiller folket over for. De må vælge, vælge mellem helved hedt og himmel sød:

Vælge kan igen og vrage
jordens slægter alle dage,
vælge mellem liv og død,
dagens lys og nattens mørke,
Paradis og vilde ørke,
Helved hedt og Himmel sød.

Manden Jesus besøger og så den prostituerede kvinde – de må også vælge. Værten, der hvor Jesus er til middag, bliver udfordret til at følge sit hjerte og ikke sin kolde hjerne. Hjertet siger, at den, der elsker meget, gør det, fordi hun har fået tilgivelse. Men den, der ikke elsker meget, elsket kun lidt, fordi han selv ikke mener, der er noget særligt at tilgive.

Så valget mellem helvede og himlen ligger lige her.

Hjertets hårdhed er den brede vej mod helvede, anger over det onde, den enkelte selv har gjort, det er den brede og lette vej mod himlen.

 

Men sådan så det slet ikke ud for farisæeren og den prostituerede til at begynde med.

Kvinden dukker pludselig op i huset uden indbydelse. Hun vil bare gerne møde Jesus. Hun har hørt fantastisk godt om ham. At han ikke støder nogen bort. At han tilgiver. At han ikke gør nogen som helst forskel på høj og lav, mand eller kvinde, barn eller voksen.

 

Så hun kommer ind i huset. Hvad sker der så? Hun har noget parfume med, som hun har tænkte sig at salve Jesu hoved med. Jeg har selv oplevet mine søstre få parfume i håret, når vi i min barndom besøgte de to tyrkiske familier i landsbyen og sang en julesalme for dem. Så kvinden havde en plan.

Det gik bare ikke efter planen. Hun blev grebet af Jesu myndighed og sandhed og kærlighed. I stedet begyndte hun at græde i stride strømme og begynder at væde Jesu fødder med sine tårer og tørre fødderne med sit hår. Hun har ingen skam i livet, og det er noget, der kan gøre en noget så oprørt.

Og oprørt – det er lige, hvad farisæeren bliver. Det er jo helt vanvittigt, det der sker, tænker han. Jesus er en stymper, en nar, når han lader det her ske. Han er i al fald ikke en profet. Så skulle han ikke lade denne kvinde opføre sig sådan. Hun skulle blive i skammekrogen.

Så er det Jesus fortæller en lille historie.

En mand har lånt penge til to, den ene har en stor gæld, den anden en lille gæld. Nu eftergiver manden de to deres gæld. Selvfølgelig naturstridigt. Men sådan er Gud!

Han tilgiver min gæld! Jeg kan ikke slette min skyld over for ham og mine medmennesker. Det kan jeg ikke. Det hele er der, både det jeg husker, og det, jeg gerne vil glemme og det, jeg har glemt, som om det så ikke er det.

Nu stiller Jesus et spørgsmål til farisæren: Hvem af de to mænd vil nu elske pengeudlåneren mest, det vil sige, være mest taknemmelig? Farisæeren må nødtvungent erkende, at det er nok den, der har fået den største gæld eftergivet.

Og Jesus siger til farisæeren: Det har du ret i.

Og Jesus viser farisæeren, hvordan kvinden netop elsker ham mest, er mest taknemmelig, for det udtrykker hun ved sine handlinger, ved at væde Jesu fødder med sine tårer, ved at salve Jesu fødder med de dyre parfumedråber.

Farisæerne har været en korrekt vært, men kvinden overskrider al korrekthed og viser en blanding af anger over sit hidtidige liv og taknemmelighed, fordi Jesus ikke skubber hende væk.

For Gud og Jesus skubber aldrig et menneske bort, der kommer i anger over sit hidtidige livs skyld og tigger om tilgivelse. Tværtimod. Nøjagtig sådan springer en kilde af taknemmelighed, af kærlighed.

Undskyld, men når det kommer til det vigtigste i livet, så knæler vi ned. Mange mænd knæler ned for deres udkårne og erklærer deres kærlighed og anmoder om hendes hånd. Ved alteret knæler brudeparrene og knæler for Gud i taknemmelighed over, at de hver især har fået denne dyre gave, nemlig den anden.

Og samme sted knæler konfirmander, når de lader Gud velsigne den pagt, Gud har sat i værk i dåben. Viola er blevet båret til dåben, for knæle kan hun dog ikke endnu, eller måske snart. I al fald kravle. Der i dåben modtager vi tilgivelse for vore synder ligesom den prostituerede dengang gjorde. Og hver gang vi på ny beder om forladelse, så sker underet, at vi får tilgivelse, og da blusser taknemmeligheden til Gud og mennesker op i os. Så heles vores liv.

Og endelig knæler vi, når vi modtager vor Herres Jesu Kristi legeme og blod i nadveren. Vi bliver som den prostituerede, der kommer Jesus nær for at søge hans velsignelse, og sandelig, kære menighed, velsigner han enhver, der kommer ham nær med håb om frelse og tilgivelse. På en måde kan vi gå længere. Vi kan sige, at det ikke kun er os, der knæler ved nadverbordet. Det er også ham, der knæler og rækker os sig selv. Ja, endnu mere: Han lod sig lægge helt fladt ned på korset og sømme fast til det og derpå blive løftet op hængende der mellem jord og himmel som planken til Gud, som redningsplanken for dig og mig. Priset og æret være han i evighed. Og tak. Amen.

Salmen Lyksaligt det folk, som har øre for klang herovenfra - prædikenen bygger på denne salme

376
Lyksaligt det folk, som har øre for klang
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1917

1
Lyksaligt det folk, som har øre for klang
herovenfra!
Det nynner alt her på den evige sang:
Halleluja!
så alle Guds engle forundres på,
hvor himmelsk de jordiske klokker slå,
når Ånden med støvhjertets tunger
dets dybeste længsel udsjunger.

2
Lyksaligt det støv, som i Skaberens hånd
kom Gud så nær,
oplivet af ham med en kongelig ånd
til heltefærd,
begavet i nåde med hånd og mund
til gavn og til glæde i allen stund,
at ligne sin Gud på det bedste
og tale med ham som sin næste!

3
Lyksaligt det hjerte i menneskebryst
med frygt og håb,
som lifligt bevæges ved Himmelens røst
og Åndens råb!
Det værelse har i sin hytte lav
til længselen dyb som det store hav,
til håb, der sig højere svinger
end ørne og engle på vinger.

4
Lyksalig den tunge i menneskemund
med liv og røst,
som slår sine rødder i hjertelig grund
til evig trøst,
som skinner af lyset i livets ord,
som gløder af ilden på nådens bord
og skænker de hjerter, som græde,
Guds fred og den himmelske glæde!

5
Lyksaligt det folk, som har Jesus til drot,
Marias søn,
som søskende hans har de alle det godt
i lys og løn:
Guds-freden i hjerte, Guds ord i mund,
med herlighedshåbet i allen stund,
thi de, som Gud Faders udkårne,
har børnekår med hans Enbårne.

6
Lyksalig hver sjæl, som i Frelserens navn
af nådens hånd
fik bod for sin vånde og for alt savn
med liv og Ånd:
med Faderens Ånd og med Sønnens liv,
med palmernes dyd1 i et skud af siv,
med kraften som klarheds-beviset,
med nøglerne til Paradiset!

N.F.S. Grundtvig 1852-53.

Prædiken 2. august 2020 til 8. søndag efter trinitatis: Hjertet

Hvor jeg længes efter mirakler, helbredelse af syge, jeg kender. Mennesker, som jeg har kær og nu er i nærheden af døden.

Jo, jeg ved, vi skal dø, men derfor har vi længslen efter, at Gud i Jesu navn helbreder, som han gjorde dengang og gør den dag i dag.

Med det, vi hører i dag, siger Jesus ikke lige pludselig, at disciple ikke skal lægge hænderne på syge og drive dæmoner ud. Han siger: Den, der lytter til mine ord, ligner… Det vil sige: At vi i al ydmyghed aldrig nogensinde skal tage æren for helbredelser ved vor mellemkomst, men tilskrive dem vor Herre Jesus selv alene. For det at have fået helbredelsens gave er fantastisk, men også utroligt farligt, hvis vi deltager i æren for det.

I dag lærer Jesus os, at det vigtigste er hjertet, ikke mirakler. Der er altid nogle, der ser de kraftige gerninger som bevis på, at de er på den høje gren, at de må være Guds darlings. Nej, siger Jesus. Jeg har aldrig kendt jer.

Åh, det skærer i hjertet. Sendte Jesus dem da ikke ud for at helbrede og drive dæmoner ud? Jo, det gjorde han.

Men nu kommer disse mennesker og pukker på gerningerne som bevismateriale. Vi er eliten.

Men Jesus svarer: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud.

 

Lovbrud, ja, for hvor hjertet er hårdt og selvoptaget, er der stort lovbrud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og din næste som dig selv. Ja, du skal elske din fjende og bede for ham og hende.

De gamle profeter i Israel fik budskabet fra Gud, at det, Gud ville, var, at hjertet var omskåret, at pagten med Gud er en pagt i hjertets inderste gemmer: Ja, jeg elsker dig, min Herre og Gud, min Jesus! Kun da har vi fast grund under fødderne. Alt andet er at bygge på sand, det skrider før eller senere fra hinanden.

Jesus så med smerte, at hen mod verdens ende ville menneskers hjerter blive kolde. Ja, han kunne være ræd for, om troen overhovedet ville findes til sidst? Det, som vi også kan frygte. Men VI skal kun frygte for, om VI bliver i kærligheden i hjertet, om vi falder fra vor Herre Jesus.

Vi må hver især besinde os på, at Guds fred må være i vort hjerte og Guds ord i vor mund. Sådan udtrykker Grundtvig det i salmen Lyksaligt det folk, som har øre for klang herovenfra. Så lad os læse salmen sammen, det er nr. 376.

Hvordan er vi virkelig et lyksaligt folk?

Det har sit centrum i, at vi synger lovsang til Gud: Halleluja! Det betyder: Pris Herren!

Og så skal vi udtrykke over for Gud vor dybeste længsel ud af vort hjerte. Mon ikke Gud hører hjertets bøn?

Om Gud vil gøre mægtige gerninger med os som redskaber, ved vi ikke. Hvad vi ved, er han vil oplive os med en kongelig ånd til heltefærd. Lad os løfte hovederne, vi har i dåben modtaget Guds Ånd, en kongelig ånd. Til hvad? Til heltefærd. Heltefærd? Ja, til at vandre ud i verden med en mægtig frimodighed. Lad os bare le ad os selv og se, at vi er benådede syndere for Jesu skyld, så derfor kan vi med alle vore fejl og mærkværdigheder bruges i hans riges tjeneste. Ikke noget med fejheds ånd, men en kongelig ånd til heltefærd i verden.

Vi er givet i dåben et levende håb, som jeg prøvede at indprente konfirmander i går ved deres konfirmation. Et levende håb, der er sådan, at det svinger sig højere end ørne og engle på vinger.

Da er vi lyksalige, når den tro, vi bekender med munden, slår sine rødder i hertets dybeste lag. Da mærker vi en evig trøst. Da kommer Gud os nær, så vi både kan græde og glæde os i ham. Og den evige trøst skinner af lyset i livets ord. Skinner. Ja, skinner af gløder af ilden på nådens bord.

For i nadveren skænker Herren os et brød, der er som et brændende kul, der renser os for synd og bringer tilgivelse. Er som det kul, serafen nærmede til Esajas’ tunge og rørte den med det gloende kulstykke. Da sagde serafen til Esajas: ”Nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet.”

For som Helligåndens ild er i dåben, er Helligåndens ild også i brødet og vinen og renser os for al synd. Da skænker Herren med de ord, der ledsager brødet og vinen, da skænker han de hjerter, der græder, Guds fred og den himmelske glæde!

Når vi har opgivet at frelse os selv og alene stole på Herren, som kan berolige ethvert hav, da kan hans hånd nå os og bringe vor fod op på klippen. Den klippe, som er ham selv. Amen.

Er Gud kærlig og aldrig vred? Aldrig vred over uretfærdighed? Og: hvad gør det ved os, hvis vi egentlig ikke mener, at Gud går op i retfærdighed? Nogle tanker, jeg ikke fandt, jeg skulle tale om ved konfirmationen i dag, men som jeg havde brug for at skrive ned!

Hvilken Gud tror vi på?

Mange vil sige: Vi kan kun tro på en kærlig Gud. Ikke en Gud, der kan blive vred og som dømmer.

I den kristne tro er Gud både kærligheden og retfærdighedens Gud. Han er vred på det onde og uretfærdighed, fordi det ødelægger fred og integritet.

Hvis Gud ikke var vred over uretfærdighed og bedrag og ikke til sidst gjorde op med vold, så ville det være en Gud, som det ikke er værd at tilbede.

I virkeligheden er det måske sådan, at manglende tro på Gud som hævnens Gud hemmeligt fodrer vold. For så tager vi mennesker sagerne i egen hånd. Jeg spørger: har der i lang tid været så mange, som er vrede? Er vores tid ikke på en måde vredens tid? For hvis Gud ikke er den sidste dommer, men i gåseøjne en sød kærlig harmløs Gud, så må vi hver især få klaret dommen. Lige meget hvad omkostningerne er. For hvis jeg ikke tror, at der er en Gud, som til sidst vil bringe alting i orden, så vil jeg tage sværdet og vil gå ind i en endeløs række af gengældelse mod andre. Kun hvis jeg er sikker på, at der er en Gud, som vil tage sig af al ondskab til sidst og dømme os alle, kun da har jeg styrke til at afstå fra selv at tage hævn.

Det blev engang sagt, at religion var opium for folket. Nej, det virkelige opium for folket er en tro på, at der intet er efter døden….den kæmpe trøst det er at tænke, at alt det, vi har forrådt, vor grådighed, vor fejhed, vore virkelige mord og mord på andres sjæle, at alt det ikke skal komme for dommen til sidst…men religionerne ved, at vore gerninger ikke forsvinder.

Gud har så valgt at dømme på en særlig måde. Han sendte sin Søn Jesus Kristus til jorden. Det fejrer vi hver jul. Han kom for at skabe fred. Han døde for os, for at der skal være en udvej af alle vore synder, tilgivelse.

 

På en måde er det at være kristen at tage dommen på forskud hver dag. At gå i sig selv: undskyld, jeg forløb mig, det jeg sagde til dig, var ondt, jeg ved det. Jeg forstår det ikke engang helt. Jeg kan næsten ikke gøre for det. Kun Jesus Kristus kan få os ud af en evig cirkel af stikkende bitterhed, kvalmende misundelse, lammende frygt, paranoide tanker og alt det, der følger med. Når vi bekender vore synder og beder Gud om tilgivelse, så begynder han ved sin Helligånd at gøre noget ved vores hjerte. Han begynder at rydde op, lue. Der bliver lidt mere plads til glæde, til fred, til at være venlig.

Hvis en mark er fyldt med græs, så kommer der ikke hvede op.

Der må pløjes dybt i marken, og så må hveden sås. Så kan der en dag høstes hvede. Sådan er det med vore hjerter. Gud må pløje dybt i os, så hans ord kan blive sået i os. Så kan fred vokse sig dejligt til på hjertets jord i stedet for ufred, glæde i stedet for vrede, mod i stedet for modløshed, tryghed i stedet for angst, kærlighed i stedet for had.

Og derfor sendte Gud sin enbårne Søn …

There is a hope / Der er et håb med Stuart Townend - spillet ved konfirmationen 1. august 2020 i Tranebjerg kirke

Oversættelse af "There is a hope"

Der er et håb, som brænder I mit hjerte,
Det giver mig styrke hver dag, der går,
Et glimt af herlighed her åbenbaret stykkevis,
Der dog driver al tvivl bort;
Jeg har mit ståsted i Kristus, med mine synder tilgivet,
Og Kristus er i mig, Himlens håb!
Mit højeste kald og min dybeste glæde,
Er at gøre Hans vilje til mit hjemsted.

Der er et håb, som løfter mit trætte hoved,
En trøst så stærk over for håbløshed,
Så når verden har styrtet mig ned i den dybeste grav,
Finder jeg Frelseren der!
Gennem lidelserne lige nu, frygten for fremtiden,
Hvisker Han ’mod’ i mit øre.
For jeg er tryg i evige arme,
Og de vil bringe mig hjem.

Der er et håb som består tidens prøve,
Som løfter mine øjne ud over den grav, som venter,
Til at se den enestående skønhed i en guddommelig dag,
Når jeg skuer Hans ansigt!
Når lidelser hører op og sorger dør,
Og enhver længsel er tilfredsstillet,
Da skal uudsigelig glæde oversvømme min sjæl,
For jeg er virkelig kommet hjem.

Prædiken ved konfirmationen 1. august 2020 i Tranebjerg kirke

Kære konfirmander!

Så mødes vi endelig her i kirken til jeres konfirmation!

Det hele er blevet så anderledes. På mange måder. Corona lukkede for skole og kirke. Måske fik vi alle et tiltrængt pusterum. I al fald blev det sådan.

Og i har holdt ud med konfirmationsforberedelse ind i juni, helt uhørt! Jeg forstår godt, hvis det kunne knibe med begejstringen hen mod slutningen.

Men ellers synes jeg alligevel, at vi har haft (efter min mening) stjernestunder, selvom vi også har haft stunder, som bare skulle overstås, og hvor vi skulle prøve at komme videre sammen. Ja, hvor både jeg og I har måttet være på skolebænken med at tilgive hinanden. For vi er alle bare mennesker, hvad enten man er skoleelev eller præst eller hvad man er.

Jeg vil gerne tale til jer om håb i dag.

Der er et håb. Den kristne tro handler om håb. Håbet om opstandelse på den anden side af graven. Håbet om en ny dag, efter det mørke, vi kan være i. Det levende håb, kære menighed.

Det blev sagt, da mange af jer blev døbt som små og til jer, som er blevet døbt senere, men altid sagt ved dåben: Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et LEVENDE HÅB ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Et levende håb. Tillykke med dette levende håb!

Men dette levende håb lever af, at vi også slutter op om vor Herre, om Jesus Kristus. Det nytter ikke at skjule det, at vi er kaldet til at følge efter ham. At have vort ståsted i Ham, som vi hørte i sangen før.

Vort håb er et håb om Himlen, om Paradis. Ja, det.

Virkelig. Omvend jer, Guds rige er nær, sagde Jesus hele tiden. Begynd forfra med jeres liv, igen og igen, med anger over det onde, vi har gjort, hvor vi går i os selv og af hjertet beder om tilgivelse hos Gud for det.

Da åbner Himlens port og Paradis sig for os, allerede nu med en ny glæde, en ny fred, ja, glimt af Paradis, også når vi tilgiver hinanden, så vi igen kan tale sammen. For venskab er velsignet.

Jo, der er et håb, også for jeres fremtid, kære konfirmander. I skal løfte hovederne, for I er Jesu brødre og søstre gennem dåb og efterfølgelsen af ham.

Så skal vi ikke hænge med hovedet, men vi skal heller ikke stole på os selv og kun os selv og hvad vi kan forstå. Nej, vi skal stole på, at vores Herre forstår alt og vil lede os ud af al depression, alle tunge tider.

Og her kommer noget virkelig vidunderligt, underfuldt:

When the world has plunged med in its deepest pit, I find the Saviour there!

Når verden har styrtet mig ned i det dybest hul, finder jeg Frelseren der!

Hvorfor? Fordi han gik i døden for dig og mig ulykkelige, også for de stolte og overlegne, om de dog vil omvende sig også.

Jesus, Guds enbårne Søn, døde i vores verden for vores skyld og i stedet for os. Derfor, for denne gerning, lod Gud ham opstå, så han nu lever evigt, usynligt, men virkeligt.

Han gik i vores sted for at vi netop ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det var og er hele formålet.

Og han hvisker ’mod’ i dit øre. Lige meget hvad lidelserne er nu og hvad vi frygter for i fremtiden, så siger han ’mod’.

Opstandelsens mod. Jeg har overvundet verden, siger Jesus. Jeg har overvundet dødens magt, syndens magt, mobning sker, ja, men hos mig har du et skjulested altid for alt, hvad mennesker måtte gøre dig af ondt. Desværre kommer der også synd indefra os alle, ikke kun ’de andre’. Jeg vil gerne arbejde på, at du aldrig regner kun de andre for syndere, men at du forstår, at du også forvolder andre smerte. Ja, forvolder dig selv smerte.

Til vores hjælp sendte Jesus sin Ånd. For at guide os igennem livet. Vi fik Helligånden i dåbsgave. Når vi påkalder Jesu navn, så aktiverer vi Helligånden i os til at lede og føre os, give os gode tanker og ideer, til at trøste os og styrke os, når vi er ved at gå ned.

Og vi har et løfte om, at til sidst skal vi se Ham ansigt til ansigt, når al synd, død og ondskab og enhver pine er borte for altid.

I har fået bedekransen, som kaldes Kristuskransen.

Tag den frem engang imellem eller hver dag, eller bær den på håndleddet eller på et søm i jeres værelse, som I nu synes.

En bedekrans er en redningskrans, som skal hjælpe jer til at bede til Gud om hjælp og få hjælpen og håbet tilbage. Hvis I vil, kan I bede fadervor med Kristuskransen, når vi skal bede bønnen ved alteret.

Jeg siger jer af hjertet tak for kampen og for tiden sammen. Gud velsigne jeres liv og jeres familiers liv fremover. Amen.

 

Reinkarnation, lidelse, kors og opstandelse, selvfornægtelse

Videoprædiken om at være levende sten

Tale ved morgensang 30. juni i Nordby kirke om morgenrøden!

Kornet priser sin Skaber

Indledende læsning fra profeten Esajas 8,20 og 9,1:

”Den, der ingen morgenrøde ser, skal svare: ’Til belæringen og budskabet’” Kommentar: Trøsten og håbet om en fremtid kommer med belæringen og budskabet. Og budskabet, det kommer i Esajas 9,1, som læses ganske ofte juleaften i landets kirker: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.” (i 9,5-6 læser vi, at dette store lys er det barn, som er født os, som bl.a. får navnet: Vældig Gud!).

Thomas Kingo skrev salmen i den danske salmebog nr. 739: ”Rind nu op i Jesu navn”, og salmens budskab bliver endnu stærkere for den, der ingen morgenrøde ser. Sådan var det på profeten Esajas’ tid, hvor alt var kaos og krig og borgerkrig, som i Syrien eller Yemen eller andre steder. Vi har ikke krig, men corona og usikkerhed om fremtiden.

Rørsangeren, det bølgende korn, himmel og hav synger morgensang til Skaberens pris - se optagelsen nedenfor - og nu er det vores tur!

Nu vender vi os til salmen:

Rind nu op i Jesu navn, du livsalig morgenrøde! Det er en opfordring til dagen, om hvordan den skal begynde. I Jesu navn. Morgenrøden er fantastisk. Den er endnu mere fantastisk, fordi den er der, fordi Skaberen har skabt den. Og fordi Jesus Kristus har været med til at skabe den. Og alting. For sådan er vor kristne tro: Den, der gik levende ud af graven, efter at være stendød af pisk og korsfæstelse, Han er simpelthen Guds Søn. Og har altid været. Som Jesus selv siger: Jeg og Faderen, vi er ét. Nærlæser vi evangelierne, opdager vi overraskende mange gange, at Jesus indirekte eller direkte siger, at han er Gud, Guds Søn.

Når vi ser morgenrøden, så er det som dagen, der opstår igen fra døde, fra nattens mørke. Sådan ser Kingo på det: Dagen er som Jesus, der opstod fra de døde. Dagen er symbol på Hans opstandelse. DERFOR er der et dybt håb i hver morgenrøde. Derfor opfordringen til dagen: Gå i gang i Jesu navn. For uden det navn er morgenrøden, ja, kun morgenrøde. Kun hvis der er forbindelse til Skaberen i morgenrøden, bliver der en dybde, som viser frem til Guds rige til sidst.

De store profetier i Gammel Testamente handler netop om, at et stort lys skal oprinde med Guds riges Konge, den salvede. Det har netop være Sankt Hans dag, altså Johannes Døberens dag. Da han endelig har fået talens brug igen ved Johannes’ fødsel, bryder han ud i en lovsang. Heri tager han en anden stor profeti frem og siger: ”Solopgangen fra det høje vil besøge os” – altså den salvede, Kristus.

”Alt i mit indre skal sig røre Med al tak for nattely

Og min frelsers lov op føre Til den høje himmelsky!”

Hvad synger vi her? Vi synger, at morgenrøden kalder på vores lovsang. For nattely. Og med tak for ’min frelser’. Ikke bare vores, men min. Som frelser mig, når jeg er ved at fortvivle, ved at falde fra, ved at være ligeglad, ved at opgive livet, ved at ønske ikke at være her. Alt sammen noget, der kommer af min viden om, at jeg skal dø, og fordi Djævelen eksisterer og prikker til mig i alle mine deprimerede øjeblikke og vil have mig til at gå i stykker. Så er et fantastisk, at Jesus er ikke bare de andres,  men min frelser!

Så er dagen på vej til at være godt i gang. En dag, hvor jeg må bede om, at Jesus selv må ligesom oprinde over mig som min sol og mit skjold, så jeg kan overvinde kød og blod og Satans vold. Sådan plejer vi ikke så meget at tale. Men midler til livsmod uden alt dette kender jeg ikke.

Så kan jeg se i øjnene, at jeg overhovedet ikke har styr på mine dage. Blot bede om, at jeg må blive i det spor, som Kristi ord viser mig. Og i øvrigt, hvordan skulle jeg ønske andet end netop det, som Guds vilje er i. Hvordan skulle jeg ønske, at min vilje sker?

Og for enden af livet har jeg kun bønnen om Guds hjælp, at jeg efter døden må se Guds ansigt klare skin, mens synd og sorg, ve og klage må smuldre bort med det tøj, jeg bliver lagt i i graven.

Således er hver dag en indøvelse i at lade syndens gerninger dø og opstå med Kristus.

Rørsangeren synger i sit skjul sin morgensang

Dybt inde i rørskoven synger rørsangeren sin morgensang til Skaberens pris! Lokation: Præstemarksvej lige før stranden.

Skam - tale ved hverdagsaltergang 17. juni 2020 i Tranebjerg kirke

Før altergangen synger vi salmen ”O du Guds Lam!” - nr. 439 i Den danske Salmebog.

For det første er Jesus Guds Lam. Det er ikke noget med at lammet er yndigt, lille og skrøbelig. Det handler om, at Jesus er den, som profeterne talte om. Esajas talte om, at han er som et lam, der føres til slagtning, som ikke mæler et ord, og at al vor skyld ramte ham.

Han bar vore lidelser og vore sygdomme, hedder det.

Han bar også vor skam.

O du Guds Lam! med korsets skam,

Du bar alverdens synder.

Korsets skam. Al skam, vi kan tænke, bar han. Vi har ikke rigtig ord for skammen, som kan tage så mange former.

Skam hænger sammen med ydmygelse, med krænkelse, med vanære, med tab af selvfølelse.

Og nu hører vi, at Jesus har udholdt den værste tænkelige skam for os.

Korsets skam – at han blev hængt op helt nøgen. Uden værdighed, helt frataget den sidste rest af værdighed. Blev ydmyget.

Her er håbet og glæden for os. For han lod sig ydmyge helt ned til døden, ja, døden på et kors, udstillet, latterliggjort, krænket.

Men hans selvfølelse led ikke af den grund. Han påtog sig denne skam for at skabe en udvej af al skam, vi bærer på.

Vi har de to ord skyld og skam. De er ikke det samme. Vi kan sige: Det er synd og skam. Den skam, som vi føler, fordi vi har syndet, har handlet forkert, forbrudt os, den skam er fortjent. Den skam bar Jesus, bar sådan, at den er væk. Alt, hvad vi skal gøre er at komme med vores rygsæk af skam, af synd, og tage rygsækken af ved korset, så vil den sæk af skyld og skam trille bort for altid.

Men der er også den skam, som kommer af den måde, vi er blevet opdraget på, i familien, i skolen, af hinanden. Det, som opfattes som tabu, skammeligt.

Det er selve den, vi er, der bliver gal. Ikke hvem vi er, men at vi er.

Også her er der håb i, at Jesus bar al vor skam, også den skam, som er uberettiget påduttet os, har fået os til at føle os mindre værd.

I nadveren rækker Jesus ikke mindre end sig selv, han udholdt skammen på korset for os, og i brødet og vinen giver han sig selv til os. Sammen med ham kan vi også udholde al skam. Han har jo båret den for os. Vi kan tage til os, at vi har uendelig betydning, ja, evighedsbetydning for ham. Så meget, at han døde for at vi skal få et godt liv, nu og også til evig tid.

Og en dag skal vi se ham, som han er, og han skal se på os med glæde og fred og nåde og kærlighed, med et kærligt blik af anerkendelse. Men det blik har han allerede nu på os.

Rig her på jorden, men ikke rig hos Gud

Indgangsbillede: Tidsler

Tidsler er svære at have med at gøre. Deres netværk under jorden er imponerende. Man kan grave tidsler op, og alligevel kommer de op i gen.

En bekendt har fortalt, at hvis man kapper planten af ved jordhøjde gang efter gang, så kommer tidslen til sidst ikke mere. Det har de erfaret.

Ja, det handler om, hvad vi lader vokse på vore marker, altså vore hjerters marker.

Paulus siger: Kærlighed til penge er roden til atl det onde; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.

Kærlighed til penge er roden til at alt ondt, siger han.

Tænk igen på tidslerne, de er ikke rare at have med at gøre. De stikker, og de er ufrugtbare. Jo, de kan få fine blomster kortvarigt, men så følger en masse frø, der flyver videre ud over markerne, over hjerternes jord.

Og det er vort store problem: tidslernes rødder er til at grave op. De begyndte at gro i Paradis, da Adam og Eva spiste af det træ, de ikke måtte spise af. De havde ellers alle andre træer til rådighed. Alle slags vidunderlige frugter. Men nej, det var ikke nok. De ville have mere.

Sådan også med denne ukendte mand, som Jesus taler med. Grådigheden, griskeden, er problemet, siger Jesus. Pas på, for du tragter efter mere, end der tilkommer dig. Du accepterer ingen grænse.

 

Fortælling

Det hele begynder i dagens evangelium med, at en mand vil have sin arv. Og Jesus gennemskuer ham: den mand kan ikke få nok. For Jesus siger jo: Vogt jer for al slags griskhed. Al slags lyst til hele tiden at se efter få fat i mere, end der tilkommer en.

Og så illustrerer Jesus det med en historie om en anden mand.

Det går som smurt for ham, han får så meget, så det sprænger alle grænser. Han bliver helt euforisk og går omgående på pension. Nu skal have nyde livet, tænker han.

Og så går det, som det ofte gør, han dør lige netop da han skal til at nyde det.

Han har pisket rundt hele livet, nu skal gevinsten nydes.

Der bliver ingen nydelse, for han dør.

Og hvad er det Jesus siger? Gud sagde til manden: Din tåbe! Vi må ikke kalde et menneske for en tåbe, men Gud må godt.

Han er virkelig en tåbe. Han er sikkert et meget fornuftigt menneske, der overvejer alt i handel og vandel ganske nøje og præcist. Han er kendt som en meget dygtig person.

Men han er alligevel i Guds øjne en tåbe.

Hvorfor? Fordi han udelukkende har samlet alt sammen til SIG SELV!

Han har ikke tænkt på Gud eller andre mennesker.

Her er virkelig noget til dyb alvorlig overvejelse for os hver især: Bruger jeg det, jeg ejer, bare sådan til mig selv? For jeg skal stå til regnskab for mit liv til sidst.

For Gud er både kærlighedens og retfærdighedens Gud, der ikke vil, at mennesker skal undertrykke hinanden.

Kommer Gud ind i billedet? Altså, tænker jeg på at give noget til at udbrede evangeliet? Til at hjælpe mine medmennesker?  Bliver det ikke bare et stort egotrip?

Hvor bliver rigdommen hos Gud af? For vort liv er kun noget, vi har til låns, og en dag kræves det af os, hver især.

Det er fint at nyde Guds gode gaver!

Der er intet i vejen med rigdom, kun at det er vanskeligt for os rige at komme ind i Guds rige. Vi bliver let afledt og glemmer Gud ganske. Og andre mennesker.

Men til os, som forbryder os mod dette igen og igen og kæmper for at forbedre os, skal det siges: Kun Guds Ånd kan for alvor ændre noget i vort hjerte. Vi kan ikke fjerne tidslerne fra vort hjerte af os selv. Jo, vi skal arbejde med på det, men Guds Ånd må virke, at vi får et nyt hjerte.

Og at blive rige hos Gud. Rige hos Gud. Det er ord, der dømmer os alle hver især. For er vi rige hos Gud? Og hvordan bliver vi rige hos Gud?

Det giver salmen, vi skal høre om lidt, et fingerpeg om. Det er salmebogen nr. 562 Som markens blomst henviser fage (hurtigt).

Den taler om, at alt der kommer om af jorden her, også i overført betydning, det visner til sidst. Og støvets dage, vort liv, er snart talte, også selvom vi har Guds Ånd som ledsager os.

Nej, siger salmen: Kun hvad der kom fra oven ned kan blomstre i al evighed.

Og hvad kommer fra oven ned? Det gjorde Ordet, siger salmen, altså Guds Søn, da han fødtes ind i vor verden. Var som Adam i Paradis, helt uden skyld. Og han lod sig falde i jorden som et hvedekorn for at der måtte komme en evig frugt.

Med sin død for verden, sin opstandelse for os, forbinder han sig med os ved Helligånden. Ja, han siger, at vi er som grene på Ham, det sande vintræ. Og Helligånden er som saften, der kommer ud til grenene, så de bærer frugt.

Og salmen kan derfor slutte med de trøsterige, opmuntrende og glædelige ord:

Hos ham, som kom fra oven ned,

Har også støvet evighed.

Da er vi rige i Gud. Rigdommen er, at vi kaster al vor tillid på Ham og følger ham, da skal vi, siger vor Herre Jesus, leve, selv om vi dør. Da er vi rige os Gud.

Og da får vi også lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, dag efter dag, på aller bedste måde.

 

Som det naturligste fortæller Jesus, at manden ender med at skulle stå til regnskab for sit liv og levned.

Hans liv kræves af ham – for han har fået det til låns, ikke i eje.

Nogen vil sige: Hvis Gud er en kærlig Gud, så kan han ikke også dømme os til helvede, til at være borte fra ham for altid.

Nu vil jeg gerne sige et par ord om Gud som en kærlig Gud.

Det kan synes indlysende i vores del af verden. For i de fleste religioner verden over skabtes verden i en kamp mellem forskellige guder og magter. Og i buddhismen, som mange synes godt om, er der ingen tro på en personlig Gud og kærlighed som en personlig handling.

I Islam er Gud barmhjertig og venlig mod os, og elsker mennesker, hvis de adlyder ham. I den kristne tro elsker Gud verden. Og kærligheden er gensidig: Vi elsker Gud, fordi han elskede os først. Mens Islam siger: Gud elsker dem, der adlyder ham. Men kærlighed til Gud hører ikke hjemme i Islam, for et menneske er ikke på lige fod med Gud, vil Islam sige. Skabningen kan ikke have et personligt forhold til Gud. Det er i Islam forkert at sige, at Gud er kærlighed. At kalde Gud for Fader, Frelser og Hyrde.

Nogle vil sige, at de ikke kan tror på Bibelens Gud, der straffer og dømmer mennesker, for de tror på en kærlighedens Gud. Men hvorfor skulle Gud være kærlighed? Er der noget i verden, man kan pege på og sige: Det her beviser, at Gud er kærlighed? Man kan ikke vende sig til andre religioner og finde, at Gud er kærlighed. Men vi har nu set, at det kun er i den kristne tro, at der kan tales helt uforbeholdent om Gud som kærlighed. Personlig kærlighed. At det er det vigtigste der er at sige om Gud.

Derfor er der kun Bibelen til kilde til ideen om, at Gud er kærlighed.

Og Bibelen fortæller, at kærlighedens Gud også er dommens gud, som vil skabe retfærdighed til sidst.

Ja, vil nogen måske sige: Jeg kan følge dette. Men hvordan kan kærlighedens Gud dømme for evigt? Det hænger ikke sammen.

Det hænger sammen med at Gud både er kærlighed og retfærdighed. På samme måde som alle mennesker, som elsker, nogle gange fyldes af vrede. Ikke på trods af deres kærlighed, men på grund af deres kærlighed.

Tænk hvis Gud var ligeglad med vore handlinger, så ville han ikke også være kærlighed. Så ville han være en kold og hadefuld Gud, der bare lod stå til til evig tid.

Gud er vred på det onde og uretfærdighed, fordi det ødelægger fred og harmoni.

Lad os tænke over det: Hvis Gud ikke blev vred over uretfærdighed og til sidst gjorde op med al vold, så ville den Gud ikke være værd at tilbede.

Vore samfund kan hurtigt udvikle sig, så vi selv skaffer os retfærdighed ved hjælp af vold. Har vi ike i stigende grad gadekampe f.eks.?

Nej, den eneste måde at forhindrer os selv i al brug af vold, er at insistere på, at vold kun er legitim, når det kommer fra Gud.

For når vi fraskriver Gud magten til at dømme og straffe, så er der kun os selv til at gøre det.

Hvis man har oplevet, at ens huse er blevet brændt ned og ens pårørende dræbt og voldtaget, så er retfærdighed et helt personligt brændende problem.  Uden Gud til at dømme og straffe må vi henfalde i så voldsomme situationer til øje for øje, tand for tand. En endeløs række af hævnhandlinger. Det får aldrig ende.

Kroaten Miroslav Volf har om dette sagt:

”Hvis jeg ikke tror, at der er en Gud, som engang vil genoprette alt, så VIL jeg gribe til sværdet og vil blive suget ind i en endeløs malstrøm af gengældelse.”

Altså, tabes troen på Gud som dommeren, så kan det føre til brutalitet.

Og det kan føre til, at der kun er mig og mig og mine behov.

I den illustration Jesus kommer med, har manden alene stræbt efter at opfylde sine egne behov. Når vi sådan mister al ydmyghed, er vi ude af kontakt med virkeligheden.

C.S. Lewis har sagt: I enhver af os vokser der noget, som vil VÆRE helvede, hvis ikke det brækkes af som en knop. For rejsen hen mod helvede er en proces, som begynder med noget så tilsyneladende uskyldigt som et surmulende humør.

Han sagde også: Der er kun to slags mennesker. Der er dem, som siger til Gud: Din vilje ske, og så dem, som Gud til sidst siger til: Din vilje ske. Alle i helvede har valgt det til. Uden det valg ville der ikke være et helvede. Ingen sjæl som alvorligt og hele tiden ønsker glæde, vil nogensinde gå glip af glæden.

Tale ved hverdagsaltergang 4. juni 2020 i Tranebjerg kirke

Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske. Han er kun én person. Så Hans kongegerning som Gud i menneskeligt kød og blod på jorden og hans præstegerning som sandt menneske i guddommelig herlighed i himmelen er kun én gerning.

Jesu kongegerning dengang på jorden betyder, at vi kan leve vort jordiske menneskeliv under Guds velbehag. Hans præstegerning er at gå i forbøn for os i himmelen, så vi efter døden kan gå ind til evigt liv med ham hos Gud i himmelen.

På jorden bragte Jesus os forsoning med sin korsdød og opstandelsen, i himmelen bringer han os forløsning, befrielsen fra syndens straf, døden.

Jesus er vores konge og vores præst.

Hele tiden vender han sig mod mennesker for at tage dem ind i Guds rige. Men han går også i forbøn for os og bereder os plads, der hvor han går hen.

I dåben rives mennesker ud af mørkets magt og sættes ind i Guds elskede Søns rige her på jorden.

I nadveren modtager de døbte livets brød til styrkelse i kampen mod dødens kræfter her og til næring for det liv, der efter døden skal oprejses til evighed: ”Den, som spise mit kød og drikker mit blod, har et evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, som spiser mit kød og drikke mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af Faderen, ligeså skal også den, som spiser mig, leve i kraft af mig.” (joh. 6,54ff).

Vi styrkes altså i nadveren til at kæmpe mod mørkets og dødens kræfter og indgå til et evigt liv i himmelen.

Luther siger om nadveren: ”Det er vor Herres Jesu Kristi sande legeme og blod under brødet og vinen, og det er indstiftet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke.”

Usynligt er Han tilstede, men også virkeligt. Og når vi spiser og drikker får vi virkelig del i Jesu fuldbragte offer og forsoning. Vi har fred og enhed med Gud. For vi modtager ved hans bord virkelig livets brød, det hellige og fuldkomne menneskeliv, som Jesus Kristus på korset hengav i døden for vore synder.

”Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder, han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv” – bortsendelsesordene.

 

 

Illustration brugt i prædikenen pinsedag: Solen, strålen og varmen ved jorden er alle tre én ting, men alligevel tre. Således er det med Gud Fader, Guds Søn, og Helligånden. De er tre, men også eet. Husk Jesu ord f.eks.: Jeg og Faderen, vi er eet. Og: Jeg sender Talsmanden, Helligånden, til jer.

Prædiken på Samsø til pinsedag 31. maj 2020

Hvad er nådestolen? Og: et billede på Gud Fader, Søn og Helligånd: Solen, strålen og varmen

Prædiken Kristi Himmelfartsdag

En smuk fugl kvidrer og kvidrer i én uendelighed særlig om morgenen. Har man først fået øre for dens sang, er fuglen let at finde i træernes kroner og studere dens farvepragt. Det er rødstjerten. Om issen og panden er den snehvid, derefter er en sort-sort i en linje lige langs den øje og op over øjet og ned langs halsen. Dens bryst er rustrødt, bugen hvid. Og ryggen vingerne går changerer fra en blanding af sort og hvidt til næsten sort.

Rødstjertens hvide pande virker meget kraftfuldt.

Den strålekrans af hvidhed er jeg kommet til at forbinde med det, vi har hørt Jesus sige til sine disciple. Nemlig at de skulle får kraft fra Helligånden til at være vidner om Ham overalt. Vi har også fået Helligånden som gave i vor dåb, så vi er udrustet til at være vidner med vore ord og vort liv om vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Rødstjertens sang er skærer igennem og trænger igennem. Og fuglen har, som de fleste fugle, kun én sang. Sådan har kristne i grunden også kun én sang. At vidne og fortælle og minde hinanden om Jesus Kristus, om hvad han har lært og hvad han har gjort, om hans lidelse, død og opstandelse på den tredje dag. Det, vi alt sammen siger i trosbekendelsen.

Men Jesus er kort før, han bliver usynlig, meget præcis med, hvad der prædikenen skal føre til. Prædikenen har ét bestemt mål. Ikke flere, kun ét.

Der skulle, siger Jesus ”i Hans navn prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.”

Omvendelse. Et ændret sindelag, en ny måde at bruge hjernen, hjertet og alt på.

Her ved den gradvise åbning af samfundet kan man tænke, at kan tingene bare vende tilbage til det gamle.

Men det var netop hvad tingene ikke skulle åndelig talt. Det vigtigste Jesus havde til disciplene var, at der skulle prædikes omvendelse, et forandret sindelag, en anden retning.

Den første martyr, Stefanus, vidnede netop om folkets hårde hjerter, og at det hårde hjerte kun kan blive forandret ved tro på Jesus Kristus, Guds søn, og det var derfor, han blev stenet.

For kun sådan kunne og kan det komme til syndernes forladelse.

Det er jo ikke sådan, vi har begået nogle småfejl, som vi så kommer i kirke for at få tilgivelse for.

Nej, i virkeligheden er alt galt. Og alt skal rettes. Netop rettes.

Den gamle plade skal af pladespilleren og en ny plade skal på. Og den nye plade er ikke noget vi kan gøre af os selv. Det er Helligånden, som skal ændre os. Få os til dybt at gå i os selv, og så ændre retningen.

Sådan at alt blive gjort i Guds Ånd. Sådan at det ikke handler om småfejl, jeg kom til at begå, men om, at hvis du og jeg vedbliver at være den gamle gnavpotte, så er vi ikke omvendt. Så har vi stadig brug for omvendelse.

Det er altså Helligånden, som udvirker det, vi ikke kan gøre noget ved. Derfor siger Jesus, at disciplene skal få kraft fra Helligånden.


De kan ikke prædike uden at Helligånden giver dem kraft. Vi kan ikke omvende os, med mindre vi lader Helligånden komme til og ændre os. Med sin kraft. Ja, sin kraft.

Vi kalder el for kraft. Sådan er Helligånden.

Disciplene skulle vente på, at Helligånden skulle komme over dem.

Det er det vi skal fejre om 10 dage på pinsedag. Da kom kraften over dem, det var som et kraftigt vindstød og som tunger af ild, og de blev fyldt af Helligånden.

Og da de blev fyldt af Helligåndens kraft, så talte de omgående på en ny måde, med nye tanker og ny kærlighed. Dengang på mange sprog, så de fik kraft til at forkynde omvendelse til tro på Jesus Kristus som verdens Herre og Frelser.

På os kan Helligånden gøre en måske ikke så synlig forandring, men lige så dybtgående forandring.

Vi får en ny retning. At Guds vilje må ske i alt, hvad der har med os at gøre. At Gud må få æren, ikke os. For når vi selv vil have æren, så kvæler vi livet, og vi umuliggør fællesskab.

Det er en bevægelse fra selvophøjelse til ydmyghed, til at give Gud æren og fraskrive sig selv æren.

Selv-æren skaber splid mellem mennesker, men når vi giver Gud æren, så skabes fællesskab, så kan vi tilgive hinanden. Så smelter sindet hen i lyst til at tilgive.

Og så blive i den retning. Men retningen er at være en discipel. Ikke at leve for sig selv, men for ham som døde og opstod for dig og mig og alle.

Og den kraft, Helligånden giver, og som vi har fået adgang til i vor dåb, er samme kraft, som Gud virkede Jesu opstandelse fra de døde med.

Disciplene tager Jesu bortgang fra dem med sindsro og ja, glæde. For de ved, at han kommer, når de kalder, han kommer og virker i mig og dig, når vi kalder på ham i tro. Som Grundtvig har sagt i en prædiken til dagen i dag: ”Når Jesus er Guds Søn, så er Han hos os alle, der påkalder Hans navn, da er Hans rige iblandt os.”

Nogle gange har vi brug for en særlig kraft for at klare modstand eller fjendskab.

Så er det godt at høre i dag, at vi ved Helligånden bliver iført kraft, ligesom hvis vi bliver givet en tyk kappe på. En kappe af fred og glæde, en kappe af Guds kraft, som gør os ligevægtige.

Tag altid på ny den kappe på, når noget går dig på og vil tage, ja, kraften fra dig. Så har du brug for netop ikke din egen kraft, men Helligåndens kraft.

Hvad gjorde disciplene så, da de var alene tilbage? De var fyldt af glæde og de mødtes hver dag for at bede sammen.

Og så fik de en fantastisk besked fra englene. De sagde, at Jesus ville komme igen, på samme måde som han var faret bort.

Lige pludselig. Da gælder det, at vi er forberedte. At vi lader Jesu ord gå ind og slå rod i os. Handler på Jesu ord. For ethvert ord, Jesus har sagt, har Helligåndens kraft i sig til at forvandle os. Og det er aldrig for sent at lade Gud Helligånd forandre vort sind. Lad os hjælpe hinanden med at huske det og tilskynde hinanden til tro, fællesskab, til bøn, til at stole på vor Herre Jesus Kristus, at han er opstået og lever og er hos os, som han lovede, er her, hvor selv blot to eller tre er forsamlet, er hos os i hele sin kraft og vælde. Amen.

 

https://www.fuglestemmer.dk/roedstjert/

Gudstjeneste bededag 2020

Alle tekster kan ses under videoen ved at scrolle ned

Gudstjeneste 3. maj 2020 - 3. søndag efter påske

Børnegudstjeneste. Præsten har Snapper på besøg

Anden påskedag - kort gudstjeneste

Kort gudstjeneste påskemorgen 12. april 2020

Glædelig påske! Kristus er opstået fra de døde! Selv Peter, som fornægtede Jesus tre gange, har set og mødt ham igen!

Englens budskab til Maria Magdalene og den anden Maria, da de kommer til Jesu grav tidligt om morgenen:

"Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det."

Kort påskegudstjeneste ved Johannes Glenthøj.

Læser: Elisabeth Albinus Glenthøj.

Påskelørdags andagt fra Nordby kirke 11. april 2020

Salmen, der synges af Elisabeth og Johannes Glenthøj, er nr. 214 i Den danske Salmebog: "Hør vor helligaftens bøn".

1 Hør vor helligaftens bøn!
Hør os, Guds enbårne Søn!
Hør du os i påskekvæld!
Eftergiv os al vor gæld,
så, opstandne fra de døde,
glad vor mester vi kan møde!

2 Kristenhed, stat op, vær glad,
gak nu rundt i Zions stad,
lovsyng Herren, from og god,
for han døde og opstod,
døde for, hvad vi bedreve,
og opstod, for vi skal leve!

3 Kom da, lad os ret engang
prøve på en takkesang,
knæle dybt i Jesu navn,
som os rev af dødens favn,
som forsoned al vor brøde,
stod med nåden op af døde!

4 Hellighold, Guds vennelag,
Herrens store hviledag,
hvilen efter storm og strid,
efter fuldendt frelser-id!
Med udødelighed kroner
sejerrig os vor forsoner.

5 Kristus, ære være dig!
Takkesang evindelig!
Ved korsfæstelsen i går
lægte du vort banesår.
Ved opstandelsen i morgen
slukker du al dødning-sorgen.

Skærtorsdags prædiken - forkortet udgave, hele prædikenen kan ses nedenunder!

Prædiken skærtorsdag 9. april 2020

Skærtorsdag.

 

Skær i skærtorsdag betyder noget med at rense. Jesus renser os for synd ved at bløde for os på korset. Som et offer, der en gang for alle åbner for tilgivelse og renselse.

 

Renselse.

 

Skærtorsdag er også afslutningen på de fyrre dages faste.

 

Jesus havde efter sin dåb været fyrre dage i ørkenen i en slags selvvalgt karantæne. En karantæne betyder en periode på fyrre dage.

 

Vi er også i en slags karantæne, mere eller mindre. En tid til at tænke efter. Hvad betyder overhovedet noget? Hvad er virkelig meningen med mit liv? Er der et mål? Hvad er det?

 

Det finder vi ud af i ro og stilhed i bøn.

Men i den stilhed kommer vi også mere i kontakt med det, nogen vil kalde de indre dæmoner. Vi kommer i kontakt med vores irritabilitet måske. Vi får brug for endda mindre zoner omkring os, så vi alle kommer helskindet gennem denne tid med meget indetid.

 

Men det er godt for os at komme i kontakt med os selv. I det normale liv er det som om, vi kan glide ind i en slags maskin-tilværelse. Hvor vi ikke selv har noget mål, men vi er en del af et stort maskineri. Det er godt for os at komme lidt på afstand af den måde at leve på.

 

Skærtorsdag handler det om, at Jesus giver sig selv i brød og vin, giver sit legeme og sit blod til syndernes forladelse og evigt liv. Og igen og igen at leve os ind i det, han der har gjort for os.

 

Men hvert andet år læser vi ikke om nadveren. Der læser vi om fodvask. Og det er måske meget godt, at evangeliets fortælling om, at Jesus vasker disciplenes fødder på skærtorsdag, netop falder her midt i corona-tiden. Det handler om at blive vasket.

 

Det handler om vand. Det handler om at tage bad. Det handler om at få fødderne vasket.

 

Det handler om vand og om fødder. Gæt på, hvor mange gange ordet fødder nævnes i evangeliet i dag? 8 gange.

 

Jesus tager en balje frem. Det er sidste aften inden han skal dø på korsfæstet.

 

Midt i maden tager Jesus fat på fodvask. Helt klart en handling, der har overtoner af det, der skal komme. Hans død for verden. Frelsen ved hans offerdød.

 

Jesus vaskede disciplenes fødder, kort før han skulle lide og dø på korset. Han vidste, at Gud Fader havde lagt alt i hans hænder. Frelsen for verden. Og han vidste, at han var udgået fra Faderen og nu gik tilbage til Gud.

 

Nu tager han en balje frem, tager sit almindelige tøj (det yderste lag) af og tager et klæde om sig. Som en tjener. Som en slave.

 

Så giver han sig til at vaske disciplenes fødder, en for en.

 

Ved korsfæstelsen bliver Jesus bogstaveligt lagt ned og sømmet fast til korset. Soldaterne nagler ham med nagler, en til hver af hænderne, og en til at gå igennem begge fødder.

 

Jesus kaldte selv sin korsfæstelse for sin ophøjelse, men en ophøjelse som var den dybeste ydmygelse. Og på en eller anden måde mærkes det i vore fødder, når vi tænker på naglen, der går gennem Jesu fødder.

 

Mærkeligt som Jesus sætter tingene sammen: Han vasker vore fødder ved selv at lade sig nagle til korset på hænder og fødder.

 

 

Peter synes, det er meget forkert. Men Jesus forklarer ham, at det er helt nødvendigt. Ellers kan Jesus ikke have med Peter at gøre.

 

Helt præcist siger Jesus: ”Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.” Alt er på spil her.

 

Det handler om at tro, at Jesus virkelig er Guds Søn og kom til verden for at frelse syndere, bringe forsoning med Gud, udgyde sit blod, for at skaffe os syndernes tilgivelse.

 

Alt det udtrykker Jesus ved at vaske Peters fødder.

 

Peter forstår, at det er afgørende med fodvasken, men forstår ikke rigtig.

For nu mener Peter, at Jesus skal tage og vaske både hoved og hænder også. Det er rørende af Peter at tænke sådan. Også hovedet og hænderne.

 

At få vasket hovedet og hænderne af sin mester – det er meget stærkt også. Men nej. Det er nok med fødderne, siger Jesus.

 

Her kommer Jesus med noget nyt. For den, der har været i bad, behøver kun at få vasket fødderne for at være helt ren, siger han.

 

I bad. Hvordan har disciplene allerede været i bad? Hvordan har vi været i bad? Jo, vi blev badet i dåben. Det kalder vi også genfødelsens bad.

 

Det er intet mindre end et bad, der føder os på ny. Så vi gamle bliver som børn. For vi kan kun fødes i en ny fødsel ved at blive som et barn i moders liv. Sådan er vi kommet væk fra mørkets rige og sat over i Guds Søns rige. Vi er rene som sådan. Vi har modtaget tilgivelse som sådan.

 

Men så er det vi med fødderne vandrer rundt her i livet. Det er jo ikke til at undgå, at fødderne følger med, når vi bevæger os rundt.

 

Og så kommer vi til at gøre andre mennesker ondt, så er vi egoistiske, ja, alt muligt, som er imod Guds vilje.

 

Derfor er det, vi har brug for at få vasket fødderne. Det er den daglige vandring med hinanden, der gør, at vi bliver urene.

 

Og hvordan er det så, at fødderne skal blive vasket? Jesus siger selv, at han giver et eksempel ved at vaske disciplenes fødder.

 

Men hvad så nu? Jesus siger: ”Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skal I også vaske hinandens fødder.”

 

VI skal vaske hinandens fødder. Altså se igennem fingrene med hinandens synder og fejl. Lade nåde komme før ret.

 

For retfærdigvis kunne vi dømme hinanden noget så grusomt. Men vi har modtaget tilgivelse fra vores herre Jesus, så skal vi også i praksis tilgive andre. Netop i praksis. Det får vi med, når billedet er fodvask.

 

Paulus har et sted sammenfattet, hvad der overhovedet betyder noget her i livet: ”Det eneste, der betyder noget, er den tro, der får os til at hjælpe hinanden.” Altså den tro, der leves ud i kærlighed. Det er at vaske hinandens fødder.

 

Og Paulus taler om, at vi har fået en kæmpe frihed som Jesu efterfølgere, fordi vi ikke behøver at følge alle mulige love i dagligdagen. Men, siger han, ”I må ikke bruge friheden som påskud for at leve, som det passer jer. I stedet skal I være som slaver og hjælpe hinanden.”

 

Det var det, Jesus viste os ved at vaske disciplenes fødder. Amen.

 

 

En bøn

 

Kære himmelske, almægtige Fader! Tak fordi du sendte sin Søn til verden for gennem hans lidelse, død og opstandelse at frelse os.

 

Vi beder for verden i denne coronatid, for alle, der uset og ukendt lider af mange sygdomme, bærer på sygdomme gennem mange år, og de mange mange, som dør før tiden. Især beder vi for dem, der næsten ikke kan trække vejret selv på grund af corona. Vi beder for alle medarbejdere på sygehuse, for alle der passer de ældre og handicappede. Vi beder for den enkelte og familierne i isolation i denne tid. Lad noget nyt spire frem, så vi tro åbner os for dig. Vi beder for regeringen, folketinget og alle, der har stor magt og myndighed betroet, at de alle må virke med visdom, retfærdighed og barmhjertighed.

 

Herre Jesus Kristus, vi takker dig fordi du ydmygede dig til korsdøden for at bringe frelse til enhver, som tror på dig. Hjælp os til aldrig at ophøje os over andre, men leve befriede fra skyld gennem din gerning, og så vi efter dit eksempel tjener andre mennesker og gerne tilgiver dem.


Herre Helligånd, kom til os og lad os forme af Jesu ydmyghed til at leve i din kraft i glæde, fred, håb, forsonlighed, Du som lever og regerer med Faderen og Sønnen, én sand Gud fra evighed til evighed.

 

 

Kort gudstjeneste fra Nordby præstegård søndag den 22. marts 2020

Gudstjeneste søndag den 22. marts 2020 fra Nordby præstegård

Jesus siger: Jeg er livets brød.

Man kan se hele videoen med gudstjenesten ovenfor. Her i skriftlig form.

Her kommer intro, prædiken og bøn fra gudstjenesten:

Intro

Det er midfaste søndag. Altså vi er midt i fasten. Midt i de 40 dage frem til påske.

Faste – fra hvad? Fra det, der ikke holder på det helt lange sigt. Faste handler om at lukke døren og derinde åbne sig for Gud, for hans Søn, vor Herre og Frelser, Jesus.

Jesus opfordrer os til at lukke døren i, når vi vil bede. Nu har regeringen også bedt os om at lukke døren, så vidt muligt. Mærkeligt sammentræf. Fastetiden er virkelig blevet fastetid for os alle, uanset tro. Den underholdning, som ellers er til rådighed dag for dag, ugedag for ugedag, er nærmest borte.

Så lad os hver for sig bag vore lukkede døre lytte til en beretning fra engang, Jesus var taget ud til et bjerg. Han var kommet derud, og folk var fulgt med ham derud. Og da de til sidst led sult, lod han fem brød og to fiskeanretninger dele rundt, og der blev nok til alle 5.000. Så forlod Jesus dem, og fra det sted, han var, kunne han se, at disciplene var sejlet afsted hjem til Kapernaum. Det blev storm, og så kom Jesus gående på vandet og steg ombord. Nu er vi kommet til det sted, hvor denne søndags evangelium begynder.

Prædiken

De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!«

Jesus sagde til dem:

»Jeg er livets brød.

Den, der kommer til mig, skal ikke sulte,

og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.«

Dengang var der mange syge mennesker. De havde overhovedet ikke hospitaler. De måtte dø i ensomhed. Jesus helbredte mange. Men han var ikke kommet for at være en mirakelmager. Han var kommet for at give evigt liv.

 

I sin tid gav Moses folket noget underligt brød, manna, som faldt ned fra himlen, mens folket vandrede i ørkenen. Manna – det var en slags brød, som de kunne leve af, fra dag til dag.

Vi er også i en slags ørken i dag. Mange af os er mest hjemme, som vi også får besked på af myndighederne. Vi lever også af mad, fra dag til dag. På en måde ligesom i en ørken. For vi kan ikke feste sammen, spise sammen, men må spise med de få der, hvor vi bor.

Gennem brødunderet vil Jesus løfte folks blik til noget, der er fantastisk: Livets brød. Hvad er det? Det er Jesus selv. Ja, det siger han. Han siger: ”Jeg er livets brød.” Hvad går det ud på – livets brød? At vi aldrig skal sulte eller tørste. Når vi har spist, fra dag til dag, så opdager vi måske i denne tid med ensomhed, at vi er sulten på mere. Ikke engang en ægte topfodboldkamp vil kunne slukke den tørst vi har.

Den længsel, den sult, den tørst efter mening, efter at det bedste blive ved og ved, at døden selv ikke er der, at sygdom ikke mere er der, det er det Jesus er: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.”

Måske tænker du nu: Jeg tror ikke. Nej, men hvis du rent faktisk vælger at komme til Jesus, så tror du. Det at komme til Ham er begyndelsen på at tro. Det er begyndelsen på at have tillid til Ham.

Og gennem Ham mister al sygdom sin rædsel, for bag døden venter livet i Guds synlige rige. Hans rige er på vej, også lige nu. Måske tager Hans rige nogle kæmpeskridt fremad. Måske sker det, at mange kommer til Ham og lægger frygten bag sig. For det er det, Han gør. Han siger igen og igen: Frygt ikke! Hos Ham er der ro midt i coronatiden. Midt i de kriser, der følger med coronakristen. Fordi mennesker prøves til det yderste. Evangeliet siger Frygt ikke fra først til sidst. Guds rige er på vej. Slå følge med Mester, Jesus Kristus. Gå vejen gennem livet med Ham. Luk dig op for Ham, for at bede, endnu mere nu, hvor vore døre lukker sig bag os.

Så kan vi i denne tid gå på opdagelse i at fornemme, hvad livets brød er for noget. Noget, der mætter os, så glæde og fred bliver stærke i os. Så vores svage tro kan begynde at bevirke noget, der er ægte liv i: hensynsfuldhed, venlighed, tålmodighed, empati med vore kristne brødre og søstre, og til kærlighed til alle mennesker.

Bøn

Almægtige himmelske Far! Tak for alle dine velsignelser gennem vores liv indtil nu, og også i dag: Mad, sko og tøj, en seng at sove i, venner og familie, solen, månen og stjernerne, jorden! Vi beder for alle, der er ramt af corona og andre sygdomme. For dem, der nu ligger i respirator og for alle deres pårørende. For alle, som er ved at bryde sammen, fordi de yder så meget på sygehusene og andre steder.  Vi beder for alle børn og voksne, som hvert år dør af sult. For alle vore døde. Lad dit evige lys lyse for dem! Vi beder for alle, der får sygdommen. Vi beder om, at du vil bevare os i ro og uden ængstelse, for du er vor Skaber og vor Frelser! Så beder vi for Danmark, for regeringen og folketinget og al lovlig øvrighed, alle i sundhedsvæsenet, politi og domstole, at alle må bruge magten med retfærdighed og barmhjertighed.

Herre Jesus, du siger, du er livets brød. Giv os det brød! Tak fordi du er opstået og aldrig dør mere. Tak fordi du med dit liv tilgiver det onde, vi siger, tænker og gør af forkert. Tak fordi du har besejret synden, døden og mørkets rige med din egen død. Mæt vores længsel efter et godt liv, mening med vores liv. Styrk vor tro, og giv os sammen med tro: godhed, forståelse, selvkontrol, tålmodighed, hengivenhed over for dig og din Far, venlighed og empati over for kristne brødre og søstre i hele verden, og kærlighed til alle mennesker.

Gud Helligånd, kom til os, kom til vort hjerte, kom til vor forstand, kom til hele vort væsen og fyld os med din kraft og visdom,

Du, som lever og råder i enhed med Faderen og Sønnen, én sand Gud, fra evighed til evighed.

Fadervor, du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget, magten og æren i evighed! Amen.

Guds rige vokser af sig selv, derfor også noget om at hvile sig

Der er en sorgløshed over Guds rige.

Det vokser efter sit indre væsen, og det vokser ud i hele verden, overalt.

Det sker. Det sker af sig selv, faktisk bruges ordet automatisk.

Automatisk?

En græsk matematiker, der levede i Egypten på Jesu tid, fandt på et system til automatisk døråbning. Han levede fra 10 til 70 e. Kr.

Grækerne havde opfundet automatisk døråbning på det olympiske bjerg. Når folk kom med et offer og offeret blev lagt på offerstedet og der blev tændt for ild. Alterilden varmede luften op i en beholder under alteret, og vandet i beholderen blev derpå presset over i nogle hævertlignende rør. Det førte vandet over i beholder på et pendul. Det satte derpå gang i at to aksler på portene roterede. Sådan åbnedes portene. Automatisk.

Bagefter, når luften under alteret kølede af, gik den modsatte bevægelse i gang, så portene lukkedes igen.

I det hele taget var denne Heron optaget af at opfinde mekaniske ting. Han opfandt en automat. Smed man en mønt ind, kom der en smule helligt vand ud. Han opfandt et mekanisk teaterstykke, som varede i 10 minutter med automatisk torden og så videre.

Så det med det automatiske var oppe i tiden. Mon ikke folk har snakket om den slags opfindelser?

Og så kommer Jesus og bruger billedet af kornet i jorden: jorden frembringer afgrøden. Automatisk.

Landmanden sover og står op, dag efter dag, uden at ane, hvordan kornet egentlig vokser. Grokraften i korn og alt levende er jo fortsat en gåde for os.

Det vil sige, at landmanden hverken kan gøre fra eller til. Denne her landmand sover tilsyneladende godt om natten. For han kan ikke gøre fra eller til.

Han hviler i, at der kommer den høst, der kommer.

Der er hvile i, at Guds rige ’automatisk’ bringer høst med sig.

Jeg skal ikke gøre noget. Du skal ikke gøre noget. Vi skal ikke gøre noget.

Det er godt at tænke på, for vi lever i en meget rastløs tid. Jesus ville gerne give sine disciple lejlighed til at hvile sig. Det skulle ikke være stress og jag. For Guds rige har sin egen tid. Når ordet først er sået, så bestemmer Gud væksten. Væksten er simpelthen nedlagt i ordet, ligesom væksten er nedlagt i kornet, der lægges i jorden.

Der er noget hvileløst over vor tid. Der er mulighed for at skifte kanaler, og få indtryk hele tiden fra de sociale medier, radio og tv.

De gamle kristne sagde, at den indre stabilitet har at gøre med en øvelse og træning på tre områder: Stilhed, hvile og ensomhed.

Et vigtigt bibelord er dette: ”Gennem stilhed og fortrøstning bliver I stærke.”

Kristne har altid vidst, at de aktivt skulle skabe sig rum for hvile. De gamle kristne gav følgende råd: Søg stilheden! Det første, der sker, er at tankerne flyver omkring i alle retninger. Sådan skal det være. Men så gælder det om at ignorere forvirringen. Blive siddende ved tændt lys, en stor udsigt, under et stort træ. Efterhånden mærkes en tiltale. Und dig selv at hvile! Katten hviler i solstriben på køkkengulvet, hestene står stille på engen i timer og ser indad. Den hektiske aktivitet skal regelmæssigt afløses af det bare at være til.

Og så begynde at lytte til eller læse en salme roligt igennem, et stykke fra bibelen, et stykke fra en god kristen, der siger noget opbyggeligt.

Og som i dag: lytte og tænke over Jesu ord:

At Guds rige vokser automatisk, at Guds rige kan se meget småt ud, men vokser ud over al fatteevne. Vokser som en sennepsplante, så det bliver muligt for fugle at slå sig ned i træet. Ligesom Guds riges fællesskaber bliver steder, hvor vi kan hvile ud oven på alt jag.

For det kræver hvileperioder at lade troen vokse. Så der er altså et form for krav til væksten. Under hvilen lærte Paulus’ trofaste ven og hjælper, hvordan en kristen skal leve, være beslutsom i troen, være tro, være langmodig med andre, og også vente på Gud med udholdenhed, at lade kærligheden slå rod i hjertet. Og på den måde være klar til at tage forfølgelse eller blot chikane og mobning for at være en kristen.

I hvilen kan Jesu ord, Bibelens ord i det hele taget trænge dybt ned i vores hjertes jord. Og ordet har i sig Gud Helligånd, så ordene virker, hvad de siger, hvad vi tror.

Denne hvile er nødvendig, så vi får visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus, så vi kan vokse i tro og et godt liv og være udrustet til al god gerning.

I denne hvile i stilhed og bøn og lytten til Guds ord tager vi imod alt, vi har brug for til vor egen ro, til gavn for vores fælles kirke, til gavn videre ud. Ja, vi får hjælp og opmuntring og forståelse nok til at begynde at lytte bedre til hinanden.

Undervejs kan vi anfægtes af, at Gud sådan har herredømmet over alle ting, så at han både skaber lys og mørke, fred og ulykke, som profeten Esajas siger.

Men vi kan sige det sådan, at når vi lader os være overladt til os selv uden Gud, så BLIVER det til ulykke for os. Det er bare sådan, det er. Og samtidig vil profeten lære os, at Gud ALTID, som i altid, skaber en udgang af ulykken til hvile, til ro, til fred. Nej, ulykkerne kan ikke gøres uskete. Men Gud gik ind i al ulykke ved sin død med naglemærker i hænder og fødder, som han også bærer nu som den Opstandne. Vore ulykker har også kostet ham sår.

Men – det er lægte sår. Sådan også med dine og min sår. Gud læger vore sår, forbinder stederne, der gør ondt, lægger dejlig svalende salve på de steder, der er meget ramt.

Han viser sin omsorg der.

Så lærer vi selv at vise den omsorg for hinanden. Som Paulus og Timotheus hjalp hinanden gennem alle strabadser, forfølgelser og ulykker.

Prædiken til sidste søndag efter helligtrekonger 2. februar 2020 i Tranebjerg kirke

Der var to dåb ved gudstjenesten, og børnene placerede fårene og lammene, som de fandt bedst på dette billede. I dåben blev vi får og lam, tilhørende Jesus, den gode hyrde!

Hvis man har en hemmelighed, så er det svært at holde på den.

Kender I det?

I modstandskampen kunne man ikke have de åbenmundede, for de kunne ikke tie stille, de kom til at tale over sig, som vi siger. De kom pludselig af vanvare til at afsløre noget, som skulle forblive dybt hemmeligt.

Nu taler Paulus om en hemmelighed, som har været skjult igennem lange, lange tider. Faktisk altid. Men da Jesus kom ind i verden, så er hemmeligheden i gang med at blive afsløret. Det varer hele verdens levetid med at afsløre den hemmelighed.

Hvad er den hemmelighed? At Jesus er os helt nær, så nær, så Paulus siger: Kristus er ’i os’. Hvad vil det dog sige?

Ja, nu skal vi huske, at vi er skabt i Guds billede. Så vi skal tænke meget store tanker om, hvad det er at være menneske.

Vi er et helt univers, en hel verden, hver eneste af os.

Og inde i os er der plads til alt i verden.

Der er desværre plads til både godt og ondt. Til himmel og helvede. Til farlige slugter og vilde dyr. Til både lykke og ulykke.

DERFOR er det en fantastisk nyhed, fantastisk befriende at få afsløret denne her hemmelighed: Kristus, Guds rige konge, vil bo i os. Intet mindre.

Prøv lige at tænke over det.

Paulus kalder det er fantastisk håb. Et håb om en herlighed, som vi ikke kan forestille os.

***

Jesus afslører hemmeligheden om sig selv allerede, da han bliver født, hvor hyrderne ser Guds herlighed om sig og hører engle prise den nyfødte konge Jesus.

Men afsløringen af hemmeligheden kulminerer, da Jesus bliver korsfæstet. Der viser han sin herlighed. At han blev Gud med os helt ind i kors, død, lidelse, sygdom og alskens plager. Han viser, at han vil være med os også i vores mørke. Alle dage, til verdens ende.

I dåben bliver vi et med Jesus.  Vi får i vandet et godt rodnet, vi bliver rodfæstet i Kristus, vores Herre. Vi bliver ligesom begravet i dåben, synker ned i vandet, åndelig talt, og så kommer vi ude af vandet igen, ligesom Jesus opstod. Og derfor skal med dåben som vores nye fødsel nu leve et helt nyt liv. Et liv i kærlighed, et liv i nærvær over for hinanden. Et liv i nænsomhed over for hinanden, hvor vi skal kæmpe for at lade Helligånden virke godt i os: fred, glæde, tålmodighed, og meget andet.

Vi henter kraften til vores liv ved at være eet med Jesus Kristus.

Vi er ikke alene, men er ligesom et legeme, vi forsamlingen af kristne, hver med forskellige gaver og evner, som skal i spil til fælles gavn.

En anden måde at tale om, at vi er ’i Kristus’, er billedet med et træ. Jesus kalder sig selv for det sande, det virkelige vintræ og os for grene.

Grene sidder godt fast på træet, og sådan er vi ved dåben blevet sat ind som grene på ham, som træet.

Det er et godt billede, for så kan vi forstå, at kraften får vi fra træet, fra Jesus, og Helligånden, saften, som stiger op gennem træet, ud til grenene og får grenene til at bære frugt: glæde, fred, kærlighed, udholdenhed, nænsomhed, mildhed, et tilgivende sindelag.

Jesus kalder sig selv vintræet. Altså den ædleste plante, man kan tænke sig. Et træ, som frembringer den ædleste drik på jorden, nemlig vin. Vin som Jesus tog i et bæger og delte rundt med ordene: Drik denne vin, det er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.

Vinen er blodet, som randt på korset til syndernes forladelse. Der er altså Guds og Jesu liv i den vin, som vi drikker.

Han lader virkelig drikke denne vin, så hans blod ruller i vore årer. Så ja, vi bliver eet med ham.

Faktisk findes der et træ, som via et enormt rodnet forbinder sig med masser af andre træer i en koloni. Det gælder bævreasp. Så en hele koloni af bævreasp, en hel lille skov, er i virkeligheden én organisme, nogen siger superorganisme.

Hos os betragtes bævreaspen næsten som ukrudt, fordi den sår sig selv overalt, uanset hvordan jordbunden er. Fordi den har så mange frø, 8-10 millioner frø i et kilo aspefrø. Det gør ikke mig noget, hvis vi kristne betragtes som ukrudt, fordi grokraften er helt fantastisk, og vi kan vokse hvor som helst, lige meget hvad livet bringer.

Sådan en grokraft er der i det, Jesus siger, ja, hver gang Jesus siger noget, så er det som et lille bitte frø, der kan blive til et kæmpe træ, altså blive til et fællesskab mellem mange mennesker, blive til liv for os sammen.

***

Kristus og vi er også eet på den måde, at vi er hans tjenere. Og hans tjenere er der, hvor han selv er, siger Jesus. Det er et løfte. Et godt løfte. Et opmuntrende og trøstende løfte.

Men er det ikke nedværdigende at blive omtalt som tjener?

Nej, for husk på, at lige meget hvad vi fylder vores liv med, så er vi tjenere for det ene eller det andet. Er vi ludomaner, så tjener vi en trang, som binder os, ja, vi er slaver af vores trang.

Det kan gælde alle mulige slags trang. Det kan gælde trangen til at have mere og mere uden nogensinde at blive tilfreds.

At være en tjener for Jesus er en meget rolig tilstand. Vi kan bare slå op i evangelierne, så ved vi godt, hvad vi bør gøre som hans tjenere, og der er altid noget at gøre. Vi bliver ikke færdige.

Det giver en vished om frelsen ved Jesus, at vi er hans tjenere. Vi har altid noget meningsfuldt og nærende at gøre. Tænk, vi har altid adgang til en kraft, der kan fjerne fjendskab i vores hjerte, få os til at række hånden ud til tilgivelse, give os fred i hjertet, og glæde, ja, og tålmodighed til os utålmodige.

 

Om den lille tro med den enorme virkning - prædiken til 3. søndag efter helligtrekonger 2020

Morbærtræets frugter er fattige på kalorier  (100 gram = 43 kalorier) og rigte på C og E vitaminer, calcium, kobber, jern, magnesium, og antioxidanter, også nogle der beskytter mod risiko for slagtilfælde.

Om Jesus vidste noget om det, får vi ikke at vide, men han vælger netop dette træ for at forklare noget om tro.

Om han vidste, hvor nyttigt morbærtræet var på anden vis, ved vi selvfølgelig heller ikke. Silkeormene udnytter morbærtræets blade som føde, og sådan blev silkeormene holdt ved morbærtræer i Romerriget, da de først fandt ud af den hemmelighed. Faktisk mente man på Jesu tid blandt romerne, at silkeormene var et produkt af morbærtræet, hvilket på en måde ikke er så forkert endda.

En græsk forfatter fra oldtiden siger, at morbærtræet er det sidste, der grønnes. Det begynder ikke på at grønnes, før det kolde vejr er forbi, og derfor kaldes det det klogeste træ. Men når det tager fat, sender det bladene ud på bare én nat, og det med en sådan kraft, at man åbenbart kan høre det.

Så noget tyder på, at Jesus lægger noget i at nævne netop dette træ for at forklare troens kraft.

Der kan komme silke ud af morbærtræets blade!

Der kan findes beskyttelse mod alskens sygdomme!

Der findes den dag i dag ældgamle morbærtræer i Mellemøsten.

***

Og nu blander Jesus morbærtræet sammen med et sennepskorn.

Sennepsfrøet er bare 1-2 mm, men er nok til at blive til et træ på 3-5 meter med masser af plads til fugle, og kan vi sige, sennep til krydderi for mange retter.

Den mindste bitte lille tro, tillid til Gud, til Jesus, til Gud Helligånd, og der kommer en enorm vækst og frugt ud af det.

Så det med at få en større tro behøver vi ikke at bekymre os om.

I stedet kan vi lytte til de forjættende ord om, at tro som en sennepsfrø er nok til at bevirke store vidundere og mirakler.

---

Og sådan en stor ting er det, at vi kan sige til et morbærtræ: Plant dig i havet, og det vil ske.

Når vi tænker over det, så lyder det som en rigtig dårlig ide at plante et morbærtræ i havet. Hvad med saltvandet, vil det ikke ødelægge træet. Jo, det vil det vel.

Men måske er pointen noget andet. Måske er pointen, at selv den mindste tro har kraft til at ændre på vore forhold, på vort liv. Når du og jeg begynder at tilgive et menneske, som vi finder det umuligt at tilgive, så er det som at plante et morbærtræ i havet. Træet opsuger det bitre. Og så må det betyder, at vi skal blive ved og ved med at arbejde med at tilgive. Ligesom vi skulle trække alt salt ud af havet ved hjælp af et enkelt morbærtræ.

Vi skal møde surhed og bitterhed og had med Jesu sindelag, ikke gengælde ondt med ondt, men med godt, tilgive i stedet for at gemme på nag år ud og år ind, livet igennem.

Før dagens evangelium har det lige præcis været emnet i samtalen mellem disciplene og Jesus: tilgivelse. Selvom et medmenneske igen og igen forsynder sig, skal vi tilgive, hver gang det menneske angrer og fortryder, om det så syv gange vender tilbage til os og angrer.

Det forandrer jo ikke ved, at noget er ændret, brudt, men det ændrer på vort sind og det ændrer også på den andens sind.

---

Alligevel forstår vi stadig ikke, hvordan det er vi kan få mere tro. Det er selvfølgelig opmuntrende, at en tro på størrelse med det mindste frø har en stor kraft i sig. Jesus vil tage bekymringen fra bekymrede, der til enhver tid spørger: Har jeg nok tro? Nok? Lidt er allerede rigeligt.

Det læsningen fra Hebræerbrevet siger om tro er på en måde dette: Tro er at leve i overensstemmelse med den virkelighed, der er i de ting, man håber på.

Eller sagt på en anden måder: Tro er at leve, som om de ting, man håber på, er virkelige.

Sådan er det også Abram må leve, i tro på, at det, Gud har lovet, vil ske, at hans afkom vil blive så mange som stjernerne på himlen.

Men nu kommer vi til det Jesus siger om troen i praksis. Ikke tro teoretisk set, men i praksis som trofasthed og lydighed.

For tro er jo ikke noget, hvis det er adskilt fra vores liv.

Jesu svar for alvor på, hvordan troen overhovedet lever og vokser. Det er ikke noget rent indre, i sindet, men det har med den mest almindelige lille detalje i vores dagligliv at gøre.

Indre Missions stifter Vilhelm Beck og hans kone havde en pige i huset. Der var vækkelse på egent, og en dag kom hun hjem og sagde: Nu er jeg også blevet omvendt! Hvad svarede Vilhelm Beck? Han sagde til hende: Lad det kendes under måtten! Altså, pigens tro skulle komme til syne ved den detalje, at hun var tro og trofast i sit arbejde, også ned i den detalje at feje under måtten.

Jeg fornemmer noget at samme tankegang hos Jesus: at vi virker trofast i vores arbejde og kald, hvad det enten er. Om vi er sygeplejerske, lærer, lagerarbejder, landmand, præst, skomager, og om vi er barn, ung, uden arbejde, efterlønner eller pensionist.

I alle forhold kan vi være tro over for det, som er blevet vores liv.

Udholdenheden og trofastheden i vort virke skal være sådan, at vi ikke kigger efter løn, men kun, at vi har gjort, hvad vi skulle gøre.

Om vi forkynder evangeliet, om det gælder besøg hos syge og ensomme, om det gælder det venlig ord til en anden, et smil i forbifarten på gaden, at vi hilser også på den, der ikke regnes for noget.

Så siger Jesus: ”Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.”

Unyttige tjenere. Jamen, er det ikke bare for meget, at Jesus stiller det sådan op? Jo, men som sædvanlig, så er der ingen af os, der hører efter, hvis ikke der er bid i ordene. Og når vi er kommet os lidt, så kan vi måske se ind i, hvad Jesus OGSÅ siger med de ord. Nemlig at vi fortjener os ikke til Guds velbehag, til en plads i Guds rige, ved gode gerninger, nej, vi modtager Guds nåde ved at stole på, at Jesus har besejret verden, Satan og synden, og også døden.

Prædiken nytårsdag 2020 i Nordby kirke

Hvilken retning skal vi lade os drive i det nye år? Har vi overhovedet indflydelse på retningen?

I fodbold taler om at have en attitude. Som kommer til at bestemme, hvordan man spiller.

Dagens læsninger ved nytårstide lægger også op til, at vi skal have en bestemt attitude. En bestemt måde at takle vor dagligdag, vore vanskeligheder, fristelser, kaos i vores liv.

Og for at takle vor hverdag så godt som muligt, giver Skriften os det store og det lille perspektiv.

Først det store perspektiv: Tusind år er for Gud som dagen, der lige er gået til ende.

Det betyder, at Gud har styr på tingene, at han er i kontrol, som det hedder på nudansk.

Tusind år er for Ham som dagen, der er svundet.

Bogstaveligt talt betyder det, at det er to dage siden, at Jesus blev født, døde og opstod.

At vi nu er i gang med dag 3, her i det 3. årtusind efter Kristus.

Det perspektiv må man tro, at evolutionsvidenskaben kan være tilfreds med.

Hvis mennesket blev til for 5 til 7 mio år siden, ja så skabte Gud mennesket for ca. 20 år siden i Hans perspektiv.

For hvis 1000 år er 1 dag for Gud, så er 1 år for Ham 365.000 dage. Ganget med 20 når vi til menneskets skabelse for, lidt over 7 mio år siden i vores perspektiv.

Intet er længe siden for Gud. Og det vil Han lære os også at tænke.

Det lærer det os ydmyghed, for så haster vi afsted og er som en tåge, der er væk på et øjeblik.

Det er det korte perspektiv. Dagen i dag.

Jakob lærer os i sit brev, at vi ikke har styr på tiden og tiderne, og vi desuden flyver afsted. (Jakob var jo bror til Jesus, men var længe fjendtlig over for Jesus. Efter Jesu død og opstandelse endte han med at blive leder af menigheden i Jerusalem)

Dagen i dag er nok at forholde sig til.

Det lærer os ydmyghed, og ydmygheden hjælper os også til at udnytte øjeblikket. At se på hvert øjeblik som værdifuldt, som afgørende, og huske, at vi skal stå til regnskab for hvert unyttigt ord, vi har sagt, som Jesus lærer os.

Jakob lærer os virkelig at bremse op og se på dagen i dag som helt unik.

Han lærer os, at vi skal passe på med at lægge planer for lang tiden ud i fremtiden, uden at have tanker for, at vi er dødelige, og måske er borte i morgen.

Vi skal heller sige om alle planer for den kommende tid: ”Hvis Gud vil, så vil vi gøre sådan og sådan.” Sådan siger arabere gerne på arabisk: In Sha Allah. Både kristne og muslimske arabere. Jeg tror, at både de kristne OG de muslimske arabere har lært det udtryk af – Jesu bror Jakob fra hans brev, som vi har læst fra i dag!

Så på nytårsdag bliver vi advaret mod at være hovmodige. Som om vi er herre over liv og død.

 

Det lærer fadervor os også. Og nu er vi kommet til evangeliet til i dag, nemlig Jesu lære om bøn, om fadervor som vor grundbøn.

Vi taler til Gud med ordene: ”Vor Far, du som er i himlene”.

Alle siger far til Gud, den rige, den fattige, dronningen, forretningsmanden og kvinden, manden og kvinden, børn og gamle.

Alle siger ’vor Far’, og dermed siger vi også, at vi er brødre og søstre.

Når vi tænker over det, så er der ikke plads til hovmod, ligesom det ikke duer med hovmod i en familie. Vi er søskende, og Gud er vor Far. Her har hovmod og pral intet at gøre.

Tværtimod. Vi beder fordi vi ved, at vi trænger til hjælp. Søren Kierkegaard skal have sagt: ”At trænge til Gud er menneskets højeste fuldkommenhed.”

”Helliget blive dit navn.” Guds navn er helligt, men vi beder om, at vi modtager Guds hellighed fra ham.

”Komme dit rige.” Vi beder om, at Guds rige må komme til os. For Guds rige kommer, men tænk, hvis det ikke kom til os. Vi beder om, at Guds rige må komme til os personligt.

”Ske din vilje som i himlen således også på jorden.” Bønnen minder os om at være ydmyge over for vort liv. Vi kan ikke planlægge langt ud i fremtiden. Det hører med til vor del af verden at planlægge rigtig langt, og dog kommer vi til kort. Vi planlægger reduktion af CO2, men så brænder millioner af hektar skov i Australien eller en gasledning er eksploderet og sender i lange tider, skjult for verden, skyer op mod himlen. Vi vil have styr med tekniske midler med fremtiden, men må erkende, at vi ikke kan styre det. Vi kan ikke engang styre vort eget personlige liv. Ting sker, som vælter alle planer: sygdom sætter ind, der kommer en arbejdsulykke, depression kommer, indbyrdes strid og kævl tapper kræfterne og meget andet.

Så er det godt at bede om, at Gud må være midt i det hele med sin gode vilje, selvom vi ikke kan se det lige nu.

I bønnen om Guds vilje på jorden beder vi ikke snævert om, at Guds vilje må ske med os selv og vore nærmeste, men om, at Guds vilje må ske med hele jorden, vort land, vort folk, vor ø, vor by.

Jesus vil, at vi skal bede således for hele verden. Det er en bøn om, at Guds vilje må ske i os, men også i alle andre, især måske i dem, som er evangeliets modstander og vore fjender.

”Giv os i dag vort daglige brød.” I dag, ikke i morgen. Så denne bøn ligger helt i tråd med Jakob, der siger: I ved ingenting om i morgen eller om, hvad der sker om et år.

I dag. Med brødet beder vi om alt muligt andet, vi har brug for i vores liv. Også nadverbrødet, selvfølgelig.

Jesus tænker ikke kun på legemet, men også på sjælen, som skal næres med hans eget blod til syndernes forladelse og til ny kraft til at vandre i vores liv.

Guds vilje sker i vore liv, når vi midt i vore svagheder søger Hans hjælp. For vi kommer til at såre andre mennesker, vi kommer til at såre vor egen sjæl, og vi kommer til at lade os friste til det, der nedbryder os og som skader både legeme og sjæl.

Derfor er de sidste bønner i fadervor egentlig andre sider af bønnen om, at Guds vilje må ske.

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere – når vi beder sådan, så velsigner Gud den bøn og arbejder med at mildne og blødgøre vore sind.

Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, eller den onde, ja, da giver vi os direkte ind under Gud og afsiger Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Men fadervor slutter ikke der. Fadervor slutter med en højtidelig erklæring fra os, at Gud vor Far har herredømmet over alt, over verden, Han har magten til at virkeliggøre, hvad Han vil, så han har ikke trukket sig tilbage langt fra verden, og endelig erklærer vi, at vor himmelske Far skal have æren for alt.

Æren fralægger vi os. Men det er jo vor Far i Himlen, som har æren, og det gør os utrolig lykkelige og glade.

I den stemning kan vi trygge og glade gå ind i det nye år. Amen.

 

Esther Mui synger Davids Salme 27,1-4, som er første læsning julesøndag 2019. Nedenfor er prædikenen til julesøndag

Esther Mui synger Davids Salme 27,1-4

The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear?
The LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
When the wicked came against me to eat up my flesh,
my enemies and foes, they stumbled and fell.
Though an army may encamp against me, my heart shall not fear;
though war may rise against me, in this I will be confident.
One thing I have desired of the LORD, that will I seek:
that I may dwell in the house of the LORD
all the days of my life to behold the beauty of the LORD
and to inquire in His temple.

HERREN er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
HERREN er mit livs styrke, hvem skal jeg da være bange for?
Når de onde kommer efter mig for at fortære mit kød,
de, som er mine fjender og modstandere, snublede de og faldt.
Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt;
selv om der føres krig imod mig, er jeg dog tryg.
Én ting har jeg ønsket fra HERREN, det vil jeg søge:
at jeg kan bo i HERRENS hus
alle mit livs dage og se HERRENS skønhed
og søge svar i HANS tempel.

Prædiken julesøndag 2019 om forfølgelse og modgang, og om hjælp og velsignelse midt i det hele!

G. D. James, evangelist fra Indien/Malaysia. Jeg omtaler James' livshistorie midtvejs i prædikenen til julesøndag.

Jesus bliver forfulgt fra starten. Det bliver ved, det tager til, og til sidst bliver han slået ihjel.

Og forfølgelse og chikanerier vil også følge jer, mine disciple, sagde Jesus.

Og Jesus siger også, at der på grund ham vil komme stridigheder i familierne. Nogle vil være for, andre imod. Til den dag i dag.

Nogle gange må man ligefrem gemme sig. Familien med Jesus gemte sig i Egypten.

Andre gange kommer tiden, hvor man må stå åbent på mål for sin tro uanset omkostningerne.

Så forfølgelse og chikane og had følger med Jesus og hans efterfølgere.

***

Til den hårde forfølgelse svarer også den fantastiske hjælp i form af drømme, Josef får.

Sammen med forfølgelsen følger også Guds hjælp. Josef får drømme, som advarer ham og leder ham til Egypten.

Og sammen med flugten til Egypten bliver Egypten pludselig det første land uden for Israel, som har besøg af Jesus. Det sidder dybt, dybt, i egyptiske kristne den dag i dag. Og styrker deres tro.

Egyptiske kristne oplever jævnligt forfølgelse og drab på brødre og søstre, blot fordi de er kristne. Deres tro bliver prøvet, så de bliver helt klar over, hvad vi lære af Jesus: at tilgive uanset hvad. Det gør de.

Altså: forfølgelse fører til en helt særlig hjælp fra Guds side i drømme, og forfølgelsen breder evangeliet ud som ringe i vandet.

Og mødrene i Betlehem, de lod sig ikke trøste, men profeten siger også, at de en dag skal trøstes, for der er håb for deres børn. Det hedder: ”Dine børn skal vende tilbage til deres land.” Et håb til mødrene om et gensyn hos Gud engang.

***

Evangeliet fører ikke altid til forfølgelse, men som sagt kan det blive modstand i familien.

Og evangeliet fører altid noget nyt med sig!

Fordi Jesus kommer med det nyeste, det der altid er nyere end nyt.

Nemlig en ny retfærdighed, at vi frelses ved tro på Jesus Kristus, ikke ved vore gerninger.

Ikke ved at opføre os ordentligt. Det skal vi selvfølgelig også, men vi bliver ikke frelst af den grund.

Hele bibelen taler om, hvordan vi skal være retfærdige, men pointen er, at det kan vi ikke være. Vi falder langt fra fuld retfærdighed. Det er jo derfor Jesus kom. For at bytte med os. Sådan at vi får HANS retfærdighed og han tager vores synd på sine skuldre. Det er troen på denne byttehandel, der frelser os! Intet andet.

***

G. D. James var en inder fra Tamil Nadu i Indien.

Jeg har netop fået en hilsen fra ham. Altså, fordi jeg fandt en bog, han har skrevet, som min far havde fået af ham i 1986. Han har skrevet, at bogen er til min far og ’familie’. Så jeg har altså fået denne bog fra ham. James døde i 2003.

Som en god hindu besøgte James regelmæssigt templet. Han læste og lærte vigtige stykker af de hinduistiske skrifter: Vedaerne udenad.

Familien flyttede til Malaysia. Og derfra sendte faderen James til en kristen skole for at modtage god uddannelse. Der lærte han naturligvis også om kristendom, og faderen advarede ham på forhånd om ikke at lytte til det, men blive ved din hinduistiske tradition.

Det forsøgte James også at gøre, men en nat kunne han ikke sove. Han kiggede på et par af sine bøger, fik han fat i bibelen and slog tilfældigvis op på Esajas 53 og læste om Jesus: Han blev såret for vore synder. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi for alle vild som får. Vi forlod Guds veje for at følge vor egen vej. Men Gud lade alles skyld og synder på ham.

Da skete der noget vidunderligt, nærmest dramatisk, for James. For første gang i sit liv erkendte han nogle dybe sandheder. Han indså, at han var fordømt, en stakkels synder, og at han var på vej til en fortabt evighed.

Man måtte ikke tænde lys i sovesalen efter kl. 10 om aftenen, så han læste i bibelen med lyset fra en olielampe. Pludselig var rummet fyldt af et blændende lys og midt i det lys så han Jesus Kristus, som om han skulle dø hvert øjeblik.

For første gang i sit liv forstod han, at Jesus Kristus elskede ham, at Han havde ofret sit liv for ham. Hans mor var død, da han var meget ung, og hans far var sjældent ædru. Derfor var Jesu Kristi kærlighed helt utrolig og ufattelig for ham, hans kærlighed og offer. James knælede ned og tog imod Herren Jesus som sin personlige Frelser.

Nu blev James evangelist og drog rundt og prædikede i Syd-Indien.

Da faderen hørte om det, blev han meget såret og oprørt. Han smigrer sønnen til at komme hjem og få et job, og præsenterer ham også for en smuk og rig hindu pige. Men James takker nej.

Nu samlede James sin familie hver aften og prædikede evangeliet for dem. Og mange af dem kom til tro, også hans egen far.

***

Hvad var det så, der virkelig hjalp James til et nyt liv, da han blev kristen?

Det nye var bønnen. For ham blev bøn et stort privilegium, dette at tale til Gud, som ven med ven. Han oplevede flere gange, mens han var på den anden side af kloden langt fra sin kone og børn, at Gud tale lige så højt og klart, som når han hørte familien tale i telefon med ham.

Han siger om bøn:

”Bøn er ikke at chante uforståelige mantraer eller en tom gentagelse af gudens navn eller gudernes navne.

Det er en forståelig, kærlig og meningsfuld tale med en Gud, som har omsorg. Det er heller ikke ensidig ting. Gud taler til mig også. Dette fællesskab er utrolig afgørende og dyrebart, når man står over for udfordringer, synder og livets bølgegange. Og de mange, mange dejlige bønnesvar er endnu en bekræftelse på, at Gud lytter, forstår og svarer på sine børns skrig.

Gud hører nemlig bøn, hører sine børns skrig.

Mon ikke Josef og Maria har opsendt høje råb og bedt med tårer om hjælp? Og Gud svarede ved at tale direkte til Josef i den drøm: ”Stå op, tag barnet og dets mor, og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til.”

Josefs bøn blev bønhørt med et konkret svar, lige så konkret som evangelisten Jamen, som jeg fortalte om.

Mon ikke Josef og Maria har bedt intenst, mens de var i Egypten og spurgt Gud: hvornår kan vi drage hjem igen?

Da viser en engel sig igen i en drøm for Josef og befaler dem at drage tilbage, for nu er de, der stræbte barnet efter livet, døde.

Barnet stræbes stadig efter livet.

Den lille barnetro stræbes efter livet. For at slukke troen i mennesker.

Hvad skal vi gøre, når vores tro sådan bliver stræbt efter livet, latterliggjort, ringeagtet?

Vi kan bede Davids Salme 27:

Om så en hær belejrer mig, er jeg tryg.

For Herren er mit lys og min frelse, for hvem skal jeg da frygte?

Og så være tilfreds med én ting fra Herren: nemlig at bo i hans nærhed.

***

Juledag hørte vi Johannesevangeliet fortælle, at Ordet, Jesus, tog bolig iblandt os. Han slog sit telt op iblandt os, står der på græsk.

Og i dag skulle den lille Jesus med sin far og mor afsted til Egypten på flugt fra kong Herodes. Teltet skulle flyttes mange gange undervejs derned. Og tilbage igen til Nazareth.

Åndeligt talt lever vi også på rejse, på vandring.

Vi bliver forfulgt af onde tanker, af alt muligt, som vil forstyrre freden.

Vi bliver forfulgt af det, der kan komme op i vore sind og jage det gode, kærligheden, bort.

Fjenderne taler kong David om i sin salme, som vi læste først.

 

”Selv om en hær belejrer mig,

Er mit hjerte uden frygt,

Selv om der føres krig imod mig,

Er jeg dog tryg.”

Sådan har Josef og Maria også bedt på deres vandring til Egypten.

De har kendt denne salmes ord udenad.

Selv om en hær belejrer mig, er jeg tryg.

Det kan opmuntre os til at sige det samme:

Jeg er tryg trods al uro, der kommer mod mig og også inde fra mig.

Jeg vil sige det til mig selv, til mig hjerte:

Vær tryg. Du har intet at frygte.

For Herren er dit lys og din frelse.

Han vil redde dig, som han reddede den hellige familie, som han har reddet menigheden fra at gå under i frygt.

Når det står allerværst til skjuler Gud os i sit telt og løfter os op på klippen.

Det er godt, at Gud også har et telt, for så kan han opstille det, netop der hvor du og jeg er.

Og skjule os mod det, vi må skjule os for.

***

Der er fra tid til anden, mere markant end andre gange, nogen, der stræber barnet efter livet. Stræber de troende efter livet.

Prøver at slukke troen i mennesker.

Der vil altid være forfølgelse, chikane, ja, fra tid til anden direkte had mod kristne.

For der er jo en styrke i Jesus Kristus, som mennesker enten søger eller afskyer.

Så der er forfølgelse.

Men sammen med forfølgelsen hjælper Gud sine børn på alle mulige måder. Gennem drømme. Gennem ord om ikke at frygte noget som helst. Gennem nye udveje i deres liv. Gennem bønnen. Altid. Lige meget hvor sort det ser ud.

Apollo 8 - læsningen fra skabelsesberetningen, mens jorden 'går op' over månen!

Prædiken juledag 2019: Jesus som nomade

Apollo 8 fløj rundt om månen 10 gange på 20 timer 24/12-1968. Undervejs sendte de direkte fra deres flyvning og læste op fra 1. Mos. 1. Mens jorden stod op over månen, som de fløj rundt om under selve udsendelsen på ikke mange minutter:

”I begyndelsen skabet Gud himlen og jorden…Og Gud sagde: Der blive lys…”

Fra da af har vi haft et andet perspektiv på julen! At se kloden i solens lys fra den golde måne.

I Johannes’ udgave af juleevangeliet kaldes Jesus for Ordet, som var hos Gud før alt blev til, og var Gud.

Det er for højt til, at vi kan begribe det. Vi når til en grænse og må ligesom bøje af og prøve at fatte på andre måder.

Hvad siger Johannesevangeliet dermed? At det, som er uden for verden og tiden kan vi kun kende gennem Jesus Kristus.

Johannesevangelisten siger så: Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Der står på græsk egentlig: Han slog sit telt op iblandt os.

Jesus var jo tømrersøn fra Nazareth. Han levede ikke i telte. Men alligevel vælger Johannes at sige: Han slog sit telt op iblandt os.

Ordene udtrykker, universets herre, Jesus, ikke er hørt op med at være Gud. Han slår blot sit telt op på jorden. Han er Gud. Og nu også menneske. På én gang.

I den gamle pagt skulle Israel lave en helligdom i form af et telt, så Gud kunne bo blandt sit folk. Hvorfra Gud åbenbarede sig for Moses.

Men Jesus stillede selv sit telt op!

Og som Guds herlighed strålede fra det telt, hvor Gud boede, mens israeliterne vandrede i ørkenen, sådan stråler Guds herlighed altid, hvor Jesus er:

”Vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”, siger Johannes.

Som julenat, hvor Guds herlighed strålede om hyrderne, netop da englene forkyndte, at Jesus, Frelseren, Kristus, Herren. Lukas i sit juleevangelium kan ikke få nok navne på.

Jesus slog altså sit telt op. Så egentlig er han nomade - beduin!

I sin rejsebeskrivelse ”Rejsen til Betlehem” fra 1963 fortæller forfatteren Arne Falk-Rønne om de beduiner, han møder.

Nomaderne er jo mere eller mindre altid på vandring. Falk-Rønne mødte en beduinstamme, som havde foretaget en vandring på 400 km. i fugleflugtslinje fra Jordan til Sinajbjerget på den arabiske halvø for at besøge det sted, hvor de havde begravet familiens overhoved. Vandringen var nok dobbelt så lang, fordi de måtte gennem snirklede slugter og over bjerge.

Engang havde de rejst fra Yemen i syd til et bjerg nordøst for Damaskus. Da de nåede frem, var der en anden beduin-klan, som var deres fjender. Derfor måtte de drage videre og endte på Iraks territorium. Det havde taget dem 8 måneder og de havde tilbagelag 2000 km i fugleflugtslinje. Næsten som de rejser, Abraham i sin tid foretog sig.

Nu kan vi forstå, at der ligger rigtig meget i, a Johannesevangeliet siger, at Jesus slog sit telt op iblandt os.

Han er på vandring, på rejse. En mægtig vandring. Han er ikke bundet af landegrænser. Han er global. Gå ud i hele verden, siger han til sine disciple.

Englene kender ikke til Guds hemmeligheder, så de sagde julenat, at evangeliet var en glæde for ”hele folket”. Men Jesus siger: for hele verden!

Han er hos os, hvor vi bor. Han rejser med.

Han siger om vores vandring gennem livet:

”Jeg er verdens lys. Den, som tror på mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys.”

Vandre.

Vi er på vandring også.

Vi skal sidde, men vi skal også vandre.

Sidde: Sådan taler profeten: Det folk, som sidder i mørke, skal se et stort lys.

Når vi ser et stort lys, så får vi også lyst til at vandre. Så går det fra forsagthed og ubeslutsomhed til beslutsom tillid til Gud og Hans Søn.

Og lyset, det er ikke et koldt lys, ikke forstandens saglige lys alene, men også kærlighedens lys, Guds kærlighed, som skinner og strømmer til os gennem Jesus.

Det kan være, at vi føler os i mørke igen og igen, men det lys er altid at finde i bøn, i tillid til vor Herre Jesus, i hans og apostlenes ord.

Han kan altid igen skabe paradis af ørken, som vi har sunget gennem adventstiden.

Jesus er nemlig, som Johannes siger, lyset, det sande lys.

Det sande lys, det er det virkelige lys bag alle andre lyskilder.

Vi taler om, vi kan se et stort lys i et andet menneske.

Jesus er det store, virkelige lys for alle tider.

Det lys har nogle særlige egenskaber: lyset oplyser, nemlig det mørke, som er i os, så det bliver opslugt af lyset.

Men der er en kamp mellem lys og mørke. Mørket vil gerne opsluge lyset, men lyset er Gud ske lov stærkere.

På grund af den kamp mellem lys og mørke er det, at vi må beslutte os for Jesus, eller som vi siger: komme ind i kampen.

Apostlene Johannes skriver meget om lyset i sit første brev, som vi har i Ny Testamente.

Han siger:

”Det budskab, som Jesus kom med, og som vi giver videre til jer, er, at Gud er lys.

Der findes slet intet mørke i ham.

Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men samtidig lever i åndeligt mørke, så lyver vi og følger ikke sandheden.

Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi, Guds Søns, blod renser os fra al synd.”

”Hvis nogen siger, at de lever i Guds lys, men samtidig hader en anden kristen, så lever de stadig i mørket. De, der elsker andre kristne, lever i lyset og bliver ikke årsag til, at nogen falder fra troen. Men de, der hader andre kristne, lever i åndeligt mørke. De famler rundt i mørke, for de er åndeligt blinde.!

Vi ser altså, at når vi har modtager lyset ved Jesus, så har det og skal have følger for vort hele liv, nemlig at had afløses af kærlighed, ikke mindre der, hvor det er svært for os at vise kærlighed, mod dem, vi ikke kan lide, og dem, som er vore fjender.

Det gælder nu om at tage imod Jesus Kristus.

Det er ikke nok forstandsmæssigt at tilslutte sig, at bekende, at Jesus er Frelser.

Det gælder om at tage imod ham.

Johannesevangeliet fortæller, at hans egne ikke tog imod ham.

Men andre gjorde, nemlig disciplene,

Og, siger Johannes, alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn.

De der tog imod ham er dem, der tror på ham, altså har deres hjertelige tillid til ham som verdens lys og Frelser.

Altså gælder det også os hver især, at vi må tage imod ham i vort hjerte. Sådan om vi har sunget i adventstiden: Jeg hjertets dør vil åbne dig, o Jesus, drag dog ind til mig, ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se.

Sådan har vi sunget. Vi har gennem sang åbnet hjertet for ham. Taget imod ham.

Og så sker der med os noget helt utroligt. Det siger Johannesevangeliet nu, nemlig:

De (altså de, der tager imod ham, og tror på ham) er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Der sker noget i vores modtagelse, som næsten er ubegribeligt stort: vi er dermed født af Gud.

Lad os beslutsomt blive ved den tro i vores livs fortsatte vandring.

Forfatteren Edith Rode fortæller en historie, som hedder ’En ønskeseddel’.

Hun kommer fra et velhavende hjem, og hendes far presser på for at hun skal skrive en ønskeseddel som sædvanlig.

Hun kan ikke komme i gang med at skrive noget, så hendes far siger:

Her ligger vi alle sammen på maven og tigger og beder dig hver jul og fødselsdag om at skrive en ønskeseddel, og så sidder du med en mine, som om vi ville føre dig til offerbålet! Det er unaturligt ikke at ønske sig noget! Selvom du selvfølgelig er forkælet og får, hvad du peger på…det er unaturligt alligevel!”

Han spørger sin datter, hvad hendes kammerater ønsker sig? Ja, en ønsker sig en ring, en anden tøj, handsker og sko.

Faderen foreslår forskellige ønsker, men datteren tier i trods.

”Men se nu at få den ønskeseddel skrevet! Jeg kan ikke gøre for, at du er så forvænt” – den salut får pigen så.

Så sætter datteren sig med papiret. Hun prøvede at huske sin mor, men det var en pine, at hun ikke kunne. Hun kunne huske et billede. At hun engang havde siddet ved fodenden af hendes seng.

De sagde, at hun altid græd. Morfar sagde, at det var rimeligt, og at det var savnet af en mor.

Ønskeseddelen var nummeret fra 1 til 20. Tyve ønsker! Det var mange. Tyve ønsker om ting.

Hun kunne jo skrive 1. en porcelænshund. 2. En anden porcelænshund. Hun kunne fortsætte: 3. En kat. 4. En fugl.

Pludselig lagde hun hovedet ned på sine arme og græd og græd.

Hun hulkede og skrev:

1 At mor var inden i sine egne klæder og havde sine egne ting på

2 at de ville lade være med at gå rundt med hinanden i hånden omkring juletræet, når de ikke kunne fordrage hinanden.

3 at de ville lade være med at kysse mig, fordi det er juleaften (morfar må gerne)

4 at far aldrig mere vil tale forbitret om morfars penge

5 at faster Anna vil lade være med at synes, at alt, hvad moster Sofie og Marie giver mig, er rædsomt.

6 at de vil være enige om alt muligt

7 og at de, hvis de ikke er det, vil lade være med at betro sig til mig

8 at far vil gifte sig igen

9 eller i al fald lade være med at sige, at han vil ofre mig sit liv og påtage sig alle savn for min skyld

10 at de vil lade være med at betragte mig som en stakkel, og lade være med at give mig alt muligt, og lade være med at synes, det er underligt, at jeg ikke er forfærdelig taknemmelig.

Hun synes, det er barnligt og river sedlen i stykker og begynder på et nyt papir:

1 at jeg selv må være helt anderledes

Så river hun også det papir itu.

Og nu græder hun ikke længere.

I stor ro tænker hun: Hvor er det underligt. Det er ligesom jeg er blevet en helt anden.

Hun ser sig selv som en del af alt, hvad der sker, og ikke kun som et offer. Hun synes, det er synd at gøre de andre kede af det. Hun forstår, at hun er en del af det hele og påvirker det hele.

Og synes nu, at hendes ønsker var barnlige.

Og så beder hun sin far om et nyt stykke papir til juleønsker.

Hun fortæller sin far, at hun syntes, hendes ønsker var alt for barnagtige ting.

Og faderen spørger hende: Du sad måske og blev voksen, mens du skrev den.

Måske, siger hun.

Men var de ting, hun ønskede sig, virkelig barnlige, barnagtige? Det vil vi lade juleevangeliet svare på.

Ligesom alle andre ting, der skrives, er også juleevangeliet svar på et spørgsmål.

Hvad var spørgsmålet? Det var: Hvordan får vi fred i vores liv? Hvordan får vi glæde? Og ikke mindst: Hvordan får vi kærlighed ind i vores liv med hinanden?

Det var menneskers juleønsker, før Guds Søn blev født. Profeterne havde fortalt om disse ønsker, disse håb, til fremtiden, og først og fremmest fortalte de om den Frelser, der skulle komme med fred til verden.

Englene skærer igennem alt vrøvl og erklærer for hyrderne, at de ikke skal frygte, men tage imod en stor glæde sammen med Guds fred. For Frelseren er kommet i verden. Der er håb i alle situationer.

Vi har det bare med at såre kærligheden, glæden og freden.

Derfor skriver Johannes i sit brev, som læstes op tidligere, at så snart vi ikke elsker, ja, så kender vi ikke Gud, for Gud er kærlighed.

Johannes’ ord minder meget om pigen fra før, og hendes barnlige ønskeseddel.

Når hun opremser sine juleønsker på det første stykke papir, ja, så siger hun egentlig, at kærligheden er gledet i baggrunden.

Men det vidunderlige julebudskab er, at Gud hele tiden kommer os i møde, ja, i forkøbet med sin kærlighed.

Johannes skriver nemlig: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.”

Leve ved ham. Leve i det barnlige ønske om forsonlighed, leve med hinanden trods bævl og strid, da alligevel at give kærligheden plads.

Men, spørger du, hvordan skal kærligheden komme tilbage i vores liv? For det er jo det, der er mit problem, det er det, der er alle menneskers problem.

Johannes svarer: ”Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.”

Det hele begynder med Guds kærlighed til os. Derfor siger jeg til dig og dig og mig selv: Gud elsker dig uendelig højt. Tro det, tag det til dig. Lad intet i verden få dig ned med nakken. Tro det, at Gud virkelig sætter uendelig pris på netop dig og har en mening med netop dig, som HAN ønsker skal blive til virkelighed. For det er det, der står højest på hans ønskeseddel.

Vi kan sænke skuldrene, for Gud har elsket os sådan, at han lod sin Søn føde og blive mennesker og blive et sonoffer for vore synder. For vores grådighed, gerrighed, magtbrynde, selvretfærdighed, ukærlighed.

Sonoffer for os, der går om juletræet uden at kunne fordrage hinanden, sonoffer for os, som bliver forbitret over pengespørgsmål, sonoffer for faster Anna, der synes, at moster Sofie og Maries gaver er rædsomme, sonoffer for os, som kommer op at skændes over ingen verdens ting, så vi ikke kan enes,

sonoffer for alle vore synder, for at nævne nogle få: vor misundelse og vort hovmod.

Noget i os synker på knæ i taknemmelighed over Guds gave, da han sendte sin søn til verden, og vores liv fornyes helt uventet og bliver lyst og venligt at have med at gøre.

Gud blev menneske i Jesus, for at vi skulle blive lykkelige mennesker i fællesskabet med ham.

Og hver dag kan vi opstille en ønskeliste på op til tyve ting, for nu at blive ved historien, vi begyndte med. Det kan nu også række at bede om én ting.

Lige meget hvad: Gud ønsker at høre vore bønner.

Også de mest barnelige og naive. Det kan ligefrem være, som med et kloster i Tyskland, jeg besøgte som ung. De bad engang Gud om at få en bil til klosteret til at køre børn frem og tilbage fra deres familier. Børnene ønskede, at den bil skulle være blå. Og de fik en blå bil forærende!

Eller vi kan som voksne Guds børn bede om visdom, som skuespilleren og tv-værten  Dina Al-Erhayem. Hun siger i et interview her op til jul: ”I dag mærker jeg min tro i bønnen og i lovsangen i kirken, hvor Guds ånd kommer os i møde. Jeg mærker den, når jeg står i et valg. Jeg beder om Guds vejledning og visdom, og jeg oplever, at jeg får den. Det står også som et tydeligt løfte i Bibelen, at vi kan bede om visdom, og så vil Gud svare os.”

Hun siger: ”tro handler om relationer og beror på barnlig tillid”. Barnlig tillid.

Men samtidig nævner hun også det at vokse som menneske, netop ved at have barnlig tillid til Gud.

Hun bliver spurgt, hvad det bedste råd, hun har fået, er. Det er, siger hun, er at spise maden frem for kun at studere opskriften. I praksis betyder det at turde at være frimodig og bede for mennesker. Altså frem for kun at læse og tale om bøn, så også praktisere et kristent fællesskab med bøn, lovsang og ærlighed om, hvor skoen trykker, og hvor man har brug for at blive sat fri og vokse som menneske. Der er så mange konkrete løfter i Bibelen til, hvordan man inviterer Jesus dybere ind i sit liv. Hun tilføjer: ”På den vis har min tro medført et fokusskifte til at stole på Guds plan. Når Gud siger nogle ord til mig om morgenen, forstår jeg ikke altid dybden af, hvad det betyder. Jeg har flere gange oplevet, at jeg senere på dagen står i en situation, hvor Guds ord giver mening. Det har styrket min tiltro til, at Gud har en plan for mit liv, og hvor jeg skal hen, og at han i små glimt delagtiggør mig i det.”

Og Jesus siger jo: Bed, så skal der gives jer, søg, skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer.

Vi skal om et øjeblik bede kirkebønnen. Der vil blive plads til stilhed til selv at bede en bøn, her hvor vi sidder sammen.

Juleaftens prædiken 2019

Vi har hørt den indledende musik til komponisten Händels Messias. (kan høres nedenfor i et selvstændigt link - Ouverturen). Som giver en stærk forventning om trøst, om håb, om store ting, Gud har for med sine mennesker, forud fortalt af Israels profeter, opfyldt i Jesus da han trådte frem med ord og kraftige gerninger. Og vi vil øve os i dag i at have en stærk forventning til, at Jesus virkelig kommer en dag, pludselig, og så skal al sygdom og død og nød, skrig og klage, være omme for evigt.

Og efter Händels indledende musik trøstes vi med profeten Esajas’ ord. Vi har også i dag hørt ord fra Esajas’ bog. At Herren ikke dømmer efter, hvad hans øjne ser, eller hans ører hører, men dømmer de svage i retfærdighed. Og så følger ordene om fuldstændig fred i verden, og det må der være den dag, hvor dyrene er venner.

Og Esajas ser helt frem til den dag, hvor Guds bolig skal være blandt mennesker, og hans bolig skal være herlighed. Altså en glans, der overstråler i evighed med glæde og alt det bedste, som vi nu knap kan tænke, fordi vi endnu ikke kender en sådan salighed.

Så følger resten af Händels Messias. Først med profeternes forudsigelse af Jesu fødsel, og siden hans lidelse og død, som skal åbne døren til syndernes forladelse til enhver, som åbner sig for den.

Den dør blev åbnet så småt, da Jesus gik ned og lod sig døbe i Jordanfloden af Johannes Døber. For da Johannes fik øje på Jesus på vej hen mod floden, sagde han: ”Se, Guds Lam, som tager verdens synd bort”.

Sådan havde Esajas nemlig talt om Messias, om Guds Søn, at han gennem at lade sit eget blod for verden, skulle bære verdens synd på sine skuldre.

Men der er en dør, som nu er åben, som lukker sig til sidst. Og vi har et ord at skulle have sagt, om vi er med.

Det er ikke let at sige disse frygtindgydende ord, og det er også kun muligt at sige dem, fordi Guds Søn, Marias søn, udtalte dem.

Han som gjorde alt for at frelse os med sit blod på korset og fjerne vor skyld for altid.

Hele hans vandring havde det som sagen selv. Intet andet.

Vi må igen og igen besinde os på, at tage stilling, og bekende vor tilslutning til denne Herre.

Uden tvivl talte Jesus først og fremmest til advarsel for sin menigheds ledere, som bærer et stort ansvar.

Vi kan ikke sige, at vi er robotter, hvor alt hvad vi gør, er lige gyldigt. Det mener vi under ingen omstændigheder, når vi sådan tænker på hinanden og den fortræd, vi gør hinanden. Da tage vi det ikke let på andres brøde.

Mange ledes vild af alt muligt i verden, og vi ved, at Gud ikke dømmer efter det ydre, at han tager sig af enhver, der er svag.

Men der er stærke, som vælger at forkaste hvad Gud i al lidelse har gjort for at frelse hver enkelt af os.

Derfor advarer Jesus alvorligt de stærke til at omvende sig, ja, os alle til at tage imod ham som vores Herre og Frelser og Konge.

Derfor taler Jesus så mildt og trøstende til de svage. Kom til mig, I som er tyngede af tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag de vidunderlige ord til dig, du som tvivler på dig selv, tvivler på, om Gud elsker dig. Hør ordene, og tvivl slet ikke.

***

Når vi hører et stykke fra Bibelen må vi spørge: Hvad var spørgsmålet?

Hvad svarer dette stykke på? Spørgsmålet er nok ret tydeligt i dagens evangelium:

Hvordan skal vi leve, hvis det nu trækker ud med, at vor Herre Jesus kommer tilbage, sådan som han jo har lovet, at han gør?

Så fortæller apostlene menighederne svaret. De fortæller om brylluppet, hvor det trækker ud med brudgommens komme.

Hvordan lever brudepigerne i denne fase -  det hører vi så om.

De vil alle gerne være parate til, at brudgommen, så de kan følge med og være med til den store bryllupsfest.

Men hvordan være parat?

I historien handler det om at have nok olie. Ikke i en fælles pulje, men hver enkelt må have nok olie.

Det er kun de kloge, som er forberedt på, at det kan trække ud med brudgommens komme.

De fem tåbelige har ikke taget ekstra olie med til deres fakler. Det har de fem kloge gjort, hvilket viser, at de er forberedt på, at brudgommen – eller bruden - kan lade vente på sig.

Så da brudgommen endelig kommer, er det kun de fem kloge, der er klar til at gå ham i møde med brændende fakler.

Og kun de fem, der var klar, kommer med til bryllupsfesten, de andre fem får ikke adgang til festen.

Lige pludselig, da brudgommen kommer, adskilles de ti, fem må blive tilbage, fem er kloge og kan tænde faklen og på den måde ledsage brudgommen til brylluppet.

Lignelsen er talt til Jesu disciple. Den advarer mod at tro, at en god begyndelse under alle omstændigheder fører til en god afslutning. Den kalder til åndeligt beredskab forud for Jesu genkomst. Når han kommer, er det for sent at berede sig.

Og hvad siger lignelsen så om, hvordan vi skal leve vores tid ud eller til Herren kommer igen, hvis det skulle ske i vores tid?

Ja, vi bliver grundigt mindet om, at vi ikke ved, hvornår vi skal møde vores Skaber og hans Søn. Det ved vi ikke. Vi ved heller ikke, om Sønnen, Jesus Kristus, kommer igen i vores tid.

Vi ved heller ikke, hvornår vi selv skal herfra.

Så vi må leve som om dagen i dag er den sidste, men alligevel klar til at leve tålmodigt i efterfølgelse af Jesus gennem dagene.

Der er blevet gjort nar af spejderløftet: Vær beredt! Men det er jo lige præcis det, Jesus lærer os i dag. At være forberedt, at være klar til afskeden fra livet. Fra det hele her.

Helt fra begyndelsen af råbte Jesus til folk: Omvend jer, Guds rige er nær!

Så det handler om, at vi tager det alvorligt med vort liv som kristne.

Omvendelsen indebærer, at vi som døbte lever i og med vores dåb, lever som Jesu disciple.

Der tænkes på et liv i retfærdighed, det vil sige et liv, som vi lever efter Jesu ord og vilje. Og der tænkes på et liv i og med syndernes forladelse. Det gælder om både at høre og gøre efter Jesu ord.

Hvis vi læser rundt i Matthæusevangeliet, så kan vi godt få nogen hjælp til at forstå nærmere, hvordan vi kan være parat.

Jesus har før fortalt lignelsen om en vingård, hvor ejeren udbetaler nøjagtig det samme til alle, både dem, der har arbejdet fra morgenstunden og dem, der kun har arbejdet 1 time.

Vi kan forstå heraf, at vi så længe vi drager ånde, har tid til at berede os. Om vi så beder om tilgivelse i vor dødstime.

Vi har også Jesu lignelse om de betroede talenter. Her sker der det forfærdelige, at en graver det hele ned, så der ikke kommer mere ud af det. Altså ingen frugter i form af gerninger og retfærdighed.

Det er virkelig en advarsel til os alle om ikke at hvile og dovne, men tage vort kald som kristne på os i det daglige liv i omgang med hinanden. Så vi lever efter Jesu ord i hjerte og i handling.

Gør jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Jakob 5,8. Hvad betyder det?

Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd.

Fører sig selv bag lyset: Vildleder sit hjerte. Jakob 1,26. (Bedrager sig selv.

I har levet mageligt og overdådigt her på jorden, I har fedet jer selv op til slagtedagen! Altså til dødsdagen. Denne her opfedning fører til undertrykkelse, ja, mord, siger Jakob.

Men hvis jeres hjerter rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt. Jakob 3,14-15.

Derfor skal hjertet renses for tvesindethed.

Hjertets renhed er at ville et, siger Kierkegaard.

Det er at styrke hjertet, gøre hjertet stærkt, som Jakob siger. For Herren kommer snart, som han siger.

Det er altså at have olie nok til Herrens komme.

At hjerteligt følge vor Herre Jesus, ikke at være tvesindet, ikke at have nok i sig selv,

Eller som Jakob også siger: Ikke bare være ordets hører, men dets gører.

Når alt det er sagt, spørger vi: Hvordan gøre hjertet stærkt? Jeg vil gerne, men jeg kan ofte ikke. Hvad skal jeg så gøre?

Med det spørgsmål, med den nød, er vi kommet derhen, hvor vi er åbne for Herren. Da vil han også efter alle sine dyre løfter komme med sin Helligånd som olien der med kærlighed og sandhed og retfærdighed og fred og glæde ifølge vil gøre det muligt, som ikke ellers er muligt for os.

Og kilden til alt dette er Jesu dyrebare blod, som han udgød for os på korset. For alt, hvad vi hører i evangelierne er sagt på vejen til korset.

Derfor skal vi fra Messias høre om ham, som tager vor synd bort ved sin død for os. Der åbner han en dør, som vi kan gå ind ad.

Lad os aldrig vælge et andet evangelium!

Prædiken om at være forberedt holdt i Onsbjerg kirke 2. søndag i advent 8. december 2019

Vi har hørt den indledende musik til komponisten Händels Messias. (kan høres nedenfor i et selvstændigt link - Ouverturen). Som giver en stærk forventning om trøst, om håb, om store ting, Gud har for med sine mennesker, forud fortalt af Israels profeter, opfyldt i Jesus da han trådte frem med ord og kraftige gerninger. Og vi vil øve os i dag i at have en stærk forventning til, at Jesus virkelig kommer en dag, pludselig, og så skal al sygdom og død og nød, skrig og klage, være omme for evigt.

Og efter Händels indledende musik trøstes vi med profeten Esajas’ ord. Vi har også i dag hørt ord fra Esajas’ bog. At Herren ikke dømmer efter, hvad hans øjne ser, eller hans ører hører, men dømmer de svage i retfærdighed. Og så følger ordene om fuldstændig fred i verden, og det må der være den dag, hvor dyrene er venner.

Og Esajas ser helt frem til den dag, hvor Guds bolig skal være blandt mennesker, og hans bolig skal være herlighed. Altså en glans, der overstråler i evighed med glæde og alt det bedste, som vi nu knap kan tænke, fordi vi endnu ikke kender en sådan salighed.

Så følger resten af Händels Messias. Først med profeternes forudsigelse af Jesu fødsel, og siden hans lidelse og død, som skal åbne døren til syndernes forladelse til enhver, som åbner sig for den.

Den dør blev åbnet så småt, da Jesus gik ned og lod sig døbe i Jordanfloden af Johannes Døber. For da Johannes fik øje på Jesus på vej hen mod floden, sagde han: ”Se, Guds Lam, som tager verdens synd bort”.

Sådan havde Esajas nemlig talt om Messias, om Guds Søn, at han gennem at lade sit eget blod for verden, skulle bære verdens synd på sine skuldre.

Men der er en dør, som nu er åben, som lukker sig til sidst. Og vi har et ord at skulle have sagt, om vi er med.

Det er ikke let at sige disse frygtindgydende ord, og det er også kun muligt at sige dem, fordi Guds Søn, Marias søn, udtalte dem.

Han som gjorde alt for at frelse os med sit blod på korset og fjerne vor skyld for altid.

Hele hans vandring havde det som sagen selv. Intet andet.

Vi må igen og igen besinde os på, at tage stilling, og bekende vor tilslutning til denne Herre.

Uden tvivl talte Jesus først og fremmest til advarsel for sin menigheds ledere, som bærer et stort ansvar.

Vi kan ikke sige, at vi er robotter, hvor alt hvad vi gør, er lige gyldigt. Det mener vi under ingen omstændigheder, når vi sådan tænker på hinanden og den fortræd, vi gør hinanden. Da tage vi det ikke let på andres brøde.

Mange ledes vild af alt muligt i verden, og vi ved, at Gud ikke dømmer efter det ydre, at han tager sig af enhver, der er svag.

Men der er stærke, som vælger at forkaste hvad Gud i al lidelse har gjort for at frelse hver enkelt af os.

Derfor advarer Jesus alvorligt de stærke til at omvende sig, ja, os alle til at tage imod ham som vores Herre og Frelser og Konge.

Derfor taler Jesus så mildt og trøstende til de svage. Kom til mig, I som er tyngede af tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag de vidunderlige ord til dig, du som tvivler på dig selv, tvivler på, om Gud elsker dig. Hør ordene, og tvivl slet ikke.

***

Når vi hører et stykke fra Bibelen må vi spørge: Hvad var spørgsmålet?

Hvad svarer dette stykke på? Spørgsmålet er nok ret tydeligt i dagens evangelium:

Hvordan skal vi leve, hvis det nu trækker ud med, at vor Herre Jesus kommer tilbage, sådan som han jo har lovet, at han gør?

Så fortæller apostlene menighederne svaret. De fortæller om brylluppet, hvor det trækker ud med brudgommens komme.

Hvordan lever brudepigerne i denne fase -  det hører vi så om.

De vil alle gerne være parate til, at brudgommen, så de kan følge med og være med til den store bryllupsfest.

Men hvordan være parat?

I historien handler det om at have nok olie. Ikke i en fælles pulje, men hver enkelt må have nok olie.

Det er kun de kloge, som er forberedt på, at det kan trække ud med brudgommens komme.

De fem tåbelige har ikke taget ekstra olie med til deres fakler. Det har de fem kloge gjort, hvilket viser, at de er forberedt på, at brudgommen – eller bruden - kan lade vente på sig.

Så da brudgommen endelig kommer, er det kun de fem kloge, der er klar til at gå ham i møde med brændende fakler.

Og kun de fem, der var klar, kommer med til bryllupsfesten, de andre fem får ikke adgang til festen.

Lige pludselig, da brudgommen kommer, adskilles de ti, fem må blive tilbage, fem er kloge og kan tænde faklen og på den måde ledsage brudgommen til brylluppet.

Lignelsen er talt til Jesu disciple. Den advarer mod at tro, at en god begyndelse under alle omstændigheder fører til en god afslutning. Den kalder til åndeligt beredskab forud for Jesu genkomst. Når han kommer, er det for sent at berede sig.

Og hvad siger lignelsen så om, hvordan vi skal leve vores tid ud eller til Herren kommer igen, hvis det skulle ske i vores tid?

Ja, vi bliver grundigt mindet om, at vi ikke ved, hvornår vi skal møde vores Skaber og hans Søn. Det ved vi ikke. Vi ved heller ikke, om Sønnen, Jesus Kristus, kommer igen i vores tid.

Vi ved heller ikke, hvornår vi selv skal herfra.

Så vi må leve som om dagen i dag er den sidste, men alligevel klar til at leve tålmodigt i efterfølgelse af Jesus gennem dagene.

Der er blevet gjort nar af spejderløftet: Vær beredt! Men det er jo lige præcis det, Jesus lærer os i dag. At være forberedt, at være klar til afskeden fra livet. Fra det hele her.

Helt fra begyndelsen af råbte Jesus til folk: Omvend jer, Guds rige er nær!

Så det handler om, at vi tager det alvorligt med vort liv som kristne.

Omvendelsen indebærer, at vi som døbte lever i og med vores dåb, lever som Jesu disciple.

Der tænkes på et liv i retfærdighed, det vil sige et liv, som vi lever efter Jesu ord og vilje. Og der tænkes på et liv i og med syndernes forladelse. Det gælder om både at høre og gøre efter Jesu ord.

Hvis vi læser rundt i Matthæusevangeliet, så kan vi godt få nogen hjælp til at forstå nærmere, hvordan vi kan være parat.

Jesus har før fortalt lignelsen om en vingård, hvor ejeren udbetaler nøjagtig det samme til alle, både dem, der har arbejdet fra morgenstunden og dem, der kun har arbejdet 1 time.

Vi kan forstå heraf, at vi så længe vi drager ånde, har tid til at berede os. Om vi så beder om tilgivelse i vor dødstime.

Vi har også Jesu lignelse om de betroede talenter. Her sker der det forfærdelige, at en graver det hele ned, så der ikke kommer mere ud af det. Altså ingen frugter i form af gerninger og retfærdighed.

Det er virkelig en advarsel til os alle om ikke at hvile og dovne, men tage vort kald som kristne på os i det daglige liv i omgang med hinanden. Så vi lever efter Jesu ord i hjerte og i handling.

Gør jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Jakob 5,8. Hvad betyder det?

Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd.

Fører sig selv bag lyset: Vildleder sit hjerte. Jakob 1,26. (Bedrager sig selv.

I har levet mageligt og overdådigt her på jorden, I har fedet jer selv op til slagtedagen! Altså til dødsdagen. Denne her opfedning fører til undertrykkelse, ja, mord, siger Jakob.

Men hvis jeres hjerter rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt. Jakob 3,14-15.

Derfor skal hjertet renses for tvesindethed.

Hjertets renhed er at ville et, siger Kierkegaard.

Det er at styrke hjertet, gøre hjertet stærkt, som Jakob siger. For Herren kommer snart, som han siger.

Det er altså at have olie nok til Herrens komme.

At hjerteligt følge vor Herre Jesus, ikke at være tvesindet, ikke at have nok i sig selv,

Eller som Jakob også siger: Ikke bare være ordets hører, men dets gører.

Når alt det er sagt, spørger vi: Hvordan gøre hjertet stærkt? Jeg vil gerne, men jeg kan ofte ikke. Hvad skal jeg så gøre?

Med det spørgsmål, med den nød, er vi kommet derhen, hvor vi er åbne for Herren. Da vil han også efter alle sine dyre løfter komme med sin Helligånd som olien der med kærlighed og sandhed og retfærdighed og fred og glæde ifølge vil gøre det muligt, som ikke ellers er muligt for os.

Og kilden til alt dette er Jesu dyrebare blod, som han udgød for os på korset. For alt, hvad vi hører i evangelierne er sagt på vejen til korset.

Derfor skal vi fra Messias høre om ham, som tager vor synd bort ved sin død for os. Der åbner han en dør, som vi kan gå ind ad.

Lad os aldrig vælge et andet evangelium!

Fra Händels Messias: Se, Guds Lam, som borttager verdens synd / Behold, the Lamb of God who taketh away the sin of the world

Ouverture til Händels Messias

Prædiken til første søndag i advent 1. december 2019 - med adventsang af Signe Walsøe

Mine konfirmander fortalte mig forleden, at de havde sunget en sang, der hedder God will make a way, den havde de sunget i skolen for kammeraterne. De sagde, at de godt kan lide den.

Og det kan jeg også. Den indeholder en sætning, der hedder:

Heaven and earth will fade,
But His word will still remain.

Altså: Himmel og jord vil forgå,
Men Hans ord vil blive ved med at bestå.

Det er jo ord, Jesus selv har formuleret.

Jeg må sige, at det giver ro på.

I en tid, hvor der er trusler om, at vi ødelægger mange dyr, fugle og insekter, så har Jesus for 2000 år siden sagt, at Guds ord vil bestå, ja, det vil aldrig forgå.

Det er en enorm trøst!

Og det giver egentlig også en god indgangsvinkel nu. Til at tænke efter de ord, vi har læst op for hinanden.

At det er uforgængelige ord, som vi aldrig bliver færdige med, og som vil stå tilbage i en fantastisk glans, når Gud lader sit rige dukke op fuldt og synligt til sidst, sådan som Jesus har lovet det vil ske.

Det er også godt for os at høre, os, som er vokset op med alt muligt teknisk omkring os, så vi har fået naturen mere på afstand, Guds skaberværk.

Os, som igen og igen får at vide, at det hele, vi se for vore øjne, bare er atomer og neuroner og jeg ved ikke hvad.

Altså, at det ikke er noget.

Men det er noget. Det er Guds gode vilje, at han skabte alt dette: fugle, dyr, korn, kartofler, mærkelige biller, fisk og skildpadder, hunde og katte. Og mennesker.

Os som kan se på det hele, og som også kan blive fristet til at se det hele som ingenting. Som værdiløst.

Så er det godt at komme herop på kirkebakken sammen og blive mindet om det store perspektiv.

At Gud skabte det hele, himmel og jord, og deriblandt også dig og mig, som ofte kan føle os som et knækket rør.

Ja, så hjertenærende taler Gud til os gennem sin profet Esajas.

Gud taler personligt til os og siger til dig:
Det knækkede rør sønderbryder han ikke,
Den osende væge slukker han ikke.

Ja, jeg og du kan fra tid til anden føle os som intet andet end en væge, der oser.

Men Gud kommer med sin Ånd til os og redder os fra vores fortvivlelse og håbløshed.

Han fortalte gennem sin profet Esajas, at Messias skulle komme som et menneske, et menneske, som aldrig ville knækkes, men ville give lys til vore øjne, så vi kan se.
Som vil føre fanger ud af fangehullerne.
Ud af de steder, hvor vi holdes fangne, eller tror os holdt fangne.

Når han giver os lys, så kan vi se, hvad der er noget værd, og hvad der er værdiløst.

Vi kan se til, at vandre væk fra alt, der undertrykker os og holder os fangne.

Sådan som Jesus vil det. Han vil, at vi i hver generation tager ordene til os, de evige ord:

Herren har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed.

Sådan taler også apostlen Paulus om lysets vigtighed i vores liv, at vi nu på mange måder lever som i natten, men skal se frem mod dagen, Guds riges dag og lys.

Og så tilføjer Paulus: lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på.

Lysets rustning. Dåben har givet os lysets rustning. Men hvad er det? Det er i grunde Jesus Kristus selv, som bliver vores nærmeste ven og broder i dåben. Han virker nu i os med sin Ånd med sit lys. Tænder SIT lys i vore øjne, så vi bliver seende.

Men i verden trues vi ofte af at lade os slå af ny blindhed, så vi kun ser verden med formørkede øjne.

Jeg er verdens lys! Siger Jesus. I er verdens lys, siger han til os. Så skal vi også være det, vi er, altså mennesker, der lever i hans lys.

Det lys kan igen og igen, hver gang vi er faldet, sprede mørkets gerninger i og omkring os. Mørkets gerninger, som er svir og druk, løsagtighed, udsvævelser, kiv og misundelse, som Paulus nævner.

Paulus gør det klart, at vi står i den kampsituation: at lade stå til over for mørket i os, eller til at lade Kristus være et lys, der spreder alt det mørke.

Folkene i Nazaret valgte mørket i dem selv, til trods for, at de stod direkte over for den levende Guds Søn. Det viser om noget, hvor hård en kamp vi selv står i.

Vi må vælge side igen og igen. Vi må gøre det for vor egen del. For Satan prøver igen og igen at få os til at tabe alt håb, overgive os til mørket.

Derfor er det godt, at vi er her og sammen har styrket os ved at bekende troen, fået sagt ordene: at Gud er vor Far, at Jesus er virkelig Guds Søn, der lever evigt, og at vi har modtaget Helligånden og ønsker, at Helligånden, som vi modtog i dåben, må virke alt godt i os dag for dag.

Corrie Ten Boom om at tilgive

Corrie Ten Booms far var guldsmed og urmager. Hendes far var så fascineret af sit arbejde, at han ofte glemte at bede om betaling for udført arbejde. Corrie blev selv urmager i 1922, den første kvinde overhovedet i Holland.

I fritiden stiftede hun en ungdomsklub for teenage piger, hvor der var undervisning i den kristne tro og undervisning i drama, syning og kunsthåndværk. Hun og familien tilhørte den reformerte kirke, og deres tro inspirerede dem til at engagere sig i samfundet, ved at give ly, mad og penge til dem, der havde behov.

I maj 1942 begyndte familien at hjælpe jøder, for som de sagde: ”Jøderne er ”det udvalgte folk”, og ”i dette hjem er Guds folk altid velkommen”. De skjulte nu jøder på flugt og begyndte at holde den jødiske hviledag sabbaten hellig. I deres hjælpearbejde prøvede de aldrig at omvende jøderne til den kristne tro.

De fik brug for mange rationeringsmærker til de mange på flugt, og ved et tilfælde fik Corrie forbindelse med en, der stod for rationeringen. Hun tog hen til ham. Da han spurgte hende, hvor mange mærker hun havde brug for ”åbnede jeg min mund for at sige ’fem’, men uventet og til min forbløffelse kom der i stedet for tallet ’ et hundrede’.” Dem fik hun! Familien fik bygget et lille hemmeligt rum med plads til seks personer, hvor de kunne skjule jøder. I 1944 blev familien stukket. Ved hendes retssag fortalte Corrie om sit hjælpearbejde for udviklingshæmmede. Nazi-officeren hånede hende for det, for nazisterne havde jo længe slået udviklingshæmmede ihjel. Ten Book forsvarede sit arbejde ved at sige, at i Guds øjne var en udviklingshæmmet person måske mere værdiful ”end en urmager. Eller en officer.”

I kz-lejren Ravensbrück omkom Corries søster Betsie. Hun sagde til Corrie kort før sin død: ”Der er intet hul så dybt, at Gud ikke er dybere.” To uger senere blev Corrie selv løsladt ved en administrativ fejl, og en uge senere blev alle kvinder på hendes alder sendt i gaskamrene. Hjemme i Holland igen stiftede Corrie et center, hvor hun tog sig af kz-overlevere og hvor hun udelukkende gav plads til arbejdsløse hollændere, som havde samarbejdet med tyskerne. Hjemme åbnede hun fortsat sit hjem for udviklingshæmmede, som måtte skjule sig af frygt for at blive slået ihjel.

I 1946 kom Corrie Ten Book til Tyskland. Der findes mange andre klip med hende, og der er også flere film om hele hendes liv. Gennem 1960erne og 1970erne rejste hun verden rundt med budskabet om tilgivelse, håb, kærlighed og frelse ved Jesu Kristi frelsende nåde.

I en prædiken siger Corrie Ten Boom sådan:

Kilden til vor styrke er Jesus Kristus selv. Og hans kors viser os, at vi kan acceptere lidelse som en del af Guds plan for verden.

Da jeg var i koncentrationslejr, var noget af det mest forfærdelige, at de tog alt tøjet af os og at vi skulle stå sådan (nøgne). Første gang var den værste. Og jeg sagde: Betsie (hendes søster), jeg kan ikke holde det ud.” men pludselig var det, som om jeg så Jesus på korset. Og Bibelen fortæller: ”De tog hans tøj”. Han hang der nøgen.

Og jeg vidste: hang der for mig, for mine synder!

Og i min lidelse forstod jeg en brøkdel af Jesu Kristi lidelse, og det gjorde mig så taknemmelig, så jeg kunne udholde mine lidelser.

Kærlighed, så fantastisk, så guddommelig, kræver mit liv, min sjæl, alt hvad jeg er…

Nogle er bange for at se på korset. Er du? Vær ikke bange!

Korset er forfærdeligt! Det er forfærdeligt, som Jesus led! Man kan ikke beskrive det…men du må ikke være bange for at se på det.

For hvis du havde været den eneste menneske i verden, skulle Jesus have lidt for dine synder. Ved korset, ved korset, hvor jeg først så lyset og mine tunge synder rullet bort. Det var da, at jeg ved troen modtog mit syn. Og nu bliver jeg ledt hver dag.

For nogen tid siden var jeg i Berlin. En mand kom til mig og sagde: Åh, frk. Ten Boom, jeg er glad for at møde dig. Ved du ikke, hvem jeg er?” Pludselig så jeg, at ’den mand’ var en af de mest grusomme opsynsmænd i koncentrationslejren. Og manden sagde: ”Jeg er nu kristen og jeg har fundet Herren Jesus. Jeg læser i min bibel, og jeg ved, at der er tilgivelse for alle synder i hele verden, også for mine synder. Jeg har fået tilgivelse for de grusomheder, jeg har gjort, men så har jeg bedt Gud om nåde til at få en mulighed for at kunne bede en af mine ofre om tilgivelse. Og frk. Ten Boom, vil du tilgive mig?” Men jeg kunne ikke. Jeg huskede de lidelser, min døende søster (Betsie) fik ved hans hånd. Men da jeg så, at jeg ikke kunne tilgive, så vidste jeg pludselig, at jeg ikke selv var tilgivet. Ved I, at Jesus har sagt sådan? ”Hvis I ikke tilgiver dem, som har syndet mod jer, så vil jeres himmelske Fader heller ikke tilgive jeres synder.” (Matthæusevangeliet 6,15). Og jeg vidste… åh, jeg er ikke parat, hvis Jesus kommer meget snart, for jeg har ikke tilgivelse for mine synder! Men jeg magtede det ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne kun hade ham. Men så tog jeg en af disse smukke tekster, en af de der kilder uden bund, Romerbrevet 5,5: ”Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter gennem Helligånden.” Og tak, Fader, fordi din kærlighed er stærkere end mit had og utilgivende sind. I samme øjeblik var jeg fri…Og jeg kunne sige: ”Broder, ræk mig din hånd”, og jeg gav ham hånd, og det var, som følte jeg Guds kærlighed strømme gennem mine arme! Du har aldrig sådan rørt Guds kærligheds ocean, som når du tilgiver dine fjender! Kan du tilgive? Nej. Det kan jeg heller ikke. Men Han kan.

De, som ikke har brug for Kristi og kirkens helbredende tjeneste…som hverken kan eller ikke vil erkende, at de er sønderbrudt…de har ikke brug for Kristi og kirkens helende tjeneste…de som ikke kan og ikke vil sige ja til, at Jesus har noget uhørt effektivt at tilbyde. De vil ikke blive fuldt ud helbredt i Kristus, de som ikke kan og ikke vil tilgive--- dem selv…og andre.

”Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.” Lukasevangeliet 18,27.

Prædiken 19. søndag efter trinitatis - 27.10.2019 Syndernes forladelse - hvad vil det sige? Er vi syndere, og hvori består det?

Læsninger: Salme 19 vers 2-7, Paulus' brev til menigheden i Efesus kapitel 4 vers 1-6, Lukasevangeliet kapitel 14 vers 1-11

Vi kan spørge: hvorfor skal vi lytte til beretninger om, hvordan Jesus helbreder på en sabbat? Det føles, som om evangeliet hører til kun i den tid dengang, hvor spørgsmålet om overholdelse af sabbaten var et brændende spørgsmål blandt jøder.

Jeg er kommet frem til, at vi derigennem bliver fastholdt i, at Jesus var et virkeligt menneske i en ganske bestemt tid med ganske bestemte spørgsmål, man diskuterede.

Jesu menneskelighed er her så menneskelig, som ethvert andet menneske, der lever i sin tid.

Det er vigtigt. Vi hører ikke nogle abstrakte ord om kærlighed, men vi høre om Jesu adfærd i helt konkrete situationer på sin tid.

Dengang var jøderne optaget af at holde hviledagen hellig. Det har vi i stor grad tabt.

Tanken med sabbaten var, at arbejdet skulle høre op. Og derfor kunne jøderne spørge sig selv: Hvad kan blive ved, hvad må gerne fungere også på en sabbat.

Vi kan lade selve spørgsmålet om hviledagen ligge og i stedet spørge, hvad vi i det hele tage skal lade ligge.

Hvad der er vigtigt i vort liv.

Paulus nævner et syvtal af det, vi egentlig er samlet om.

Et syvtal af hvad der skal til for at bevare Helligåndens enhed i fredens bånd.

Vi er ikke samlet en for en, men som en enhed, holdt sammen af Guds egen Ånd.

Guds Ånd kan samle os, ingen anden. Ikke en præst, ikke en særlig friskhed i udtryk, ikke noget som helst andet end Guds Ånd.

Hvad er Åndens enhed? Det er, at vi i grunden er ét legeme. Vi har brug for hinanden. Kære menighed! Ingen, ingen kan undværes! Der er brug for os alle uden undtagelse. Glem det aldrig! Det fællesskab, som Helligånden har dannet os til, er ikke et fællesskab for en bestemt gruppe, men for alle. Ellers ville Paulus ikke tale om, at vi er ét legeme.

Det er det første: Helligånden deler os ikke op væk fra hinanden, men vil med vores tilslutning bygge det ene legeme op.

Det andet: én Ånd. Der kan ikke være flere ånder i Jesu menighed. Der er kun Guds Ånd, som virker alt i alle, gennem alt, hvad Jesus har sagt og gjort.

Guds ene Ånd bygger det ene legeme op.

For det tredje har vi ét eneste håb. Kun ét håb. Ikke mange håb i mange retninger. Kun ét håb. Vi håber, at vi skal møde vores Herre Jesus til sidst, når han kommer igen og gør jord og himmel nye og gør alting godt for evigt.

Vi håber, fordi Han er opstået fra de døde og lever evigt nu, og håber, at vi engang skal opstå for evigt med ham.

Vi håber.

Forleden var Hannah hjemme og jeg holdt, som jeg har fået for skik, en lille konfirmandtime med hende.

Vi havde om gudstjenesten, og så spurgte jeg hende, hvad gudstjenesten betød og var for hende. Hun sagde:

Glad for gudstjenesten.

Synge.

Sige noget. Tilføjelse: Man skal ikke sige noget til de andre.

Lytte til præsten.

Bøn.

At være sammen med andre.

Sprede glæde til andre og er glad.

At man håber.

At man håber. Ét håb. Vi har ét håb, ikke mange. Det samme håb til den samme Herre, dødens, syndens og den Ondes overvinder. Vi har et håb, og virkeligheden vil aldrig gøre os til skamme, men vi skal til sidst få en uudsigelig glæde ved vor Herrens genkomst i herlighed.

For det fjerde: vi har én Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser og Forsoner for alt, hvad der er ødelagt verden.

For det femte: fra Ham stammer vor ene tro.

Derfor én Herre med én tro, ikke mange slags tro. Nej, evangeliet om Jesus er ét og ikke mange. De fire såkaldte evangelier er i virkeligheden ét evangelium om den ene Herre og Frelser.

For det sjette er der én dåb. Én dåb til at tilhøre Jesus Kristus, til at følge ham i tykt og tyndt, til at leve som hans efterfølger i bøn, i fællesskab, spise hans legeme og blod sammen, så vi styrkes til den fortsatte vandring.

Og endelig for det syvende har vi kun én Gud, alles fader, han er over alle, han virker gennem alle og i alle.

Så lander vi helt nede på jorden, hvor vi skal være. For så let stiger vi op i skyerne i vore tanker og vil forstå, hvad vi ikke er givet at forstå her.

Den ene himmel og den ene jord lærer os hver dag, at vi har én Gud og Fader over os alle.

Det lærer os ydmyghed, at tjene hinanden, som vor Herre Jesus lærte.

Også i dagens evangelium: Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

Lad os sammen knæle i ydmyghed og modtage hans legeme og blod til styrkelse i legeme, sjæl og ånd og i fællesskabet.

... Salmedigteren Ingemann bliver så henført af Paulus' tale i Efeserbrevet kapitel 4 med det syvfoldige én/ét, så han skriver i Salme 381 Igennem nat og trængsel vers 3:

Én røst fra tusind munde,
én ånd i tusinds røst,
én fred, hvortil vi stunde,
én frelsens, nådens kyst,
én sorg, ét savn, én længsel,
én Fader her og hist,
én udgang af al trængsel,
ét liv i Jesus Krist!

 

Prædiken om de syv ting, der er vigtigst - 17. søndag efter trinitatis 13. oktober 2019

Læsninger: Salme 19 vers 2-7, Paulus' brev til menigheden i Efesus kapitel 4 vers 1-6, Lukasevangeliet kapitel 14 vers 1-11

Vi kan spørge: hvorfor skal vi lytte til beretninger om, hvordan Jesus helbreder på en sabbat? Det føles, som om evangeliet hører til kun i den tid dengang, hvor spørgsmålet om overholdelse af sabbaten var et brændende spørgsmål blandt jøder.

Jeg er kommet frem til, at vi derigennem bliver fastholdt i, at Jesus var et virkeligt menneske i en ganske bestemt tid med ganske bestemte spørgsmål, man diskuterede.

Jesu menneskelighed er her så menneskelig, som ethvert andet menneske, der lever i sin tid.

Det er vigtigt. Vi hører ikke nogle abstrakte ord om kærlighed, men vi høre om Jesu adfærd i helt konkrete situationer på sin tid.

Dengang var jøderne optaget af at holde hviledagen hellig. Det har vi i stor grad tabt.

Tanken med sabbaten var, at arbejdet skulle høre op. Og derfor kunne jøderne spørge sig selv: Hvad kan blive ved, hvad må gerne fungere også på en sabbat.

Vi kan lade selve spørgsmålet om hviledagen ligge og i stedet spørge, hvad vi i det hele tage skal lade ligge.

Hvad der er vigtigt i vort liv.

Paulus nævner et syvtal af det, vi egentlig er samlet om.

Et syvtal af hvad der skal til for at bevare Helligåndens enhed i fredens bånd.

Vi er ikke samlet en for en, men som en enhed, holdt sammen af Guds egen Ånd.

Guds Ånd kan samle os, ingen anden. Ikke en præst, ikke en særlig friskhed i udtryk, ikke noget som helst andet end Guds Ånd.

Hvad er Åndens enhed? Det er, at vi i grunden er ét legeme. Vi har brug for hinanden. Kære menighed! Ingen, ingen kan undværes! Der er brug for os alle uden undtagelse. Glem det aldrig! Det fællesskab, som Helligånden har dannet os til, er ikke et fællesskab for en bestemt gruppe, men for alle. Ellers ville Paulus ikke tale om, at vi er ét legeme.

Det er det første: Helligånden deler os ikke op væk fra hinanden, men vil med vores tilslutning bygge det ene legeme op.

Det andet: én Ånd. Der kan ikke være flere ånder i Jesu menighed. Der er kun Guds Ånd, som virker alt i alle, gennem alt, hvad Jesus har sagt og gjort.

Guds ene Ånd bygger det ene legeme op.

For det tredje har vi ét eneste håb. Kun ét håb. Ikke mange håb i mange retninger. Kun ét håb. Vi håber, at vi skal møde vores Herre Jesus til sidst, når han kommer igen og gør jord og himmel nye og gør alting godt for evigt.

Vi håber, fordi Han er opstået fra de døde og lever evigt nu, og håber, at vi engang skal opstå for evigt med ham.

Vi håber.

Forleden var Hannah hjemme og jeg holdt, som jeg har fået for skik, en lille konfirmandtime med hende.

Vi havde om gudstjenesten, og så spurgte jeg hende, hvad gudstjenesten betød og var for hende. Hun sagde:

Glad for gudstjenesten.

Synge.

Sige noget. Tilføjelse: Man skal ikke sige noget til de andre.

Lytte til præsten.

Bøn.

At være sammen med andre.

Sprede glæde til andre og er glad.

At man håber.

At man håber. Ét håb. Vi har ét håb, ikke mange. Det samme håb til den samme Herre, dødens, syndens og den Ondes overvinder. Vi har et håb, og virkeligheden vil aldrig gøre os til skamme, men vi skal til sidst få en uudsigelig glæde ved vor Herrens genkomst i herlighed.

For det fjerde: vi har én Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser og Forsoner for alt, hvad der er ødelagt verden.

For det femte: fra Ham stammer vor ene tro.

Derfor én Herre med én tro, ikke mange slags tro. Nej, evangeliet om Jesus er ét og ikke mange. De fire såkaldte evangelier er i virkeligheden ét evangelium om den ene Herre og Frelser.

For det sjette er der én dåb. Én dåb til at tilhøre Jesus Kristus, til at følge ham i tykt og tyndt, til at leve som hans efterfølger i bøn, i fællesskab, spise hans legeme og blod sammen, så vi styrkes til den fortsatte vandring.

Og endelig for det syvende har vi kun én Gud, alles fader, han er over alle, han virker gennem alle og i alle.

Så lander vi helt nede på jorden, hvor vi skal være. For så let stiger vi op i skyerne i vore tanker og vil forstå, hvad vi ikke er givet at forstå her.

Den ene himmel og den ene jord lærer os hver dag, at vi har én Gud og Fader over os alle.

Det lærer os ydmyghed, at tjene hinanden, som vor Herre Jesus lærte.

Også i dagens evangelium: Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

Lad os sammen knæle i ydmyghed og modtage hans legeme og blod til styrkelse i legeme, sjæl og ånd og i fællesskabet.

... Salmedigteren Ingemann bliver så henført af Paulus' tale i Efeserbrevet kapitel 4 med det syvfoldige én/ét, så han skriver i Salme 381 Igennem nat og trængsel vers 3:

Én røst fra tusind munde,
én ånd i tusinds røst,
én fred, hvortil vi stunde,
én frelsens, nådens kyst,
én sorg, ét savn, én længsel,
én Fader her og hist,
én udgang af al trængsel,
ét liv i Jesus Krist!

 

Behold the lamb of God, sang der blev spillet som afslutning på prædikenen 13. oktober 2019

Og lad os nu høre en salme om netop det, den som I har fået omdelt på et sangblad:

1 Se Lammet, som bærer vore synder bort,
slagtet for os: og vi husker:
Løftet der blevet givet, at alle, som kommer i tro,
finder tilgivelse ved korset.
Det er derfor vi tager del i dette Livets Brød,
og vi drikker af Hans offer,
som et tegn på den fred, der forbinder os,
omkring Kongens bord.
2 Vor Frelser, Jesu Kristi legeme
sønderbrudt for dig: spis og ihukom
de sår, som helbreder, døden, der bringer os liv,
betalte prisen for at gøre os til ét.
Det er derfor vi tager del i dette Livets Brød,
og vi drikker af Hans offer,
som et tegn på den kærlighed, der forbinder os,
omkring Kongens bord.
3 Blodet, som renser for enhver syndens plet,
blev udgydt for dig: drik og ihukom:
Han tømte dødens bæger for at alle kunne komme ind
og modtage Guds liv.
Det er derfor vi tager del i dette Livets Brød,
og vi drikker af Hans offer,
som et tegn på den nåde, der forbinder os,
omkring Kongens bord.
4 Og nu rejser vi os med taknemmelighed
og tro for at give vort svar: og for at huske
på vort kald til at følge i Kristi fodspor
som Hans legeme her på jorden.
Idet vi tager del i Hans lidelse,
proklamerer vi: Kristus kommer igen!
Og vi vil være med i Himlens fest
omkring Kongens bord.
Stuart Towend, Keith & Getty

Prædiken om falske profeter 11. august 2019

Hvem er falske profeter?

Det er dem, der får menigheden til at forlade den trange vej og den snævre port.

Det er nemlig det, Jesus netop har sagt forud for dagens evangelielæsning.

Her siger Jesus: Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den

Sådan taler vor Herre Jesus Kristus.

De falske profeter taler uden om. Men Jesu lære har aldrig peget på en let vej, og hans efterfølgere forventes af ham at arbejde hårdt for at efterleve hans lære.

Det handler om, at vores tro smitter af i vore gerninger. Vi kan ikke tillade os at adskille tro og liv.

Vi kan ikke blot tale om at tro, og så er alt godt. Nej tro og liv må høre sammen

Gode gerninger vil vise, at troen er der.

Den brede vej vil sige verdens måde, som accepterer en hvilken som helst levevis.

Men Jesu smalle vej er forbundet med hårdt arbejde, med forfølgelse også. Og uden Helligåndens hjælp og Guds kærlighed er det slet ikke muligt at gå den vej.

***

På baggrund af talen om den brede vej advarer Jesus nu mod falske profeter. Det er alvorlige, ja, skræmmende sager. At nogle vil være ulve i fåreklæder, se venlige ud, men vil snuppe fårene fra hyrden

Hvordan kan vi da genkende falske profeter?

Det svarer Jesus på: på deres frugter.

Frugter vil sige, både det, de gør, men også alt det, de er i deres liv.

Falske profeter optræder mange steder, ikke nødvendigvis på prædikestolen. Det kan være i radioen eller i fjernsyn, det kan være via budkabet i film og bøger.

Det bliver sagt, at man ikke skal se på, hvordan en person har levet, men bare på, hvordan filmen eller bogen er.

Men tingene hænger sammen, forklarer Jesus.

Hvad er det da at gøre Jesu Fars vilje?

Det er at lytte igen og igen til Jesu tale og lade Hans ord forme os, føre os til handling, lede os på vejen.

Og her kommer noget afgørende for os: det er Helligånden, som vil virke i os med Jesu ord, så vor samvittighed, vort hjerte, vor forstand bliver grundfæstet i Jesu ord og vi følger Ham i dagligdagen, i ord og gerning.

Når det er sagt, så er vi syndere, som Gud gerne tilgiver, når vi blot angrer vore fejl og mangler

Det er den snævre port. Altid at lade Guds Ånd indgive anger, når vi er gået ned ad den forkerte vej.

Den brede vej er at høre så overfladisk og letfærdigt, at vi vover at indrette tilværelsen sådan, at vi intet hensyn tager til det, regner det for ingen verdens ting. I stedet kan livet opbygges på selvtilfredshed, både verdslig, men også åndelig selvtilfredshed. Det ender i fortabelsen.

I dag skal vi hverken holde dommedag over andre eller over os selv. Men vi skal høre, at dommen engang vil blive fældet over os af Jesus Kristus og ingen anden.

Og derfor gælder det i dag kun om en eneste ting: at lytte, lytte, som skarerne dengang gjorde, slået af forundring over Jesu ord, fordi han alene taler med myndighed, Guds myndighed. Derfor gælder det om at komme og høre, igen og igen, år ud og år ind, og så lade hans myndige ord beholde ret, lade det udrette med os og i os, hvad det vil til Guds ære, så vi glemmer os selv og det, vi gjorde, over ham, der kender os bedre end vi selv, kender os til frelse.

Hans myndige tale er klippen i vort liv, den klippe vi aldrig vil slippe. Salige er vi, når vi bygger på den klippe. Salig er den, der udholdende, tillidsfuldt, taknemmeligt og lydigt bliver ved at lytte til Jesu myndige ord, så han gør derefter.


Ham kender Jesus!

 

 

At komme op og ned fra et træ - 7. søndag efter trinitatis

Zakæus sidder i træet – Jesus beder ham komme ned, for han vil gerne spise til middag hos ham.

Jesus kalder bogstavelig talt Zakæus ud af busken eller træet.

Det kan være meget bekvemt at sidde og kigge på fra træets grene.
Som Merete Bandak skriver i sin børnesalme:

Her er det meget nemt at sidde næsten gemt
men også nemt at se hvad der vil ske

Dagen i dag handler om at få lejlighed til at springe ned fra træet, ud af busken, træde i nærkontakt med Jesus.

Så vi står ved, hvem vi er, og tager imod ham, som er vores frelser.

At stige ned fra træet er også at stige ned fra selvhøjtidelighed. Det sjove er, at det virker nærmest komisk at sætte sig op i et træ. Men mærkeligt nok føler vi mennesker det ikke sådan. Vi tror virkelig, at vi kan være godt gemt deroppe i træet.

Dagen i dag har som formål, at vi stiger ned fra træet. At vi tillader Jesus at invitere sig ind i vores hjem og være i nærkontakt med ham.

At være i kontakt med Jesus er at se sig selv i øjnene, som jeg er. Jesus ser lige igennem hver eneste af os. Han ved, hvad hver enkelt trænger til.

Han vil virkelig være der for den enkelte. Men det kræver ligesom, at vi hver især stiger ned fra vort træ.

Hvis vi bliver oppe i træet, så har vi den fine udsigt. Men vi forbliver også på afstand. Og vi får i virkeligheden kun et flygtigt kendskab til, hvem Jesus er.

Helt ærligt: det er svært at følge Jesus fra en position oppe i et træ.

At følge Jesus er at være nede på jorden. At være i gang med at handle ud fra det, han lærer og siger, at lade sig påvirke af det, han siger og gør.

Når vi hører, hvad Jesus siger, så er det virkelig det samme, som at Jesus standser og kigger op og beder os stige ned fra træet. Og beder os om at være vores gæst.

***

Grunden til, at det føles rart at sidde oppe i træet er, at så stilles der ikke krav til os, hverken af Gud eller mennesker. Vi behøver ikke tage stilling til noget som helst. Vi kan hygge os deroppe hele livet.

Tilskuere til det hele.

***

Men hvis han nu er Gud, så kan han regne ud
så snart han på mig ser hvordan jeg er!

Det er nemlig rigtigt. Det er fordi han er Gud, at han kender dig og mig, som vi nu engang er.

Og han bliver ikke fornærmet eller kostbar, men ønsker af hele hjertet at være sammen med os.

Jamen, hvordan kan man det, når han nu levede dengang?

Det kan vi, fordi han lever og er opstået fra de døde. Beviset får du kun, når du kaster dig ud i at bede til Gud og kaster dig ud i med al din kraft at prøve at tage det til dig, han lærer os.

Jesus opfordrer os til at prøve bønnen af: Bed, så skal der gives jer.

Ikke bare sådan lidt, men helt vildt meget, så vi bliver helt paf, når han begynder at give os. Ikke som vi tænker, men som han tænker. Meget bedre, end vi tænker.

Bare det at bede gør, at vi får andre tanker, end vi ellers ville have fået. Det er rigtigt.

Vi kan jo dreje rundt og rundt i tankerne, men når vi tager tid til at bede, så sker der altså noget nyt. Måske får vi en brilliant ide, som overrasker os. Måske kommer vi i tanker om nogen, vi egentlig bør tænke på at gøre noget for eller med. En syg, vi måske skulle tage og besøge. En som vi godt ved ikke har det godt, som vi bare kan besøge og sidde og hygge sammen med.

Eller noget helt fjerde.

***

Vi siger tak fordi vor Gud kan li at gi
Nu er Zakæus rig og det er vi!

Zakæus var rig, men blev rigtig rig.

Rig i sit menneskeliv, rig i Gud.

Hans nye rigdom betød, at han var glad igen.

Hans nye rigdom var, at Gud eftergav ham hans gæld.

For sådan lærer Jesus os, at vi alle er skyldnere. Forlad os vor skyld, lærer han os at bede.

Det går igen i hele hans virke, det er en rød tråd gennem det hele frem til korsfæstelsen, at han er nødt til at dø for at frelse os fra vor synd.

At nedgøre et andet menneske er det samme som at slå det ihjel, sådan lærer Jesus.

Det er som om de, der skylder mest, nogle gange kan være mest åbne for at modtage Jesus i deres hjerte, som nu Zakæus.

Derfor, hvis du har forbrudt dig ganske forfærdeligt over for mennesker, så hør historien som talt lige netop til dig i dag. Vær den første til at tage imod Jesus og hans indbydelse.

Du har indset, at penge er gode at have, men penge, vi kommer til på uærlig vis, ødelægger sjælen.

Nå, men hvad hvis du ikke er som Zakæus? Så kan du kigge på billedet. Er du som dem, der skummer af raseri, fordi Jesus bare uden videre lukker Zakæus ind i varmen i sit rige?


Eller er du som dem, der stille glæder sig over det, der sker for en Zakæus. Stille glæder dig over, at Jesus har magt til at forvandle Zakæus’er i verden.

***

Jesus er på vej mod Jerusalem. Jesus er ikke bare standset op i Jeriko på må og få. Nej, han skal op til Jerusalem for at hånes, lide, korsfæstes og siden på den tredje dag opstå fra de døde.

Han er på vej fra Jeriko til Jerusalem for verdens skyld. Hele verdens skyld. Din og min skyld.

Han måtte op og dø på korset der.

Ellers var der ikke frelse fra fortabelse, fra helvede, fra synden og døden.

I det lys skal vi også høre om det, Jesus gør ved at stoppe op i Jeriko.

Han viser, at en røver, en uærlig skatteopkræver, og derfor alle, er velkommen i Guds rige. Og at han leder og leder og søger efter dig og mig, fortabte menneske.

Jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, slutter Jesus.

Og så går vejen direkte mod korset.

Jesus viser med sin handling over for Zakæus, jordisk rigdom kan være lige meget, hvis vi mister vor sjæl og går fortabt. Hvis vi er som fåret, der bliver væk og aldrig fundet, så hjælper vores rigdom jo intet.

Nej, Jesus blev fattig for at gøre os rige.

Rige – som børnesalmen slutter:

Nu er Zakæus rig og det er vi!

***

Vi skal høre salmen In Christ alone (salmen ligger på vores hjemmeside her under 'Engelske lovsange').

Det er det, Zakæus oplever: han håber alene på Kristus. Kun Kristus kan gøre en ændring i hans liv. Og det sker. Og det sker, når vi ligesom Zakæus håber alene på Kristus.

Intet over, intet ved siden af Jesus.

Hvis noget andet er ved siden af Jesus samtidig, ja, så er Jesus der slet ikke.

Følg mig, sagde han. Han sagde ikke: Følg dit hjerte, hvorhen det vil. Nej, følg mig.

Der er ingen anden. Ingen anden kan ændre Zakæus og mit og dit liv. Radikalt. Så hver dag bliver en glædelig dag, hvor han bor i vort hjerte.


For det har han lovet, at han vil, når blot vi lukker døren derind op.

Så er vi lykkelige. Som Martin Luther ville sige: Jesus er min!

Jesus plukker Zakæus ned fra træet. Og vores sang, vi skal høre, siger:

Ingen helvedsmagt, ingen menneskelig plan, kan nogensinde rive mig ud af Hans hånd.

Og den magt har Jesus alene ved din lidelse, død og opstandelse.

Det viste han på forhånd ved at lade det umulige ske i Jeriko: få Zakæus ned fra træet og af alle mennesker gik ind og spiste i hans hus.

For Jesus kom for at frelse det fortabte.

***

Merete Bandaks børnesalme om Zakæus

Zakæus er så smart Han løber i en fart
af sted og kravler op i træets top

Her er det meget nemt at sidde næsten gemt
men også nemt at se hvad der vil ske

Går Jesus denne vej? Han håber ja og nej:
En kæmpesensation! Hold op, kanon!

Men hvis han nu er Gud, så kan han regne ud
så snart han på mig ser hvordan jeg er!

En snydetamp og tyv der bruger fup og lyv
en bunduærlig mand præcis sådan

Nu kommer Jesus hen og standser ved sin ven:
‘Zakæus, kom herned! Jeg ved besked!

Gå hjem og lav en fest jeg kommer som din gæst
og slut med snyderi for du er fri!’

Zakæus blir så glad går hjem og laver mad
til hans og alle men-skers bedste ven

Før gjaldt det om at ha at kræve og at ta
Nu er Zakæus fri og han vil gi

Vi siger tak fordi vor Gud kan li at gi
Nu er Zakæus rig og det er vi!

Merete Bandak

Hjælp til at tegne et får - se prædiken til 3. søndag efter trinitatis nedenfor!

Prædiken til 3. søndag efter trinitatis - om selvhøjtidelighed og om glæden ved at blive fundetår og have en hyrde

Der er mange ånder. Vinde blæser i samfundet. Men Guds vind blæser også, Helligånden. Guds Ånd er hellig. Guds Ånd skaber hellighed. Gør hellig.

Blæser alt vrøvl bort med sin mægtige styrke.

Blæser fred fra Herren Jesus ind i os.

Freden, som verden ikke kan give.

Helligånden rydder op og renser ud.

Lærer os alt og minder os om Jesus ord og gerning.

Når vinden, Guds Ånd, blæser, så bliver det tilbage, som virkelig betyder noget.

Så ved vi efter stormen, hvad der betyder noget: Jesus, Frelseren, og syndernes forladelse, Helligånden i vore hjerter, så vi ser alt snavs og mudder.

Lad os bede Faderen om Helligånden, som at Ånden vil virke alt godt i vort fællesskab, i vort folk.

***

Gud skabte alle sprog, så mennesker kunne udtrykke sig dybt til Gud, vor Skaber, og kunne få et godt fællesskab med hinanden.

Da alle endnu talte paradissproget, ville de være sammen og gøre sig til Gud og bygge et tårn op i himlen.

Da forvirrede Gud folkenes sprog, så de ike kunne arbejde side om side, og de spredtes ud i hele verden. Det BLEV en velsignelse.

Men pinsedag skete noget nyt: Guds Ånd velsignede alle sprog, så budskabet om Jesus kan nå ud til alle folk og mennesker.

Om det er på tysk, dansk, eller hollandsk, om det er på dialekter som sydsamsk eller nordsamsk, eller på arabisk eller grønlandsk.

***

Pinsedag er det som om, vore tunger løses og vi kan tale mere direkte og uden omsvøb om det hele.

Om kærlighed. At Jesus længes efter vor kærlighed:

”Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord.”

Det er ligesom mellem mand og kvinde, der gifter sig: Den, der elsker, vil holde fast ved den andens ord, stå last og brast med den anden, lytte til den andens inderste tale.

Sådan også med vores forhold til Gud.

Og Jesus fortsætter: når vi sådan elsker ham og holder fast ved hans ord, så vil Jesu Far elske ham, og nu siger Jesus noget i flertal, om Faderen og ham selv: han siger: Vi vil komme til ham og tage bolig i ham.

Permanent.

Ligesom i et ægteskab. Uadskilleligt.

Jesu ord kommer fra Faderen, de er ét.

Og nu sender Jesus Helligånden, som Faderen sender til os i Jesu navn.

Han skal minde os om alt, hvad Jesus har sagt og gjort, Han skal undervise os i det.

Jesus er nærværende ved at være usynlig, så han kan være overalt. I Helligånden.

Nu giver Jesus os sin fred gennem Helligåndens nærvær. Det er en fred, der ikke kan sammenlignes med noget andet i verden.

I evangeliet mærker vi, at Jesus taler disse ord, mens han er på vej med disciplene til at gå over til Getsemane have, altså på vej mod sin lidelse og død, men også sin opstandelse. Så det er gennem alt det, at Jesus giver sin fred, som overgår alt andet. Freden, der kommer til os gennem at han ofrer sit liv for os.

***

I al sin glans nu stråler solen. Solen – den skinner. Solenes sol, det er Jesus.

Han skinner. Hans legeme er forvandlet til herlighed.

Og vi skal blive som sole.

Som sole vi går op og ned

I din Enbårnes herlighed.

Sådan synger vi.

Som sole. Hvad? Sole, som har deres kraft fra den Enbårnes herlighed, fra Jesus Kristus.

Han er Livslyset. Han giver liv, og han giver lys.

Liv – fordi Han med Faderen og Ånden har skabt os og på ny har givet os liv, da vi var blevet som døde i vores liv.

Lys. Han oplyser os.

Hvordan?

Ved Helligånden.

”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt

Og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.”

Helligånden lærer og minder os om Jesu ord. Helligånden lader ordet lyse til os.

Fylder Jesu ord med liv og lys.

***

Hvad er det, vi elsker så højt ved pinsen+

Det er, at det ånder himmelsk over støvet,

Det vifter hjemligt gennem løvet.

Vi har hjemme her på en ny måde ved Helligånden. For nu har vi fået en ny retning med vores liv. Vi har modtaget dåben af vand og ånd.

Så vi midt i vores dødelige liv har hjemme her. For paradis er også kommet til os her.

Det lufter nemlig lifligt under sky

Fra Paradis, opladt på ny.

Paradis er ved Jesu komme og gerning for os blevet genåbnet!

Og yndig risler ved vor fod

I engen bæk af livets flod.

Vi har livets flod hos os, floden fra paradis selv. Nemlig dåben i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Vi har også livsdrikken ved nadverbordet,

Vinen, der bringer evigt liv og glæde her og ved verdens ende.

Derfor beder vi også Ånden kommer over os og måltidet, vi sammen fejrer om lidt.

Det volder alt den Ånd, som daler,

Det virker alt den Ånd, som taler,

Ej af sig selv, men os til trøst

Af kærlighed med sandheds røst.

I Ordets navn, som her blev kød

Og fór til himmels hvid og rød.

 

Ånden minder os om hele Jesu gerning for os.

Om Kristus, Ordet, som blev menneske

Og som fór til himmels hvid og rød, det vil sige, han var død, men lever nu evigt i sit herliggjorte legeme, som en førstegrøde, og vi skal opstår med ham og møde ham til sidst,

Når han skal sidde til bords og spise med sine disciple.

Og nu beder vi om, at der må blive en dåb i Helligånden for alle folk, så de genfødes, opvækkes, oplives til tro og tillid til Jesus, den korsfæstede og opstandne Frelser og Herre.

Vi beder om, at al vor tale om Jesu gerning, hans bedrift, må blomstre som roserne røde, det vil sige, må oplive os som den dejligste duft af en rose, som duften af det evige liv i modsætning til duften af død.

Mærker vi det ikke, at Jesu kors er som livstræet, der får knopper og blomstrer med liv?

Og så får vi ved nadverbordet endog lov at smage, at Jesus er en god konge.

Endelig vil vi bede om, at Helligånden vil forvandle vor åndelige dorskhed, så vi bliver opvakt og skønner på Guds nåde, så vi tager Guds nåde til hjerte, så hjertet – selvom det måtte være så hårdt som sten, må blive rørt og overgive sig til tillid til Frelseren.

Amen.

Pinsedags prædiken 2019

Lige meget om du og jeg ikke forstår Helligånden. Forstår du, forstår jeg Jesus? Forstår jeg Faderen?

Men jeg forstår, at Faderen elsker verden uendelig højt.

Jeg forstår, at Jesus døde i mit sted, udgød sit blod for at frelse mig, frelse dig, os, verden.

Jeg mærker, at Han virkelig er Frelseren og Dommeren, som jeg vil være venner med. For Han har en myndighed med fuldkommen retfærdighed og fuldkommen kærlighed.

Jeg forstår, at Han har åbnet døren til Paradis, og jeg forstår, at når Han begyndte med at åbne døren for en røver, som var korsfæstet ved siden af Ham, så forstår jeg, at Han også vil sige det samme til mig som til røveren, når jeg beder ham om det: Sandelige, i dag skal du være med mig i Paradis.

Kære menighed!

Jesus er i Himlen, men Han har sagt, at Han ikke er der alene, men denne her røver ved Hans side på korset, også er i Himlen, i Paradis.

Men nu Helligånden, hvordan kan vi forstå Helligånden?

Ja, Jesus siger, at Helligånden er Talsmand, Forsvarer, Hjælper, at Helligånden tager Jesu ord og gør, at de går til hjerte, at vi lidt efter lidt forstår dem og forandres af dem.

Det er Helligånden, der gør, at vi overhovedet får noget ud af Jesu tale. Ellers ville det bare være ord fra fortiden.

Men Helligånden gør ordene nærværende, gør Jesus nærværende.

Og her er en dyb, men vidunderlig hemmelighed.

Jeg siger hemmelighed, for hvis vi insisterer på at forstå alt, så forsvinder det hele for os, så bliver Jesu ord virkningsløse.

Vi er nødt til at tage Jesus på ordet, også når han taler.

Jesus siger nemlig et andet sted, at han nu forlader disciplene, men at netop derved KOMMER han til dem.

Det er den vidunderlige, dejlige hemmelighed.

Han kommer til os ved at han går bort.
For så kommer Han til os ved Helligånden.

Og Jesus sammenligner Helligånden med vinden. Vinden som kan blæse kloden rundt.

Vinden som ikke kender til landegrænser. Som derfor ikke kan holdes borte. Men blæser nøjagtig derhen, hvor den vil.

Endnu har ingen kunnet styre vinden, sådan i bogstavelig forstand.

Helligånden er som vinden. Det betyder Jesus kommer ved Helligånden til os kloden rundt.

Og som vinden kan blæse støv bort, blæser Helligånden også støv bort, så Jesu ord bliver levende og brændende i vore hjerter.

Jesus taler om Helligånden for at vi ikke skal falde fra. Det siger Han rent ud.

”Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra.”

Tidsånden lægger et enormt pres på os til at tilpasse os, slække på, hvad vi tror.

Tidsånden er stærkest ved at få os til at blive lunkne.

Tidsånden vil gerne få os til at falde i søvn. Dyb søvn.

Tiden vil sige, at der ikke er en dom til sidst. At Jesus ikke kommer igen for at dømme levende og døde.

Her er det, Peter siger: Alle tings ende er nær. Men det betyder ikke, at vi skal lade os blive handlingslammede. At vi skal blive uvirksomme i troen, lidt ligeglade.

Tværtimod!

Hvis der kun er denne synlige verden, er alt harmløst, for alt forgår jo til sidst.

Men forventningen om det fremtidige giver nutiden, øjeblikket, en dyb alvor.

Når vi ved, at Herrens genkomst er nær og at altings ende er nær, er kun den kristne her i verden den, der er virkelig ’forstandig’, besindig, årvågen.

For den troende ved om verdens forgængelighed, så derfor er han og hun nøgtern og ikke bundet til verden.

Den kristne ved om den nært forestående dom, så derfor er han og hun også klar over, hvor truet vores situation er.

Det er denne udsatte situation, der gør os til bedere.

Ud af denne truende situation kommer nu nogle formaninger til os.

Over den kommende dom formaner Peter os til over alt andet at have inderlig kærlighed til hinanden.

Den inderlige kærlighed kommer ud af et fokus på, hvad der er det væsentlige.

Det væsentlige er inderlig kærlighed indbyrdes, siger Peter. Med en dejlig tilføjelse: For kærligheden skjuler mange synder.

Sådan taler Jesus også til disciplene:

(Joh. 13,34): ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.”

Og Jesus siger, at vi er Hans venner, hvis vi handler efter Hans ord.

Og kærligheden viser sig ved, at vi tilgiver hinanden. Som Jesus har sagt:

”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer.”

Og gør vi det ikke, så tilgiver Gud heller ikke os.

Altså kærligheden, der skjuler synder, er det størst og første.

Dernæst er der gæstfriheden. Kærlighed til den fremmede – sådan kan man oversætte det græske ord. Eller gæstfrihed.

Vi er sammen i Guds hus her. Men måske er vi blevet som fremmede for hinanden? Måske skal vort fællesskab udtrykkes ved at vi viser venlighed og kærlighed til hinanden ved at række hånden til en hilsen med et ønske om fred, eller Guds fred.

Et sted bliver der sagt til en af de tidligere kristne menigheder, at ved at vise gæstfrihed har I, uden at I ved det, haft besøg af engle.

For sådan viste Abraham og Sara gæstfrihed, da tre vandringsmænd midt på dagen i den stegende hede med solen brændende på sig kom forbi Abrahams telt. Da bød Abraham dem omgående indenfor til at få vasket støvet af fødderne, til hvile, og til mad.

Abraham løb ligefrem de tre mænd i møde og tiggede dem om at komme med ind i sit telt.

Ja, de tre kom forbi, men Abraham inviterede dem meget aktivt indenfor.

Da to af Jesu disciple efter Jesu begravelse, og inden de vidste om hans opstandelse, vandrede ud til deres hjemby Emmaus, slog Jesus følge med, uden at de genkendt Ham.

Da Jesus ville fortsætte, nødede de Ham til at tage ind og spise sammen med dem.

De fik selveste deres elskede Herre på besøg, ikke bare en engel!

Vi må hver især finde ud af, hvad gæstfrihed i praksis kan være i vores situation og liv.

Det kan være, at det simpelthen er, at vi viser venlighed over for fremmede.

Og vi kan begynde med, at vi viser den venlighed ved at hilse på hinanden.

Det kan godt være, at vi mener at kende hinanden, men der er altid en grænse mellem det ene og det andet menneske.

***

Og så lige en tanke mere: måske hænger den indbyrdes kærlighed, der skjuler mange synder, sammen med gæstfriheden, kærligheden til den fremmede.

Over for Gud er vi alle fremmede, som er kommet hjem gennem Jesu forsonende og stedfortrædende død for os.

Det siger Skriften højt og tydeligt: vi var fremmede, men nu er vi husfolk, en del af Guds familie, Jesu brødre og søstre.

Og så kan det godt være, at vi er mindre søskende, lillebror eller lillesøster, til Jesus. Det kan måske være en aflastning af tænke på.

I det indbyrdes kærlighedens fællesskab gælder det nu om, at vi hver især bidrager med det, som Helligånden har som sin særlige gave til os, det vi kalder nådegaver.

Vi skal ikke bidrage med alt muligt! Men vi skal bidraget med det, der er vores særlige gave – det er der aflastning i at tænke på.

Peter nævner ikke så meget her i dag, men vi har hver især en særlig gave, som vi kan udvikle, lade blomstre, og hjælpe hinanden med at lade blomstre.

Så vi ikke ender som menighed at være som den tjener, der gravede sin talent ned i jorden, så hans herre fik nøjagtig det tilbage, han havde uddelt fra starten.

Men det er jo en vanvittig måde at håndtere nådegaverne på for os som menighed. Vi må virkelig hjælpe hinanden, så de af Gud givne gaver kommer os alle til fælles gavn.

Prædiken til 6. søndag efter påske

Prædiken mest ud fra Grundtvigs salme "Kommer, sjæle, dyrekøbte" (Den danske Salmebog nr. 250), især vers 6:

Vælge kan igen og vrage

jordens slægter alle dage,

vælge mellem liv og død,

dagens lys og nattens mørke,

Paradis og vilde ørke,

Helved hedt og Himmel sød.

 

Tænk, vi er døbte til at være mere end engle!

Ikke mindre, men mere!

Nemlig vor Herres søskende.

Denne dag hvor Jesus blev usynlig for apostlene, mindes vi, hvad han virkelig har gjort for os:

Har frelst os, som var fortabte, men er blevet fundet.

Fortabt, men fundet nu.

Sådan talte Jesus om den store glæde, hyrden får, når han finder det får, der ellers var forsvundet og måske taget af ulven.

I salmen taler digteren til englene, at de har at åbne portene til himlen, for verdens frelser, verdens dommer, hvis navn er større end alle andre navne.

Ja, han er både frelser og dommer.

Digteren siger lige ud, at der er både frelse, men der er også dom. Og fortsætter:

Vælge kan igen og vrage

Jordens slægter alle dage,

Vælge mellem liv og død,

Dagens lys og nattens mørke,

Paradis og vilde ørke,

Helved hedt og Himmel sød.

Her er intet stukket under stolen. Det er sagt ærligt og redeligt.

Den polske nobelprisvinder i litteratur Czeslaw Milosz, skrev et essay med titlen: ”Nihilismens diskrete charme”. Nihilisme betyder en tro på, at der ikke er noget at tro på.
Milosz, som jo har levet i et land, hvor tro på Gud officielt ikke var tilladt. Han minder om, at Karl Marx havde kaldte religionen opium for folket, fordi løftet om et liv efter døden fik de fattige til at finde sig uretfærdige sociale forhold.

Milosz fortsætter:

”Og nu er vi vidner til en forvandling. Et virkeligt opium for folket er tro på ingenting efter døden – den enorme trøst ved at tænke, at alt det, vi har forrådt i vores liv, vores grådighed, vor fejhed, og mord, at alt det ikke vil blive dømt… men alle religioner siger, at vore gerninger aldrig forsvinder.”

Mange mennesker hævder, at tro på en dømmende Gud vil føre til et mere brutalt samfund. Milosz har personligt set både i kommunismen og i nazismen at tabet af en tro på en dømmende Gud kan føre til brutalitet. Hvis vi er frie til at forme livet og vores moral nøjagtig som vi har lyst til uden i til allersidst at skulle stå til regnskab for det, kan det føre til vold.

***
Helvede – hvad er det?

Hvis vi ser på den rige mand, som ikke ville hjælpe sin fattige nabo Lazarus og lod ham ligge uden at give ham det mindste uden for sin dør. Så ser vi, at han vågner om i det hede sted med ild, og Lazarus i paradis.

Den rige mand har i helvede ikke forandret sig. Han forventer at en fattig som Lazarus skal være som en tjener for sig. Han skal hente vand, så han ikke er så tørstig. Han beder ikke om at komme ud af helvede, men mener, at Gud ikke har givet ham og hans familie nok oplysning om, hvad der sker efter døden.

Den rige mand mener, det er Guds skyld, at han er endt der, ikke hans egen, han er åndeligt blind. Den rige mand får ikke engang et navn, for han har bygget hele sin identitet op omkring rigdom snarere end Gud, og når han har mistet sin rigdom, har han mistet sig selv.

Helvede er kort sagt at være efter egen vilje uden Gud i evighed…

***

C.S. Lewis siger: ”Helvede begynder med at være i et humør, hvor vi knurrer af alt og altid skyder skylden over på de andre… Men det er ikke helvede endnu. På det her stadie kan man stadig kritisere sig selv og ønske at holde op med at være sådan. Men der kommer en dag, hvor man ikke længere kan stoppe det.  Til sidst vil der kun være fuldkomment knurreri, der bliver ved i det uendelig, ligesom en maskine. Det handler ikke om, at Gud ’sender os’ til helvede. I hver af os er det noget, der vokser, som vil VÆRE helvede, medmindre det bliver revet af, mens det endnu kun er som en knop.”

Det ville være let at sige: alle bliver frelst. Og det er også vort håb.

Men frelse er frelse FRA noget TIL noget. Ellers er det slet ikke frelse.

Jesus taler åbent om, at der er en smal port ind til Guds rige, at vejen også er trang, og at bred er vejen, der fører til fortabelse.

Han taler om, at det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Himmeriget.

Han taler om, at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Men så betyder det også, at det er muligt at takke nej.

Samtidig ved vi, at for Gud er alting muligt. At Gud svarer dem, der ikke kom i tanke om at kalde på Ham.

Sådan er Guds kærlighed til verden.

Han elskede netop verden så højt, at Han sendte sin eneste Søn, for at bringe frelse.

Salmen her siger højt, at det er muligt at vælge, men det er også muligt at vrage.

Den frihed giver Gud os også. Vi bliver ikke automatisk frelst. Vi kan takke nej.

Men hvem ønsker at sige nej til Ham, som er dødens overvinder?

Prædiken Kristi Himmelfartsdag 2019

Jesus lover at ville gøre det, vi beder Ham om i Hans navn (Joh. 14,14)

Det Jesus vil sige, er at der hvor kærligheden til Ham findes i vore hjerter, der er den opfyldelsen af Hans befalinger.

For kærligheden til Ham og bøn er knyttet tæt sammen. Og når vi beder og bliver ved med det, så vil vores kærlighed til Ham også opstå og vokse.

Mens Jesus gik rundt sammen med disciplene, virkede Hans tale ofte som uforståelig, jo, de forstod enkelte ting, men meget gik fuldstændig hen over hovedet på dem. Men de holdt fast, de blev ved med at følge Ham.

Sådan kan det også virke på os. Som om det, Jesus siger, ofte er uforståeligt. Så kan vi være fristet til at give op.

Vi må finde ind til kernen.

Jesus siger selv, at kernen er Hans død og opstandelse til liv og frelse for verden.

Han siger, at ud fra Hans lidelse, død og opstandelse skal vi forstå alt, hvad Han har sagt og gjort.

Det er ligesom hvis vi ser ind i et spejl. Der er ikke lys i værelset, og derfor ser vi egentlig ikke ret meget. Men i det øjeblik, der tændes lys i værelset og især tæt på spejlet, så ser vi vores ansigt med alle detaljer.

Men uden Guds Ånd forbliver Jesu ord bare ord, måske smukke, men uden virkning.

Derfor beder vi om, Helligånden må tage Jesu ord og gøre dem levende for os.

Så Jesu ord lever i os, så vi ikke blot hører ordene, men arbejder på at handle efter dem.

Der er ingen tvivl om, at i det øjeblik Helligånden kom over disciplene, nemlig pinsedag, da blev de udrustet til at forkynde med kraft og visdom og frimodighed for alle.

Indtil da svævede de frem og tilbage og vidste indimellem ikke, om de ville forlade skuden og Jesus i den.

Vi kan ikke selv give os kraft til at leve som Jesu venner og disciple. Kun Helligånden kan give os den kraft, vi så hårdt har brug for.

Så vi må begynde med at sukke efter Helligånden, som blev udgydt over apostlene pinsedag, og som ER blevet skænket os i dåben.

Helligånden vil da være vor talsmand. Dvs. advokat, forsvarer. Vi er under anklage, vel at mærke under en falsk anklage.

Anklagen er, at alt det med troen er ligegyldigt og spild af tid.

Mens Jesus vandrede rundt med disciplene, var det ham, der forsvarede dem.

Men da han forlod dem, gav han dem en anden forsvarer, og det er Helligånden, som forsvarer os med selve sandheden.

Når vi hører ordet, når vi beder og åbner os for Helligånden, vil Helligånden tage af det, Jesus har talt, og minde os om det.

Fra dag til dag.

Helligånden vil forsvare os mod verden, der ikke vil høre Jesus og følge ham. Helligånden vil også forsvare os mod os selv, når vi anklager os selv, og når vi tænker: Jeg duer ikke. Jeg kan ikke følge Jesus ordentligt. Vi har ret, at vi ikke duer til noget, hvis vi vil gøre det i egen kraft.

Men når lytter til ordet, og som Jakob siger i sit brev, bliver ved med at gøre det, dag efter dag, når vi lader bønnen være med i vores liv, ja, som en sindsstemning, som en forbindelse til vor himmelske Fader dagen igennem, ja, så giver Helligånden os det, vi har brug for, så styrker Helligånden os i tro med fred og glæde.

Og her skal vi slutte. For Jesus ønsker virkelig af hele sit hjerte én ting over alle: at vi skal være fuldkommen glade.

Og vi forstår nu, at vejen til den fuldkomne glæde går gennem et liv i bøn.

Så lad os samle det, vi har hørt i Jesu ord i dag: Vi skal bede i Hans navn. Det vil sige vi skal bede på grundlag af alt det, han har sagt og gjort for os og for verden.

Vor bøn er nemlig knyttet til Jesus og hans frelsesgerning for verden. Han har åbnet paradis for enhver, som følger ham.

Og så siger Jesus til os, at når vi beder sådan, ja, så får vi også. Hvad får vi?

Vi får alt, hvad han har til os af fred, glæde, tro, visdom, håb, kærlighed. Helligåndens vejledning dag for dag.

Og af bøn og alt det, Helligånden derigennem lader spire i os, der kommer glæden også frem.

Vi skal ikke stille os tilfreds med lidt glæde. Men holde fast i, at Jesus vil, at vor glæde skal være fuldkommen.

Derfor har vi brug for igen og igen at mødes og høre ordet, modtage Jesus selv i nadveren, lade Helligånden virke i os derhjemme i dagliglivet og her, når vi sammen er samlet.  Amen

***

Et andet udkast

Ord og handlinger. Det skal hænge sammen. Det ved vi godt, og Jesu bror, Jakob, understreger det for os.

Og han forklarer også, hvordan ord og handling kan komme til at hænge sammen.

Vi ser os i spejlet, men kan glemme, hvordan vi ser ud bagefter.

På samme måde når vi ser på frihedens fuldkomne lov.

Hvad vil det sige?

At denne lov gør fri.

Det er Guds ord, Jesu ord, som befrier fra alt muligt, der gør os til slaver og robotter.

Den fuldkomne lov er som et spejl.

Vi ser i det spejl, at vi er skabt i Guds billede.

Det betyder, at vi ikke er som dyrene, men at vi kan svare på Guds lov. Vi har fornuft, vilje, samvittighed, sprog til at forstå Guds plan for vores liv, for hvordan vi bør leve.

Vi forstår, at Guds vilje med os er, at vi faktisk tager ansvar for fællesskab med Ham og med vore medmennesker.

Og ansvaret for andre mennesker ved vi om i buddet: du skal elske din næste som dig selv.

Og når vi bliver ved med at se ind i spejlet, Guds mening med os, Guds Ord, så ser vi, at vi har svigtet vort ansvar.

Men Guds lov giver frihed. Det betyder, at når vi igen og igen forstår i vort hjerte, at vi har svigtet vort ansvar på forskellige måder, ja, så ser vi også i spejlet noget andet: at vor Herre Jesus døde for vor synd, for verdens synd, for at frelse os, og tilgive os.

Derfor kan vi bære at se ind i spejlet.

Og vi har modtaget Helligånden, som vil tale i vor samvittighed, så vi dag for dag vandrer med vor Herre Jesus som vores vejleder.

Men jeg vil gerne sige endnu mere om Guds Ord som et spejl.

Når vi ser i det spejl, kan vi igen og igen få hjælp til at leve som Jesu disciple.

Også når vi er nede og synes, at vi ikke ser nogen udvej, og alt ser håbløst ud.

Jesus opfordrer os ikke bare til at bede.

Han udfordrer os til at blive ved med det. For vi får det, vi beder om. Og formålet med at bede – det er at vi bliver glade!

Bøn fører til bønhørelse, bønhørelse fører til glæde.

Gud er interesseret i vores velbefindende, sådan helt nede på jorden. Og på vor lykke.

Han lægger en glæde i vore hjerter, som aldrig kan fjernes.

Altså: vi skal bede for at vor glæde kan være fuldkommen.

Vor glæde KAN ikke blive fuldkommen på nogen anden måde.

Når vi oplever stunder som sommerdagene nu, med sol, smukt viftende blade og den ro, det giver os, ja, så kan vi for en stund føle, at nu er lykken der. Men vi ved, at der er en kort sommerstund.

Måske har Gud givet os nordboer en særlig anledning til forstå, hvad fuldkommen glæde er. For vi ser jo, hvordan sommeren kommer og bliver borte igen.

En mand her i nærheden sagde engang, at han kunne dårligt klare det, når vi kom forbi Sankt Hans. Hvorfor? Fordi så vendte lyset jo, og det gik mod mindre lys og til sidst mod vinter.

Så det er i grunden meget omsorgsfuldt, at vi netop nu hører ordene: Bed, så får I, og så bliver jeres glæde fuldkommen.

Hvad vil det sige, at vi får, når vi beder? For det første hedder det ikke bare: Bed, men: bed og bed, altså: vær i gang med det, bliv ved. Eller som apostlen Paulus siger det: Bed uophørligt. Lad det være jeres sindstilstand, at sindet ligesom lægger alt i Guds hånd hele tiden.

Det vi beder om, skal vi hele tiden bede om ”i Jesu navn”. Det vil sige:

Det her er jo til at forstå: fra bøn til opfyldelse til en fylde af glæde.

***

Og Jesus fortæller disciplene, at de fremover ikke har brug for at spørge ham om mere. De vil efter hans opstandelse forstå ham, forstå hvem han virkelig er. At han virkelig er Guds Søn.

Jesu forsoningsdød for os revolutionere hele situationen.

Efter Jesu opstandelse sker der det, at disciplene, og vi efter dem, beder til Gud vor himmelske Far, i Jesu navn.

Og det er på grund af det, Jesu Guds Søn er og gør, at vi modtager gaver fra Faderen.

***

Så siger Jesus, at han så længe han har været hos dem på jorden, har han talt i billeder. Han har talt i lignelser, han har sagt tingene i ordsprog, og lidt skjult, men efter hans opstandelse kommer alt, hvad han har sagt og gjort sammen, og nu kan vi forstå hele sammenhængen. Hele ’systemet’. Hvad det hele går ud på samlet.

Og vi ser det straks pinsedag, at apostlen Peter er fyldt af en vished og overbevisning, som han slet ikke kunne have før opstandelsen.

Det er det, der forbavser folk pinsedag, Peters enorme frimodighed og direkte tale uden mellemregninger, uden tvivl og forsagthed.

Det kommer alt sammen fordi Jesus lever.

Fordi han er opstået. Fordi han har forladt graven for altid. Fordi det er som et slør, der har ligget over alt, hvad Jesus var, som nu er taget bort, og vi forstår Jesu herlighed, hans guddommelighed og kraft.

Disciplenes kærlighed kommer af, at de begynder at begribe, at Jesus virkelig er udgået fra Faderen før alle tider og derfra var kommet til verden. Og efter himmelfarten forstår de også, at Jesus er forlader verdne igen og går til Faderen.

For os betyder det, at nu kan Jesus være allestedsnærværende. At han virker ved Helligånden overalt.

Et sted modtager en ISIS-kæmper en drøm, hvoraf han forstå, at Jesu døde på korset for ham og han forlader ISIS og bliver kristen.

Et andet sted oplever et menneske, at Gud i en drøm banker på, så det vækker dette menneske, så det menneske ved, at Gud elsker ham.

Et tredje sted viser Jesus sig direkte for en almindelig dansker, som ellers ikke var troende, så han åbner døren på klem for troen.

Det er Helligåndens gerning.

Og vi skal nu bede for kirken og for verden.

Bede om at vor lunkenhed og tågede forestillinger må vige for Jesu Kristi lys og nåde.

Må vige for et hjerte, fyldt af glæde og også lyst til at give vor tro videre til hinanden.

Og lige meget, hvordan vi har det, så rækker vor Herre Jesus os sin hånd i vanskelige situationer, gør vort liv glad og lyst trods alt, der går den anden vej.

5. søndag efter påske 2019

En hjerteoperation, det er hvad der er på spil i dag.

Vi skal have et nyt hjerte, siger profeten Ezekiel.

Stenhjertet bliver simpelthen taget ud af Gud, og så indsætter han et komplet hjerte af kød og blod.

Han gør os til nye mennesker.

Apostlen Jakob, bror til Jesus, tænker lige så omfattende: ”Gud fødte os på ny ved sandhedens ord”. En helt ny slægt, helt nye mennesker. Jamen, det er jo det, Jesus selv har talt om, at vi skal fødes på ny, ovenfra. Og hvis ikke, så kommer vi ikke ind i Guds rige.

Det er et enten-eller. Enten fortsætter vi med stenhjertet, eller også så overgiver vi os til den store læge og lader stenhjertet tage ud og erstatte med et nyt hjerte med Guds Ånd i sig.

For som profeten Ezekiel siger, så skal vi ikke bare have et nyt hjerte af kød, men Gud vil også lægge sin Ånd i vort indre.

Men det er jo det, der sker, når vi lader os døbe. Da får vi Helligånden som gave.

Og syndernes forladelse.

I dagens evangelium forklarer Jesus sine disciple, hvordan alt dette skal komme til at ske.

Det sker, når Helligånden kommer, siger han.

Helligånden vil forklare det for disciplene, så de kommer til at forstå alt det, Jesus kommer med, forklare de ord, han har talt. Helligånden vil ligesom forklare, hvad hele den kristne tro går ud på.

Sådan som apostlene forkyndte det, da de først havde modtaget Helligånden.

Da fik de det nye hjerte og talte klart og tydeligt uden flagrende begreber og tom luft. De kunne nu skære det ud i pap, hvem Jesus er for os, men uden at det blev banalt. Nej, der er hos apostlene altid en fornemmelse af, at det er sprænglevende. De havde virkelig fået Ånden i deres indre.

Jesus fortæller disciplene på forhånd tre vigtige ting, som Helligånden vil undervise verden om, ja, overbevise verden om.

Så evangeliet angår altså ikke en lille gruppe indspiste i en klikke af superkristne, eller en større gruppe i en større eller mindre menighed. Nej evangeliet angår hele verden.

Jesus taler om, hvad Ånden skal gøre for verden, og for de troende.

For verden skal Helligånden gør tre ting. Han skal overbevise verden om tre ting:

1 at verdens problem er simpelthen at nægte at tro. Det handler ikke om, at verden tvivler eller stiller spørgsmål til troen. Nej, det handler om en aktiv forkastelse af troen. Modsætningen er ikke mellem at tro og at være vantro. Men den gode nyhed, Jesus kommer med, at det vil verden begribe. Det lyder til, at der er håb her for verden. At verden derfor flytter sig fra forkastelse til tro.

2 Så vil Helligånden også overbevise verden om retfærdighed. Hvilken retfærdighed? Jo den retfærdighed, som sker fyldest ved at Jesus dør for verden for at gøre verden retfærdig. Jesus hengiver sig til døden for at verden ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Kort sagt, vil Helligånden gennem apostlenes forkyndelse arbejde med at forstå, at Jesu gerning er til frelse for verden.

3 Endelig vil Helligånden overbevise verden om en tredje ting. At Satan er dømt.

Det er også en god nyhed for verden. Satan blev dømt, da Jesus lod sig dømme til døden i vort sted.

Vi behøver ikke at forstå det i detaljer. Vi kan nøjes med at tage Jesus på ordet, når han siger, at Satan har mistet sin magt.

Alt dette betyder, at adgangen til paradis, til Guds rige, til Faderen, til saligheden, står åben gennem Jesus.

Det er Helligåndens gerning at overbevise hver enkelt om det.

Og for at det mål skal nås, må disciplene ved Helligånden vejledes til at forstå hele sandheden, altså, hele det kristne system, hvis jeg kan sige det lidt firkantet. Altså, forstå, hvorfor Jesus overhovedet kom til verden, at Gud blev kød selv, fik et kødhjerte som os, dog uden sten i hjertet. Og hvordan han helbredte og gjorde godt i alle situationer uafladelig og til sidst bragte al ofring til ophør med det ultimative offer på korset.

***

Vi sang til at begynde med salmen "I al sin glans nu stråler solen".

Her forkyndes det samme som vi hørte i evangeliet, at der nu venter en gylden høst, at det nu lufter lifligt fra Paradis, fordi Paradis er rykket helt tæt på os, og døren dertil er åben igen. Ja, der strømmer levende vand ud til os, livgivende vand.

Og nu gælder det om, at vi holder fast i det, vi har gjort, at vi har givet vort hjerte til Kristus, for at han ved sin og Faderens Ånd vil omdanne hjertet, forny det. Gøre det sandt menneskeligt.

Så er Himmerige lige om hjørnet, nej, vi er i Himmerige!

Prædiken 4. søndag efter påske 2019

Hvorfor skulle Johannes Døberen råbe i ørkenen?

Et mærkeligt sted at råbe.

Han skulle råbe ind i din og min ørken.

Der, hvor der er sand på sand.

Lag på lag af sand, som gør, at vi ikke kan se.

Sand og atter sand, som får os til at miste retningen i livet.

Det bliver næsten ligegyldigt.

Vi står i fare for bare at være til, uden noget formål. Uden ord til at sige, hvorfor vi er her.

Men der er fra tid til anden noget i os, som i øjeblikke gør oprør mod, at det skal være sådan. Formålsløst. Sand og atter sand.

Så bliver det svært at se sig selv i spejlet!

 

Første Mosebog fortæller, at Gud skabte mennesket i sit billede, for at det skulle ligne ham.

Det betyder, at vi har selvbevidsthed, ligesom Gud har. Vi er ikke som dyr og planter uden selvbevidsthed.

Nej, mennesket kan reflektere over sit liv og formålet med at leve. Da er det som vi kigger ind i et spejl uden for os selv, vi betragter os selv i et spejl.

Sådan ser apostlene også på det. Herren Jesu bror Jakob skriver i sit brev:

For dersom nogen er ordets hører og ikke dets gører, han ligner en mand, der betragter sit legemlige ansigt i et spejl; for han betragter sig selv og går bort og glemmer straks, hvordan han var. Jak. 1,23-24.

Jo, dyrene har bevidsthed, men ikke denne mulighed for selvbevidsthed.

Vi mennesker bliver først til, vi eksisterer først egentlig, når vi reflekterer over os selv, forstår, hvorfor vi er her.

Desværre kan mennesket vælge bare at leve på bedste beskub, som et højtudviklet dyr med en overlegen forstand, men uden ved at tænke efter nogen sinde at blive sig selv, eksisterer vi ikke for alvor som menneske, men sætter vores eksistens som menneske overstyr i uegentlighed, i tankeløs og viljeløs driven med strømmen.

DET er den største fare for vort folk.

Fra Skaberens side har vi et ansvar for, hvad vi er og bliver til som enkeltpersoner, et ansvar som ikke kan tillægges noget dyr.

Vort problem, om jeg så må sige, er, at Gud har skabt os til at leve i et personligt forhold til Ham.

At tro på Ham, adlyde Ham, elske Ham.

Og Jesus Kristus er den, vi er skabt til at efterligne i alt.

Og vi har fået både forstand og samvittighed, så vi kan tro, adlyde og elske.

Alle tre er vigtige, så vi ikke går på egen hånd i vort liv.

Med samvittigheden erkender vi ikke bare Guds vilje, som vi møder den i Hans bud. Men vi erkender også os selv og vort eget ansvar og de muligheder for at handle frit og sætte os mål for vor handlen. Det gør, at vi som mennesker skaber historie og bliver Guds medarbejdere i skaberværket.

De vældige evner, mennesket i kraft af sin udrustning fra Gud har fået til at skabe og herske på jorden, er alle bestemt til at tjene Guds formål. Vi er ikke skabt til at blive Guds modstander, men Hans medarbejder.

Det er netop som Guds skabning og som de andre skabningers medskabning, at vi skal tro, lyde og elske Gud.

Mennesket er ikke sat til privat at tro, lyde og elske Gud – borte fra de andre skabninger.

Nej, vi står mellem Gud og de andre skabninger.

Som skabt i Guds billede er vi skabt til leve underordnet Gud og skabt til at være overordnet det øvrige skabte univers.

Mennesket er så mægtigt, som det er, fordi det er skabt til at leve til ære for sin Skaber.

Men det har også bestemte følger. Der ligger jo heri en uendelig høj vurdering af mennesket, så hvert enkelt menneske må være os ukrænkeligt, fordi det er Guds ejendom, bestemt til det højeste af alle formål, og det uanset om det selv kender eller lever efter dette formål.

Derfor er alle former for menneskemishandling og menneskediskrimination som f.eks. racediskrimination uforenelige med det kristne menneskesyn.

Men i det syn ligger også en advarsel mod en gudløs overvurdering af mennesket, som lader dets enestående udrustning tjene dets eget formål i stedet for Guds, så mennesket søger at træde i Guds sted.

Megen moderne fremskridts- og udvikingstro nærmer sig denne gudløse menneske-forherligelse og overtro på menneskets egne muligheder uahængig af Gud.

Når Johannes Døberen råber: Omvend jer! Så er det omvendelse til vores egentlige bestemmelse, som skabte af Gud i Hans billede til at ligne Ham.

Den omvendelse er ikke en en-gang-for- alle-begivenhed, men må finde sted, hver gang vi slår øjnene op om morgenen.

Vi skal hver morgen blive som børn for at komme ind i Guds rige.

Johannes Døberens prædiken er ikke nedslående, men opmuntrende. For vi har mulighed for at få vort liv forandret:

Omvend jer, Guds rige er kommet nær!

Vi skal altid vende tilbage til vor dåb, hvor vi modtog tilgivelse vore synder. Hvor vi modtog Helligånden og opstandelsens nye liv.

Så det ikke er os, der lever, men Kristus, der lever i os.

For at Han virkelig kan leve i os, må vi træde et skridt tilbage og bekende vor synd og skyld, så vort hjerte ved Guds Ånd kan blive nyt.

Det storslåede ved kong Davids Salme med dens syndsbekendelse, det er, at han taler direkte til Gud om sin synd. Han ser den i øjnene uden at skjule sig.

Og han ved, at hvis Gud skulle tage Helligånden fra ham, ville han være fortabt.

Når vi bliver som børn, igen og igen, så vælder glæden også op i os, så får vi lyst til at gøre Guds vilje.

Så giver det mening, at Gud åbner vores mund med lovsang.

Det er en god bøn at begynde med om morgenen:

Herre, åbn mine læber,

Så skal min mund forkynde din pris.

For Gud er et sønderbrudt, sønderknust hjerte mere værd end alt andet.

Da kommer Han og lader os opstå med Kristus, så vort liv bliver godt og dejligt igen. Amen.

 

Reflektioner til bededag om mennesket som skabning mellem Skaberen og alle medskabninger

Det er de færreste, der ville være begejstrede for at være slaver.

Israeliterne i Egypten sukkede under at være det.

Men da de først kom ud af Egypten, sukkede de efter maden i Egypten, ja, de ville egentlig gerne bliver slaver igen, i stedet for at slide i al frihed for dagen og vejen.

Vores situation er, at vi er slaver. Slaver af synden.

Hvad vil det sige? Det vil sige, at det gode, vi vil, det gør vi ikke (slet ikke altid), men det onde, vi ikke vil, det gør vi. Når vi sådan virkelig ser os om efter os selv i spejlet.

Salmen 'O, hvor er nådestolen' (den danske salmebog nr. 517) begynder derfor sådan:

O, hvor er nådestolen

Og trøstens kildevæld?

Hvor skinner nåde-solen

For syndens usle træl?

Jeg har aldrig før lagt mærke til det, men digteren vil virkelig sætte en tyk streg under det, for det samme vers synger vi både som vers 1 og 5.

Det er fordi først digter han i vers 1-4 en tilstandsrapport, altså hvordan det ser ud uden Gud og Jesus.

Vers 2 I den situation er vi også soldater for døden, og døden giver døden som sold, som løn, for at være i dens tjeneste. Døden hersker altså over os og det ender med død.

Vers Så reflekterer digteren videre over sit liv. Han kan mærke i sig, at der er en afgrund inde i ham, at der ingen udvej fra døden er.

Vers 4 Og i den tilstand, hvor han ikke kender Gud, så ender bønnen med at blive mødt af Guds vrede, og lovens forbandelse. - Det er situationen, digteren ridser op.

Så derfor spørger han én gang til i vers 5 - et vers, som er en gentagelse af vers 1:

Hvor er nådestolen? Altså hvor kan han finde nåde, komme uden om det at være syndens slave.

Og nu kommer svaret, og det er er opmuntrende! Det kommer i vers 6-11:

Vers 6 Der er en dejlig tale om, at Jesus både kan og vil bringe ro i sjælen. Det kan og vil han, fordi han er både Gud og menneske. Han kan trøste enhver, som er i sorgens land.

Vers 7 Den dejlige tale har en himmelsk klang.

Det har den i ordet om Gud Lam, der bar vor synd og skam.

Og derved giver os frelse, fred og forsoning.

Frelse – nb – betyder frihals – altså frisættelse af den, der er slaver.

Frelse er, at vi er sat fri af andres domme, andres meninger, og er frie til at tjene Jesus som vor Herre og tjene andre mennesker.

Guds Lam. Det var det, Johannes Døberen også kaldte Jesus, da Jesus kom ned og ville døbes i Jordanfloden. Johannes Døberen vidste, at her kom den, som profeterne havde talt om, bedst af alle profeten Esajas med ordene om, at der skulle komme en lidende tjener, som skulle bære alles synd som et lam.

Altså det er en dejlig tale med himmelsk klang.

1 Og stedet, hvor vi ved, at vi modtager alt dette helt konkret, det er i dåben.

Her forlader Jesus os al vor synd og skyld.

Han bader os i fred – hvilket udtryk.

Han læger det, han kalder dødens byld.

Det, der sker i dåben er, at Jesus lader mit gamle syndeliv lægge i sin egen grav. Det dør med ham.

Og så genføder han nådens liv, det liv, som vi fra begyndelsen skulle have, men som vi har formøblet, hver og en, i os selv.

Nådens liv. Det er nåden, der skaber det nye opstandelsesliv. Hvorfor? Fordi nåden er, at vi blive som et barn, så kan tage imod Guds kærlighed og gave. Det er nåde.

Men der er endnu to steder, hvor vi modtager Jesus og hans opstandelsesliv.

2 Det gør vi gennem Jesu ord, som Ånden virker gennem i os, når vi hører og læser ordet.

3 Og så er der det sted, hvor vi modtager nåden og livet gang efter gang i fællesskab. Nemlig i nadveren.

I nadveren forener Kristus sig selv med os.

Nadveren kommer fra det digteren kalder hans nådebord.

Vi hørte i læsningen fra Hebræerbrevet, at Gud engang ifølge profeterne ville lægge sine love i vores indre og skrive dem på vore hjerter. Sådan at vi virkelig kender ham.

I nadveren lærer vi Jesus bedre og bedre at kende som den, der giver sin kærlighed og lægger sin kærlighed ind i os ved sin Ånd.

Ja, som vi synger det, forener sig med os.

Prædiken bededag 2019 - en gennemgang af salme nr. 517: O, hvor er nådestolen?

Prædiken ud fra Johannesevangeliet 20,19-31 - afslutningen på evangeliet.

(kapitel 21 er formentlig en slags efterskrift hægtet på bagefter).

Nu skal hver af os spidse ører. For hvad vi hørte er skrevet lige netop til enhver af os, som ikke var der, ikke så, ikke hørte Herren Jesus.

Johannes slutter sit evangelium med at lade Jesus give os et kæmpe skulderklap:

"Salige er de, som ikke har set og dog tror."

Thomas fik lov at se, og hvis han ville, røre den opstandne, men legemlige Jesus.

Jesus, som nu kunne og kan komme til os gennem lukkede døre.

Overalt. Fordi han er Gud, Guds søn.

Men hvad med os? Jo, vi får her opskriften for hver enkelt af os, der ikke så og hørte Jesus med vore egne øjne og ører.

Det alt afgørende er, at vi virkelig lytter til apostlene, hvad de faktisk har hørt og set.

Deres vidnesbyrd er ikke en lille historie, men selve grundlaget.

Jesus havde udvalgt dem til netop at se og høre og vidne om ham, lige fra begyndelsen til Jesus blev taget op til himlen.

Tro bygger ikke på luftkasteller, men på hvad apostlene har overleveret os.

Og alting står og falder med dem.

Tro og viden er uadskillelige.

Dvs. vi tror ikke ud i den blå luft.

Jesus er en person, hvis liv vi kender både tid og sted for, på samme måde som f.eks. Cæsar, Harald Blåtand og Luther. Vi kan forholde os til ham med vor forstand.

Men selv om vi ved meget om Jesus, så er meningen med hans liv og hans ord noget, vi er henvist til at tro på.

Hans betydning kan ikke bevises.

Ingen kan bevise, at Jesus virkelig sagde de ting, Bibelen hævder, han sagde, eller at de overnaturlige mirakler, helbredelser og dæmonuddrivelser og dødeopvækkelser, der beskrives, virkelig fandt sted. Det er noget vi må tro eller forkaste.

Det mest afgørende, der er at sige om Jesus, der det vi har hørt i dagens evangelium: at Jesus er Guds Søn, og at vi kan have liv i hans navn.

Det er ikke godt at vide, hvad Thomas egentlig tænkte om Jesus. På vej ind til Jerusalem, hvor Jesus ville ind til sin syge ven Lazarus, siger Thomas: Lad os bare tage til Jerusalem, så kan vi dø sammen!

Han havde ikke nogen store forhåbninger til Jesus. Og i dagens evangelium vil han røre ved naglemærkerne i Jesu hænder og såret i hans side efter soldatens spyd.

Men uanset hvad Thomas præcis tænkte om Jesus på det tidspunkt, så har vi kun to muligheder.

De fleste synes nok, at Jesus er en god mand.

Nogen siger: ”Jeg accepterer Jesus som en stor morallærer, men jeg accepterer ikke hans påstand om at være Gud.”’

Men lige netop sådan giver det ingen mening at sige.

Et menneske, der blot var en stor mand, men sagde de ting, han sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han ville enten være sindsforvirret, sindssyg, på linje med en mand, der påstår, at han er et blødkogt æg – eller også ville han være Djævelen selv.

Enten var, og er, dette menneske Guds Søn, eller også er han en galning eller noget endnu værre.

Man kan spærre ham inde som sindssyg, man kan spytte på ham og slå ham ihjel som en dæmon – eller man med Thomas falde ned for hans fødder og kalde ham ”Herre og Gud.”

Men det med, at han skulle være bare en stor morallærer, er noget nedladende vås.

Den mulighed har Jesus med sin adfærd og sine ord udelukket.

En mand, der siger han er ydmyg og sagtmodig, og som blot er et menneske, er mærkelig, hvis han også siger: Faderen og jeg er eet, eller: jeg er verdens lys, Jeg er opstandelsen, Jeg er livet osv.

Siger han sådan og er han virkelig blot et menneske, så er han skør, en fantast.

Men er han på én gang menneske og Gud fuldt og helt, så giver det hele mening.

Faktisk giver det hele kun mening på den måde. Ellers er evangeliet ligegyldigt.

Derfor er det vigtigt at tage sig tid til at læse evangelierne, bare begynd med Matthæus, så Markus, så Lukas, så Johannes.

Når man læser, så må enhver sige, at Jesus ikke var en skør fantast, men et menneske, som vi i vore bedste øjeblikke gerne ville være.

Han var omsorgsfuld, nærværende og opmærksom. Han havde det rette ord til rette tid til enhver tid.

Han havde nære venner. Han er oprigtig, ærlig, ikke pralende.

Hans kærlighed er dyb, ægte, tiltrækkende. Han er ydmyg og uselvisk.

Hans myndighed var noget helt særligt.

Aldrig havde han selvmedlidenhed.

Aldrig sagde han et ondt ord eller gjorde noget, der var ondt. Aldrig udnyttede han andre mennesker.

Da Thomas ser Jesus levende, genopstået fra de døde, der er kommet til disciplene gennem lukkede døre, da falder det hele på plads for ham.

Han falder ned og udbryder: Min Herre og min Gud.

Det er det samme med os. Vi kan følge i hans spor, for vi kan følge apostlenes evangelier og alt, de siger om Jesu gerninger og ord, kors, død og opstandelse.

Og så kan troen komme som svaret på alt det.

Så har vi efterprøvet, hvad han er.

Så kan vi også sige: min Herre og min Gud.

Det er nemlig ikke godt for os at gå med tvivlen som en sygdom, der langsomt eller hurtigt tager til.

Hvis tvivl er som en sygdom, så er troen som et godt helbred. Her gælder det om at vedligeholde helbredet, nære det, sørge for motion.

Troen vokser kun, hvis vi går til kilderne, nemlig evangelierne. Så kan mange tåger og spøgelser bliver jaget væk uden videre.

Og Thomas bliver et forbillede for os. For han vender helt om fra tågerne, og ved nu, at den Jesus, han troede død og borte, er selveste Gud i egen person. Som da Moses tog sandalerne af ved den brændende tornebusk, da Herren talte til ham.

Den opstandne Jesus stødte til de to, der vandrede ud til Emmaus. De genkendte ham ikke, ikke før han brød brødet i deres hus. Men så var han borte igen. Da siger de: Brændte ikke vore hjerter, da han udlagde Skrifterne for os?

Sådan lad os huske, hvordan hjertet brænder i os, når vi har hørt Guds Ord.

Helligånden er ikke skeptiker, sagde Martin Luther. Nej, Helligånden giver os tillid til Gud og hans ord, så troen næres og vokser.

Tro og tvivl - prædiken til 1. søndag efter påske

Luk retfærdighedens porte op, hørte vi i læsningen fra Davids Salme 118.

For Jesus har med sin opstandelse åbnet portene ind til Guds rige på vid gab.

Jesus har overvundet selve døden. Derfor er der virkelig en ny retfærdighed, som kommer med ham. Ikke vores gamle retfærdighed, men en ny, som vil få os til at følge Jesus af hele vort hjerte.

For vi har den glæde, at portene ind til paradis står på vid gab.

På vid gab. I al sin hverdagsagtighed. Men der er også noget hverdagsagtigt over påskemorgen. Også her får vi helt konkrete navne på kvinder, der kom ud til graven for at se til deres afdøde kære Herre.

Det var først Maria Magdalene. Maria Magdalene – hun havde været besat af syv onde ånder, og Jesus drev dem ud af hende. Hun fulgte ham siden uden at vige fra ham. Bemærk at det er fri opfindelse, at Maria Magdalene var prostitueret. Og Dan Browns frie fantasier om et forhold mellem Jesus og hende og at de fik et barn sammen, er ren fiktion. Brown bruger Leonardo da Vincis nadverbillede til at påstå, at Magdalene sidder som Jesu hustru ved hans side på billedet. Men i så fald mangler der en af disciplene. Der var som bekendt tolv disciple, og på billedet er der 13 personer, når Jesus tælles med.

***

Så var der Maria, Jakobs mor. Faktisk ved vi ikke, hvem hun var. Men vær ikke i tvivl om, at det gjorde menighederne, da Markus udgav sit evangelium, hvornår det så var, i al fald mellem år 50 og 75, sandsynligvis nok år 6 8-69, umiddelbart før templet blev ødelagt af romerne.

En tredje kvinde, som nævnes med navns nævnelse, er Salome, måske mor til de såkaldte Zebedæus-sønner Jakob og Johannes, dem, som blev kaldt tordensønnerne.

***

Men, vil nogen måske sige: Er der ikke andre evangelier, som er ældre og har mere styr på, hvad der skete? Holder kirken ikke noget hemmeligt for os?

Den tager vi nu. Først Thomasevangeliet. Det har været vældig populært. I sin nuværende form stammer det fra år 350 e. Kr. Det er sandsynligvis skrevet omkring år 200 e.Kr.

Thomasevangeliet er mærkeligt situationsløst. Det er udsagn af Jesus, men uden sammenhæng med virkeligt levet liv.

Halvdelen af udsagnene har paralleller i de fire evangelier, vi har i bibelen.

Nogle vil mene, at i Thomasevangeliet er vi tættere på, hvem Jesus virkelig var.

Men det er et opgør med netop Jesus, som apostlenes fire evangelier fortæller.

I Thomasevangeliet er Jesus ikke død på korset for vores skyld. Der er slet ingen lidelseshistorie i Thomasevangeliet. Og der er heller ikke nogen beretning om Jesu opstandelse. Og heller ikke noget løfte om legemlig opstandelse for dem, der tror på Jesus.

I Thomasevangeliet åbenbarer Jesus hemmelig viden til dem, der kaldes ’værdige’. Frelse består her i indsigt eller erkendelse af ens egen guddommelige oprindelse.

Men i apostlenes fire evangelier og Ny Testamente i det hele tager er frelse eftergivelse af synd og skyld, som bringes i stand ved Jesu stedfortrædende gerning.

Det er det samme i det såkaldte Mariaevangelium, som slet ikke er et evangelium, vi hører intet om hvad Jesus gjorde.

Så der er en afgrund mellem Thomasevangeliet, Mariaevangeliet og apostlenes evangelier.

***

I dag vender vi os til at høre, hvordan Markus fortæller evangeliet. Markus gengav en grundstemning af det, Peter havde givet videre. I en underspillet form er Markusevangeliet Peters særlige vidnesbyrd.

En mand vi i sandhed kan mærke, er et virkeligt menneske på godt og ondt. Han hed egentlig Simon.

Hvilket menneske! Da Jesus ved Galilæas sø kalder på ham, stiger han omgående ud af båden og efterlader nettene og går på valsen sammen med Jesus.

Da Jesus grundlægger sit rige med valget af de tolv apostle, så kalder han først Simon, og der står, at det var ham, Jesus senere gav navnet Peter, Klippe, Sten.

Pudsigt nok forsvinder navnet Simon derefter ud af evangeliet. Han kaldes fra da af Peter.

Og ingen forklaring, hvorfor Jesus valgte det navn.

Jeg tror, at Peter har været så ydmyg, at han ikke har ønsket, at det skulle frem. Det var for meget en ting mellem Jesus og ham selv. Der var kommet så meget til i mellemtiden.

Peter misforstår, hvad Jesus skal, og vil have Jesus til at sige, at han ikke skal lide og slås ihjel, men at han på den tredje dag skal opstå fra de døde.

Her er det, at Peter trækker Jesus til side og prøver at tale ham fra det!

Da bliver Jesus nødt til at sætte Peter hårdt i rette og sige de forfærdelige ord: Vig bag mig, Satan! For Peter bliver fristeren for Jesus. Jesus siger simpelthen til Peter: ”Du forstår jo ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskelig synspunkt.”

Men det betyder ikke, at Peter bliver sat på porten. Tværtimod. Jesus tager ham og de to andre allernærmeste disciple med op på et bjerg, hvor de ser Jesus i forklaret skikkelse for et øjeblik, mans han taler med Elias og Moses.

Peter bliver så begejstret over synet, at han straks vil til at holde fest med hytter, han vil bygge deroppe på bjerget.

Inde fra en sky lyder der en stemme: ”Det er min elskede Søn! Lyt til ham!”

Da alt er blevet almindeligt igen, siger Jesus til de tre, at de ikke må fortælle, hvad de har oplevet på bjerget, i al fald ikke før han var genopstået fra de døde. De mærkede sig hans ord, og var samtidig utrolig usikre på, hvad han mente med at genopstå fra de døde.

Efter den oplevelse er Peter kommet i balance igen. Så da Jesus siger, at alle vil svigte ham, udbryder Peter: ”Selv om alle de andre tager afstand fra dig, så gør jeg de ikke!”

Men så får han at vide, jo jo, inden hanen har galet tre gange, har lige netop du, Peter, fornægtet mig tre gange.

Og det skete.

Derefter hører vi ikke mere til Peter. Det er som om, Peter ønsker, at Markus ikke skal skrive mere om ham. Det er jo det totale svigt.

Jo, vi hører, at englen ved graven siger til kvinderne: ’Gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple: Jesus tager til Galilæa for at møder med jer dér, sådan som han har sagt jer’.

Hov, her blev sagt mere end som så. Nemlig at Jesus tidligere havde sagt, at han ville møde dem i Galilæa efter han var genopstået.

Men det står ellers ingen steder i evangeliet.

Jo, der står mange ting mellem linjerne.

Det er også meningen. Markus lader Jesus sige gang på gang, at folk ikke må snakke om de undere, han virker. Ja, der står, at Jesus forbyder dem at sige noget. Ligesom disciplene heller ikke måtte tale til nogen om synet af Jesus i forklaret skikkelse dengang på bjerget.

Folk kunne selvfølgelig ikke holde det for sig selv, når de var blevet helbredt, når de havde fået synet eller hørelsen eller førligheden igen.

Men jeg tror, at Jesus var bange for, at folk bare ville tage det hele på en overfladisk måde.

Det egentlige under skulle være troen på ham, en inderlig forening mellem ham og disciplen, mellem ham og mig, mellem ham og dig.

Johanneevangelisten kendte Peter ind og ud, og han syntes, vi skulle høre, hvordan det faktisk gik mellem Jesus og Peter. Nemlig at Jesus der ved Galilæas Sø mødte disciplene. Så bruger Jesus begge Peters navne og spørger ham tre gange: Simon Peter, elsker du mig? Og Peter svarer: Du ved, jeg har dig kær. Og så genindsætter Jesus Peter som apostel og siger: Vogt mine får.

Sådan er det at være den Opstandnes disciple: at erkende sine svigt, og vide, at der kommer nye svigt, men at Jesus er med os i hverdagen og kommer med sin tilgivelse og genopretter alt. Så vi kommer i balance i vores tro og virkelig ikke ønsker at svigte igen.

Selv om det sker.

Og nu kan vi spekulere over, om en anden grund til, at vi ikke hører om, at Peter møder den opstandne Jesus i Markusevangeliet er, at det ville Peter gerne selv fortælle – mundtligt, hver gang. Det skulle efter hans mening måske ikke stå i en bog! Det skulle høres, men hans fiskerstemme, med hans måde at gestikulere på, føre sin stemme på, bevæge sig, så det blev fuldt troværdigt.

I stedet valgte Peter ydmygt at lade Markus fortælle, at det var nogle af deres kvinder, som kom ud til graven og mødte en engel, der forkyndte:

Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus af Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

***

Men nu kommer noget meget mærkeligt. Markus slutter sit evangelium lige efter – med ordene: ”Så snart kvinderne var kommet ud fra gravhulen, gav de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv og rystede af sindsbevægelse. De turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet.”

Virkelig? De sagde ikke noget til nogen? Som englen ellers havde sagt, at de skulle? Og hvad med meddelelsen til Peter og de andre disciple? Nåede den så ikke frem?

Hvis Markus virkelig sluttede sit evangelium sådan her, så er det en ret utrolig slutning:

”Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.” Punktum.

Vi ved ikke, om det var Markus’ mening at slutte så dramatisk. Nogen vil mene, at en side er faldet af ved slid eller lignende. I al fald har man ret snart syntes, at der skulle fortælles om, hvordan den opstandne Jesus mødte disciplene. Men hvis det var meningen at slutte på den der pludselige facon, så må meningen være, at levende vidner om Jesu opstandelse her skulle tage over. Peter skulle selv helt personligt fortælle, og lige sådan de andre, når de kom ud til folk, landsbyer, synagoger og til udlandet. Det skulle jo være det, de virkelig selv havde set og hørt, der skulle formidles.

Vi ved det ikke. Men vi ved, at Jesus ifølge Markusevangeliet tre gange forudsagde sin lidelse, død og opstandelse.

Så hvis Markus virkelig sluttede så pludselig med at kvinderne ikke sagde noget til nogen, så er det en meget TALENDE slutning, for selve evangeliet forventes at slutte med, at det netop skete, at Jesus opstod, og at han mødte disciplene levende.

Og vi kan endelig gå tilbage til den første linje i Markusevangeliet, hvor det hedder: Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn.

Den overraskende slutning med total tavshed er så talende som kun tavshed kan være. I øvrigt har Markus meget med, at tingene skal være så hemmelige som muligt, og så viser det sig hver gang, at det selvfølgelig ikke kan holdes hemmeligt. Nogle gange forbyder Jesus ligefrem folk at sige noget om de undere, han virker. Men så meget mere taler de om dem! Så jeg synes, at Markus’ slutning med tavsheden taler og taler om det, som englen havde fortalt: Han er ikke her, han er opstanden. Se, her er stedet, hvor de lagde ham.

Kvinderne flygtede og løb væk alt, det de kunne. Væk fra stedet, hvor Jesus ikke længere var.

Det løb væk fra det eneste sted, hvor han i al fald ikke længere var: i graven.

De løber ligesom blæst væk af det lys, der vælder ud fra den tomme grav. De flygter med tankerne: graven er tom, englen siger, Jesus er opstået. Tom! Graven tom! Hjælp!

Men der er slet ikke tvivl om, at de faktisk fik afleveret budskabet til Peter, da de havde overkommet det værste af deres frygt.

For mens de løber, kommer det frem i hovedet: Englen sagde: Vær ikke bange!

Så vi har ikke noget at være bange for.

Han er opstået, graven er tom, og ja, kom, vi løber videre hen til Peter.

De har fået en helt konkret opgave, hvormed englen blidt får dem afsted tilbage til Peter. Hvilken kærlighed til de her kvinder, som virkelig elskede Jesus af hele deres hjerte.

Og efterhånden viser Jesus sig for de forskellige, også disse kvinder og det kan sige: Kristus er opstået, ja, han er virkelig opstået fra de døde, og dør aldrig mere, og giver enhver, der følger ham, del i den nye verdens liv allerede nu, og der skal ikke være ende på det rige den kommende verden, han til sidst skaber.

Prædiken påskedag 2019 - Kolby og Tranebjerg kirker

En prædiken over salmen "Hil dig, Frelser og Forsoner"
(Den danske Salmebog nr. 192)
 
Salme 192
 
Vers 1 Jesus, frelser og forsoner
Intet mindre.
 
Ja, han er et eksempel for os.
I at tjene hinanden.
 
Men dette tjenersind har ingen kraft, hvis ikke det kommer fra hans frelse og forsoning.
 
Uden hans tilgivende kraft gennem sin stedfortrædende død er der heller ingen virkelig kraft til at tjene hinanden på en måde, så alt kan forandres, kærligheden kan blomstre, kulden kan svækkes, hjertet kan forvandles, så en kilde springer, hvormed Frelseren renser os for alt ondt.
 
Vers 2
Du ville opgive alt.
Gud, men ville opgive det for os.
For verden.
Ikke kun opgive alt, men give sig selv for os.
Kun sådan kunne du holde os i live.
 
Vers 3
Gud er kærlighed. Det kommer til udtryk på korset.
Mere end det: Guds kærlighed SKER netop på korset mest fuldstændigt. Derfor råbte Jesus til sidst: Det er fuldbragt. Kærlighedens offer.
 
Vers 4
Når vi blot i et glimt fornemmer dette offer for verden, så begynder der at ske noget inde i os.
 
Ak! Nu føler jeg til fulde
Hjertets hårdhed, hjertets kulde.
 
Det er den nødtilstand, hvert menneske er i.
Det er min nødtilstand. Jeg kan ikke selv gøre noget ved det. Hjertets hårdhed, hjertets kulde.
 
Vers 5
Her vælder troen frem sammen med Jesu sår, som han blødte med for min skyld, for din skyld, for jødernes skyld, for danskernes skyld, for amerikanernes skyld, for arabernes skyld, for alle, men altså også for mig, for dig.
 
Fra Kristi sår vælder der noget frem, som virker noget ufattelig vidunderligt.
 
Væld udsprang til stort vidunder.
 
Det er som om der fra Jesu sår flyder en kilde. Og kun den kilde kan gøre det under at forvandle mig og dig.
 
Et væld som er
Mægtigt til hver sten at vælte.
 
Der er ligesom en sten sat over hjertet, som var hjertet en grav, og jeg er allerede nu død.
For Gud og for mennesker.
 
Jesu sår, det tror jeg, kan vælte stenen fra mit hjertes grav.
 
Men hans sår er fyldt af kærlighed, varm kærlighed, som kan smelte mine isbjerge af hjertets kulde.
 
Ja, kan vaske blodskyld af.
 
Blodskyld. Ja, det har Jesus lært fra begyndelsen, at der findes ikke noget der hedder en lille uskyldig synd.
Der findes i virkeligheden kun blodskyld.
 
Jeg har dræbt mit medmenneskes glæde, er det ikke blodskyld!
 
Jeg har tiet i det øjeblik, hvor et medmenneske havde brug for et livgivende ord – er det ikke blodskyld.
 
Men jeg behøver ikke blive ved, men blot tage det til mig: Kristus kan vaske min blodskyld af.
 
Kun ved hans sår for dig og mig bliver vi nye mennesker, der kan vandre i kærlighed. Og så på ny og på ny må vi knæle og erkende, at vi svigter og kun hans tilgivelseskilde kan redde os fra allerede nu at være fortabte.
 
Derfor er vores redning kun i foreningen med Kristus. Han lærte os det på så mange måder. Mest tydeligt, da han kaldte sig selv Det Sande Vintræ og os for grenene.
 
Han er den dybe sammenhæng, som kan bevare mit hjerte og tanker fra at få fra forstanden.
 
Vi skal som Kristus gennem døden.
Han sagde, at den som tror på mig, skal leve, om han end dør, og den, der lever og tror på mig, er gået over fra døden til livet.
 
Du, jeg tror, kan det så mage,
At jeg døden ej skal smage.
 
For han betalte syndens sold, syndens løn.
 
Betalte.
 
Hvis der er noget, vi kan forstå, så er det alt det med betaling.
 
Han betalte vores gæld. På forhånd.
 
Syndens sold. Vi er i syndens sold, dens soldater. Vi gør, hvad synden vil. Det ligger i os, vi kan ikke modstå synden. Synden er som en general, der udbetaler lønnen til sine soldater. Vores løn i syndens tjeneste er døden.
 
Det er døden, Jesus betalte for os. Han dræbte døden med sin død.
 
Derfor sagde han til en af røverne på korset: I dag skal du være med mig i Paradis.
 
Vers 7
Det er alt sammen en gåde. Korsets gåde. Vi begriber det ikke med logik eller forstand, kun med hjertet.
 
Gåde rimer på nåde.
Guds nåde får vi kun som noget, vi ikke begriber. For vi har aldrig fortjent os til Guds nåde. Kun til døden.
 
Sådan ribbet for vores hovmod og selvhøjtidelighed kan vi sige:
 
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til Paradis!
 
Amen.

Langfredags prædiken over salmen Hil dig, Frelser og Forsoner

 

I dag vil jeg tale ud fra den salme vi synger umiddelbart efter prædikenen, nr. 64: Jeg vil mig Herren love.

https://dendanskesalmebogonline.dk/salme/64/280 kan man høre Barnekows melodi og se teksten.

Jeg har valgt Barnekows melodi, fordi jeg synes den bedre får os til at dvæle ved ordene.

Barnekow har selvfølgelig skrevet melodien med første vers særligt i tankerne.

Derfor er det så stærkt, at han lader os synge:

Jeg vil mig Herren love, som alle mine synder bar

(bemærk hvordan overbevisningen om, at synderne er båret bort, kommer frem i det hurtige løb, når der synges 'alle mine synder bar'!

Maria kom til at bære Jesus i sit moderliv.

Og Jesus kom til at bære alle mine synder.

Det sidste er en sætning fra første vers af den salme, vi synger efter prædikenen.

Maria vovede at sige ja til at føde den Højestes Søn. I salmen synger vi, at vi i troen vil vove at have tillid til netop Ham.

Ja, at vi vil skrive eller tatovere vort hjerte med hans navn og bære det til vor død. Bære det til vor død.  Han bar vore synder, vi vil bære hans navn.

For hans navn kan fordrive sorg og skille os fra al nød, synger vi.  Intet mindre.

Som Maria fik at vide, at for Gud er intet umuligt, sådan tror vi, at Gud ved sin Søn virkelig har magt til at fordrive sorg og nød.

I vers 2 prøver vi at tage til os, at vi virkelig bør give Gud æren. Thi dit er Riget, magten og æren.

Så tit beder vi ordene uden at tænke over betydningen. Vi vælger hver gang vi beder ordene, at give Gud æren, ikke os selv.

Vi minder os selv om, at have Guds pris i hjertet både under arbejde og under hvile.

Og fortsætter: Gud læske mit angerfuld mod. Hvad vil det sige? Min umiddelbare tanke er, at vi har mod, når vi også har anger over vore synder. For så kommer vi også til vor Herre og søger forladelse. Og når vi altid fortryder vore synder over for Gud og næsten, ja, så tilgiver han jo os også for Jesu skyld, og så får vi et vældigt mod til alt, der er gavnligt og godt at virke her i verden.

I de følgende vers priser vi Guds nåde i Jesus Kristus. Vi kender udtrykket fra krig eller dueller, at en får nådestødet.  Det betyder selvfølgelig, at den sårede endelig får  dødsstødet, som det også kaldes. Nådestødet er et stød til død. Men den nåde Jesus har virket, er et stød til liv. Han gav døden dødsstødet og åbnede livets vej for altid for os.

Alt dette begyndte, da Maria sagde ja til at bære Jesus som foster i sit moderliv.

Ved Helligånden, som kom over hende. Også vi har modtaget Helligånden i vor dåb, som altid på ny vil virke mægtigt i os, når vi blot holder os til den nye pagt med Jesus, vor Herre.

Salmen har været skrevet oprindeligt som en vise henvendt til Maria. Efter reformationen blev vi hos os forsigtige med at tildele Maria for megen ære, for ikke at gå Guds og Jesu ære for nær.

Men derfor skal Maria æres højt alligevel for, at hun sagde ja til at undfange og føde Jesus.

Vers 1-3 var vers, der talte om vort forhold til vor Herre Jesus, men i slutningen af vers 3 glider salmen over i en direkte bøn, og den bøn strækker sig over resten af salmen, altså vers 4-7.

Vi mindes om så mange ting i den bøn: At Jesus har fået magten til at styre og råde i verden,

At vi tager vor tilflugt til hans nåde

At vi trøster os ved hans pagt med os

Og vi besinder os på at lade hans ord være i os og søge ham.

Vi takker endelig i vers 6 for al hans tugt og trøst.

Tugt og trøst kan lige så lidt skilles ad, som anger og sandt mod kan.

Tugt – Jesu ord rammer os fra tid til anden som et sværd og gennemtrænger os. For der er det gamle i os, som skal dø, så det nye kan opstå, ikke ved vor kraft, men ved hans kraft.

Da stoler vi ikke på os selv overhovedet, men kun på ham, og så henter vi også trøst hos ham.

For så skal vi bestå for dommen, ja, da skal vi skinne som solen, siger digteren ligefrem, så stor en fortrøstning har han arbejdet sig frem til.

Grunden til en kristens dybeste glæde er, at Jesus Kristus vil være hos os, så bliver mit hjerte glad, siger salmen. Igen og igen. Igen og igen – for sådan er fællesskab – det skal igen og igen blive til, fornyes, styrkes.

Vort fællesskab er med Maria og med apostlene, som fortalte os om, hvordan de både hørte, så og rørte ved Jesus, Livet selv, og at vi senere generationer har fællesskab med dem, og det fællesskab er et fællesskab med Faderen og hans Søn, Jesus Kristus.

Når det fællesskab er der mellem Maria og apostlene og så os, og vi har det fællesskab med Faderen og Jesus, Guds søn, så bliver glæden fuldkommen. Amen.

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag - udlægning af salmen "Jeg vil mig Herren love"

Vi er på vej mod fastetiden, og fastetiden minder os på en særlig måde om at arbejde med os selv. Én ting er faste fra mad. En anden ting er at faste fra onde og urene tanker, som kommer indefra.

 

Dagen i dag har navnet septuagesima.

Det betyder den 70. dag.

Enten betyder det, at der er rundet op til 70 fra de 63 dage, der er til påske.

Eller også er det dagene helt frem til søndagen efter påske, der tænkes på.

 

Under alle omstændigheder ser vi nu allerede frem til påsketiden, til det store under, at Jesus gik levende ud af graven.

 

Og lignelsen Jesus fortæller i dag, sætter os ind hele verdens historie frem til hans genkomst.

 

Ja, endnu mere, i verdens historie fra Adam og Eva til tidens ende.

 

Som vi sang:

Fra verdens morgenstund udgår Guds nåde kald så vide…

 

Fra verdens morgenstund.

 

Jesus kalder mennesker ind i sit rige hele vejen frem til tidernes ende, til han selv kommer i skyerne.

 

***

 

Hvad er det,

vi bliver kaldet til at være med i?

 

Hos os i folkekirken er kirken gået hen og blevet lig med kirkebygningen oppe på bakken, med præsten, og måske organisten og kirketjeneren. Kirken er noget, man går i, ikke noget, man er.

 

Men kirken er ikke institutionen, apparatet med hele organisationen og love og regler.

 

Kirken er folket, flokken af mennesker, som er kristne ved at være blevet døbt til Jesus Kristus.

 

Lad os standse lidt ved, at alle, der blev kaldet i lignelsen, arbejdede i vingården, lidt eller meget. De arbejdede.

 

Hvad betyder det konkret for os kristne?

Hvordan arbejder vi?

 

Vi lytter til Guds Ord

Vi døber

Vi går til alters

Vi arbejder med at leve, som Jesus har befalet os

Vi har præster, der kan stå for dette sammen med undervisere, musikere og kirketjenere, menighedsråd, provstiudvalg og stift og biskop til at tage sig af det praktiske

Vi samles offentlig for at bede til Gud og takke ham og oplæres i Guds Ord

Og endelig hører det med til dette arbejde som kristen, at vi lever under korset, det vil sige, at vi som Jesus oplever modgang, både indefra og udefra.

 

Der er ingen stolthed hos kristne over egen styrke og kraft.

Heller ingen stolthed af visdom.

Eller stolthed over rigdom.

 

Kun stolthed over at få lov til at være kaldet ind i Guds rige, ind i Herrens vingård.

 

Arbejde i vingården – det er hårdt. Der er solen der svider midt på dagen. Der er beskæring af planterne. Der er koncentration for at skære det rigtige sted.

 

Arbejderne slider i det i vingården. Er pointen den, at det gælder om at slide i det i Guds rige? Ja, det er en selvfølge, at den der følger efter Jesus, må efterlade alt, må være parat til at efterlade alt. Ikke længere betragte sit liv som ens ejendom, men som et stykke jord, vi har til låns.

 

Hvad vil det så sige at arbejde i vingården, altså i efterfølgelse af Jesus? Det vil sige at kæmpe med at sætte sig selv til side for ham og for andre.

 

Paulus taler om, at han er som en bokser, der slider, så han kan sætte de rigtige slag ind på det rigtige tidspunkt. Det handler om det kostbare øjeblik.

 

Det handler om at tage sit kors op og følge ham. Altså tage modgang på os, som noget vi bærer som en del af vores efterfølgelse af ham.

Om det siger den erfarne præst Christian Scriver fra 1600-tallet. Hans sprog er anderledes, men det betaler sig at dvæle ved det, han siger:

Det vil sige at klæde sig dagligt i venlighed, ydmyghed, sagtmodighed og tålmodighed, ligesom en vandringsmand i en velforet kappe, som en kraftig regn kan rinde nedad uden at gennemtrænge den.

Og han fortsætter:

En troende kristens hjerte er ligesom et kar, fyldt med vand og olie, hvor olien altid svømmer ovenpå, og om man end ryster det nok så meget, så kommer den dog bestandig på ny til syne. Venligheden og fredsomme-ligheden har hele tiden overhånden hos ham, og om end næsten giver årsag til trætte og misforståelse, så søger han dog altid med lemfældighed at afværge den og at vedligeholde freden, efter apostlens ord: ”Lad den fred, som kommer fra Kristus, kontrollere jeres tanker!” (Kol. 3,15).

Og videre:

En kristens hjerte er ligesom magnetnålen i kompasset, der altid, selv i heftig storm og bølgegang, vender mod nord; således er også en kristens øjemed altid selv midt under anledningen til trætte og uenighed, ja midt under ordstriden henvendt til fred og kærlighed.

Og endelig siger Scriver:

Sandelig, de som er af den mening, at man godt kan have et hårdt og fjendtligt hjertelag mod næsten og dog have nåde og syndernes forladelse hos Gud ved Kristus, de ved ikke, hvad Guds nåde og syndernes forladelse er, og har aldrig fornemmet dens søde kraft, og der er ingen tvivl om, at de ved Satans forblindelse bedrager sig selv med et falskt håb. Når vi vel have nåde hos Gud og dog ikke elsker vor næste, så er dette det samme, som om nogen ville holde godt venskab med en far og dog gøre hans børn alt muligt imod, udskælde og slå dem, hvor som helst han traf dem. Ej heller er der noget, som næst efter Helligåndens indvortes vidnesbyrd mere kan forvisse os om syndernes forladelse, om nåde og barneret hos Gud og om Herren Jesu samfund end netop forligelsen med næsten.”

 

***

 

Vi ser i Jesu lignelse om vingården, at den, der havde arbejdet længst og mest vedholdende i vingården, var ham, der blev hård mod de andre, som havde arbejdet mindre. Det viser sig, at han går mere op i løn end i taknemmelighed over at måtte arbejde med i stedet for at gå ledige.

 

Det viser sig, at han har et hårdt hjerte, både over for de andre, men også over for Herren.

 

Det viser sig nemlig, at meningen med lignelsen er – Guds nåde, som er lige stor for enhver. Uden forskel. Der er ingen forskel. Der kan ikke være en forskel. For sådan er den gode Gud, uden forskelsbehandling.

 

Det viser sig, at arbejdet i vingården naturligvis er afgørende. Men mere afgørende er, at alle behandles ens. Ja, for en sikkerheds skyld siger Jesus, at de sidste skal blive de første. Vingårdsejeren udbetaler simpelthen løn til de sidste, trods deres meget korte arbejdsdag.

 

I Guds rige har vi alle behov for det samme, nemlig Guds nåde over vores ødelagte liv. Guds nåde ved, at Jesus døde for os.

 

Vingårdsejerens Søn, Jesus, sled igennem i sin egen vingård. Sled til blodet randt på korset. Derved frelser han enhver, som lader sig kalde til at følge ham efter i tro og lydighed.

 

***

 

Så står det klart, at vi skal arbejde, men at vi dybeste set ikke fortjener os til noget hos Gud.

 

Det står også klart, at Gud ingen forskel gør på folk. Det forvisser denne historie os om.

Så vi ikke kan modsige det.

 

Og til vandringen giver han os igen og igen af sin vin, nemlig set eget dyrebare blod, som han udgød til syndernes forladelse.

Prædiken om at takle modgang og om at være kristen - 17. februar 2019

Vi er på vej mod fastetiden, og fastetiden minder os på en særlig måde om at arbejde med os selv. Én ting er faste fra mad. En anden ting er at faste fra onde og urene tanker, som kommer indefra.

 

Dagen i dag har navnet septuagesima.

Det betyder den 70. dag.

Enten betyder det, at der er rundet op til 70 fra de 63 dage, der er til påske.

Eller også er det dagene helt frem til søndagen efter påske, der tænkes på.

 

Under alle omstændigheder ser vi nu allerede frem til påsketiden, til det store under, at Jesus gik levende ud af graven.

 

Og lignelsen Jesus fortæller i dag, sætter os ind hele verdens historie frem til hans genkomst.

 

Ja, endnu mere, i verdens historie fra Adam og Eva til tidens ende.

 

Som vi sang:

Fra verdens morgenstund udgår Guds nåde kald så vide…

 

Fra verdens morgenstund.

 

Jesus kalder mennesker ind i sit rige hele vejen frem til tidernes ende, til han selv kommer i skyerne.

 

***

 

Hvad er det,

vi bliver kaldet til at være med i?

 

Hos os i folkekirken er kirken gået hen og blevet lig med kirkebygningen oppe på bakken, med præsten, og måske organisten og kirketjeneren. Kirken er noget, man går i, ikke noget, man er.

 

Men kirken er ikke institutionen, apparatet med hele organisationen og love og regler.

 

Kirken er folket, flokken af mennesker, som er kristne ved at være blevet døbt til Jesus Kristus.

 

Lad os standse lidt ved, at alle, der blev kaldet i lignelsen, arbejdede i vingården, lidt eller meget. De arbejdede.

 

Hvad betyder det konkret for os kristne?

Hvordan arbejder vi?

 

Vi lytter til Guds Ord

Vi døber

Vi går til alters

Vi arbejder med at leve, som Jesus har befalet os

Vi har præster, der kan stå for dette sammen med undervisere, musikere og kirketjenere, menighedsråd, provstiudvalg og stift og biskop til at tage sig af det praktiske

Vi samles offentlig for at bede til Gud og takke ham og oplæres i Guds Ord

Og endelig hører det med til dette arbejde som kristen, at vi lever under korset, det vil sige, at vi som Jesus oplever modgang, både indefra og udefra.

 

Der er ingen stolthed hos kristne over egen styrke og kraft.

Heller ingen stolthed af visdom.

Eller stolthed over rigdom.

 

Kun stolthed over at få lov til at være kaldet ind i Guds rige, ind i Herrens vingård.

 

Arbejde i vingården – det er hårdt. Der er solen der svider midt på dagen. Der er beskæring af planterne. Der er koncentration for at skære det rigtige sted.

 

Arbejderne slider i det i vingården. Er pointen den, at det gælder om at slide i det i Guds rige? Ja, det er en selvfølge, at den der følger efter Jesus, må efterlade alt, må være parat til at efterlade alt. Ikke længere betragte sit liv som ens ejendom, men som et stykke jord, vi har til låns.

 

Hvad vil det så sige at arbejde i vingården, altså i efterfølgelse af Jesus? Det vil sige at kæmpe med at sætte sig selv til side for ham og for andre.

 

Paulus taler om, at han er som en bokser, der slider, så han kan sætte de rigtige slag ind på det rigtige tidspunkt. Det handler om det kostbare øjeblik.

 

Det handler om at tage sit kors op og følge ham. Altså tage modgang på os, som noget vi bærer som en del af vores efterfølgelse af ham.

Om det siger den erfarne præst Christian Scriver fra 1600-tallet. Hans sprog er anderledes, men det betaler sig at dvæle ved det, han siger:

Det vil sige at klæde sig dagligt i venlighed, ydmyghed, sagtmodighed og tålmodighed, ligesom en vandringsmand i en velforet kappe, som en kraftig regn kan rinde nedad uden at gennemtrænge den.

Og han fortsætter:

En troende kristens hjerte er ligesom et kar, fyldt med vand og olie, hvor olien altid svømmer ovenpå, og om man end ryster det nok så meget, så kommer den dog bestandig på ny til syne. Venligheden og fredsomme-ligheden har hele tiden overhånden hos ham, og om end næsten giver årsag til trætte og misforståelse, så søger han dog altid med lemfældighed at afværge den og at vedligeholde freden, efter apostlens ord: ”Lad den fred, som kommer fra Kristus, kontrollere jeres tanker!” (Kol. 3,15).

Og videre:

En kristens hjerte er ligesom magnetnålen i kompasset, der altid, selv i heftig storm og bølgegang, vender mod nord; således er også en kristens øjemed altid selv midt under anledningen til trætte og uenighed, ja midt under ordstriden henvendt til fred og kærlighed.

Og endelig siger Scriver:

Sandelig, de som er af den mening, at man godt kan have et hårdt og fjendtligt hjertelag mod næsten og dog have nåde og syndernes forladelse hos Gud ved Kristus, de ved ikke, hvad Guds nåde og syndernes forladelse er, og har aldrig fornemmet dens søde kraft, og der er ingen tvivl om, at de ved Satans forblindelse bedrager sig selv med et falskt håb. Når vi vel have nåde hos Gud og dog ikke elsker vor næste, så er dette det samme, som om nogen ville holde godt venskab med en far og dog gøre hans børn alt muligt imod, udskælde og slå dem, hvor som helst han traf dem. Ej heller er der noget, som næst efter Helligåndens indvortes vidnesbyrd mere kan forvisse os om syndernes forladelse, om nåde og barneret hos Gud og om Herren Jesu samfund end netop forligelsen med næsten.”

 

***

 

Vi ser i Jesu lignelse om vingården, at den, der havde arbejdet længst og mest vedholdende i vingården, var ham, der blev hård mod de andre, som havde arbejdet mindre. Det viser sig, at han går mere op i løn end i taknemmelighed over at måtte arbejde med i stedet for at gå ledige.

 

Det viser sig, at han har et hårdt hjerte, både over for de andre, men også over for Herren.

 

Det viser sig nemlig, at meningen med lignelsen er – Guds nåde, som er lige stor for enhver. Uden forskel. Der er ingen forskel. Der kan ikke være en forskel. For sådan er den gode Gud, uden forskelsbehandling.

 

Det viser sig, at arbejdet i vingården naturligvis er afgørende. Men mere afgørende er, at alle behandles ens. Ja, for en sikkerheds skyld siger Jesus, at de sidste skal blive de første. Vingårdsejeren udbetaler simpelthen løn til de sidste, trods deres meget korte arbejdsdag.

 

I Guds rige har vi alle behov for det samme, nemlig Guds nåde over vores ødelagte liv. Guds nåde ved, at Jesus døde for os.

 

Vingårdsejerens Søn, Jesus, sled igennem i sin egen vingård. Sled til blodet randt på korset. Derved frelser han enhver, som lader sig kalde til at følge ham efter i tro og lydighed.

 

***

 

Så står det klart, at vi skal arbejde, men at vi dybeste set ikke fortjener os til noget hos Gud.

 

Det står også klart, at Gud ingen forskel gør på folk. Det forvisser denne historie os om.

Så vi ikke kan modsige det.

 

Og til vandringen giver han os igen og igen af sin vin, nemlig set eget dyrebare blod, som han udgød til syndernes forladelse.

Den kerubiske hymne - citeret som afslutning på prædikenen Helligtrekongers søndag

Den kerubiske hymne - teksten:
Vi, som i et mysterium efterligner keruberne

Og synger hellig, hellig, hellig

til den liv-givende Treenighed,

lad os nu lægge

enhver bekymring for livet bort

så vi kan tage imod alles Konge,

som usynligt ledsages af de englenes hærskarer.

Prædiken til Helligtrekongers søndag: Stjernen, Kongen, Frelseren, bekymringsløshed

Det stormer og meget blæses væk.

Tiden blæser også meget væk.

Vores liv er som en blomst, den blomstrer op, så visner den, og bagefter er der ingen, der ved, hvor den stod og blomstrede. 

Måske er det vigtigste, der kan siges om os, når vi dør, om vi blomstrede, om vort liv bar frugt. En varig frugt. Men hvordan skal det blive en varig frugt?

***

Dronningen talte i sin nytårstale om, at vi ikke rigtig ser hinanden. Nej, og måske ser vi heller ikke alle de andre folkeslag, ja, måske ser vi ikke folkeslagene i fortiden. I dag bliver vi mindet om at være solidariske med alle folkeslag.

I dag hører vi, at alle jordens slægter skal velsignes i og gennem Abraham, ham, hvem omskærelsen blev givet af Gud som pagtstegn.

De tidlige kristne glemte aldrig omskærelsen og begyndte for deres vedkommende at holde fast i omskærelsen som en åndelig omskærelse, sådan som en profet siger det. 

Og Jesus taler også om hjertets omskærelse, når han taler om, at den gren, der ikke bliver på ham, skæres af, fordi den ikke bærer frugt.

Til dagenes ende er vi forbundet med Israels folk. Alle de særlige love i Israel gjaldt alene dette folk, og vi har vore egne love som folk.

***

Fra gammel tid har nytårsdag været forbundet med Jesu omskærelse og navngivning af ham.

Omskærelsen sker på den 8. dag, og det er i dag den 8. dag efter vores fejring af Jesu fødsel.

Omskærelsen er en pagt med Gud, hvorved den enkelte blive optaget i pagten.

Det er godt at huske på, at Jesus var jøde og ikke arier eller dansker eller amerikaner. Jo, han var jøde, han var et menneske.

Omskærelsen stiftede Gud med Abraham og lovede, at Abraham ville blive fader til en mængde folkeslag. 

Det ligger i selve det navn han fik, for før den tid hed han Abram. Nu skulle han hedde Abraham, som er Abram i flertal, for alle folkeslag. 

Paulus var også jøde, og havde læst skrifterne ganske grundigt. Han så det sådan, at det hele ikke begyndte med omskærelsen, men med Abrahams tro på Gud. 

Sådan lyder det i 1. Mos. 15,5-6, at Gud lover Abraham afkom som himlens stjerner (tæl dem, hvis du kan, beder Gud ham om).

Så hedder det: ”Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed.”

Altså: troen kom forud for pagten med omskærelsen som tegn. 

Det er Paulus’ øjne derfor, at folkene skal søge velsignelsen i Abraham, nemlig i hans tro på Herren.

Derfor siger Paulus: I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.

Betyder det så, at kristne kan slappe af, for vi er frelst ved troen på Jesus og gerningerne er lige meget? Bestemt ikke!

For i næste sætning siger Paulus:

Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.

Udtrykket at iklæde sig en person var kendt. For eksempel kunne man tale om at ’iføre sig Tarkvinius. Tarkvinius var en tyran, så det man egentlig sagde var, at man ville spille Tarkvinius.

Vi skal spille Kristus! Hvilket dristigt udtryk.

Det betyder: vi skal få hans sindelag og handlemåde, vi skal blive som ham, som hans brødre og søstre, som Guds børn.

Så vi skal ikke bare spille ham, men være som ham, og vejen til at være som ham går kun gennem at være på ham som grenen på træet. Grenen der modtager saften fra træet, som bærer frugt, fordi den er på træet. 

***

Læg mærke til, at Abraham i det, vi hørte læst før, fra 1. Mos. 12, får besked på at sætte sig i bevægelse. Gå! Siger Herren til ham.

Gud griber ind i Abrahams liv. Sådan griber han også ind i vore liv. Gå! for kristne også at vide: Gå ud til alle folkeslag og gør dem til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Sådan velsignes alle folkeslag ved Abraham og Kristus, de velsigner sig, de kommer til tro på Kristus og følger ham.

Men Gud siger, at han ikke bare vil velsigne dem, der velsigner Abraham, men også forbande dem, der forbander ham.

Skal vi virkelig forbande? Nej, her satte Jesus et andet ord op imod ordene til Abraham, han sagde i stedet: Velsign dem, der forbander jer og bed for dem, der mishandler jer. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer

Det siger han, hvis navn på denne dag blev Jesus.

Hans navn er virkelig ét med hele hans væsen.

I ham ser vi Guds navn åbenbaret så enkelt, så ethvert barn kan udtale det. 

Så hjemligt. Navnet Jesus. Det betyder, fortæller Matthæusevangeliet, ham, som vil frelse folket fra dets synder.

Sådan er han: han ofrede sit liv på korset for at vi kunne gå fri, han bar vore synder som et lam, der føres til slagtning, han bar dem.

Han tog den straf, der lå på os, og bar den bort. Han fjernede den forbandelse, der ellers hviler over os.

Når han nu er den, der vil frelse os, så betyder det, at vi ikke er hovedpersoner i vores liv, men bipersoner. Jesus er hovedpersonen. Ligesom grenen ikke er hovedsagen, men træet er. Så foreningen med Jesus handler det om.

Og i tilbedelsen af ham kan vi vænne vort hjerte til at tage imod, at lægge bekymringerne for vort liv og fremtid bort.

Og tage imod kongen, Jesus Kristus.

Og i lovsangen være der, hvor himlens hærskarer og vi er forenet også, og når vi har sunget den trefoldige helligsang til Gud, og bragt vort liv frem for ham og takket for det hele, så modtager vi Jesu offer, hans tilgivelse, hans opstandelsesliv, så vort blod kan slå roligt med hans blod.

 

Prædiken til nytårsdag 2019

 

Hvad er det med Midjans dag, som vi hører hvert år juleaften i læsningen fra Esajas?

Gideon i det gamle testamente stod over for midjaniternes stærke hær. Midjanitterne havde hersket over Israel i syv år, og israeliterne overlevede i huler og i bjergene og klippeborge.

Da sagde Gud til Gideon, at han skulle give bar nogle få hundrede af sine soldater lys og krukker, som de skulle skjule flammen med. 

De omringede så midjanitternes lejr. De blæste da på trompeter og smadrede krukkerne, så lyset kom for dagen. De havde lyset i den ene hånd og trompeten i den anden. Midjaniterne blev så oprevet, at de med deres sværd slog hinanden ihjel i forvirringen. Sådan sejrede Gidoen med krukker, lys og trompeter.

Det er det, der ligger bag ordene vi hørte fra Esajas:

Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner frem for dem, der bor i mørkets land. I huler og bjergene, i vore huse og lejligheder og værelser.

Og: For det tyngende åg og slavefogedens kæp brækker du som på Midjans dag.

Den sejr, vi venter, er sejren over alle magter, der vil ødelægge os, indefra og udefra: synden, døden og Satan.

De magter knuses eller neutraliseres af det lys, der er tændt i os i dåben.

Lyset kommer fra ham, der kalder sig selv Verdens Lys, Frelseren, Kongen af Guds rige.

Han tænder altid lys i mørke. Hver gang vi så meget som påkalder hans navn, ja, så tænder han på en eller anden måde et lys.

Og så kan det være, at vi får mod til at knuse lerkrukken, der skjuler lyset, og vi tør lade lyset skinne. For det vil Frelseren, Jesus, også, at vort lys skal skinne for mennesker. Det lys, vi har fået fra ham. Hans ånd virker i os og kan forandre os, så lyset virkelig begynder at skinne for andre.

***

Vi plejer at forstå, at Josef og Maria kun lige akkurat nåede frem til Betlehem, da hun skulle føde.

Men sådan siger Lukas ikke, hvis vi kigger grundigt efter. Nej, han siger: Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Med andre ord: De var fint installeret hos familie, venner eller bekendte – eller fremmede. Og SÅ kom tiden, da Maria skulle føde.

Det kan også være, at de opholdt hos fremmede, som gerne tog imod dem. Der VAR plads til dem.

***

Katalyma – plads i herberget. Ikke et herberg, ikke en kro, men et gæsteværelse.

Selv oplevede jeg kort før jul mellemøstlig gæstfrihed ved et besøg hos en syrisk familie. Vi var i færd med at ville tage hjem, da en datter udbryder: Nej, I skal sove her!

Et smukkere udtryk for gæstfrihed kender jeg næsten ikke. Og så i barnemund.

Så folk havde huse med eet familierum og bagerst et rum til dyrene. Så der var dyre- og menneskevarme. Folk havde jo ikke centralvarme eller andre moderne former for opvarmning af husene. Det var forbeholdt meget datidens milliardærer at have indlagt rør med varmt vand i gulvet.

Nej, dyrene var opvarmningen. En gæst varmede vel også ekstra op.

Så der var ikke plads i --- gæsterummet. Der var fyldt op med andre gæster. Men gæstfriheden kunne ikke sætte grænser, så derfor blev barnet lagt i en af dyrenes krybber. Trods alt æder en ko ikke så meget om natten.

 

Jeg har en anden erindring. En fra Mellemøsten, jeg kender, har et familiemedlem med alvorlig sygdom. Derfor kommer slægtninge, også fjerne, for at hilse og i værste fald sige farvel. Min bekendte kunne berette, at der var fyldt fuldstændig op med gæster på gulvet. Hvor der er hjerterum, er der husrum.

Jesus begyndte i en krybbe. Men vi ved, at han den sidste aften her på jorden opholdt sig i et gæsterum i Jerusalem for at spise det sidste måltid sammen med sine venner.

Sådan er vi også på vandring i vores liv. Måske har vi ikke alle lige frem ligget i en krybbe, men så på en sofa, som nogle venligt har lånt os i nød. En sådan sofa eller seng, som en ven låner os i en svær situation, ja, det er som at være i baronens seng!

Jeg begyndte med at sige, at der VAR plads til Josef og Maria, og også Jesusbarnet. Det var nok rarere at have lidt privat omkring fødslen og de første dage derefter. Det var der nok ikke plads til i gæsteværelset. Men altså: der VAR plads.

Hvor der er hjerterum, er der husrum.

Jesus har hjerterum. Hans krybberum viser, at han gerne vil være i det mindste sted, hvor der gives ham plads.

Derfor beder vi:

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,

Hold selv i os din julefest.

Prædiken juleaften 2018

1 Vi skal lægge mærke til er, at Jesu fødsel er verdenshistorie, så derfor hører vi, hvem der var kejser i Rom, da han blev født. Kejseren er nemlig selve årsagen til, at Josef og Maria må til Betlehem for at indskrives der.

Jesus blev ikke født i en tåget fortid, han blev født, mens en bestemt kejser var kejser i Rom og herskede over Israel, som han havde besat.

En kejsers befaling kan af Gud bruges til at få hans vigtigere formål til at ske. Hvad skulle Augustus have registreret? Det er der stor uenighed om, og nogen mener, at det ikke kan passe med, hvad man ellers ved. Men nogle mener, at Augustus ikke var helt tilpas med Herodes som han havde været og derfor havde behov for, at folk skulle møde op og afgive et løfte om loyalitet over for kejseren.

Med kejser Augustus’ navn nævnt, har vi en tidsangivelse, men Lukas var ikke interesseret i nøjagtige tidsangivelser. Han var så lidt optaget af tidsangivelser, så da han fortæller om Jesu fremtræden for folket, siger han, at Jesus var ’omkring 30 år gammel’.

Det var formentlig kun få, der skulle til deres hjemby, som nu Josef og Maria der skulle til Betlehem, nok fordi de har noget jord der i familiens eje. Derfor skal de registreres der, og ikke i deres hjemby Nazaret. Fra Galilæa til Betlehem ville tage en tre dage.

En mærkelig ting er, at Maria skulle med overhovedet, for i romerriget var det kun mænd, der skulle betale en personlig skat. Men sådan var det ikke i Syrien, her skulle kvinder ned til 12 års alderen også betale. Så derfor var Maria med, og derfor blev Jesus født i Betlehem.

I Guds store plan for verden var det nødvendigt, at Jesus skulle fødes i Betlehem. For ud fra profetier var forventningen naturligt, at Frelseren, Kongen af Guds rige, skulle fødes i Betlehem. For Betlehem var kong Davids by, og profetierne knytter Fredskongen til Davids by. Derfor understreger juleevangeliet også, at Betlehem var Davids by.

Altså: det er den nye konge, der nu ligger i sin vugge.

2 Og så skal vi lægge mærke til, er at Jesus bliver født i temmelig ydmyge omgivelser. Der bliver nævnt en krybbe, han blev lagt i; og der kom hyrder til stede. Hyrder var dengang det nederste lag i befolkningen. Faktisk blev de foragtet af andre. Gud tager imod almindelig ydmyge mennesker og mennesker i nød, han vælger at åbenbare sin frelse for hvem, han vil. Og sådan bliver det ved i hele evangeliet og til verdens ende.

Hyrderne på Betlehems marker minder os igen om kong David. Han vogtede også får, før han blev konge.

Englenes budskab – ja, hvad gik det ud på?

Det første englen sagde var:

Frygt ikke!

Dernæst: Han forkynder en stor glæde. Det er næsten en underdrivelse. Sådan kan det være, hvis tingen betyder rigtig meget for os, så synker vi lidt ned i os selv og har ikke trang til at slynge om os med store ord.

Det er nok at sige, at det er en stor glæde – hjertet har nok i det.

En glæde for alle. Ikke for nogle særlige mennesker, men for – alle. Alle – som i alle.

Hvad mere siger englen: der er født jer i dag en frelser.

Sådan blev også frelserens navn Jesus, det betyder: Herren frelser, eller Herre! Frels dog!

Og Frelseren skal findes født lige nøjagtig, hvor han bør fødes: I Betlehem, i Davids by – så nu er det sevet ind!

 

Englen fortsætter med at sætte navne på:

Han er Kristus, Herren.

 

Kristus – hvad betyder det? Den salvede, altså: den salvede konge. Sådan blev konger også før i tiden salvet i historiens løb.

Og det fine er, at vi bliver hans brødre og søstre, så vi modtager på en måde en salvelse, når vi blev døbt eller bliver døbt.

Vi bliver også kongelige. Får en kongelig værdighed. Uanset hvordan vores liv i øvrigt ser ud. Hvor andre vil sige: det ser ikke kongeligt ud. Jo, det er kongeligt at være døbt til at tilhøre Jesus Kristus, den salvede Konge.

Som bringer sit rige med sig, åbner sit riges dør for os.

Og så siger englen: Han er også Herren.

Herren – det var navnet på Gud i den gamle pagts tid, lige fra Adam og Eva over Abraham, Isak og Jakob frem forbi Moses og til profeterne.

Det, englen siger, er, at Jesus virkelig er eet med Gud selv, han er Guds Søn, han har altid været.

 

Derfor har en kristen ladet Maria ligesom tale til sit barn Jesus og sige:

Hvor er jeg dog forundret over, at der her foran mig

ligger et ’gammelt’ spædbarn!

Hans øje er er helt rettet mod himlen, samtidig med

at Han konstant pludrer. Hvor Han ligner mig,

selvom det tyste ved Ham minder mig om Gud.

 

Hvem har dog set et spædbarn,

som ser koncentreret på alting? Det ligner blikket

fra Ham, der har styr på alle skabninger oventil

og hernede. Hans blik ser ud som hos Gud,

der har magten over universet.

 

Hvordan kan jeg åbne mælkekilden

for dig, som er Kilden? Hvordan kan jeg give

mad til dig, som opholder alle ting

med mad fra sit bord? Hvordan kan jeg komme

med svøbet til Ham, som er klædt i lysets stråler?

Jul-på-forkant prædiken 23. december i Onsbjerg kirke

De sidste søndage i advent har Johannes Døberen i fokus. 

Det kan synes mærkeligt.

Men jeg tænker det er lidt som med juleaften, da jeg var barn.

Alt lys blev slukket lige før, vi skulle ind og gå om juletræet. Så gik mor og far ind og tændte lysene på juletræet, vi stod pænt i række, den yngste forrest, og så kom vi ind i den dejlige varme stue, som normalt slet ikke var så varm og tiltrækkende. Og hjertet fyldtes med ubeskrivelig glæde.

Så de sidste to adventssøndage – ja, da er det som om lyset slukkes.

Hvorfor? Fordi det sande lys, Jesus, var ved at gøre sig klar til at træde frem for verden.

Han var ligesom skjult i verden indtil han trådte frem som trediveårig.

Det er det, Johannes Døberen siger, når han siger: Midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig. 

*** 

Johannes Døberen er også lidt som en mand, der kommer frem i rampelyset på teaterscenen. Alt lys i salen er slukket. Alle venter spændt. Nu taler han, og når han er færdig, lusker han bort og er glemt, for i samme nu går scenen op, for nu kommer det virkelige. Manden på scenen var blot en forløber.

Sådan var Johannes Døberen også.

Men hvilken forløber, hvilken mand på scenen. 

De lærde fra Jerusalem skal ud og finde ud af, hvem han selv siger han er. De tænker, at der er noget helt specielt ved ham. Han har disciple, han samler dem, han underviser, han døber.

Er du Kristus? Nej. En af profeterne. Næ.

Hvem er du så?

Og svaret fører os tilbage til Esajas bog, som vi fik læst fra i starten af gudstjenesten.

”Jeg er en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej! (Esajas 40,3).

Så Johannes Døberens opgave var meget større end en mand på en scene. Han var vejarbejder. Han skulle komme med en bulldozer med megen larm, så vejen kunne blive banet. Bare se på cykelstien, de er i gang med ved Maarup nu. Man er ikke i tvivl om, at en vej er ved at blive planeret og lavet her. Og det er endda bare en cykelsti.

Det larmer, vejarbejde. Hvad skal det sige? At Johannes Døberen fortalte folk, at de var nødt til at vende 180 grader rundt med deres liv. Omvend jer, Guds rige er nær, sagde han.

Johannes skulle bane vejen for Herren.

Det, som vi hørte om i læsningen fra Esajas.

At Herren kommer, at Herren er konge.

Det vil sige, at den vej, Johannes Døberen skulle bane, var en vej, så Herren kunne komme hver enkelt ganske nær.

Det budskab, som skal lyde, fortæller Esajas, er budskabet om fred, det er et godt budskab, og der skal forkyndes frelse for folket. 

Landet lå dengang i ruiner, høre vi. 

Men sådan er Gud, han kommer, når vi er i ruiner i vores liv. Tænk tilbage på de gange, hvor han har hjulpet os tilbage på sporet, ja, vi taler jo ligefrem om økonomisk ruin, og så de ruiner, som ulykker, tab og alt muligt er for os.

Herren kommer. Som konge.

Han kommer med fred, godt budskab, frelse, trøst.

Da Johannes har banet vejen, træder Jesus også pludselig frem. Han dukker op ude hos Johannes Døberen ved Jordanfloden og bliver døbt og begynder sit virke.

Og som Esajas skrev om folket: De jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem.

Sådan så folket dengang Jesus ansigt til ansigt, og da han var opstået og viste sig for disciplene, strålede det fra ham, så deres glæde for altid var i deres hjerter, så de gik gennem ild og vand for at fortælle om ham til verden.

Sådan er vor Gud. Han kommer til os. Med stærk nåde, som vi sang i salmen Sions vægter.

Han kommer og gør dag af nat.

Og når vi påkalder vor Herre Jesus, da kommer han og gør dag af nat.

Og vi fornemmer, at en dag skal livets træ blomstre i Guds rige, som vi også sang om i den salme.

Derfor er der grund til glæde. Ja, mere endnu, det er en pligt for os at være glade, uanset hvad der sker i vores liv. Det er let sagt, men det var det ikke for Paulus, for da han skrev de ord til menigheden i Filippi i Makedonien, da sad han i lænker i fængsel.

Og han gentager: Glæd jer!

Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

 

Ja, og julen er nær. Juleevangeliet er nær:

Som englen sagde til hyrderne på marken:

I dag er der født jer en frelser, han er Kristus, Herren!

***

Et meget mærkeligt ord er dette hos Esajas: Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene.

Det lyder som en bokser, der viser sine svulmende armmuskler.

Men vi ved jo, at da Jesus kom, så kom han spæd, blev født i en hule eller stald og lagt i dyrenes krybbe, og der ser vi en blottet arm, et spædbarns arm blottet.

Vi ved, at Jesus trådte frem med ordets magt, med en uhørt myndighed, så folk forvandledes til disciple, for en sådan myndighed som han havde, havde de aldrig set hos landets lærde og præster eller konger.

Prædiken til 4. søndag i advent: afslutning på vejarbejdet

For et træ er der håb. Sådan siger Job. Men for et menneske er er ikke noget håb.

Kan en, der er død, få liv,

Da ville jeg holde ud alle min trængsels dage, til afløsningen kom.

Men det er netop af den grund, at vi holder ud i trængsler, fordi Jesus er opstandelsen og livet.

Han kaldes også et træ, livets træ…


Fordi han virkelig er opstanden,

fordi han virkelig forlod graven,

Ikke levende for endnu engang at dø,

For aldrig at dø igen.

Men det med uforgængelighed, som Paulus nævner, hvordan skal vi forestille os det?

Det forgængelige er, at alting her får en ende, de skønneste oplevelser varer jo ikke ved, det dejligste kaffebord dækket til familien ved en fødselsdag finder sted og bliver ikke bare ved og ved.

Og for nogle er det forgængelige også, at der ikke er en familie at holde fødselsdag med, ingen børn og børnebørn at lege med, indtil man skal hen og drikke kaffen ved kaffebordet sammen.

Uforgængelighed skal vi nu have et billede på. Guds synlige rige.

Vi kan bruge C.S. Lewis’ beskrivelse i Narnia-bogen Det sidste slag. Her er børnene i Narnia kommet fra Narnia til et endnu bedre land:

”Arbejdet er forbi; ferien er begyndt. Drømmen er endt; det er morgen nu… hele deres liv i denne verden … havde kun været omslaget og titelbladet; nu var de omsider begyndt på Første Kapitel i Den store Bog, som ingen på jorden har læst, som bliver ved og ved, og i hvilken hvert nyt kapitel er bedre end det foregående.”

Altså: ferien er begyndt! Skuldrene ned! Og sammen med glæden over Jesu opstandelse, og derfor kraften til at overvinde alle genvordigheder i vores daglige liv, så er det et eventyr med et evigt håb at være kristen.

***

Jeg har læst, at myndighederne i Algeriet er bekymret over, at mange bliver kristne. Den kilde, jeg har hørt, siger, at myndighederne siger følgende til forældre: ”Hvis du ser dine børn glade og tilgivende ... så er de nok blevet kristne.”

Det er hvad en statsmagt føler, troen på Jesus gør ved mennesker.

Hvis de er glade og tilgivende… Det er essensen i den forandring, som evangeliet gør på kristne. Og hver gang vi lader surmuleri og andet få overtaget, ved vi, at vi i Jesu opstandelse og i hans kraft ved Helligånden kan vente hjælp, og derfor er vi udholdende trods det, der kan trykke ned.

***

David Suchet, som har spillet Shakespeare, men er mest kendt for sin hovedrolle i Hercule Poirot, fortæller, hvordan han for få år siden lå i sit badekar på et hotel i USA, da han fik en pludselig og impulsiv lyst til at læse i Bibelen. Det lykkedes at få fat på en bibel, udlagt af Gideonitterne, og han begyndte at læse i Det Nye Testamente. Mens han læste, kom han til tro på Jesus Kristus. Han sagde:

”Et eller andet sted fra fik jeg denne lyst til at læse i Bibelen igen. Det er den vigtigste del af min omvendelse. Jeg begyndte med Apostlenes Gerninger og fortsatte med Paulus’ breve – Romerbrevet og Korinterbrevene. Og det var først efter det, jeg kom til evangelierne. I Det Nye Testamente opdagede jeg pludselig den måde, livet burde leves på.

Derfor bringer jeg nu nogle pointer om Jesu opstandelse og dens betyning i vores daglige liv, og pointer om håbet om vor opstandelse med ham.

Jeg har på det seneste læst Apostlenes Gerninger. Paulus er tæt på at blive slået ihjel i Jerusalems gader.

Den romerske kommandant får hentet Paulus, inden mængden har fået ham lynchet. Så følger Paulus’ forsvarstale over for den romerske statholder Felix og den jødiske ypperstepræst med følge.

Hvad er efter Paulus’ mening det afgørende, der har fået hans landsmænd til at ønske at få ham ryddet af vejen?

”Det er på grund af de dødes opstandelse, jeg i dag står og skal dømmer af jer” siger han.

Og senere uddyber han det, da han også får lejlighed til at forsvare sig over for kong Agrippa. Her siger han:

”Jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske: at Kristus måtte lide, når han, den første opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne.”

Og i Paulus’ breve kan vi høre, at Jesu død og opstandelse betyder alt:

”For mig er livet Kristus, og døden en vinding.”

Så derfor regner Paulus også alt andet for tab i sammenligning med det at kende sin Herre, Jesus Kristus.

Han siger, at han har tabt alt på grund af sin Herre, al fortjeneste over for Gud, alt, al ære, al anseelse, som han ellers havde haft helt op til det øverste mål før han mødte Jesus.

Paulus lever fuldt ud det, som Jesus siger: Guds rige er midt iblandt jer

Han forklarer, hvad det i praksis betyder.

Paulus siger, at han vil findes i Kristus.

For Kristus ER Guds rige.

Kristus ER hos os, når vi lukker ham ind i vores liv.

Men Paulus uddyber: han vil ikke være i Kristus i sin egen retfærdighed.

Han vil være i Kristus med den retfærdighed, der fås ved troen på Kristus.

Kun sådan kan han, kan vi kende Kristus og hans opstandelseskraft og være i lidelsesfællesskab med ham.

Og når vi er det, så får vi også skikkelse af hans død.

Det er trøsterigt, fordi vi er i Guds rige midt i lidelsen. Vi er med ham i lidelsen, eller han er hos os i lidelsen.

Det lover Jesus at være, når vi fæster vores lid på ham frem for alt andet.

Vi er altså nødt til at regne alt andet for tab i forhold til ham.

Det er omkostningerne. Men det betyder jo intet, i forhold til, at vi vinder fællesskab med Jesus ikke bare i døden, men også i hans opstandelse, og til sidst arver evigt liv fuldt ud, hvor der ikke skal være død mere, heller ikke lidelse og pine og gråd og sorg.

På det grundlag venter vi Jesus som vores frelser, at han skal komme igen med frelse.

Så vort forgængelige legeme skal forvandles til et uforgængelig legeme.

Det Paulus kalder et herliggjort legeme.

Det vil Kristus gøre med den opstandelses kraft, hvormed han til sidst tilintetgør selv døden.

Undervejs i vort liv skal vi ikke være optaget af, hvornår Jesus kommer igen.

For som Jesus selv siger, det skal være tindrende klart for hele jorden som et lyn, der blinker fra øst til vest, så alt bliver oplyst.

Det, vi derimod skal tænke på, er Lots hustru, siger han.

Hun så sig tilbage, og ville ikke helt miste det, hun må miste for at frelses.

Grundtvig har et vers, hvor han sætter ord på det:

 

Har hånd du lagt på Herrens plov,

Da se dig ej tilbage,

Se ej til verdens trylleskov,

Og ej til Sodoms plage.

Men pløj din fure, strø Guds sæd!

Er jorden dig for tør, så græd!

Vil gråden kvæle røsten,

Så tænk på gyldenhøsten!

Gyldenhøsten – det er Herrens komme i herlighed, med en lyksalighed uden ende, det er at døden selv forsvinder.

Så er livet her mer end møjen værd, som Grundtvig synger.

Møjen med at leve med lidelse, trængsel, tab for Jesu skyld, tage livet på os med alt, hvad det indebærer af ansvar i det liv, der er blevet vores, uden at flygte bort fra det.

Så kan vi styrke hinanden med salmedigterens ord:
Og hvilen, vi alt smagte her,

Vi ved, er mer end møjen værd,

Hvad da, når vi skal kvæde:

Nu evig er vor glæde!

Prædiken til 25. søndag efter trinitatis 18. november 2018

Salige er de fattige i ånden, for Guds rige er deres.

Salige, det betyder: virkelig lykkelige.

De virkelig lykkelige er de fattige i ånden.

Fattige i ånden – det er når vi er afmægtige, det er når vi erkender, at vi ikke selv finder vejen til evig lykke.

Erkender, at det var en drøm, at paradis er her for altid. Jo, i momenter var det her, men når døden skiller os fra hinanden, så brister drømmen. Så indser vi, at der er noget, vi ikke får her. En fylde af lykke, som ikke bliver virkelighed her.

Fattige i ånden: det er vi, når vi erkender, at vi trods ydre rigdom er fattige.

Den fattigdom Jesus lovpriser, er den fattigdom i ånden, som vender sig til ham.

Fordi han alene kan fylde med en fylde af fred, som overgår al forstand.

Kan fylde med en glæde midt i sorg og mangel, en glæde, som varer ved – trods alt.

Jesus siger i grunden tillykke til den hjælpeløse, ikke fordi han eller hun er hjælpeløs, men fordi hjælpeløsheden baner vej for hjælpen.

I den første salme sang vi ordene:

Vi står med tomme hænder for din dom.

Det er egentlig barske ord, nemlig, at håbet ene kan komme, når vi har erkendt, at vi kommer til kort.

***

Jeg hjælper dig, hører vi profeten sige, at Gud siger. Og til fangerne: Gå ud! Til dem i mørket: Kom frem!

Det er et godt budskab, at trods sult og tørst, trods et liv i ørkenen, så skal de opleve en fylde i deres liv alligevel, opleve at få tørsten efter liv slukket.

Der er et løfte om et kildevæld for den tørstige, den der tørster efter mening, retfærdighed, fred i hjertet.

Og en kilde forsvinder ikke, men har altid nyt vand til at slukke tørsten.

Det er ud af sådanne ord, at Jesus siger: Den, der tørster, skal komme til mig. Den, der tror på mig, skal det gå som der står i Skriften: Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.

Det levende vand er Helligånden.

Og i læsningen fra Johannes Åbenbaring siger Jesus:

”Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet.”

For intet. Gratis.

Det er det glædelige evangelium. At vi trods sorg og lidelse og følelse af meningsløshed, så har vi gennem Jesus livets vand at drikke af.

Så der er håb trods håbløshed.

Så der er hjælp trods hjælpeløshed.

***

Jeg gør alle mine bjerge til vej, siger Herren ifølge profeten Esajas.

Alle bjerge bliver til en vej.

Et bjerg er enormt, jo tættere man komme på det. Det er massivt, en stor samling af klipper, sand og grus.

Alle bjerge skal blive til vej. Det er et løfte om, at der er en vej frem trods de bjerge, der synes at lukke for en fremtid.

Der er en vej.

Der er en vej trods alle tab. En vej med håb.

Jesus siger så: Jeg er vejen.

Vejen er knyttet til hans person.

Det er Gud, der er blevet eet med os i lidelserne og til sidst tog alle lidelser med op på korset og døde for verden.

Vejen går gennem et kors. Hans kors.

Han kors er blevet en himmelstige.

Eller som vi hørte fra Åbenbaringsbogen: ”Frelsen kommer fra vor Gud, og fra Lammet”.

Lammet, dvs. Jesus, som ofrede sit liv, ligesom et lam der bliver slagtet.

Den uskyldige, der ofrer sig for vor skyld.

Gennem ham og ved ham er der håb midt i håbløshed,

En mening midt i meningsløshed,

Og altid hjælp at hente midt i hjælpeløshed.

 

Kirkebønnen:

For enhver hjælpeløs

Enhver der sørger

Enhver der føler livet meningsløst

Enhver der er ulykkelig.

Fyld vor tomhed,

Gør bjergene til farbar vej,

Det beder vi om…

 

Giv os altid det livgivende vand, så vi ikke skal gå omkring og tørste.

Åbn fremtiden for os trods tab.

Kom med din fred.

Det beder vi om…

For syge. Bring lindring for smerter, helbred efter din vilje i Jesu navn. Det beder vi om…

For vort gamle Danmark. Giv visdom til regeringen, folketinget, kommunal-bestyrelsen, politi og domstole, ja alle som har ansvarsfulde poster iblandt os, at de må virke med retfærdighed og barmhjertighed. For alle andre folkeslag, og for fred mellem landene. Velsign alle, er prøver at skaffe fred. Vær med alle, der er udsendt i fredens tjeneste. Det beder vi om.

For dronningen og hendes hus. For vore kære.

For kristne ud over hele jorden, især dem, der forfølges, også mennesker der forfølges for en retfærdig sags skyld.

For os selv, når vi skal dø, at du ikke vil give os løn som forskyldt, men alene af din nåde og barmhjertighed, for Jesu skyld, vil skænke en glædelig opstandelse til sidst.

Amen.

 

Alle Helgen søndag 4. november 2018

Hvorfor fortæller Jesus alt det om vingårde og vingårdsarbejdere?

Jo, præsterne, ypperstepræsterne, de skriftkloge og politikerne i Jerusalem mener ikke, Jesus kan lære som han gør.

Jesus havde svaret dem: Jeg vil stille JER et spørgsmål, og hvis svarer mig, så vil jeg også sige, med hvilken myndighed jeg taler.

Jesu spørgsmål er: Hvor kom Johannes Døberens dåb fra – fra himlen eller fra mennesker? De lærde er forsigtige og svarer ikke, for de vil helst ikke lægge sig ud med folk, der jo holdt meget af Johannes Døberen.

Hvad var det med Johannes Døberens dåb? Er det virkelig så vigtigt for kristne?

Ja, lige så vigtigt som det var dengang.


Den dåb var sendt fra Gud fra evighed til tidens fylde, til det øjeblik, som skulle vække mennesker til at leve efter Guds vilje, så de var parate til også at tage imod Frelseren selv.

Mennesker blev kaldet til at leve efter det dobbelte kærlighedsbud. Ikke som ord, men i praksis. De lovede før dåben: ja, jeg vil ændre min indstilling til alting.

Selv toldere kom til Johannes Døberen, og de lovede kun at tage det i skat, som de skulle, og så blev de døbt.

Vi hører ikke om prostituerede, som kom til Johannes Døberen, men det har de nok hellere ikke vovet.

Men så kom Jesus! Og tolderne og de prostituerede ligefrem flokkedes om ham.

Og det er det, Jesus siger til præsterne: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer.

For de lærde og præsterne havde haft muligheden fra starten for at lade sige døbe af Johannes Døberen og omvende sig. Så havde en præst skullet spørge Johannes Døberen: hvad skal vi præster gøre? Johannes ville have svaret: understøt jeres gamle forældre i stedet for at give alle penge til templet. Men det skete jo ikke, de kom kun for at være tilskuere og kritisere.

Til gengæld kom selveste kong Herodes forbi og Johannes inviterede ham til at omvende sig, for han havde taget sin brors kone og havde giftet sig med hende.

Det er klart, at hvis kongen skulle have kommet ned i vandet til dåb, så skulle han have opløst sit ægteskab eller hvad der konkret nu skulle være sket, nu da han havde rodet det hele sådan sammen.

Altså, hos Johannes Døberen var der et krav om et nyt liv med en ny indstilling som forudsætning for dåben. Det var en dåb til omvendelse, en ny indstilling.

Så kom Jesus!

Og Jesus siger, at det er indstillingen, det kommer an på. Det er fint nok at sige ja, men hvis det bare er ord, kan det være lige meget. Noget i retning af: Jeg har hørt evangeliet, så jeg går direkte ind i himlen. Men der er ingen handling bag ordene – ingen gerninger, ingen ny vilje til at elske ærligt og redeligt Gud og næsten i ansvar dag for dag.

Så er der dem, der siger nej, men alligevel ændrer på deres indstilling og endda begynder at leve med den nye indstilling i praksis.

Og nu fortæller Jesus om vingården og hvad vi skal gøre:

Arbejd i min vingård!

Det er Jesu og hans Faders ord til enhver af os.

Arbejd i min vingård!

Arbejd med mine druer, grav, plant, beskyt planterne, hold øje med dem, så de til sidst giver skønne druer.

Men det er et hårdt arbejde. En siger nej, men går i arbejde. En anden siger ja, men gør det ikke.

Vi skifter alle mellem at sige ja og nej.

Men Jesus siger, at det var bedre at sige nej, men så alligevel med sine handlinger sige ja.

Alt det her med vingården handler om at tage imod Jesus som sin Herre og mester.

Simpelthen.

Og toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer, siger Jesus til. Ja, de kan sige med Kim Larsen: Jeg har syndet i stænger.

Der er ikke noget forstillelse, det er sandt, det er sådan det er.

Men de kan med Kim Larsen også sige: Så vis mig nåde og miskundhed!

Hvad? Nåde og miskundhed? Er det ikke noget vi har afskaffet? Vi troede vi var kommet af med de ord. For de ord siger, at vi er syndere, hele bundtet, hov, det ord har vi jo også afskaffet, men Kim Larsen siger frejdigt, at han har syndet i stænger.

Hvad? Ved sådan en sanger om synd og nåde og miskundhed? Ja, det ser sådan ud, og det er vist noget af hans åndeligt testamente til Danmark, som har afskaffet alt det. Intet til at forstyrre vort ego fra morgen til aften.

Hverken andre mennesker eller Gud.

Hvordan kan jeg sige det?

Jo, hvis synd ikke findes, end ikke er et ord, der giver mening, så betyder det, at et skænderi bare er en diskussion, at min vrede bare er berettiget, fordi andre er forfærdelige, så betyder det, at utroskab slet ikke kan være utroskab, men blot det, at vi gled fra hinanden og vi kom til at komme for tæt på en anden.

Det går langt videre.

Det er som med læsningen fra Esajas, hvor Gud udleverer folket til dem selv, at få det, som de vil, og det betyder, at han lader hegnet omkring vingården gå til, så vingården bliver afgnavet, nedtrampet, så der kommer tjørn og tidsel, så regnen holdes tilbage.

Det betyder, at der i stedet for vindruer kommer vilddruer.

Vi står over for et mægtigt fald bort fra en god indhegnet vingård.

I stedet ret kom retsløshed, siger Herren gennem Esajas, i stedet for retfærdighed kom nødskrig.

Hos os har vi arbejdet målrettet på at adskille tro og liv. Du er frelst ved Jesus Kristus, ja, men hvordan du lever, gør ikke fra eller til. Derfor kan vi også lave Guds bud om, fjerne nogle, reducere dem, og til sidst lade nogle flyde ud til det rene ingenting.

Og derfor må vi som mennesker, som folk, sige til vor Herre: Så vis os nåde og miskundhed.

Og så er vi ved Jesus, vor Herre, som virkelig rækker ud til hele verden. Også ud til de kloge, eller selvkloge, som ikke ville vide af ham dengang og i dag.

For ligesom bibelen er et brev fra den elskede (sådan ville Søren Kierkegaard sige), sådan er det med Jesus i forhold til os: det er Guds kærlighed fra evighed af, i Faderens og Sønnens rådslagning. En ubegribelig og ødsel kærlighed, der kæmper for at frelse alt, hvad der kan frelses, så om muligt kun Satan og hans slæng går fortabt, som vi har det i vores pinsesalme: Du, som går ud fra den levende Gud.

Som Gud ifølge profeten Esajas kæmper for at bringe folkets ledere til erkendelse af deres skyld, sådan gør Jesus også.

Og har altså håbet om, at de forhærdede til sidst overgiver sig og tager imod Jesus som deres frelser.

Sådan taler også apostlen Paulus. Han taler om, at hans eget folk for en tid er forhærdet, men at Guds rige aldrig bliver fuldt ud en virkelighed, uden at jøderne til sidst tager imod Jesus som deres Frelser.

Og Paulus lukker munden på al kritik, når han slutter med at sige:

”For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed.”

Så lad os høre Kim Larsens sang Den lige vej, lad os hver især komme vore synder i hu, små som store, og store, ja, de store er ofte de synder, som vi selv synes er bittesmå.

Lad os med Kim Larsen bede om nåde og miskundhed, for vi har ofte nok villet gå den lige vej, men så var for meste som om det gik den anden vej.

Amen.

Prædiken 14. oktober 2018

Hvorfor fortæller Jesus alt det om vingårde og vingårdsarbejdere?

Jo, præsterne, ypperstepræsterne, de skriftkloge og politikerne i Jerusalem mener ikke, Jesus kan lære som han gør.

Jesus havde svaret dem: Jeg vil stille JER et spørgsmål, og hvis svarer mig, så vil jeg også sige, med hvilken myndighed jeg taler.

Jesu spørgsmål er: Hvor kom Johannes Døberens dåb fra – fra himlen eller fra mennesker? De lærde er forsigtige og svarer ikke, for de vil helst ikke lægge sig ud med folk, der jo holdt meget af Johannes Døberen.

Hvad var det med Johannes Døberens dåb? Er det virkelig så vigtigt for kristne?

Ja, lige så vigtigt som det var dengang.


Den dåb var sendt fra Gud fra evighed til tidens fylde, til det øjeblik, som skulle vække mennesker til at leve efter Guds vilje, så de var parate til også at tage imod Frelseren selv.

Mennesker blev kaldet til at leve efter det dobbelte kærlighedsbud. Ikke som ord, men i praksis. De lovede før dåben: ja, jeg vil ændre min indstilling til alting.

Selv toldere kom til Johannes Døberen, og de lovede kun at tage det i skat, som de skulle, og så blev de døbt.

Vi hører ikke om prostituerede, som kom til Johannes Døberen, men det har de nok hellere ikke vovet.

Men så kom Jesus! Og tolderne og de prostituerede ligefrem flokkedes om ham.

Og det er det, Jesus siger til præsterne: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer.

For de lærde og præsterne havde haft muligheden fra starten for at lade sige døbe af Johannes Døberen og omvende sig. Så havde en præst skullet spørge Johannes Døberen: hvad skal vi præster gøre? Johannes ville have svaret: understøt jeres gamle forældre i stedet for at give alle penge til templet. Men det skete jo ikke, de kom kun for at være tilskuere og kritisere.

Til gengæld kom selveste kong Herodes forbi og Johannes inviterede ham til at omvende sig, for han havde taget sin brors kone og havde giftet sig med hende.

Det er klart, at hvis kongen skulle have kommet ned i vandet til dåb, så skulle han have opløst sit ægteskab eller hvad der konkret nu skulle være sket, nu da han havde rodet det hele sådan sammen.

Altså, hos Johannes Døberen var der et krav om et nyt liv med en ny indstilling som forudsætning for dåben. Det var en dåb til omvendelse, en ny indstilling.

Så kom Jesus!

Og Jesus siger, at det er indstillingen, det kommer an på. Det er fint nok at sige ja, men hvis det bare er ord, kan det være lige meget. Noget i retning af: Jeg har hørt evangeliet, så jeg går direkte ind i himlen. Men der er ingen handling bag ordene – ingen gerninger, ingen ny vilje til at elske ærligt og redeligt Gud og næsten i ansvar dag for dag.

Så er der dem, der siger nej, men alligevel ændrer på deres indstilling og endda begynder at leve med den nye indstilling i praksis.

Og nu fortæller Jesus om vingården og hvad vi skal gøre:

Arbejd i min vingård!

Det er Jesu og hans Faders ord til enhver af os.

Arbejd i min vingård!

Arbejd med mine druer, grav, plant, beskyt planterne, hold øje med dem, så de til sidst giver skønne druer.

Men det er et hårdt arbejde. En siger nej, men går i arbejde. En anden siger ja, men gør det ikke.

Vi skifter alle mellem at sige ja og nej.

Men Jesus siger, at det var bedre at sige nej, men så alligevel med sine handlinger sige ja.

Alt det her med vingården handler om at tage imod Jesus som sin Herre og mester.

Simpelthen.

Og toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer, siger Jesus til. Ja, de kan sige med Kim Larsen: Jeg har syndet i stænger.

Der er ikke noget forstillelse, det er sandt, det er sådan det er.

Men de kan med Kim Larsen også sige: Så vis mig nåde og miskundhed!

Hvad? Nåde og miskundhed? Er det ikke noget vi har afskaffet? Vi troede vi var kommet af med de ord. For de ord siger, at vi er syndere, hele bundtet, hov, det ord har vi jo også afskaffet, men Kim Larsen siger frejdigt, at han har syndet i stænger.

Hvad? Ved sådan en sanger om synd og nåde og miskundhed? Ja, det ser sådan ud, og det er vist noget af hans åndeligt testamente til Danmark, som har afskaffet alt det. Intet til at forstyrre vort ego fra morgen til aften.

Hverken andre mennesker eller Gud.

Hvordan kan jeg sige det?

Jo, hvis synd ikke findes, end ikke er et ord, der giver mening, så betyder det, at et skænderi bare er en diskussion, at min vrede bare er berettiget, fordi andre er forfærdelige, så betyder det, at utroskab slet ikke kan være utroskab, men blot det, at vi gled fra hinanden og vi kom til at komme for tæt på en anden.

Det går langt videre.

Det er som med læsningen fra Esajas, hvor Gud udleverer folket til dem selv, at få det, som de vil, og det betyder, at han lader hegnet omkring vingården gå til, så vingården bliver afgnavet, nedtrampet, så der kommer tjørn og tidsel, så regnen holdes tilbage.

Det betyder, at der i stedet for vindruer kommer vilddruer.

Vi står over for et mægtigt fald bort fra en god indhegnet vingård.

I stedet ret kom retsløshed, siger Herren gennem Esajas, i stedet for retfærdighed kom nødskrig.

Hos os har vi arbejdet målrettet på at adskille tro og liv. Du er frelst ved Jesus Kristus, ja, men hvordan du lever, gør ikke fra eller til. Derfor kan vi også lave Guds bud om, fjerne nogle, reducere dem, og til sidst lade nogle flyde ud til det rene ingenting.

Og derfor må vi som mennesker, som folk, sige til vor Herre: Så vis os nåde og miskundhed.

Og så er vi ved Jesus, vor Herre, som virkelig rækker ud til hele verden. Også ud til de kloge, eller selvkloge, som ikke ville vide af ham dengang og i dag.

For ligesom bibelen er et brev fra den elskede (sådan ville Søren Kierkegaard sige), sådan er det med Jesus i forhold til os: det er Guds kærlighed fra evighed af, i Faderens og Sønnens rådslagning. En ubegribelig og ødsel kærlighed, der kæmper for at frelse alt, hvad der kan frelses, så om muligt kun Satan og hans slæng går fortabt, som vi har det i vores pinsesalme: Du, som går ud fra den levende Gud.

Som Gud ifølge profeten Esajas kæmper for at bringe folkets ledere til erkendelse af deres skyld, sådan gør Jesus også.

Og har altså håbet om, at de forhærdede til sidst overgiver sig og tager imod Jesus som deres frelser.

Sådan taler også apostlen Paulus. Han taler om, at hans eget folk for en tid er forhærdet, men at Guds rige aldrig bliver fuldt ud en virkelighed, uden at jøderne til sidst tager imod Jesus som deres Frelser.

Og Paulus lukker munden på al kritik, når han slutter med at sige:

”For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed.”

Så lad os høre Kim Larsens sang Den lige vej, lad os hver især komme vore synder i hu, små som store, og store, ja, de store er ofte de synder, som vi selv synes er bittesmå.

Lad os med Kim Larsen bede om nåde og miskundhed, for vi har ofte nok villet gå den lige vej, men så var for meste som om det gik den anden vej.

Amen.

Kim Larsen: Den lige vej

Slutter prædikenen ovenfor

Prædiken 9. september 2018 - om at lytte og falde til ro

Lad os se scenen for os og lige lægge mærke til hvad der står ud som mærkeligt:

 

Jesus er inviteret til middag hos farisæeren Simon. Så vidt så godt. Hvad årsagen til invitationen er ved vi ikke.

 

Jesus siger åbenbart ja-tak, han ankommer, går ind og sætter sig.

 

Her var allerede noget mærkeligt. Jesus er en ung lærer i Israel, så det giver ikke normal mening at han straks kaster sig ned på stolen, hvordan sådan en stol end så ud dengang, måske en lav stol, hvor man sad, indtil værten havde vasket ens fødder for støv. For ingen gik med sokker i sandalerne!

 

Altså, Simon hilser ikke Jesus med et kys, han vasker heller ikke hans fødder, som sig hør og bør i den kultur.

 

Han er ualmindelig uhøflig. Man må spørge: hvorfor har han overhovedet inviteret Jesus? Det må jo være for at undersøge, teste ham.

Er han en profet eller er han ikke.

 

Så dukker en kvinde fra byen op. Hun ved, at Jesus kommer på besøg der.

 

Hun er prostitueret, det mener i al fald Simon, at hun er. Og det er hun måske også.

 

Hun gør alt det, Simon skulle have gjort.

 

Men nu er det jo OGSÅ galt. For en kvinder rører bare ikke ved en mands fødder, hun lader bare ikke sit lange hår falde ned synligt for alle mændene.

 

Rabbinerne sagde, at en mand skulle tage og få sig skilt fra en hustru, der gik på gaden med håret hængende løst.

 

Men kvinden vasker ikke bare Jesu fødder, hendes tårer falder på hans fødder, og hun bruger sin kjole som håndklæde.

 

 

Dagens evangelium taler direkte til dig og mig.

 

Det er ikke sådan, at vi sammen kan nøjes med at glæde os over, at en kvinde modtager tilgivelse fra Jesus.

 

 

Nej, det handler om, at vi hver især ser vores enorme gæld over for Gud og næsten.

 

Farisæerne mente, han kun havde lidt, der skulle tilgives. Altså elskede han så lidt, så han ikke engang gad at gøre, hvad enhver vært ellers burde gøre, nemlig sørge for, at gæsten fik vasket støvet af fødderne.

 

Kvinden vidste, at hun var en stor synderinde. Derfor elskede hun Jesus forfærdelig meget, fordi hun vidste, at han rakte ud til alle og enhver, til toldere og syndere og prostituerede som hende selv. Hun vidste bare, at han ville tage imod hende. Derfor strålede hun af mod ved at komme til Jesus midt i det gode selskab. Derfor brød hun fuldstændig sammen i en strøm af tårer, der kom bag på hende selv.

 

Hun havde jo tænkt sig at hælde salven ud over Jesu fødder, men først strømmer hun over at gråd, angers gråd over sit liv, men også en ufattelig jublende glæde over at bliver taget imod, at blive fundet af hyrden, som det bortløbne får, der bliver fundet, så hendes glæde og gråd ikke kan adskilles.

 

Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget, siger Jesus.

 

Betyder det så, at hun tilgives på grund af sin hengivenhed for Jesus? Ja, det betyder, at hun har kastet sin kærlighed på Jesus, sin tro gælder ham alene af alle i verden.

 

Og den tro frelser, den tro bringer tilgivelse med sig.

 

Som Jesus siger til sidst direkte til kvinden: Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!”

 

Gå bort med fred, fred i dit hjerte, en dyb taknemmelighed, en vished om, at jeg er din frelser, og jeg rækker dig også fremover min hånd, når du falder.

 

Kvindens kærlighed til Jesus viser, at hun har modtaget tilgivelsen. Jesus på sin side viser kvinden kærlighed ved at lade hende græde ud hos ham og salve hans fødder. DET er tilgivelsen allerede, og hun VED det, og hendes tårer sprænger derfor endnu mere frem, helt overvældet af hans uforbeholdne kærlighed og tillid til hende.

 

--- Men, kan vi spørge, hvordan i alverden var kvinden kommet til en sådan tillid og tro på Jesus? For vi har jo hørt i læsningen fra Paulus’ brev, at troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord.

 

Kvinden har ganske givet hørt om Jesus, måske også hørt ham tale, helbrede, gøre godt, være mennesker god, tale med myndighed og kærlighed og sandhed.

 

Så troen har allerede været født i hende, og den tro har født kærligheden til Jesus, og så har hun overskredet farisæerens grænser og har crashet selskabet.

 

I bagklogskabens lys kan vi godt forestille, hvad der skete. Vi kan nemlig godt forestille os, at kvinden og folk i almindelighed ivrigt i porte og i gader talte om, at Jesus ligefrem havde drevet en dæmon ud af en udenlandsk kvindes datter. Folk lagde mærke til, tænker jeg, at Jesus trods sit tilsyneladende forbehold over for den udenlandske kvinde, det var en libanesisk kvinde, at Jesus hele tiden havde tænkt sig at befri datteren for dæmonen, men at han først ville lade verden se kvindens tro blomstre og blive fantastisk synlig. Han havde jo sagt til kvinden, at han som jøde ikke skulle hjælpe en libaneser, det hørte sig ikke til, ligesom man ikke giver hundene det brød, børnene skal have.

 

Kvinden griber ud og siger de utrolige ord: Jo, Herre, men hundene æder da smulerne fra børnenes bord!

 

Her skinner hendes tro ud i lys lue, og det er det, Jesus glæder sig voldsomt over og vil nå frem til, så han derfor siger, at den kvindes tro skal huskes overalt i hele verden, når evangeliet forkyndes.

 

Lad de to kvinders tro være inspiration for os!

Lad de to kvinders kærlighed til Jesus inspirere os, som i den danske muld ofte nok synes, at lidt kærlighed må være rigeligt, for man skal jo ikke overdrive.

 

Så lad mig slutte med at sige dette: Farisæerens lille kærlighed viste, at han slet ikke forstod hans egen gælds størrelse.

 

Lad os blot ryste af rædsel over, at vi længe nok har levet som farisæeren, lige meget hvor meget vi undsiger ham med munden.

 

Lad os sige med salmedigteren, hvis salme vi synger til slut:

 

Du er vor Far, den, der vogter og værner,

Lys i det mørke, som kommer fra os.

 

Prædiken 12. august 2018: Kvinden der salvede Jesu fødder med tårer og olie

 

Vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde begyndelsen, hedder det i en læsningen fra Hebræerbrevet.

 

Har vi den tillid? Eller er det smuldret for os i tidernes, i slægternes løb?

 

Hvad har vi tillid til? Pensionen? Helbredet? Penge? En super moderne bolig? Arbejde? Fritidsaktiviteten?

 

Men har vi også tillid til Jesus Kristus?

 

Uden tillid til ham har vi ikke del i ham.

 

Jesus lægger ikke fingrene imellem.

 

Hvis Sodoma havde oplevet det, Jesus havde gjort i Galilæa og omegn, ville den have omvendt sig og fulgt Jesus.

 

Hvad med os danskere? Hvad har vi oplevet?

Jeg ved ikke, hvor mange mægtige gerninger, den enkelte har oplevet.

 

***

 

Hvad er et ondt, vantro hjerte? Det er, når vi kaster tilliden til Jesus bort.

 

Jamen, er vi så onde i hjertet?

Ja, uden Gud og Jesus er vi alene om det, der gror i hjertets jord.

 

Og uden Guds bistand ved sin Ånd kan der ikke kommer gode frugter.

 

Jesus siger det sådan: Jeg er det sande vintræ, I er grenene, uden mig kan I slet intet gøre.

 

En almindelig mening i dag er, at kristendommen handler om næstekærlighed.

 

Det gør kristendom også, Jesus siger rent ud, at uden livsnerven til ham og dermed Helligånden kan vi slet intet gøre.

 

Er det derfor, troen er så usynlig iblandt os?

 

***

 

Guds rige er tiltrådt af Jesus.

 

Alligevel har hele byer ikke villet anerkende det, men de har også nægtet at omvende sig og tage imod den frelse, Jesus har bragt til dem og har givet dem beviser på gennem sine undere og prædikener.


Derfor er Guds dom over dem.

 

I hans egen hjemby ville de gerne høre søde ord fra ham, men de ville ikke bruge de ord til handling. Det var bare underholdning, når de kedede sig.

 

I hans hjemby syntes de godt om ham, men så var han jo ekstrem. Han sagde, da han første gang prædikede hjemme, at en profet aldrig er anerkendt i sin egen by.

 

Har vi danskere i stor stil nægtet at anderkende Jesus som vores frelser og Herre?

Har vi nægtet at omvende os og tage imod frelsen fra ham?

 

Godt spørgsmål.

 

Jesus siger, at hvis de mægtige gerninger, som var sket i Kapernaum, hans egen by, var sket i Tyrus og Zidon, eller ligefrem i Sodoma, så havde byen bestået.

 

Jesus siger, at en bys overlevelse som by afhænger af troen i den by, af at menneskene i den by omvender sig og tror evangeliet.

 

Jesu dom over disse byer gør moderne kristne meget utilpas. Vi ønsker et kærlighedens evangelium, som forsikrer om, at når alt er sagt og gjort, så vil alt og alle klare det fint til sidst.

 

Men evangeliet indebærer dom over vores hidtidige liv, for ellers ville det ikke være gode nyheder.

 

….

 

Sodoma vil få en mildere dom på dommens dag, siger Jesus, end hans egen hjemby, de byer, han har virket mest i.

 

Og har evangeliet ikke virket i mindst 1000 år hos os? Og dog, så vil mennesker ikke omvende sig til tro på Guds rige, på Jesus Kristus.

 

Hvad mon der kommer til at ske med vores land, hvis det fortsætter sådan?

 

Lige nu sker der store undere iblandt os, blandt asylsøgere, som tager imod den fred, Jesus giver, i deres hjerte.

 

Men vi har ladet mission blandt vore egne ligge. Vi har ikke gået til den, gået til hinanden med evangeliet, indbudt til tro.

 

Men tiden er kommet, kan ikke vente meget længere, hvor vi må gå ud på gader og stræder, eller måske hus for hus og indbyde til at lytte til evangeliet og tage imod Jesus i hjertet, så han kommer til at herske der, i stedet for alt muligt andet.

 

***

 

Så længe de er noget der hedder ’i dag’, hedder det i Hebræerbrevet.

Prædiken 5. august 2018: Hvad har vi tillid til?

Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Spørger en Jesus

Det gode, siger Jesus, kun en er god. Selvfølgelig forstået som absolut og uden ophør: god.

God på denne måde kan et menneske aldrig nogensinde være.

Så Jesus siger, at spørgsmålet er forkert.

Ifølge den officielle danske oversættelse siger Jesus så: Hvis du vil gå ind til livet, så hold budene!

Bibelen på Hverdagsdansk går en anden vej og oversætter den græske sætning sådan her: Hvis du ønsker et godt liv, så hold Guds bud.

Hvis du ønsker et godt liv.

Ja, budene er gode til at have en ramme om livet, som også gør livet et godt sted at være.

Ikke et øjeblik mener Jesus, at manden her eller nogen af os, stor eller lille, kan holde budene til det yderste eller til det halve.

Manden mener, at han er et ordentligt menneske, for han har ikke slået nogen ihjel, han har ikke brudt et ægteskab (ellers noget disciplene synes må være noget af det sværeste, altså at holde sit ægteskab livet igennem), og manden her har heller ikke løjet, han har ikke vidnet falsk, han har æret sin far og mor, og han mener også at han elsker næsten.

Men han fornemmer, at der er noget galt her. Han er jo ikke salig. Så han spørger, om der ikke er mere, der skal til. Han spørger lige ud: hvad mangler jeg?

Jo, han kan jo sælge al sin ejendom.

Jesus havde undladt at nævne budene om ikke at begære næstens hustru og ting og sager.

Det kommer nu frem, at han hænger voldsomt ved sine ting og sager og rigdom.

Og hvad er der så galt med det?

Blot dette, at han har gjort sin ejendom og rigdom til sin Gud.

Og nu nærmer Jesus sig sagen – sagen for os alle.

Nemlig det første bud, som indbefatter dem alle: Du må ikke have andre guder end mig.

Og så siger Jesus. Kom så og følg mig!

Jesus er Gud! Følg mig! Kære menighed. Det er det, han selv fortæller til den, der ønsker at høre.

Lad os tage fat i vores eget forhold til alle vore ting og sager. Vor rigdom. Vi i vesten er ufattelig priviligerede.

Skulle vi ikke begynde at se at give mere, end vi hidtil har gjort? For det ER jo ikke lige meget for Jesus, hvordan vi omgås vor rigdom.

Bindingen til rigdommen er problemet. For som Jesus siger, ifølge Bibelen på Hverdagsdansk, at det ikke er let at komme ind i Guds rige, når man er bundet af sin rigdom.

Det er jo umuligt. For det er lettere for en kamel at gå ind gennem et nåleøje, end for en rig at gå ind i Guds rige.

Og billedet skal ikke afsvækkes. Nej, Jesus mener det.

For det er kun muligt med Gud som den, der kan frelse, den, der kan åbne vore hjerter, så vi netop af hjertet omvender os og følger Jesus fra dag til dag.

Kun når vi bliver som det lille barn, der helt har sin fortrøstning til faderen og moderen, kommer vi ind i Guds rige, er vi der, hvor vi skal være her og i Guds synlige rige.

Ægteskab – nær umuligt

Rigdom – helt umulig

Voksen – umuligt

Var det muligt for Maria at blive mor til Jesus? For Gud var det muligt.

Helbredelser var og er kun mulig for Gud ved Jesus Kristus.

Frelsen, den evige helbredelse, er kun mulig for Gud.

Hvordan? Når Gud virker hjertets omvendelse til binding til Jesus Kristus som vor Herre og Frelser.

Romerbrevet: Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud.

Den unge mand spurgte til, hvad han manglede. Han manglede alt, han manglede herligheden fra Gud, som ethvert menneske mangler den.

Fordi vi har syndet, vi har vendt os bort fra Gud og har noget i os, der ikke vil Gud.

Men Gud kan vende hjertet indtil vor sidste stund.

Et eksempel på det er Ribbentrop, som var udenrigsminister i Hitlers regering og var med til planlægningen af udryddelsen af jøderne.

Han og en række andre top-nazister blev stillet for retten i Nüremberg ved krigens afslutning.

Henry Gerecke, en amerikansk luthersk præst med tyske rødder og som talte tysk såvel som engelsk, blev sat til at være præst for de nazister, som erklærede at de var protestanter, det gjaldt 15 stykker. En katolsk præst blev tilforordnet andre 5-6 stykker, som erklærede, at de var katolikker.

Gerecke besluttede, at han ville tage en runde til dem i cellerne og at have ville give dem hånd. Han inviterede dem til gudstjenesten, og 13 af dem kom.

Flere af dem angrede deres ugerninger. Blandt dem Ribbentrop – alt sammen ifølge Henry Gereckes vidnesbyrd.

 

Ribbentrop bad fra fængslet sin hustru sørge for, at deres børn blev døbt og da det stod klart, at han skulle hænges for sine ugerninger, lod han hende vide, at børnene skulle opdrages kristeligt.

Ribbentrop var den første der blev hentet til hænging. På vej til galgen sagde han til Gerecke: Jeg stoler på Kristus. rtraue auf Christus. Han sagde derpå: ”Jeg har min tillid til Lammet, som forsonede mine synde. Må Gud se i nåde til min sjæl”, og så vendte han sig om mod Gerecke og sagde: ”Vi ses igen”. Så blev han hængt.

For Ribbentrop såvel som for røveren på korset ved siden af Jesus er der håb til det sidste, når blot vi angrer vore synder.

Prædiken 8. juli 2018

Vi kan lige så godt tage fat på det svære med det samme.

Paulus siger, at Gud før verden blev skabt, har udvalgt os til i Kristus at står hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.

Hvad betyder det? Det siges på en ny måde i næste sætning:

Gud har i sin gode vilje forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Og det skal føre til, at vi priser Gud for hans strålende nåde, som Han har skænket os i sin Søn.

Så nu har vi to gange hørt om nåden, som skulle blive en virkelighed ved Jesu gerning midt i historien, noget som Gud har planlagt før alt blev skabt.

Det kan lyde meget forvirrende med udvælgelse og forudbestemmelse.

Men netop denne tale om forudbestemmelse gør, at vi kan afvise enhver tanke om, at vi frelses på grund af noget som helst i os selv. Dommen til sidst til ske på grundlag af Kristus, ikke af noget i os.

Det Paulus siger er, at troen ikke kan opfattes som vor indsats, vor beslutning.

For hvis troen er vores beslutning, så er troen gjort til en gerning, og en gerning er ikke mere tro på Kristus.

Nej, troen er ikke en gerning, men det at vi ubetinget, radikalt, vender os bort fra os selv, fra alt vort eget og ubetinget søger tilflugt hos Kristus.

Sagt med et billede: Kun dækket af Jesu blod består jeg dommen til sidst.

Kun hans frelsesgerning redder mig, frelser mig til sidst.

Paulus vil lære os for enhver pris at droppe tro som tillid til os selv, tillid til, at vi er afgjort og har besluttet os til at tro på Kristus.

Tro er ikke en beslutning om at tro.

Det er i virkeligheden tro forklædt som vantro.

Heroverfor sættes Paulus den hemmelighed om forudbestemmelsen.

Det er en overbevisning om, at troen ikke kommer ved vor beslutning, men sker ved Helligånden, der får magt over vore hjerter ved, at vi hører evangeliets ord.

Luther: ”Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet…” Og Helligånden ”kalder, samler, oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den sande, ene tro. I denne kristenhed tilgive han hver dag i rigt mål mig og alle troende al synd og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og give mig og alle troende i Kristus et evigt liv. Det er vist og sandt.”

***

Det handler ikke om, at VI får indsigt i Guds skjulte planer.

For Gud har hemmeligheder, fordi Han er Gud, som intet mennesker får indblik i, lige meget hvor meget vi måtte spekulere over tingene.

Derfor må vi ikke nysgerrigt udforske Guds væsen. Den vej fører ind i åndelig blindhed og hovmod.

Nej, i stedet er der kun tilbedelsens vej.

Og den dybe taknemmelighed over frelsen ved Jesu frelsesgerning gennem sit liv og ord, sin død og opstandelse.

Vi kan ikke forklare det skel, som evangeliets forkyndelse her i tiden altid sætter mellem troende og vantro, ved at vi mener, at vi selv har besluttet os til at tro og at andre har besluttet sig for ikke at tro.

Det gør ondt på os, at alle ikke uden videre tror på Kristus, men denne gåde, at det er sådan, at ikke alle uden videre tror, gør, at vi ikke selv kan komme ind i en ubodfærdig sikkerhed. Nej, vi holdes fast i boden, i at angeren hører med til at være kristen.

Når Gud beholder denne hemmelighed om udvælgelsen, så holdes vi fast på at blive hængende ved ordet alene, ved Kristus alene og søge vor frimodighed ene og alene i evangeliets ord om Kristus og Hans gerning.

Dermed holdes vi også fast på troen på Kristus alene, og det fører til den rette tone, altså at vi alene søger tilflugt til orden om Jesus Kristus.

Om forudbestemmelse og udvælgelse - tænk alligevel, at være udvalgt uden at jeg skal spekulere på andet end, at alle er kaldet og udvælgelsen i princippet omfatter alle! Prædiken til trinitatis søndag 27. maj 2018 - den der blev holdt! Prædiken ud fra læsningen fra Efeserbrevet

Første forsøg - ud fra Efeserbrevet 1:

Alle Guds velsignelser samler sig i dette:

Guds frelsesplan og hele hans frelsesgerning sker I KRISTUS.

Der skal eftertryk på de ord.

Det er overskriften.

 

v. 4-6:

1 vi er blevet udvalgt.

 

v. 7-10

2 Vi har fået syndernes forladelse for alt

Og vi har fået indsigt i Guds mening med alting,

Nemlig at Gud ville sammenfatte alt i Kristus. DVS. at Kristus holder alting sammen, råder over det hele, bliver det endegyldige svar på alting, den yderste forklaring.

Mig er givet AL MAGT i himlen og på jorden…

Vi kan undre os over, at Gud valgte at sætte hele verden i gang og hvorfor han skabte selvstændige mennesker med egen vilje, når han vidste, at det gav mennesker muligheden for at blive onde.

Svaret ligger i Kristus.

Han skulle forsone alt og åbne en mulighed for tilgivelse og redning for alle.

Han skulle genoprette det, som var ødelagt.

Det var det, Paulus kalder den frelsesplan, der skulle opfyldes i tidernes fylde.

Denne plan kaldes på græst oikonomia, altså en slags husholdningsplan.

Gud havde ligesom gjort sit budget op og beregnet risici’ene og beholdningen, inden han skabte verden.

Det hele ender med et plus – takket være Kristus.

 

v. 11-12

3 I Kristus har vi vort håb, inden vi vidste om det. I Kristus har vi fået vores arv, ikke ved egne fortjenstfulde handlinger. Her beror alt på, hvad Gud har besluttet og gennemført.

Alle kristne får her den trøst og opmuntring, at de er kristne, fordi Gud har villet det.

De har nærmest i forvejen et håb, ikke bare en følelse, men en realitet de tager med sig i alle ting, noget der virkelig eksisterer.

Og så stærkt et håb holder os oppe, uanset hvad verden så finder på at sige.

v. 13-14

4 I Ham er vi kommet til tro.

Vi får allerede nu et pant på arven, nemlig Helligånden i vore hjerter.

Helligånden gør, at vi ved, at vi røres af kræfter, som ikke er af denne verden. Og Helligånden besegler os, dvs. Guds løfte har vi vished for gennem det, Helligånden virker i os.

Men hvad så med alle dem, som ikke kommer til tro?

”Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst” (1. Tim. 2,4).

Der findes mennesker, om hvem Jesus siger: I ville ikke, som foragter det, Gud ønsker for enhver.

Hvad vi ved er, at Gud ikke har udvalgt nogen til ikke at frelses.

Jesus gav disciplene befaling om at gå ud til alle folkeslag, og gøre alle disse folkeslag til hans disciple ved dåben i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Trinitatis søndags prædiken 27. maj 2018 - første forsøg

I sommernattens korte svale, i dens velsignede kølighed, slår højt fredskovens nattergale, sang vi.

Den korte sommernat er nok et billede på tiden fra pinse til Guds riges komme i kraft og herlighed.

Det er kirkens korte tid, indtil nu de 2000 år.

Vores tid er som en sommernat.

Vi har mulighed for at høre nattergalenes helt unikke sang netop i denne tid frem til Skt. Hans:

Ikke mange vil kunne udpege nattergalen, fordi den er så diskret en fugl og er uanselig med ikke særlig markante farver.

Men dens sang er markant, og den er alene om at synge om natten.

Dens flotte sang består af serier af klaprende, smækkende, skurrende og klukkende toner der tit indledes med nogle eftertænksomme, skarpe toner.

Sådan er kirkens nattergale, der slår højt, med Grundtvigs ord, det er salmedigterne, det er apostlene og deres efterfølgere.

Det kan lyde klaprende og derfor ikke som det allerskønneste at lytte til, men det er til at forstå, det når ind til hjertet og smelter til tro og trøst, til glæde og fred.

Som nattergalen har tre fire motiver har nogle af kirkens talere også kun tre fire motiver, men lyder de i kraft, må vi glæde os over deres trofasthed.

De få tilbagevendende 3 motiver i apostlenes forkyndelse er:

Jesus døde for at bære vore synder bort

Han opstod påskemorgen for at vi skal leve

Omvend jer og tro på Ham!

Og som nattergales toner og mortiver ikke kan laves om, men godt optræde med mange  variationer knyttet til de faste elementer, ja sådan kan kirkens forkyndelse, kirkens nattergalesang ikke laves om, men nok forkyndes med individuelle variationer.

Derfor siger Jesus til os: ”Elsker I mig, så hold mine bud”.

Det begynder for disciplene med en vandring med Jesus. De er ved at lære hinanden at kende.

Men der kommer et punkt, hvor Jesus vil have disciplene til at beslutte, hvad de vil.

Elsker I mig, så hold mine bud.

Jesus vil ikke anses for en visdomslærer blandt mange, mange andre. Det er en falsk lære, som der igen og igen er nogen, som vil bilde folk ind. For så kan vi hver især jo også overtage folk med den smule visdom vi mener at have opnået

Nej, og atter nej, Jesus er ikke en visdomslærer. Han gør krav på disciplenes kærlighed. Og det er noget andet.

Sådan et krav kan kun Gud selv stille.

Og det gør Han og Jesus bekræfter det:

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.”

Og nu pinsedag hører vi, at Jesus som Gud selv fordrer af os at elske Ham. Han siger dermed rent ud, at Han er Gud, Guds Søn.

Og kære menighed, at vi holder Hans bud og dermed viser, at vi elsker Ham, er forudsætningen for noget andet.

Nemlig at Han vil bede for os.

Ja, det siger Han faktisk.

Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid; sandhedens Ånd.

Jesus nøder dig og mig til at gå skridtet fuldt ud, og om man vil, så er guleroden, at Han så vil bede for os. Ja, hvorfor ikke sige det, som Han lige ud siger det?

Guleroden, eller lad os bare også kalde det et løfte. Og han holder hvad han lover.

Måske sidder der nogen, som tænker: jeg synes det er noget mærkeligt noget at skulle elske Jesus. Jeg kan godt lide Ham, men elske, det er lidt voldsomt.

Godt, så vil jeg tage dig på ordet og vi oversætter Jesu ord:

”Hvis I kan lide mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens Ånd.”

Men efter lidt tid ved vi godt, at det duer ikke bare at sige: jeg kan lide dig. Vi ved det godt. Men hvis du kan bruge det til at komme over noget og tage en beslutning om at følge Jesus, så er det fint.

Næste trin er at Jesus beder for os.

Lyder det ikke utrolig menneskeligt? Som om Jesus alligevel ikke er Gud eller Guds Søn? Sådan kan vi godt umiddelbart tænke.

Men lad os så tænke efter en gang. Kun et barn kan bede sin far eller mor om noget på en fortrolig måde.

Derfor kan kun Jesus som Guds Søn bede sin Fader om noget, som vi derefter faktisk får.

Hvad? Helligånden, Sandhedens Ånd.

Talsmanden, en anden talsmand end Jesus, nu hvor vi i det daglige ikke ser Ham med vore øjne.

Jesu bøn udvirker, at disciplene får Helligånden i deres hjerter, som lader kærlighedens og sandheden brænde i dem, så alt andet fordamper som dug for solen.

Derfor synger vi til pinse: I al sin glans nu stråler solen! Kristus er solen, hvis lys kommer med sandhed men også med nåde til os, så vi kan tåle at høre sandheden om os selv, for i samme sekund som vi dybt føler vor synd og skam, tilgiver Han os, når vi blot bliver hos Ham.

Og hans lys er så stærkt, så det skinner til verdens end og sådan, at vi aldrig kan begribe hvordan. For Han er overalt hos sine disciple i hele verden og hos enhver, som lytter til sandhed. Og før mennesker ser sig om, har Han fanget dem som levende fisk og gjort dem levende som aldrig før.

Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig, står der hos en af profeterne.

Faktisk har vi pinsens budskab hver eneste søndag i den hilsen, vi siger efter prædikenen: Vor Herres Jesu Kristi nåde – altså han er død for vore synder, og er opstået, så vi skal leve altid med ham

Guds kærlighed – kærlighedens fællesskab, hvor Jesus er i Faderen, Han er i og vi er i Ham – og det sker ved

Helligåndens fællesskab. For det er Guds Ånd som skaber liv og glæde og fred i os og omkring os og i fælleskabet.

Helligånden skaber kirken, skaber efterfølgere af Jesus Kristus, og det fejrer vi som kirkens fødselsdag, nemlig pinsedag, da Helligånden kom over disciplene.

Derfor vil vi på den dag, da Helligånd udrustede disciplene med kraft og styrke til at forkynde og hvor Helligånden gennem disciplenes forkyndelse fødte ny tro hos mennesker, på denne dag, da lad os hver især bede Helligånden komme i vores midte, røre ved os, styrke og trøste os, lede os og være vor Herre, sandhedens og kærlighedens Ånd.

Pinsedags prædiken 2018

Kære himmelske Far! Tak for denne festdag, tak for solens lys og varme, for det hus, vi kan samles i her, tak for alle gode gaver, du overøser os med. Tak for hele dit skaberværk fra den mindste orm til den største stjerne!

 

Herre Jesus Kristus, tak fordi du rækker os din hånd og hjælper os i al nød, og at selvom du fortæller os hårde ting om det mørke, der også er i os, så gør du det kun for at bringe os fred ved det, du har gjort for os. Vi takker dig for, at du bar vore byrder op på korset i vort sted, og glæder os over, at du er opstået og aldrig dør mere og derfor altid kan hjælpe os!

 

Gode Helligånd, rør ved vort hjerte, rør ved vore tanker, vort sind, rør ved hele vort væsen! Udrust os med dine gaver hver især og sammen. Velsign i dag konfirmanderne og deres familier og vær hos os med din glæde og fred, du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud, fra evighed til evighed.

Bøn ved konfirmationen i Nordby kirke bededag 2018

Kære himmelske Far! Tak for denne festdag, tak for solens lys og varme, for det hus, vi kan samles i her, tak for alle gode gaver, du overøser os med. Tak for hele dit skaberværk fra den mindste orm til den største stjerne!

 

Herre Jesus Kristus, tak fordi du rækker os din hånd og hjælper os i al nød, og at selvom du fortæller os hårde ting om det mørke, der også er i os, så gør du det kun for at bringe os fred ved det, du har gjort for os. Vi takker dig for, at du bar vore byrder op på korset i vort sted, og glæder os over, at du er opstået og aldrig dør mere og derfor altid kan hjælpe os!

 

Gode Helligånd, rør ved vort hjerte, rør ved vore tanker, vort sind, rør ved hele vort væsen! Udrust os med dine gaver hver især og sammen. Velsign i dag konfirmanderne og deres familier og vær hos os med din glæde og fred, du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud, fra evighed til evighed.

Animerede små film over Pilgrims Vandrer, som konfirmationsprædikenen henviser til!

Konfirmationsprædiken i Nordby kirke bededag 2018

Kære konfirmander!

Jeg er glad for at have lært jer at kende og at møde jer! Det gemmer jeg som en glæde!

Kære forældre, søskende, familie, venner og bekendte! Kære menighed!

Det er en stor festdag i vores menighed denne dag. En stor glæde er det, at vi nu er samlet sådan på konfirmandernes store dag.

Vi har i timerne arbejdet med at lære tre ting udenad: de ti bud, trosbekendelsen, og så fadervor.

De ti bud viser os, hvor Gud vil, vi skal leve, men som vi ikke kan leve.

***

De ti bud viser os rammerne for et godt liv i verden. Egentlig kan det med Jesu ord siges helt kort: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke og AF HELE DIT SIND, og din næste som dig selv.

Jesus lærer os, at selv den mindste uretfærdighed, det kan være vrede, misundelse, pral, hovmod over for en anden er nok til at vi skulle i fængsel, ja, i helvede.

Det vi tager let på, tager Jesus ikke let på. Jesus viser, at vi er syndere, og at vi gennem livet har tunge byrder at bære på.

De byrder er det, han kom for at hjælpe os af med.

I de små animerede film over bogen Pilgrims Vandrer (se linket nederst!) ser vi, hvordan Kristen, det hedder hovedpersonen, gennem læsning af bibelen bliver klar over, at han faktisk er en synder og bærer på en tung byrde. Det er fremstillet helt bogstaveligt sådan, at han har en enormt tung rygsæk, han hele tiden slæber rundt på. Hans naboer og familie er jo også syndere, men de fornemmer det ikke. For først når vi hører Guds ord, Jesu ord, bliver vi klar over, hvilken byrde vi bærer på.

Kristen går rundt med sin byrde og læser i bibelen. Vi har jo også næsten hver gang læst sammen i bibelen. Og da Kristen er mest fortvivlet, så dukker der en hjælper op, det er Evangelist.

Evangelist viser Kristen, at han skal gå frem mod et stort skinnende lys, hvor han vil finde en lille dør. Den dør skal han bank på, og så får han at vide, hvordan han kan komme af med sin byrde.

Der er flere naboer, som prøver at stoppe Kristen, men han lader sig ikke stoppe af noget, heller ikke af en forfærdelig sump, han falder ned i, og fordi han modigt fortsætter sin færd, sker miraklet, en person, der hedder Hjælp, trækker ham op af sumpen.

Undervejs standses Kristen af en mand, der hedder Verdslig-Vis eller Verdens-Klog. Verdslig-Vis fortæller, at der findes en meget lettere måde at komme af med byrden, og det Evangelist har fortalt skal han overhovedet ikke høre efter. Kristen skal bare gå op til en by, der hedder Moral. Der kan han lære at blive et godt menneske, for så kommer han i himlen, og så finder han også ud af, at han i virkeligheden ikke har en byrde.

Kristen bøjer af fra sin vej og drager mod byen Moral. Det viser sig, at byen ligger på et højt bjerg, der tilmed hælder ind over ham og truer med falde ned over ham.

Det er ligesom det bjerg, Sinaj, hvor Moses modtog de ti bud. Og tanken er, at den der mener at bliver god ved at opfylde de ti bud, bliver knust, for intet menneske kan blive godt og retfærdigt ved hjælp af en lov som de ti bud.

Intet menneske bliver retfærdigt ved sine gerninger, men Gud kan gøre et menneske retfærdigt ved at vi modtager Jesu retfærdighed, for Den fuldkommen Retfærdige døde for os uretfærdige, og når vi følger efter ham, så GØR han os uretfærdige retfærdige, og tager selv al vor uretfærdighed op på sig på korset og tager straffen for vores uretfærdighed.

Heldigvis dukker Evangelist op igen og får Kristen tilbage på vejen hen mod den lille dør.

Da Kristen kommer frem, står der hen over den lille dør: Bank på, så skal der lukkes op. Vores evangelium i dag!

Det gør Kristen, og da dukker er person ved navn Velvilje op, og nærmest hiver Kristen inden for gærdet. Det gør han, for Beelzebub, altså Satan, skyder fra sit bjerg pile efter dem, der forsøger at kommer frem til døren og banke på. Som vi så i filmen, så er der et beskyttende lag ved gærdet, som gør, at pilene preller af, og Kristen er fuldstændig i sikkerhed inden for gærdet.

Sådan er bøn. Vi kommer inden, hvor der er trygt. Personen ved navn Velvilje, er jo Jesus selv, som ikke bare passivt afventer, hvad der sker, men når vi banker på og beder, så kommer der øjeblikke, hvor han virkelig hører og derfor trækker os inden for i sikkerhed. Og sikkerhed, kære menighed, det betyder fred, det betyder glæde, lige meget hvordan man ellers har det.

Nu kommer Kristen frem til en, der hedder Fortolker, som forklarer ham forskellige ting om det, som evangeliet lærer. Vi har jo også prøvet at lære noget sammen om den kristne tro

Sådan har vi lært Trosbekendelsen at kende, hvordan Gud er: Skaberen af alt af ingenting, at han ud af ren og skær velvilje og kærlighed sendte sin Enbårne Søn Jesus for at hjælpe os, at han har siden har sendt os Helligånden til at vejlede, trøste og forvare os, ja, skabe fællesskabet i troen, række os syndernes forladelse, dåb og nadver, ja, det evige liv nu og til sidst også efter døden.

Og som Kristen bliver sendt videre alene efter at have besøgt Fortolkeren, sådan bliver vi også sendt videre i livet hver for sig. Men med fællesskabet her som et sted, vi kan blive opmuntret sammen.

Kristen får besked på at gå op ad en bakke, hvor han endelig kan komme af med sin byrde. På toppen af bakken står et kors, og da han ser op på korset, falder hans byrde af ham og triller væk ned på den anden side af bakken.

Nu har Kristen fået en frihed og dermed også en frimodighed til at gå videre frem i troen, ja, gennem hele sit liv.

For han får noget nyt tøj: Jesu retfærdighed i stedet for sin egen uretfærdighed.

***

Sådan var den historie, vi så i filmen, og meget mere.

Vi så, at ingen fortvivlelse er så stor, at vi ikke har hjælpen i vort eget hjerte, i det løfte, Jesus har givet: at han vil være der for enhver, der tror på ham.

Så kan intet gøre det helt af med os.

Så kan han gøre noget dejligt og skønt for os i vores liv.

***

Nu har vi talt noget om de ti bud og om trosbekendelsen.

Så nu skal vi runde af med, hvad Jesus lærer os om bøn.

Vi har jo så godt som hver gang bedt Fadervor. I Fadervor lærer Jesus os at bede en fællesbøn.

Men derudover er der noget, vi kan kalde personlig bøn. Især den bøn, hvor vi beder Gud om noget. - Det er et mægtigt løfte knyttet til bøn.

Bank på, så skal der lukkes op.

Bed, så skal der gives jer.

Og ikke bare sådan lidt, nej, overvældende meget.

Det gælder for os om at tage det løfte til os og stole på det, dag for dag, livet igennem, i alle situationer, svære som lette. Det løfte er som en nøgle, som åbner døre, der var som låste, situationer, der er som forheksede eller fastlåste. Gud elsker at give, han vil hellere give end tage.

Når vi råber til Gud i vores nød og beder om noget, så bliver hjertet opflammet til at bede endnu stærkere og bede om endnu større ting. Vi skal ligesom tænke os, at når vi beder, udbreder vi en kappe, så vi kan modtage meget.

Således må vi bede til Gud, trygt, med fuld tillid, som kære børn beder deres far og mor om noget.

Og husk: Gud giver kun gode gaver til sine børn. Derfor opfylder han ikke bønner om noget, der kan skade os.

Derfor: lad os bede både når vi står op og når vi går i seng, og ellers sukke til Gud eller takke ham, i løbet af dagen, som dagen nu udvikler sig.

***

Kære konfirmander: Gud velsigne jeres liv rigt! Og når I synes Gud er borte, eller livet bare er svært, så bed og stol på Jesus, stol på hans løfter!

https://www.youtube.com/watch?v=Jwlf8g0ofFo&list=PLNUq3RKxstWeJ7sI_RU5_CJtamdwPX3-C

Den kerubiske hymne - se slutningen af prædikenen til 2. søndag efter påske!

Den kerubiske hymne
Lad os som hemmelighedsfuldt, hemmelighedsfuldt
repræsenterer keruberne, keruberne
og som synger den trefoldige helligsang
og som synger den trefoldige helligsang
til den livskabende, livsskabende Treenighed
(lad os) nu lægge alle bekymringer bort
nu lægge alle bekymringer bort
lægge alle jordiske bekymringer bort,
alle jordiske bekymringer,

for (i stedet) at tage imod alle verdeners Konge
som kommer usynligt,
usynligt båret af englehære,
af englehære!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Prædiken til 2. søndag efter påske 2018

Lige meget hvad folk måtte mene om, hvad der skete eller ikke skete,

Så handler den kristne tro om Jesu opstandelse. Hans opstandelse er simpelthen omdrejningspunktet.

Men vi skal lige baglæns og have et par ord med om, hvad folk forstod ved opstandelse dengang.

Grækerne mente, at når man var død, var man død. Det var man, og er man, sådan set enige om, dengang og i dag.

Men hvad så med liv efter døden? Mange grækere ville sige: døden er døden, der er ikke mere, de døde er højest at regne for i et skyggeliv, aldrig et ægte liv.

Andre grækere tænkte, at efter den legemlige død lever sjælen videre.

Men ingen græker troede nogensinde på en legemlig opstandelse.

Hvad så med jøderne? Nogle af dem tænkte som grækerne. Men andre troede, at Gud ville tage sig af sjælen efter døden, indtil legemet til sidst skulle opstå. Det gjorde de ikke mindst, fordi de troede, at Gud var en god Skaber, som derfor til sidst ville gøre alting godt, og derfor også genskabe legemet.

Det vil sige, når vi hører ordet: Jesus er opstået fra de døde, så kan det kun betyde én ting: at disciplene mente, at Jesus var opstået legemligt – her og nu – fra de døde.

***

Lad os nu se på fem grunde til, at vi kan tro på Jesu opstandelse.

1 Jesus døde virkelig. Ja, det er vigtigt! Nogle har sagt: han var vel bare skindød. Det var jo det, H.C. Andersen frygtede så meget, at han skulle blive begravet uden at være rigtigt død, så han havde en seddel på sengebordet, hvorpå der stod, at han ikke var død, bare skindød.

Nej, det er ikke en mulighed. Romerne havde god forstand på at korsfæste folk og sørge for, at de var helt døde. Oven i købet stak de for en sikkerheds skyld et spyd i Jesu side for at sørge for, at han var stendød, og der kom vand og blod ud, fortæller evangeliet, dvs. døden var indtrådt.

2 De kvindelige disciples vidnesbyrd. Kvinder var at regne på lige fod med slaver, og de var så ringe agtet, at de ikke kunne vidne i en retssag. Alligevel fortæller evangelierne, at det var kvinder der fandt graven tom og så Jesus først, heriblandt som den fremmeste Maria Magdalene. Det var ikke Peter, som præsenteres som den første, der så Jesus, tværtimod er han stærkt tvivlende til at begynde med.

3 Øjenvidnernes vidnesbyrd. En masse havde set ham levende igen, fortæller Paulus 1. Kor. 15,3-8, og man kunne jo bare snakke med nogen af dem, de levede jo stadig, mange af dem, tyve år efter opstandelsen, da Paulus skrev det brev.

4 Disciplene forandrede sig fra fejhed til mod. Peter nægtede, at han kendte Jesus, men kort efter vidner han med et sådant mod for store skarer, som også indeholdt præsterne, at folk undrede sig over, hvor sådan en ulærd mand havde alt det mod fra. Nu var disciplene pludselig parat til at dø for deres tro. Og hvem ville gøre det for noget, som man vidste var en stor løgn, og evt. noget, man selv havde fundet på? Som f.eks. at de stjal Jesu legeme og derefter skulle være begyndt at sige, at han var opstået.

Og så ændrede manden Saulus sig. Fra en, som fængslede kristne og havde siddet ved den første kristne martyrs tøj, mens han blev stenet for sin tro. Til en, som Jesus selv viste sig for, så han fra da af var Paulus, som var parat til selv at dø for sin nye Herre.

5 Den tomme grav. Hvor er Jesus?

Det var foregået i Jerusalem. Det var ikke svært at få det her opklaret. Nogle har forsøgt at sige: De gik til den forkerte grav. Men kan nogen virkelig forestille sig, at et menneskes nærmeste venner ikke kan finde den rigtige grav på en kirkegård? Og fjenderne ville have fremvist liget af Jesus. Men bagefter, altså da Jesus har vist sig for dem, er disciplene egentlig ligeglade med stedet, hvor Jesus var blevet begravet. Så meget, at man i dag fremviser to forskellige mulige steder!

Prøv selv at forestille det: den, som er din Herre, som du nu regner for Gud selv i kød og blod, som du har set opstået efter den grusomme korsfæstelsesdød, ham tilbeder du nu som Frelser og Herre, ham får du tilgivelse fra, du tror, at han lever evigt og giver dig evigt liv, som er begyndt nu og til sidst var ved for altid --- tror du så, at du overhovedet i årenes løb interesserer dig for den grav, han havde ligget i? Vel lige så lidt, som du ville blive ved med at interessere dig for det sted på kirkegården, hvor I i jeres familie har haft en grav, men den er for længe siden sløjfet.

***

Men vi kan også lade de fem punkter ligge og nævne tre andre.

A De kristne begyndte at samles på den første dag i ugen, fordi Jesus netop på den dag var opstået fra de døde.

B De begyndte at fejre nadveren, som er en forkyndelse af Jesu død og opstandelse indtil han kommer igen.

C Dåben udtrykkes som en begravelse med Jesus, en død i lighed med hans død, og også en opstandelse som hans opstandelse.

***

Vi kan også sige det helt kort: hvis Jesus ikke er opstået, er kristendommen en skør tro, og så er min synder ikke tilgivet, og jeg har spildt mit liv på det, hvor jeg kunne have brugt mit liv på mange andre måder. Men hvis han virkelig er opstået, så har den, der tror på ham, virkelig håb om evigt liv.

 

Prædiken påskedag 2018: Var Jesus virkelig død, og er han virkelig opstået fra de døde?

Lige meget hvad folk måtte mene om, hvad der skete eller ikke skete,

Så handler den kristne tro om Jesu opstandelse. Hans opstandelse er simpelthen omdrejningspunktet.

Men vi skal lige baglæns og have et par ord med om, hvad folk forstod ved opstandelse dengang.

Grækerne mente, at når man var død, var man død. Det var man, og er man, sådan set enige om, dengang og i dag.

Men hvad så med liv efter døden? Mange grækere ville sige: døden er døden, der er ikke mere, de døde er højest at regne for i et skyggeliv, aldrig et ægte liv.

Andre grækere tænkte, at efter den legemlige død lever sjælen videre.

Men ingen græker troede nogensinde på en legemlig opstandelse.

Hvad så med jøderne? Nogle af dem tænkte som grækerne. Men andre troede, at Gud ville tage sig af sjælen efter døden, indtil legemet til sidst skulle opstå. Det gjorde de ikke mindst, fordi de troede, at Gud var en god Skaber, som derfor til sidst ville gøre alting godt, og derfor også genskabe legemet.

Det vil sige, når vi hører ordet: Jesus er opstået fra de døde, så kan det kun betyde én ting: at disciplene mente, at Jesus var opstået legemligt – her og nu – fra de døde.

***

Lad os nu se på fem grunde til, at vi kan tro på Jesu opstandelse.

1 Jesus døde virkelig. Ja, det er vigtigt! Nogle har sagt: han var vel bare skindød. Det var jo det, H.C. Andersen frygtede så meget, at han skulle blive begravet uden at være rigtigt død, så han havde en seddel på sengebordet, hvorpå der stod, at han ikke var død, bare skindød.

Nej, det er ikke en mulighed. Romerne havde god forstand på at korsfæste folk og sørge for, at de var helt døde. Oven i købet stak de for en sikkerheds skyld et spyd i Jesu side for at sørge for, at han var stendød, og der kom vand og blod ud, fortæller evangeliet, dvs. døden var indtrådt.

2 De kvindelige disciples vidnesbyrd. Kvinder var at regne på lige fod med slaver, og de var så ringe agtet, at de ikke kunne vidne i en retssag. Alligevel fortæller evangelierne, at det var kvinder der fandt graven tom og så Jesus først, heriblandt som den fremmeste Maria Magdalene. Det var ikke Peter, som præsenteres som den første, der så Jesus, tværtimod er han stærkt tvivlende til at begynde med.

3 Øjenvidnernes vidnesbyrd. En masse havde set ham levende igen, fortæller Paulus 1. Kor. 15,3-8, og man kunne jo bare snakke med nogen af dem, de levede jo stadig, mange af dem, tyve år efter opstandelsen, da Paulus skrev det brev.

4 Disciplene forandrede sig fra fejhed til mod. Peter nægtede, at han kendte Jesus, men kort efter vidner han med et sådant mod for store skarer, som også indeholdt præsterne, at folk undrede sig over, hvor sådan en ulærd mand havde alt det mod fra. Nu var disciplene pludselig parat til at dø for deres tro. Og hvem ville gøre det for noget, som man vidste var en stor løgn, og evt. noget, man selv havde fundet på? Som f.eks. at de stjal Jesu legeme og derefter skulle være begyndt at sige, at han var opstået.

Og så ændrede manden Saulus sig. Fra en, som fængslede kristne og havde siddet ved den første kristne martyrs tøj, mens han blev stenet for sin tro. Til en, som Jesus selv viste sig for, så han fra da af var Paulus, som var parat til selv at dø for sin nye Herre.

5 Den tomme grav. Hvor er Jesus?

Det var foregået i Jerusalem. Det var ikke svært at få det her opklaret. Nogle har forsøgt at sige: De gik til den forkerte grav. Men kan nogen virkelig forestille sig, at et menneskes nærmeste venner ikke kan finde den rigtige grav på en kirkegård? Og fjenderne ville have fremvist liget af Jesus. Men bagefter, altså da Jesus har vist sig for dem, er disciplene egentlig ligeglade med stedet, hvor Jesus var blevet begravet. Så meget, at man i dag fremviser to forskellige mulige steder!

Prøv selv at forestille det: den, som er din Herre, som du nu regner for Gud selv i kød og blod, som du har set opstået efter den grusomme korsfæstelsesdød, ham tilbeder du nu som Frelser og Herre, ham får du tilgivelse fra, du tror, at han lever evigt og giver dig evigt liv, som er begyndt nu og til sidst var ved for altid --- tror du så, at du overhovedet i årenes løb interesserer dig for den grav, han havde ligget i? Vel lige så lidt, som du ville blive ved med at interessere dig for det sted på kirkegården, hvor I i jeres familie har haft en grav, men den er for længe siden sløjfet.

***

Men vi kan også lade de fem punkter ligge og nævne tre andre.

A De kristne begyndte at samles på den første dag i ugen, fordi Jesus netop på den dag var opstået fra de døde.

B De begyndte at fejre nadveren, som er en forkyndelse af Jesu død og opstandelse indtil han kommer igen.

C Dåben udtrykkes som en begravelse med Jesus, en død i lighed med hans død, og også en opstandelse som hans opstandelse.

***

Vi kan også sige det helt kort: hvis Jesus ikke er opstået, er kristendommen en skør tro, og så er min synder ikke tilgivet, og jeg har spildt mit liv på det, hvor jeg kunne have brugt mit liv på mange andre måder. Men hvis han virkelig er opstået, så har den, der tror på ham, virkelig håb om evigt liv.

 

John Bunyan, Pilgrims Vandring - afsnittet om fortvivlelse og håbløshed - se også prædikenen nedenfor

Prædikenen skærtorsdag handler om det, der sker i denne animerede video fra Bunyans bog.

Skærtorsdag 2018: Nøglen til at komme ud af fortvivlelse - se også videoen ovenfor

”Jeg elsker Herren for han har hørt min tryglen.”

Sådan begyndte Davids Salme.

Med kærligheden. Intet mere, intet mindre.

Salmen begyndte ikke med intellektuelle overvejelser over livets forgængelighed, men med en klyngen sig til Herren i kærlighed.

At Herren er nær – i kærligheden.

DET overkommer al angst for døden, alle trængsler, al fortvivlelse.

Jeg elsker Herren, synger salmisten, fordi han har lyttet til mit råb om hjælp.

Her er en dyb hemmelighed.

Når vi sidder i elendighed og fortvivlelse, hvad skulle så ændre vores tilstand?

John Bunyan har i bogen Pilgrims Vandring et sted, hvor hovedpersonen, han hedder Kristen, sammen med en anden, der hedder Håbefuld, desværre kommer væk fra den lige vej frem i troen på, at det er lettere at gå på en anden sti, som ledte til noget, der kaldes Afvej-Marken.

Ad den vej kommer de frem til Tvivl-borg.

Her kommer en kæmpe ved navn Fortvivlelse dem i møde og lod dem kaste i fængsel i borgen.

Her tilbringer de al tiden uden så meget som brødsmuler eller en dråbe vand, uden lys, eller nogen, der spørger venligt til dem. Her var de nemlig fjernt fra venner og bekendte.

Kæmpens hustru hed Mistrøstig, og da han i seng om aftenen fortalte det skete, bad hustruen ham om at råde Kristen og Håbefuld til at tage deres liv, når nu deres liv var så forbundet med elendighed.

Men først slår Kæmpen dem, så de slet ikke kan rejse sig op, men ligger hen.

På vej ud råder Kæmpen de to vandrere til at tage deres liv, men de betænker sig dog ved dette råd, for det hedder: Du må ikke slå ihjel. Hvilken beskyttelse mod mennesket i dets elendighed!

Da kæmpen og hans hustru næste nat ligger i sengen, spørger hun til de to vandrere. Da hun forstår, at de standhaftigt holder fast ved livet, beder hun sin mand om næste dag at tage dem op i slotsgården, så de kan se, hvordan det er gået andre, der har været i fængsel hos dem.  Da vil de få ben og kranier og hjerneskaller at se, og da skal de to vandrere forstå, at de inden en uge vil blive sønderrevet af ham, hendes mand.

Vandrerne ser slotsgården og benene, og kommer for tredje nat i slottets fangehule.

Fra midnatstid til daggry forblev de i bøn. Hen imod dagens begyndelse siger han under bønnen til sig selv: Hvor er jeg tåbelig, at jeg ligger her i fangehullet, når jeg lige så godt kan vandre ud, når jeg vil?  Jeg har jo nøglen til at låse os ud af fængslet og borgen – i mit bryst

Nøglen hedder løfte. Og med løftets nøgle åbnedes alle døre og porte ud af fængslet og Tvivl-Borg.

Sådan en virkning har Davids Salmes bøn i Esther Muis udgave:

Jeg elsker Herren,

For han har hørt min stemme og mine bønner.

For han har vendt sit øre mod mig,

Derfor vil jeg kalde på Ham, så længe jeg lever.

Dødens smerter omgav mig,

Og dødsrigets veer greb fat om mig;

Jeg fandt kun nød og sorg:

”Herre, jeg trygler dig, befri mig!”

---

Og så kommer vi i tanker om, at disse ord var på vor Herres Jesu læber på vej til sin lidelse og død.

Han havde – som vi – brug for at synge og anråbe og trygle om Faderens hjælp sammen med sine venner, men i Getsemane magtede de det ikke.

Mon vi hver for sig ligger lange tider i Getsemane i dyb søvn og derfor ikke står vore brødre og søstre bi i deres elendighed? Som Herren Jesus bad os: besøge de syge, dem i fængsel, lægge hænderne på syge, hjælpe dem i mange slags nød.

Kristus løftede frelsens bæger. Frelsens bæger. Frelsens bæger er ikke bare en nøgle ud af elendighed, som i Tvivls-Borg, men er en dråbe af Kristi eget blod, udgydt for dig og mig og for verden, for mine venner og mine fjender, og for dem, som lige nu er lige glade, dem som er glade nu, dem som intet håb ser, ja, først og fremmest for dem.

En dråbe er nok. Han lader sit eget blod flyde i vore årer, så nu slår vort hjerte roligt midt i alt, vi kommer ud for.

Gør dette til ihukommelse af mig! Siger Herren Jesus til os, ja, befaler han os.

Når vi drikker dette bæger, er det noget, vi gør til ihukommelse af ham. Jesu mening er vel, at vi skal forstå nadveren sådan, at han er som levende iblandt os, er nærværende.

Han er nærværende og minder os om sit løfte, at hans korsdød virkelig har virkning for vort liv i tid og evighed.

Denne virkning handler om al elendighed, vi oplever, men løftet gælder adgangen til syndernes forladelse gennem Jesu person. Syndernes forladelse betyder fornyelse af vort indre, opbrydningen af isdannelserne i vort indre, begyndelsen på bortrydning af stenblokke som den, der lå over Jesu grav, så vi er som Kristen og Håbefuld uden håb i Kæmpens Tvivl-borg.

 

Animerede videoer ud fra John Bunyans Pilgrimsvandringen (på engelsk)

John Bunyan skrev den allegoriske roman Pilgrims Vandring. Her er den første af en række små animerede videoer over romanen - meget smukt lavet!

Palmesøndag 2018 - om at komme af med byrderne (med John Bunyans Pilgrimsvandringen)

Det er noget særligt ved den kristne åbenbaring.

Det hører med til den, at den forkastes af mennesker. 

Den forkastes af dem, der skal tro på den.

Som Jesus siger: Bygmestrene forkaster hovedhjørnestenen, som er grundsten og anstødssten i ét.

Når sandheden åbenbares, så viser det sig, at mennesker ikke vil vide af sandheden.

Kristendommen er ikke sandhed, fordi nogen tror på den.

Det passer bedre at sige, at når nogen ikke tror på den, er det, fordi den ER sandheden.

”Mig tror I ikke, fordi jeg er sandheden”, siger Jesus i dagens evangelium.

Når selv jøderne forkastede Jesus, hvor meget mere ikke andre mennesker.

Jesus siger ikke: Mig tror I ikke, selvom jeg siger sandheden.

Men han siger: Mig tror I ikke, FORDI jeg siger sandheden.

Sandheden er til stede overalt, men fortrænges af os.

Evangeliet taler om sammenstødet mellem sandheden og så mennesker, der udmærket ved, at det er sandheden.

Paulus taler om, at menneskene holder sandheden ned ved uretfærdighed. Rom. 1,18.

”Var Gud jeres fader, ville I elske mig”, siger Jesus. Gud er kun Fader for os, når vi elsker Jesus.

Hvis vi skal kalde Gud fader, så det er sandhed, beror det ikke på os selv, men på ham, som kalder sig selv Sønnen.

En kristen er en, der ikke kan kalde Gud fader undtagen ved Jesus og i Jesu navn.

***

Jesus siger ikke alene sandheden, han ER sandheden.

Det er Gud, der er det selvfølgelige, ikke mennesket, ikke samfundet, ikke verden.

Vi har en gammel Adam i os, som ikke vil Gud. For den gamle Adam er det nyt, at Jesus er sandheden, at Gud er det selvfølgelige, ikke mennesket, ikke verden.

Den gamle Adam har vendt spørgsmålene om. Han spørger ikke: Hvorfor er jeg til, hvorfor er noget overhovedet til?

Men: Hvorfor skulle Gud være til? Er Gud overhovedet til?

Sådan spørger den gamle Adam, for mennesket har gjort sig selv til udgangspunktet, det er grundsynden.

Det er grundløgnen, at mennesket er udgangspunktet.

Hvis vi skal ind i sandheden, må vi ophøre med at være udgangspunktet.

Og det sker i troen. I troen ophører vi med at være udgangspunktet.

Vantro er at ville være udgangspunktet og derfor aldrig rigtig lade sig sige.

Når vi selv er udgangspunktet, ja, så har vi Djævelen til fader, og sandheden er ikke i os.

Så kan vi ikke høre Jesu ord.

Jesus understreger, at han ingen synd har. At han altså taler sandheden fuldt ud, altså ER sandheden.

Der er dybest set kun to syn på menneskets forhold til sandheden.

Det ene siger, at vi er søgende, at alle er på vej mod sandheden. Ikke ad samme vej, men ad forskellige veje. Ligesom hvis alle bevægede sig opad på et bjerg og trods forskellige veje ender på toppen.

Mennesker er efter dette syn forskellige steder på vejen op, men det er bare forskellige grader af sandheden, ikke sandhed mod usandhed.

Ud fra dette syn er Jesus en vejviser, en af de mange, må ske den bedste, men en iblandt flere. Derimod må det afvises, at han er vejen, som han selv siger.

Det var det ene syn.

Det andet syn på mennesket er, at menesket ikke er søgende. Nej, det er en bortløben, en vildfaren.

Det søger nok sandheder, men ikke Sandheden. Det er tværtimod på flugt, på vej bort fra sandheden.

Sådan taler Bibelen: ”Der er ingen, som søger Gud, de er alle kommet på afveje.” (Rom. 3,11 med et citat fra GT).

”Vi fór alle vild som får, vi vendte os hver sin vej” (Es. 53,6).

Hver sin vej – ikke mod sandheden, men bort fra sandheden.

Bibelen kender ikke noget til mange forskellige veje til sandheden. Det er en helt fremmed tanke i Bibelen.

Men Bibelen kender til mange veje bort fra sandheden. Ligesom Jesus taler om det tabte får, der ikke søger hyrden, men må opsøges af hyrden.

Jesus viser derfor ikke mennesket vejen, men ER vejen, standsningen af mennesket på dets vej, og i det øjeblik mennesket er blevet standset, er det ankommet i Guds rige, i sandheden.

Og ligesom vi enten er i sandheden eller i løgnen, er vi enten i kærligheden, eller også er vi ikke i kærligheden.

Sådan tales der i Johannes’ Åbenbaring til en menighed: Du har svigtet din første kærlighed.

Der hører et helt liv til at leve som kristen, i sandheden, i kamp for at blive i sandheden om sig selv, at leve af Guds nåde ved Jesus, at leve ud fra, at Gud og hans Søn Jesus er udgangspunktet.

Men Gud har hjulpet os i vores liv. Jesus siger, at han udsender Helligånden til dem, fra Faderen, og han kalder Helligånden for Sandhedens Ånd.

Uden Helligåndens hjælp, uden at vi påkalder Gud og Jesus i vores dagligdag, står vi ustandselig i fare for at vende alting på hovedet igen og igen: nemlig at gøre os selv til udgangspunktet, og gøre Gud og Jesus til noget, vi kan overveje eller skippe, som vi lige føler for.

Og vi kan også så bare skippe den kristne tro, fordi hvorfor skulle der være en tro, der er mere rigtig end de andre.

Men det er jo en måde at gemme sig for Gud, ligesom Adam og Eva gemte sig for Gud i Edens have. De vidste godt, at de havde forladt sandheden, og så gemte de sig.

Sådan er det med at hvorfor skulle der kun være én vej til Gud en måde at gemme sig for Gud på. Det må vi forsage. Det er Djævelen, der frister os. Derfor forsager vi også Djævelen og alle hans måder at lokke os til at være til for os selv og kun for os selv.

Djævelen har det godt, når vi kun lever for os selv. Men for en kristen gælder det om at leve for Jesus, som døde og opstod for os. Det gælder om at lade Helligånden få råderum i hjertet, så sandheden kan få lys og plads. Og når sandheden gør det, så dømmer den os også. Så må vi indrømme hvad ondt vi gør, angre og bede om tilgivelse for det. Det er Helligåndens fantastiske gerning. Men endnu mere: Helligånden læger også de sår, vi får i livet, hele os, når vi ikke lyver om os selv.

Og Helligånden styrker os og trøster os, så vi kommer på fode gang efter gang. Også når vi er kommet på afveje. For der er kun én god vej, Jesus vor Herre. At vandre med ham og i fællesskab med ham. Lytte til ham. Følge ham.

3. søndag i fasten 2018 om sandhed: "Mig tror I ikke, FORDI jeg siger jer sandheden"

Markus 9,14-29

Jesus har været sammen med tre af sine disciple oppe på et bjerg.

Der var Jesus for deres øjne blevet forvandlet, så hans tøj så blændende hvidt ud, og Moses og Elias havde talt med ham.

Peter var helt salig ved at opleve dette.

Han foreslår, at de skal bygge hytter, ligesom til en stor jødisk fest løvhyttefesten.

Fordi den fest er gennemsyret af stor glæde.

Og midt i alt det hører de en stemme fra skyen: Det er min elskede Søn! Lyt til ham!

Så forsvinder synet af Moses og Elias, og det hele bliver almindeligt igen, og de går ned fra bjerget.

Er der ikke nogen her, som har oplevet ubeskriveligt vidunderlige ting fra Gud – i et syn, i en drøm? Noget som har ændret dit liv for altid?

Sådan var det også for de tre disciple.

De fik lov til at smage saligheden af Jesu guddommelige liv, som aldrig dør.

Og Jesus forklarer synet: Elias kom på en måde i skikkelse af Johannes Døberen som en forberedelse til Messias’ komme, og han blev slået ihjel.

Men Jesus skulle også blive slået ihjel.

Det hele skulle ske helt anderledes end Peter og hans venner kunne forestille sig.

Enhver af os ville ønske, at vi altid kunne være fyldt af Helligånden, så vi altid var helt på toppen og glade, ligesom de tre disciple må have følt det oppe på bjerget.

Men der kommer dage, hvor det føles, som om alt det, vi oplevede af stort med Gud, tages fra os.

Det er det, Jesus forbereder os alle på gennem det her.

Forbereder os på, at vores liv foregår her på jorden, for vi har en opgave her.

Forbereder os, så vi ikke giver op, men forstår, at det er meningen, og at vi nu oplever, at troen prøves, at vor troskab prøves.

***

Godt, nu kommer Jesus og de tre ned på jorden så at sige, ned fra bjerget.

Straks dernede er der stor forvirring og diskussion. De 9 andre disciple har ikke kunnet uddrive en dæmon fra en dreng.

Der er kaos. Der er skriftlærde, som i Jesu fravær er ved at gøre disciplene forvirret.

Nu er det folkeskarens tur til at blive glade. De skynder sig hen til Jesus.

Jesus er som en magnet for fortabte mennesker, for fattige, for fortvivlede, for ensomme, for syge af enhver art.

Disciplene kunne ikke drive dæmonen ud.

Og nu er det Jesu tur til at opleve nedtur for alvor. Han ville ønske, at han snart ikke skulle være blandt dem længere. Det siger han jo.

Han kan næsten ikke klare al den vantro, han oplever. Fra skaren, men så sandelig også fra hans allernærmeste, disciplene.

Men vi må aldrig tage fejl af Jesus. Ja, han spørger, hvor længe, han skal være blandt denne vantro slægt. Men nej, han bliver ved, han rører ved mennesker, han helbreder, han prædiker til ny tro, til trøst, til glæde, han tager al slags medicin frem fra sit forråd for at hjælpe mennesker, uanset hvilket situation de er i.

Faderen til den dæmonbesatte er i tvivl, om Jesus KAN hjælpe, for det kunne disciplene jo ikke.

Jesus svarer: ”Hvis jeg kan? For den, som tror, er alt muligt”.

Da råber faderen et råb, som giver genlyd til i dag: Jeg tror, hjælp min vantro!

Det ord har jeg selv levet på i en lang periode, hvor jeg var formørket i sindet.

Enhver af os kan bruge de ord selv. Vi siger, at vi er på vej til at tro, at vi gerne vil tro, men at vi også har vantro i os. Og vi erkender det, så vi beder: Hjælp vores vantro!

Hjælp os tættere til dig, Jesus, skab ro i vores sind og tanker og krop, kom med din fred, din glæde, din stabilitet, din guddommelige kraft til mit svage sind. Du er stærkere end alle andre, kom! Kom, Gud Helligånd, som Jesus sendte til os! Vær hos os i al fortvivlelse, i alt mørke, i al ensomhed, i al følelse af meningsløshed!

Da virker Jesus med sin mægtige kraft og befaler den onde ånd at fare ud af drengen og aldrig mere vende tilbage til ham!

Og det sker!

Når Jesus befaler, sker det, han befaler skal ske. Han er 100 procent Gud og 100 procent menneske og hvad han vil, det sker.

Ingen har hans myndighed, og derfor må Satan forsvinde, når Jesus kommer til.

Det gælder dig og mig i vores hverdag derhjemme og altid.

Lad os altid overgive os til Jesus i hverdagen, så beskytter han os mod Satans forsøg på at gøre noget ondt ved os.

Og drengen virker til at være død, men sover af udmattelse, fordi dæmonen har hærget så længe og raset, da Jesus kastede dæmonen ud.

Men Jesus tager drengen ved hånden og rejser ham op, og nu kan han gå helt almindeligt rundt.

Sådan rejser han også dig op, når du blot beder ham om det, eller en ven beder om, at Jesus må rejse dig op.

Og derfor har Jesus sat os ind i et fællesskab, hvor vi er som et legeme. Han er hovedet, vi er kroppen.

Vi kan ikke undvære hinanden. Hver eneste en er nødvendig.

For kan den ene fod undværes? Eller det ene øje? Eller værst: begge øjne? Eller hvad med begge arme?

Nej, i Jesu kirke er der brug for alle.

Derfor har Jesus udsendt os for at hjælpe hinanden i fællesskabet, og række ud til alle mennesker.

Det Peter gerne ville oppe på bjerget var at bygge hytter, så de kunne sidde sammen og have det saligt sammen og spise og være glade.

Løvhytternes mening hos jøderne var, at de skulle være bygget af meget tyndt materiale, så at man kunne høre naboens glæde, men også hans sorg. Der måtte ikke være lukket af for regnen fra taget, for man skulle mærke Guds regn og om natten kunne se stjernerne.

Sådan skal vi også se og mærke hinandens glæde, men også sorg.

Og i dag vil vi med sorg beder for Iran og Irans kirke, som vi også har sunget om.

For bønnen er det, der driver vantroen ud, bønnen skal til, for at vi i Jesu navn kan drive den onde bort.

Som Jesus sagde: ”Den slags kan kun drives ud ved bøn”.

Nogle håndskrifter har: ”ved bøn og faste.” Men de fleste håndskrifter har det enkle: ”ved bøn”.

Bøn – det er at vi modtager fra Gud, ligesom vi modtager regnen fra himlen til jorden.

Vi kan ikke af os selv. Efter store oplevelser af syn og drømme kommer vi alle ned på jorden, og der har vi brug for bønnen, holde fast ved bønnen.

Så Jesus lærer os i dag, at bøn er godt for alting, men ikke mindst for Djævelens angreb på os.

Og dernæst er det noget, han lærer os alle i fællesskabet. Og i fællesskabet styrker han os, gennem bønnen.

Bøn er jo ord, vi beder til Gud, til Jesus.

Vi begyndte med lovsange.

Vi må endda bede om, at Gud vil åbne vores mund, så vi kan lovsynge ham.

Vi er skabt for at beundre hans skaberværk, beundre Skaberen, beundre Jesus.

Derfor lovsang.

Men også som tak for alle de gode gaver, han overøser os med hver dag – ting, vi tager for givet.

Vi vil i dag også takke for det smukke Iran og bede Herren røre ved folkets ledere, så livet i Iran bliver helt nyt og frit for alle mennesker.

Samtidig lever vi her i Danmark. I et kristent land, men med mange problemer.

Vi har virkelig brug for ordet og bønnen og fællesskabet og brødet og vinen, Jesu legeme og blod.

I nadveren styrker Jesus os med sig selv, så vi forenes med ham. Hans blod kommer ind i vores årer. Hans guddommelige kraft kommer til os i vores skrøbelighed. Og altid sådan, at vi ikke EJER kraft selv, men altid igen og igen modtager den. Amen.

2. søndag i fasten - om at komme ned fra bjerget, prædiken holdt for den farsitalende menighed ved Christianskirken i Aarhus

Jesus kom for at tjene mennesker, ikke for at betjenes. Sådan skal vi også være. Privat, men også i fællesskabets sammenhæng.

 

I Guds Rige byttes der om på værdierne. Den ældste skal være som den yngste. Ja, det står der!

Og lederen om den, der tjener.

 

Og i selve Guds synlige Rige vil alle sidde sammen til bords med Jesus.

 

Alt det der med at lade folk føle ens magt, det er bandlyst fra Guds Rige.

 

I dagens evangelium er der ikke stukket noget under gulvtæppet. Apostlene diskuterer, hvem de er størst. De er uenige om det. Meget menneskeligt, men meget forkert i Guds øjne.

 

Jesu bøn for Peter, om at hans tro ikke må glippe, er en bøn, Han også beder for os, at vi ikke gør os selv store, men røre ved vore hjerter, så vi indser, at vi er små, at vi er tjenere.

 

”Og når du engang omvender dig, så styrk dine brødre.”, sagde Jesus til Peter.

 

Noget skal ske med vores hjerte. Omvendelse. Omvendelse er omdrejningspunktet i at være Jesu discipel.

Hele tiden er der noget i os, der skal forandres. Vi skal træffe en beslutning om at omvende os. Det er jo det, Jesus siger til Peter: Og når du engang omvender dig…

 

Peter skal gøre noget, vi skal gøre noget.

Det er så sandelig ikke kun en passiv modtagelse. Nej, det er liv og død. At være Jesu discipel kræver os med hud og hår, hjerte, sjæl, sind og alt, hvad vi er.

 

At være Jesu efterfølger har ikke noget med religion at gøre. Det handler ikke om en masse regler, men om hjertet. Om at lukke Guds Ånd ind, lukke Jesus Kristus ind i vort hjertet, lukke Gud vor Fader ind i vort hjertes tempel.

 

Det handler om at lade vort hjerte omskære. Ja, sådan taler apostlene om omvendelse.

Omskærelsen af drengebørn var og er en fysisk ting. Men den egentlig omskærelse og renselse har med hjertet at gøre.

 

Profeten Ezekiel taler om, at Gud vil give os et nyt hjerte i stedet for kødhjertet.

 

Jesus taler igen og igen om renselse, med Helligåndens ild, med sit ord.

 

Hvad har dette så med Kain og Abel at gøre? Jo, Kain var den ældste og ville være den ældste også åndeligt talt i Guds øjne. Han kunne ikke tåle, at hans lillebror bare gjorde det, Gud gerne ville have.

 

Jakobsbrevet forklarer nu, hvad det var der skete i Kains hjerte og i et hvert hjerte. Det begynder med et begær. Begæret kan være af en hvilken som helst art. I tilfældet Kain er begæret at undertrykke sin bror. Han går ind i misundelsens og jalousiens tilstand. Og som Jakob siger i sit brev, først underfanger begæret, så sætter det synd i verden. Det sker, når Kain og vi lader begæret fylde os op, for så undfanger det synden.

 

Og når først synden er blevet til et foster, så ender det med fødsel. Synden vokser nøjagtig som et foster, et barn, og føder ved terminen. Men hvad føder synden? Forfærdeligt, den føder død.

 

Vi har i medierne i vinterens løb kunnet følge et forfærdende eksempel på et begær, der har fået lov helt uhindret at blive til synd og til føde død, bogstavelig talt, i den såkaldte ubådssag. Der leges med begæret på mange måder, og begæret undfanger synd, og synden fører uden undtagelse til døden, på den ene eller anden måde.

 

Og ve vor tid, når mennesker med høj cigarføring pådutter os, at fristelser er til for at gå ind i! At fristelser skal dyrkes, for sådan modnes vi som mennesker.

 

Ingen af os kan være tilskuere til livet!

 

Enten lader vi begæret undfange, eller også ikke. Det kommer fra os selv. Vi har, siger Jakob, magten til at forhindre undfangelsen. Det er ikke en naturlov at undfangelsen sker.

 

Nu er det vigtigt for Jakob at sige, at det ikke er Gud der frister os ind i begæret. Det klarer vi udmærket selv.

 

Så når vi beder: Led os ikke i fristelse, så betyder det, at vi beder Gud om at være os nær, når fristelsen kommer, bevare os fra at gå med fristelsen. Ja, vi beder om at blive ledt uden om fristelsen. Det er en betryggende og alvorlig bøn, som altid minder os om fristelsens frygtelige virkelighed. Vi er en kampplads mellem godt og ondt og har brug for al guddommelig hjælp, så vi lader fristelserne fare.

 

Nej, Gud leder os ikke ind i fristelsen, men Han prøver os. Det er noget andet. Det er den måde, vi her på jorden vokser i troen frem til mere rolig åndelig sejlads.

 

Der kan være mange prøvelser, men prøvelser er ikke det samme som fristelser.

 

Gud frister ikke, men står ved vor side, når vi beder om hjælp, så selv om vi står helt ved indgangen til en fristelse, ja, er kommet ind i fristelsens entre, så hører Gud gerne vor bøn, så vi når at finde døren og komme væk.

 

---

 

Nu er det fastetid, tid til at lade Jesu ord om omvendelse gå til marv og ben.

 

Omvend jer, Guds rige er kommet nær! Sagde Han og siger han.

 

Vend jer mod Guds rige, følg mig, er det han siger her.

 

Når I vender jer om, vender jeg mod Guds Rige, vil dets skønne luft strømme jer i møde med duft af livet, evigt liv uden ende, kærlighed, barmhjertighed, sandhed, godhed.

 

Så lad os vende os mod Guds rige.

 

Gå i os selv, blive tjenere for hinanden, ikke undertrykke andre, hjælpe hjælpeløse, hindre undertrykkelse aktivt, redde mennesker fra undergang.

 For hvad er det inderste i det at faste? Esajas 58:


       v6  Den faste, jeg ønsker,
      er at løse ondskabens lænker
      og sprænge ågets bånd,
      at sætte de undertrykte i frihed,
      og bryde hvert åg;
       v7  ja, at du deler dit brød med den sultne,
      giver husly til hjemløse stakler,
      at du har klæder til den nøgne
      og ikke vender ryggen til dine egne.
       v8  Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
      og dit sår skal hurtigt læges;
      din retfærdighed går i spidsen for dig,
      og Herrens herlighed er bag dig.
       v9  Da kalder du, og Herren vil svare,
      da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!

Prædiken om at tjene, om fristelse, og om begær der kan vokse sig stor og ende med død

Guds rige er et sennepsfrø,

Trodser vinter, kan ikke dø,

Det bliver til et verdenstræ,

Der giver jordens fugle læ,

De bygger rede i rigets skygge.

 

Sennepsfrøet, der kom i jorden, det var Jesu ord sået ud i folket, i menneske efter menneske, enkeltvis, i grupper, i folkemængder.

 

Det er vigtigt at huske, at godt nok var der ofte mennesker i stor mængde til stede, når Jesus talte, men det var i en længere periode.

 

På et tidspunkt tyndede det godt ud i tilslutningen, og folk blev skuffede. For de ville have haft Jesus til at gøre efter deres hoved, nemlig blive en politisk frelserskikkelse, som skulle befri folket fra romernes overherredømme.

 

Til sidst spørger Jesus direkte de sørgelige rester af disciple: Vil I også gå fra mig? Tænk, det kom dertil. Tænk, det spurgte han faktisk om.

 

Men det kan de trods alt ikke. Jesus, du har det evige livs ord, siger Peter, vi kan ikke gå bort fra dig.

 

Men ud over, at der var den lange periode med stor tilslutning til Jesus og så en periode hen mod korsfæstelsen hvor tilslutningen svandt ind til meget lidt, ja mellem de to yderpunkter var der først og fremmest det enkelte menneske, Jesus mødte.

 

Den samaritanske kvinde ved brønden, en kanaanæisk kvinde og hendes dæmonbesatte datter, en blindfødt mand, en døvstum, en lam mand, en død ven og hans søstre, en kvinde med blødninger, der ikke vil holde op, dæmonbesatte enkeltpersoner.

 

Ofte hører vi om andre i selskab med denne enkelte person, men fokus er i første omgang på den enkelte.

 

F.eks. den samaritanske kvinde: efter en lang samtale med hende ender det med at hele landsbyen kommer ud og hilser på og møder Jesus.

 

Jesus beder hende egentlig bare hente én anden person, nemlig hendes mand, men det kan hun ikke, for hun er ikke gift med den mand, hun er sammen med. Men det bliver altså hele byen hun tager med sig ud til Jesus ved brønden.

 

Eller den lamme mand – fire kammerater slæber ham op på taget af det hus, hvor Jesus taler, bryder hul og sænker den lamme mand ned lige hvor Jesus står, så en stor gruppe mennesker pludselig bliver vidne til det, der sker.

 

Sådan kunne vi blive ved.

 

Men vi kan også lige tænke på, hvem Jesus overhovedet talte til, da han snakkede om Guds rige som landbrug med kornets vækst og et sennepsfrø, der bliver til et træ med store grene.

 

Her taler Jesus ikke til den lille gruppe af kernedisciple, men til folkeskaren, som er samlet ved Galilæas sø.

 

Vi ved, at han talte til hele folkeskaren og ikke kun disciplene, fordi Markusevangeliet understreger, at Jesus talte kun i lignelser til den brede skare af folk.

 

Til dem, som skulle blive Guds rige folk.

 

Vi vil nu samle os om, hvad salmedigteren har at sige om Guds rige.

 

Det er vidunderligst af alt på jord.

Vidunderligst.

 

Oh, vi er vant til at bruge små ord.

 

Men lad os hjælpe hinanden til at bruge de største ord om det største – Guds rige.

 

Dets herlighed er uden sammenligning.

Det begyndte med Guds herlighed, der skinnede fra Moses’ ansigt, da han kom ned fra bjerget med tavlerne med de ti bud

 

Kong David sang om templet som stedet, hvor Herrens herlighed bor, som gør, at han elsker det hus.

 

Han siger: Min mund er fuld af lovsang til dig, jeg priser din herlighed dagen lang.

Og: Herrens herlighed skal vare evigt.

 

Profeten Esajas så i et syn Herren på sin trone i templet og seraferne omkring ham, der sang:

 

”Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre,

Hele jorden er fuld af hans herlighed!”

 

Og her på vej ind i fastetiden kan vi mindes, at Esajas får ord fra Herren om, hvad sand faste er, nemlig at løse ondskabens længer, sprænge ågets bånd, sætte undertrykte i frihed, og bryde hvert et åg, ja, give sultne brød, og ikke vende ryggen til ens egne.

 

For da skal et lys bryde frem og Herrens herlighed følger i ryggen på dig, bagefter dig på din vandring.

 

Det skinnede i profeten Ezekiels syn, en herlighed fra en, der lignede en menneskesøn, en profeti om den salvede konge, Jesus.

 

Og da Guds Søn blev født til verden, så hyrderne herligheden stråle om englene, der forkyndte Jesu fødsel.

 

Og disciplene Hans herlighed, de erkendte, at den herlighed kom fra Faderen, en herlighed fuld af nåde og sandhed.

 

Og Guds herlighed lyser ud fra de undere, Jesus gjorde.

 

Til sidst blev Jesus med sine egne ord herliggjort på korset, så korset står som et banner, der skinner for altid ud i verden med frelse, glæde, fred, tilgivelse for enhver, der vender sig til Jesus.

 

Hans ord skabte, hvad de nævnte: syn til blinde, hørelse til døve, tale til stumme, at kunne gå igen for lamme, ro og samlethed til dem, der var besat onde ånder, liv til døde.

Sådan er hans guddommelige ord, de er Guds riges hemmelighed.

 

Med Jesu ord døbes og gives hans legeme og blod. De skaber håb, gode kår, ro i sindet, latter over vore hjertesår, for i troen på Jesus Kristus kan vi springe over grave, nu og altid.

 

Jesu rige skaber ved hans ord lys i mørke, paradis i ørkenen, i din personlige ørken.

 

Lad hvisle kun i ormegård,

At riget er lagt øde,

Gud kroner ligeguldt dets år

Med frugtbarhed og grøde.

 

Ja, lad blot nogen hvisle således.

Vi ved, at Jesus skaber sit rige fra det mindste og mest usandsynligt lille frø.

 

Sådan er det altid. Det bliver ikke anderledes. Fra ydmyghed til herlighed.

 

Med tålmodighed som landmanden til den ubegribelige høst, den uforudsete høst,

Ja, høst, hvor der ikke engang var sået.

 

Guds riges herlighed og glans er som kornet på marken godt på vej i maj måned,

Som solen over havet

Som fuglenes fulde kor til langt ud på skærsommerens aften.

 

Guds rige herlighed er, at vi skal møde vor konge Jesus Kristus, eller rettere, Han skal møde os på opstandelsens morgen.

 

Da skal vi erkende fuldt ud, da skal vi se ham, som han var og er, ansigt til ansigt.

 

Da riget er med solekår

Til syne og til sted

I evighedens gyldenår

Med ret og fred og glæde.

Prædiken om Guds rige til Septuagesima søndag 4. februar 2018

Levende vand.

Ikke i morgen, men lige nu.

”Jeg var så tæt på at sende dig bort”, synges der. Sådan som den samaritanske kvinde var lige ved at gøre.

Sådan som vi danskere har for vane at gøre. Sende Jesus bort.

For livet er endt med at handle om det fysiske, det materielle, det psykologiske.

Levende vand, du kommer ikke til at tørste igen, siger Jesus.

Han vil slukke din tørst. Ikke sådan at du ikke mærker tørst, for sådan er vi. Men så husker vi på, at han virkelig er livets vand.

Vi er nødt til at høre det, minde hinanden om det. I vores materialistiske tid. Vi er holdt op med at mærke vores tørst. Fordi vi har så mange erstatninger. Vi mætter vore sanser ustandselig. Og på den måde kan vi ikke mærke vores tørst efter Gud.

Det glæder Djævelen, som ikke ønsker os held og lykke.

Og han har en villig samarbejdspartner i os. Han hvisker til os: Gud findes ikke.

Han er fristeren.

Men når vi er lige ved at sende Jesus bort, som vi hørte i sangen, ja, så kommer han bare til os, uanmeldt, ukaldet, alt hvad vi skal er blot at bede.

Når vi beder, flygter Djævelen. Når vi beder: Vor Far i himlen! Så flygter Djævelen. Vi mærker det ikke, men det sker.

Jesus skruede fadervor sammen, så alt, hvad vi har brug for er samlet der.

Han lader sit levende vand strømme i mængde mod os gennem bønnen.

***

Det levende vand findes kun hos Jesus. Det er forargeligt for verden, for hvad bilder Jesus sig ind.

Nej, han bilder sig ikke noget ind. Han er Guds Søn og tilbyder det levende vand til enhver, der blot vil bede om det.

Hans levende vand er som en flod af godhed. Vi kan ikke forstå hans mægtige godhed, men det skal vi heller ikke. Vi skal blot tage imod den.

***

Jamen, var det ikke bare en begivenhed dengang i Samaria, en tilfældig dag, da Jesus sagde de her ting?

Hvordan har det for alvor noget med mig og dig at gøre?

Så må jeg først spørge: hvad gør du med dine bekymringer? Hvad gør du med dig selv, når du føler, at andre ikke anerkender dig? At andre ikke ser dig? Hvad gør du, når du føler, at du ikke er noget? At alle andre er noget ved, men ikke dig?

Det er her, evangeliet rører dig og mig.

Det handler lige præcis om en ’tilfældig’ kvinde engang. Nej, det handler gennem hende om enhver, der vil stille sig ved siden af Jesus som hans discipel.

Jesus går lige til sagen: kvinden har en tørst, hun slet slet ikke vidste hun havde.

Vi opdager først den dybe tørst, når vi møder ham. Så opdager vi, hvad skønhed, godhed, kærlighed virkelig er.

Når døren lukker sig for os, ja, så hører vi, at Han er døren og samtidig den gode hyrde, og at der er vej ind og ud til føde for os, hans får.

Altid føde, altid levende vand.

Så lærer vi, at uden Gud bliver vi aldrig hele.

Og når vi føler, at vi ikke er noget værd, at de andre ikke bryder sig om os, ja, så lyt til sangens ord om Jesus, der kæmper for at minde dig og mig om, at han døde for vore tårer, for det liv, vi synes ikke var noget.

Er du fortvivlet? Så er han det gode håb, der aldrig svigter i evighed.

Er du tørstig? Så giver han dig af sit levende vand. Det levende vand har også et konkret navn: Helligånden, som Jesus sender til os.

 

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger 2018

En herlighed strålede om hyrderne, en herlighed, som kommer fra Gud selv gennem Jesus.

Den herlighed, siger Johannes, er fuld af nåde og sandhed.

Nåde – han vil rejse os op, hver gang vi falder og kvajer os og misbruger livet, det vil han, når bare vi rækker ud efter hans hjælp.

Sandhed – han har givet os Sandhedens Ånd, han talte sandhed og kun sandhed, det er også derfor lyset skinner fra ham. Men det skinner med en kraft, som gør at det, der er mørkt i os, bliver oplyst, og det er ikke rart. Så kan det føles lettere bare at gå sin vej og ikke blive generet af så kraftigt et sandhedslys.

Men kære menighed, vi kan tåle dette lys, fordi der er også kærlighedens glød i det lys, for så højt elskede Gud verden, at han sendte sin Enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Vi kan tåle dette lys, fordi Gud, Jesus, er kærlighed, ja, selve kærlighedens kilde.

Så lad os med opladte sind grunde over det, Johannes fortæller os i det, der er blevet kaldt hans juleevangelium!

Lad os sætte os i disciplenes sted. De vandrede med Jesus rundt i landet, og til sidst var de vidne til hans død. Tre dage efter fandt de graven tom, da de ville se til graven, og Jesus viste sig for dem.

Deres liv var blev tændt af et lys, som aldrig slukkes: Jesus er Herre selv over døden, han er opstået og lever.

Efter at Jesus var gået bort fra dem, ventede de 10 dage i Jerusalem, sådan som Jesus havde sagt, de skulle gøre. Og da tændtes lyset på en overvældende måde i dem, for Helligånden kom over dem ligesom ildtunger og satte sig på hver af dem. Og de blev fyldt af Helligånden, og nu begyndte de at prædike for alle mennesker rundt i verden, i første lange omgang rundt i Asien og Middelhavsområdet – det var nok for koldt at komme op til Danmark, og måske kunne de heller ikke have fået lov til at være gæsteprædikanter i landet med den nye tro de kom med. Måske var der nogen, der kom herop, men bare blev slået ihjel, sådan som vi ved det skete meget senere.

Hvor kom det lys fra, som disciplene modtog? Det kom fra Jesus ved Helligånden. Jesus havde forudsagt, at Helligånden skulle være der for dem i hans sted og vejlede dem, opmuntre dem.

Han kalder Ånden for Sandhedens Ånd.

Og Ånden tænder dem i brand. De er uimodståelige. De oplever samme mirakler, som Jesus udvirkede, helbredelser og undere. Paulus blev forsøgt slået ihjel mindst lige så mange gange som Jesus, han blev pisket, mishandlet, sad i fængsel gang på gang. Men lyset han havde modtaget var så varmt og godt, at trods alle trængsler og lidelser skriver han engang fra et fængsel: Glæd jer i Herren! Jeg gentager: Glæd jer!

Johannes var en discipel, som forstod Jesus på en helt særlig måde. Enhver der læser evangeliet mærker det. Og Jesus havde jo sagt, at den, der følger ham, skal have livets lys. Og det lys, Johannes havde modtaget, det lader han nu skinne igennem sit evangelium.

Og han begynder sit evangelium helt tilbage før alle tider.

Han siger, at Jesus var hos Gud før alting blev til, at alting er blevet til ved ham, at han var Gud.

Han kalder Jesus for Ordet. Jo, Jesus talte de dejligste ord, der kan tænkes, til afgørelse, til trøst, til håb, til overvindelse af al modstand mod ham, ord af sandhed, og kun sandhed.

Han er livet selv, hører vi, og gennem evangeliet hører vi ord af Jesus,

At han er sandheden, vejen og livet,

At han er verdens lys,

At han er det levende vand, som gør at man aldrig igen skal tørste og løbe efter noget andet,

At han er livets brød, som gør at man aldrig mere skal sulte, men er mættet,

At han er opstandelsen og livet.

Men – mørket greb det ikke, hører vi.

Mørket fik ikke fat i lyset, i Jesus, mørket fik ikke bugt med ham, overvandt ikke Jesus.

Mørket overvandt ikke Jesus. Gang på gang forsøgte Jesu fjender at sætte ham til vægs, men det lykkedes dem aldrig. For visdommens lys skinnede med en uimodståelig kraft fra Jesus.

Mørket fik ikke bugt med ham, da mørket fik ham korsfæstet. For Jesu herlighed stråler for altid ud fra korset, og Johannes siger, at der på korset blev Jesus ophøjet, så hele verden kan se, hvad han har gjort for verden, og kan tage imod hans tilgivelse og hans evige liv – bare ved at tage imod Jesus i ens hjerte og følge efter ham.

Og mørket begreb ikke Jesus, verdens lys. Desværre har mørket en allieret i os selv. Vi må blive ved med at vælge side til fordel for lyset.

Og noget i vores tilstand gør, at vi heller ikke begriber ham uden vi bliver oplyst af Helligånden og grebet af Jesus.

I går fortalte jeg historien om en lille pose, som ikke kan rumme en meget, meget stor ting. Og det er så vore hjerner, som er en lille bitte pose, som ikke kan rumme den meget meget store ting, som er Gud. Men det betydre jo ikke, at Gud ikke er til, men bare, at vi har en stærkt begrænset fatteevne.

Her må vi træffe et valg, ja, det er en viljesbeslutning, vil jeg tage imod Jesus eller ej?

For evangeliet er ikke en bog om Jesus, men selve evangeliet er en person, er Jesus selv.

Så vi skal ikke fokusere på ting og hændelser og ord, men på den, der gjorde de ting og talte de ord, nemlig Jesus.

Hvis lyset kommer fra en bestemt kilde, så ville det være dumt at prøve at finde lyset alle mulige andre steder, er der ikke noget om det?

Det er sådan vi gør, når vi lægger det med Jesus på hylden.

Men det er jo det med kampen mellem lyset og mørket, der er problemet. Mørket er i verden, så derfor er mørket også på spil i os selv.

Når alt kommer til alt, handler det om at tage imod eller afvise.

”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.” Det står der. Og der står også: ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn.”

Så vi er ikke i os selv Guds børn, men tager vi imod Jesus, som vores lys, vores liv, ja, så bliver vi også hans brødre og søstre, Guds børn.

Det valg står altid åbent, så længe vi lever, at tage imod ham.

***

Julenat strålede en herlighed fra englene med budskabet om Frelseren, den Salvede konge, Herren, der var født i Betlehem.

Det lys så hyrderne som de første og kom derfor ind til Betlehem. De tog budskabet til hjerte, og det glemte Maria dem aldrig for.

Og Johannes fortæller, at den herlighed, som skinnede på marken til hyrderne dengang, den kom fra Jesus, som igen havde den fra Faderen.

På den ene side var Jesus til fra evighed af, på den anden side blev han et menneske på et bestemt tidspunkt midt i vores verdens historie. Det er for stort til at vi kan gribe om det og fatte det.

Så lad os i stedet følge den vej, Johannes viser os: bare tage imod Jesus, verdens lys, i vores hjerte, i vores liv.

Prædiken juledag 2017 i Langør og Tranebjerg kirker

Juleaften 2017

Først et forsøg på at forklare, hvad vi sang i salmen ’Det kimer nu til julefest’. Undervejs sang vi:

Ja, sjunge hver, som sjunge kan:

Nu tændtes lys i skyggers land

Og ret som midnatshanen gol,

blev Jakobsstjernen til en sol.

Jakobs-stjernen er en profeti om, at der engang skulle komme en stjerne, der skulle stige op over Jakob, det betyder: Israel.

Og så er der midnatshanen, der gol, dvs. galede. Hvad er det for noget?

Måske handler det om Stefan, den første martyr, som vi mindes 2. juledag. En legende fortæller, at den helt unge Stefan havde set stjernen over Betlehem og forstod, at en ny konge var født til verden. Han gik derfor op til kong Herodes, som sad ved sin aftensmad. Kongen var vantro over for det, Stefan fortalte, og ikke mindre Stefans tro på en nyfødt konge. Da sagde kongen, at medmindre den stegte hane, som lå på bordet, fløj op og galede, troede han ikke på det. Da skete underet: hanen fløj op og galede.

En anden historie siger, at hanen galede med ordene: Christus natus est! Det betyder: Kristus er født.

***

Efter denne indledning går vi til prædikenen!

***

Det skete.

Det skete på et bestemt tidspunkt i verdenshistorien.

Det skete i et fjernt hjørne af verden.

Det skete i en bestemt by. Betlehem.

Det skete.

Skete det om dagen eller natten?

Skete det om vinteren, i foråret, om sommeren eller i efteråret?

Det ved vi ikke, men det skete.

Lige så sikkert som at en ganske bestemt lam mand engang blev helbredt af Jesus, så han straks kunne gå og stå. DET skete i Jerusalem tæt på templet.

Lige så sikkert, som at Jesus helbredte en lam mand båret på sin båre af fire venner, op på taget, og firet ned gennem taget mellem strå og ler.

Lige så sikkert som lamme rejser sig fra kørestolen, når Jesus helbreder i dag,

Lige så sikkert som Jesus helbreder når og hvor han vil, og vi har set det.

Vi har mærket det. Vi har erfaret det.

Når vi derfor tænker på Jesu fødsel og alt det underfulde, der fortælles der, så lad os huske på det underfulde, vi selv har oplevet og erfaret.

<span style="font

Prædiken juleaften 2017 holdt i Onsbjerg og Nordby kirker

Lucia blev født ind i en adelig familie på Sicilien ved slutningen af det tredje århundrede.

Hendes far var romer, men døde, da Lucia var fem år gammel. Lucias navn betyder ’lys’, lux.

Hun led døden i Syracus på Sicilien omkring år 310.

Lucia søgte at hente helbredelse for sin mors sygdom i Sankt Agathes helligsted. Moderen blev faktisk helbredt, og Lucia fik da sin mor til at give meget af sin rigdom til de fattige.

Lucia ville vedblive at være jomfru og ville derfor ikke giftes. Manden, som ville have giftet sig med hende, truede med at lade Lucia blive bragt til et bordel, med mindre hun afsvor sin kristne tro. Men han kunne ikke bevæge hende til det, selv da 1000 mænd og 50 okser forsøgte at trække hende derhen.

I stedet gjorde de brænde klar rundt om hende og antændte træet, men hun blev ved med at tale og insisterede på, at hendes død ville få kristne til at frygte døden mindre og at hendes død ville blive til skuffelse for de ikke-troende.

En soldat stak et spyd gennem hendes hals uden virkning.

Først kunne først dø, da hun havde modtaget sakramentet, altså Jesu Kristi legeme i skikkelse af det indviede brød.

I en fortælling om Lucia hedder det, at hun hjalp kristne med at skjule sig i katakomberne under kejser Diocletians forfølgelse af de kristne.

Hun bragte forsyninger ned til dem i katakomberne, og for at have begge frie til at bære mad og fornødenhederne ned til de kristne i skjul, satte hun en krans med lys i på sit hoved. 

Dyr ser ofte mod jorden for at finde mad, og deres udsyn er ikke særlig langt. Anderledes med mennesket: det kan se meget langt med det indre øje.

Og mennesket er placeret med benene på jorden og med hovedet i luften, ikke bøjet mod jorden, med forbindelse både til jorden og til himlen og med udsyn til verdens ende og mennesker omkring en, der har brug for hjælp - med begge hænder.

Lysene, som pigerne bærer, symboliserer ilden, som ikke ville brænde Lucia op, da hun var placeret med brænde omkring sig.

Den 13. december var indtil omkring 1700 i Danmark årets længste nat, altså vintersolhverv. Det er forvirrende, men i virkeligheden var den 13. december dengang det, der nu svarer til vintersolhverv. For omkring 300 år siden indførte vi i Danmark den gregorianske kalender. Det kom til at betyde, at den 13. december ikke længere er vintersolhverv!

Der blev ved med at være, måske, en bevidsthed hos folk om, at den 13. december var vintersolhverv – og stor forskel er der jo ikke at mærke for os, en uge fra eller til.

Men den 13. december som Lucias dag kendes allerede i en klosterkalender før fejlen med de 8 dages forskydning. Og sådan er det i hele Europa.

Så trods ændringen af kalender, fastholdtes den 13. december som Lucias dag.

I Romer-riget fejredes den 25. december som den dag, hvor solen blev født, Sol Invictus, den sejrige Sol, i det fjerde århundrede var det den dato, der svarer til vintersolhverv.

De tidlige kristne forestillede sig, at det også måtte være Frelserens fødselsdag, fordi man dengang tænkte, at verden var blevet skabt på forårs jævndøgn, på det tidspunkt 25. marts. Det var den dag, Jesus blev undfanget, og så blev han selvfølgelig født ni måneder senere, 25. december.

Da nu Luciadagen 13. december i virkeligheden var det, vi kender som 21. december, så blev Lucia-dagen også kaldt ’lille jul’ i Sverige.

Meget tidligt tillagde kristne Jesus titlen ’solopgangen fra det høje’, som svarer godt til tanken om Jesu fødsel tæt på vintersolhverv. Man ville formidle, at Gud tændte lys i mørket, det største lys, nemlig den som selv kalder sig Verdens Lys og lover enhver, som følger ham, at man ikke skal vandre i mørke, men have livets lys. Samtidig ønsker han, at hans efterfølgere som Lucia bruger det lys, de har fået, så det skinner for andre.

I adventssalmen Vær velkommen, Herrens år hedder det i det første vers: Julenat, da vor Herre blev født, da tændte sig lyset i mørkets skød.” Lyset tændtes ikke, men tændte sig – selv, Guds Søn, Frelseren.

I mange julesalmer er der fokus på lyset og mørket.

”Nu tændtes lys i skyggers land” – som en opfyldelse af profetierne i Det gamle Testamente om Jesus.

Og ret som midnatshanen gol

Blev Jakobs stjerne til en sol.

En profeti fra Mosebøgerne, som også er blevet forstået som en profeti om Messias, Gudsrigets konge.

Selvfølgelig er der fokus på mørket, for vi hører om, at hyrderne kom ind til Betlehem til barnet i krybben om natten, i mørket.

I julesalme En rose så jeg skyde, hvor Jesus sammenlignes med en rose, der spreder en dejligt duft af en overflod af dejligt liv, der hedder det:

Den rose fin og lille

Har dejligt duft og skær;

Den lyse for os ville

Og sprede mørket her…

Og endelig fortælle Johannesevangeliet juleevangeliet på sin særlige måde og kalder Jesus Ordet og siger:

I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Her er der en kamp mellem lys og mørke, mellem Jesus og Djævelen.

Profeten Esajas har en sådan profeti:

”Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys,

lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.”. 

Lucia har modtaget det lys, og hun forstår hele sit liv ud fra sin tro på Kristus. Det lys, hun havde, skinner stadig i herlighed gennem hendes klippefaste tro og medlidenhed med fattige, hendes hjælp til sin mor, så hun helbredes, og hendes trofasthed mod sin Herre indtil døden.

Vi vil gerne finde Jesus, sådan sang vi i den første salme:

Oh Jesus, dig at finde

er nu vor fulde agt…

Men det er ikke altid ligetil.

Der er forhindringer.

Jævnligt var folk indædt rasende over, at Jesus helbredte syge under gudstjenesten i selve synagogen. Prøv at forestille jer noget lignende i dag.

Så var der dengang, hvor disciplene ikke ville have, at børnene må komme i nærheden af Jesus.

En anden gang skældte en folkemængde ud og prøvede at hindre et par blinde i at komme i kontakt med Jesus.

Det er godt, de råbte højt, så Jesus alligevel hørte dem og kunne helbrede dem.

Men værre end alt dette er det, hvis nogen kommer og ødelægger troen for nogen.

Jesus siger ligeud, at det var bedre, at det menneske at blive kastet i havet med en møllesten om halsen, for så ville det menneske ikke kunne skade en andens tro, taget troen fra et andet menneske.

Så vi ser jo tydeligt, at der står en kamp mellem troen på Jesus og så dem, der vil tage troen fra de troende, og endda forhindre folk i at komme i nærheden af Jesus.

Vi kan jo godt tænke, at det er ikke så farligt, det her. Men sådan tænker Jesus ikke.

De troende har olie til deres lamper.

Det betyder, at de har taget imod Jesus og åbnet hjertet for ham.

Sådan som vi har sunget om at tage imod ham.

Ja, det er i grunden det hele adventstiden er til for. Advent betyder komme, altså Jesus, der kommer til verden, kommer til den enkelte. Og så handler det om, at den enkelte åbner sig for Guds rige og for Jesus.

Tager imod ham som frelser og Herre og konge i sit liv.

I den første salme sang vi om at løbe ham i favn og siger, at vi gerne vil finde ham.

Det betyder, at han jo kan blive væk i løbet af livet.

I Gør døren høj sang vi om, at Jesus er kongen, som kommer til vores verden, kommer hid – dvs. til vores verden, kommer her.

Men vi sang også om, at vi gerne vil åbne hjertets dør for ham, så han kan bo derinde og være vores konge:

Jeg hjertets dør vil åbne dig,

oh, Jesus, drag dog ind til mig!

Ja, ved din nåde lad det ske

at jeg din kærlighed må se!

I lignelsen, vi har hørt, handler det om at være klar, når brudgommen kommer, når Jesus kommer.

Alle ti brudepiger falder i søvn i ventetiden. Der er her ingen forskel på de tåbelige og de kloge brudepiger.

Det er ligesom med døden – vi skal alle dø.

Der står også jævnligt i dødsannonce: Er stille sovet ind.

De ti brudepiger sov, for vi skal alle dø. Men er vi så også parate til det?

De fem af dem var ikke parate. De ville gerne have noget af de andre fem.

Hvad ville de have af dem?

De havde måske ikke haft hjertet med, de havde ikke taget imod Jesus. Måske havde de også set ned på de andre fem, som forberedte sig ordentligt, vi ved det ikke.

Vi kan spørge: Hvordan kunne de fem være så skødesløse ikke at have forberedt sig til at møde Brudgommen på hans vej til bryllupsfesten?

I den her historie er det helt vanvittigt.

Sådan er Jesus. Han prøver på alle mulige måder at advare os, ikke advare os om at være parate.

Døren var simpelthen lukket, da de fem tåbelige brudepiger endelig nåede frem. 

Med vor dødstime er vort liv her til ende. Det er helt sikkert. Derfor skal vi HER være vågne nu og her, for der kommer en dag, hvor vi ikke kan gøre noget.

Sådan taler Jesus også gentagne gange: Vær vågne, våg og bed!

Der er mange stemmer, der vil gøre det hele til noget, der ikke betyder noget, når evigheden er afskaffet.

Men Jesus tager det helt anderledes: enten er vi allerede nu døde, eller også er vi nu levende. Levende det er vi, når vi tror på ham, så er vi allerede nu gået over fra døden til livet. Så er vi parate til den fysiske død, men så er den fysiske død en lykkelig død, for vi lever og har levet og skal leve med ham og se ham, som han er.

Ih, hvor det perspektiv bliver undertrykt – lige så meget af os selv!

Og hvis vi ikke har taget imod Jesus og det evige liv, han har, så er vi allerede døde her.

***

I lignelsen, vi har hørt, om de ti brudepiger, der sammenligner Jesus sig selv med en brudgom. 

Vi kan spørge: hvorfor sammenligner Jesus sig med en brudgom?

Det viser, at han virkelig ønsker det mest utrolige forhold til verden, til mennesker. Nej, vejen er ikke at vi skal være alene, men at han vil være vor ven. Ja, hans trøst til disciplene hvor de er sørgmodige er, at han og Faderen vil komme og bo hos dem i deres hjerter.

For ganske vist er hjertet et lille kar, men Gud Fader og Jesus Frelseren vil bo dig med Helligåndens kraft.

Helligånden er olien. Derfor beder vi også ved nadveren om lidt i en af bønnerne om, at Helligånden vil komme over os og over måltidet.

Den gode konge kommer!

Jesus har i 18 år været hjemme i Nazareth, arbejdet sammen med Josef som tømrer. Og mange aftener har han mødtes andre unge mænd i byen for sammen at læse de hellige skrifter, forstå dem, tale om dem. Det har været en lang oplæring. Jesus som er Gud, kom til som menneske at kende skrifterne ud og ind, til at hente skatte frem lige, hvor der er brug for dem.

Han blev døbt og Helligånden kom over ham. Han gik derefter ud i ørkenen og lod sig friste af Satan. Han bøjede sig dybt under sin Faders vilje og ville intet gøre, som ikke var hans Faders vilje.

I Helligåndens kraft kom han nu til sit hjemland og sin hjemby. Han var i ørkenen blevet styrket ud over alle grænser ved sin hengivelse til Faderen.

Rygtet spredtes med lynets fart, og han talte i synagoge efter synagoge.

Nu kom han også til sin hjemby Nazaret til synagogen på sabbaten, efter sin sædvane.

Og man gjorde ham ære ved at lade ham læse op af et stykke fra en af profeterne og tale ud fra det.

Han, der er Kristus, læste op om, at Kristus engang skulle komme!

Han stod med skriftrullen til Esajas’ bog, han som selv er hemmeligheden i Esajas’ profetier!

Bogen blev den dag for første gang fuldstændig levende med glæde og godt budskab til hele verden!

”Herrens Ånd er over mig,

For han har salvet mig.”

Ja, Jesu Far havde salvet Jesus ved hans dåb med Helligånden, salvet ham til at være konge i Guds rige, til at være Messias, Kristus.

Kristus er det græske ord for mesih, og betyder: salvet.

Jesus lod sig døbe ind under vore vilkår for at frelse os, og skønt han aldrig har syndet nogensinde, lod han sig døbe som om han var synder som os. For han ville være eet med dig og mig, når vi føler, at der ingen frelse er for os, ingen frihed, ingen glæde, ingen fred, ingen fremtid.

Fra det øjeblik Jesus steg ud af vandet og Ånden kom over ham i skikkelse af en due, fra det øjeblik var himlen åben for enhver, som tager imod Kristus.

Dette er det lette og det svære på én gang. For der er ingen anden Frelser givet os under himlen end Jesus, Kristus.

”Han har sendt mig”. Faderen sender nu Kristus ud i verden. Og fra det øjeblik sender Faderen altid Jesus, og Helligånden.

”Han har sendt mig” – med hvad?

”for at bringe godt budskab til fattige”

SKAL man være fattig for at modtage evangeliet, modtage Jesus?

Ja, sådan er det, det er meget svært, hvis vi prøver at modtage ham som noget ekstra ved siden af vor rigdom.

Skal vi så være rigtigt fattige? Måske. Den, der er berøvet alt, åbner sig måske for Jesus med hele sit væsen i glæde.

Men hvis vi indser vor åndelige fattigdom, så kan vi tage imod Jesus i vort hjerte.

Sig til Jesus: Jeg er fattig. Jeg er en synder. Jeg ejer ikke evigt liv i mig selv. Jeg har sådan brug for dig. Jeg har gjort livet svært for mig selv og andre. Tilgiv mig! Jeg vil følge dig!

”for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde”.

Den, der tager imod Jesus og bliver hos ham og lader ham altid være ens Herre, Mester og Hyrde, han og hun får friheden i Kristus og et nyt syn på alting.

Verden begynder forfra – trods al ulykke og smerte og afsavn.

Vi får frihed til at tale om Guds rige, om Jesus Kristus. Frihed fra andre magters herredømme, frihed fra den onde Satans mørke. I friheden hos Jesus er der lys, der spreder alt mørke.

Vi skal ikke adlyde alle mulige, der gerne vil være herrer over os. DET er frihed.

Og når vi siger ja til Jesus, så åbner han også vore øjne så vi ser verden med nye øjne, på os selv med nye øjne. Vi ser, at vi er syndere, men syndere, som tilgives; vi er svage, med Gud lader sin kraft fylde i os svage og små.

”for at udråbe et nådeår fra Herren”.

Så samles alle tråde i dette ord: nåde.

Det betyder at komme nær

Være forsonlig

Være nådig

Være lille

Guds nåde eller beskyttelse

Mildhed

Menneskelighed

Venlighed

Generøsitet

Velvilje

Så lukkede Jesus bogen, rullede skriftrullen sammen.

Nu var det ikke det skriftlige ord, men Ordet selv, Jesus, der med al gudommelig myndighed talte til sine bysbørn.

”I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.”

Se også Markus 6

Hvis de VAR glade til at begynde med, så blev straks efter vrede på ham, for han var jo bare Josefs søn fra byen.

Den gamle oversættelse forstår det sådan, at folk blev vrede. For de forstod, at de måtte tage imod Jesus som Kristus nu. Og det ville de ikke.

De var måske også misundelige – han er jo bare Josefs søn, hvad bilder han sig ind.

Så forstår vi, hvorfor Jesus reagerer skarpt. Jesus havde håbet, at de ville tage imod ham. Men det vil de ikke. De ville jo gerne have, at Jesus også havde gjort undere hjemme i Nazaret. Måske er de også misundelige på Kapernaum, fordi Jesus begyndte at gøre undere der.

Jesus må nu vise dem, at Gud sender profeter ud til dem i nød, uanset hvilket land eller hvilken by de kommer fra.

Elias blev sendt til Zidon, altså dagens Libanon.

Elisja modtog besøg af Naaman fra Syrien.

Jesus viser, at virkelig tro er, at adlyde, når Gud sender hjælp.

Og Jesus viser, at han vil have fællesskab både med mænd som Naaman fra Syrien, og enken fra Libanon. Ja, med iranere og selv danskere!

Så generøs er han, sådan vil have skabe et fællesskab på tværs af kulturer – af mennesker, disciple, som følger ham.

Og husk, hver gang du er faldet, ja, har forladt Jesus, så lader han døren stå på klem. Alt hvad du og jeg skal gøre er at åbne døren helt.

Bede: Jesus, kom ind i mit hjerte, vær min konge, sæt dig på tronen i mit hjerte og reger mig. Amen.

I det mindste stillede Jesu modstandere spørgsmål til Jesus.

Dvs. der var i det mindste mulighed for bevægelse, for at nogen kunne flytte sig.

Uden spørgsmål ingen svar.

Hvad er spørgsmålet, hvad er spørgsmålene?

Måske er Jesus blevet så velkendt og dog så fremmed og ligegyldig, at der ingen spørgsmål er. Det er fortabelse for os.

I det mindste spurgte Jesu modstandere Jesus om noget.

Og dog. De lod som om, de spurgte om noget. I virkeligheden ville de bare have Jesus på glatis.

Nej, de stillede ikke spørgsmål, de ville få Jesus på glatis, fange ham i hans egne ord.

Her er spørgsmålet: Må man give kejseren skat eller ej?

Den kejser, det drejede sig om, var på den tid TIBERIUS. Han var kejser fra år 14 til år 37, altså fra Jesus var teenager til nogle år efter, at Jesus var korsfæstet, død, begravet, og opstået igen.

Jesus beder om at se den mønt, man skulle give til kejseren. Han kalder det skattemønten. Den har hans modstandere i lommen.

Det er en sølvmønt, en denar. En denar er lige så meget som en dagsløn, så i dag ville det svare til en eller to1000 kroners sedler.

Utroligt, at Jesu modstandere lige har SÅ mange penge på lommen. Men måske var de vej for at betale.

Så spørger Jesus om, hvis billede der er på den her mønt? Jo, svarer de: Kejserens. Men Jesus spørger også, hvis indskrift der er på mønten. Kejserens.

Han foreholder dem ikke, hvad der faktisk står som indskrift, men vi har jo eksemplarer af den mønt den dag i dag, og der står:

"Tiberius, den guddommelige kejser Augustus' søn”

Kejseren kalder sig selv guddommelig, Gud.

Men Jesu svar er klart:

Giv kejseren hvad kejserens er. Det er jo hans mønt, han har slået mønten, han er indsat af Gud til at tage sig af lov og orden og skatteinddrivelse. Måske er han hård, men han har sin myndighed fra Gud til at stå for statens beståen.

Men giv Gud, hvad Guds er. Hvad er Guds?

Vi er som en mønt, trykt i Guds billede. Så vi tilhører Gud helt og holdent, med hjerte, sjæl og sind.

Men vi står i et pres mellem Gud og dem, der vil have magten over os.

Vi ser det i grunden sjældent. Det sker bare stille og roligt.

Tag søndagen tilbage – stille og roligt har magter i tidens løb gjort meget for i praksis at kvæle søndagen som gudstjenestedag, som hviledag.

Søndagen er beregnet på at komme frem for Gud som folk og bede, lovsynge, bekende vore synder, modtage syndernes forladelse, når vi modtager Jesu Kristi legeme og blod.

Søndagen er samtidig beregnet på at være en hviledag. Men hvordan er det en hviledag, hvis kommunalpolitikere, foreninger, institutioner, strandrensning og meget mere uden blusel indkalder folk til i gudstjenestetiden at lytte til politik, rydde op på institutioner, holde møder om alt muligt, ja, rense stranden?

Der er her meget stille og rolige magter, der som det naturligste i verden stjæler søndagen fra folk. Der er en opfattelse af, at de her ting er så vigtige, så de skal foregå i gudstjenestetiden.

Og vi taler jo for en meget stor del om folk, som er medlemmer af en kirke og kalder sig kristne.

Her kunne et oprør mod disse magter være på sin plads. Den enkelte, og grupper, må gøre oprør.

Ja, jeg ved, det er svært, men en begyndelse er at gøre opmærksom på det.

Der ER mange kejsere rundt om, som bevidst eller uden at tænke over det (det er sådan set det værste) tager søndagen som gidsel.

Giv kejseren, hvad kejserens er, men giv Gud, hvad Guds er.

Lad os tage søndagen tilbage! Dette blot som et eksempel, som må være nok for nu.

Men hvad er så med det, Paulus taler om: at vi skal underordne os under myndighederne.

Jo, nu taler Paulus ind i den samme situation som Jesus, nemlig et samfund med en topstyring med en kejser i spidsen med total kontrol over magten.

Paulus siger ikke, at kejseren altid gør det gode. Paulus siger, at hvis vi gør det gode, hvis vi altså adlyder evangeliet, så vil regeringen også ære os. For evangeliet er jo ikke imod en ordning for samfundet som en regering eller kejser.

Den underordnelse, Paulus taler om, handler om at anerkende det, som en kristen skylder den civile myndighed som sådan. Det betyder, at jeg er under Guds myndighed, og at jeg som Guds tjener og redskab til Kristi kongedømme har fået en befaling om at gøre godt mod næsten. Sådan er mit liv i samfundet en tjeneste for at gøre næsten godt, den kærlighed, jeg skylder næsten, for på en hemmelighedsfuld måde er Kristus nærværende i min næste, ja, næsten har større krav på mig end jeg har på mig selv.

Det betyder ikke, som jeg for længst har sagt, at en kristen blindt skal adlyde i en autoritær stat, eller foreninger eller mennesker, der på autoritær måde vil få os til at overskride det, som vores kristne tro indebærer.

Det kunne være meget så anderledes ud, hvis mænd og kvinder i filmindustrien levede op til deres kristne tro, for så vidt de har eller har haft den.

Til slut: Hvad Paulus siger i et diktatur skal oversættes til et demokrati.

En kristen må her, og kan her, gør meget mere i demokratiet end det er muligt i diktaturet, for at opretholde staten som en retfærdig stat.

En kristens underordnelse under den statslige myndighed vil i demokratiet indebære, at han og hun faktisk stemmer ved folketings-, regions- og kommunalvalg og øvrige afstemninger, i ærefrygt for Kristus og i kærlighed til næsten.

Og da en ansvarlig måde at sætte sit kryds på indebærer, at man har sat sig ind i tingene, gælder det om, så godt en kristen kan, at sætte sig ind i og opnå hel og pålidelig information om politiske emner, og utrætteligt at stræbe efter at understøtte retfærdig politik og at modvirke og står uretfærdig politik.

 

Det hele begynder med det, Jesus siger: Salige er de øjne, som ser det, I ser.

 

Hvad så de? De så lamme gå, blinde få synet igen, døve høre, ja, døde få livet tilbage, besatte blive sat fri, og så så de som vi hørte om sidste søndag: Jesus helbrede en stum, som heller ikke kunne tale rigtigt.

 

Alt det så de. Ikke én gang, men dag ud og dag ind.

 

Men Jesus føjer til: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.

 

For Jesus virkede alle de undere, men han gjorde det med sit ord, og han talte med sit guddommelige ord i hvert øjeblik, så ordene har prentet sig helt ind i bladene på Ny Testamente og helt ind i os.

 

--- Jamen, var det ikke den barmhjertige samaritaner, vi skulle høre om i dag?

 

Jo, men evangeliet begynder altså med disse ord, denne saligprisning.

 

Hvad gør Jesus her? Han fokuserer på sit eget værk, sine gerninger / undere og sin tale. DET er det, der gør salig.

 

Som han siger et andet sted: Salige er de, som hører Guds ord, og bevarer det.

 

Et andet sted siger han: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

 

… Men der er noget, som endnu ikke var klart for disciplene, nemlig Jesu vej mod korset som frelsesvejen. Og opstandelsen.

 

Det var de overhovedet ikke klar over.

 

I kapitlet før siger Jesus: Lad det synke ned: Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder.

 

Men de forstod ikke, hvad han sagde, det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det, og de var bange for at spørge ham om dette ord.

 

Senere taler Jesus klarere og tydeligere om sin lidelse, korsfæstelse, død og opstandelse.

 

… Vi skal minde os selv om, at Jesus naturligvis havde sin vej til frelse med i sine tanker i alt, hvad han sagde og gjorde.

 

Når han helbredte, sagde han ofte, at det var tegn til tro. Underne i sig selv var vel ikke noget, hvis mennesker blot så det som sensationer. Da undveg Jesus mennesker, hvis de åbenlyst blot var ude på sensation.

 

Og al Jesu tale er ikke filosofi, livsvisdom, men er båret af, at han kom for at give sin liv for verden, fordi verden ligger forslået af røvere.

 

Hele verden er forslået af Djævelen, der aldrig vil lade os være, men kun higer efter at ødelægger mennesker.

 

Hele verden er forslået af synden, af det i os, som slet ikke vil Gud, men kun hvad vi selv vil.

 

Og døden kommer efter enhver af os, somme tider en barmhjertighed, når vi ikke kan mere, men alligevel Guds fjende, som Jesus har overvundet med sin død og til sidst skal lade dø helt.

 

---

 

Den skriftkloge vil vide, hvad han skal gøre for at få evigt liv. Han skal elske Herren sin Gud af alt, hvad han er, og sin næste som sig selv.

 

Den måde vi elsker Gud på, er at vi holder os til ham, råber og skriger til ham i vor nød.

 

Martin Luther siger: det er en pligt at bede, og at bønnen ikke kommer fra hjertet, hvis ikke vi råber og skriger.

 

Vi foretrækker måske egentlig at ligge halvdøde, fordi vi har vænnet os til at være døde eller halvdøde – i levende live.

 

Måske er det forklaringen på, at vi ikke råber og skriger i vores bøn.

 

Jesus er den sande barmhjertige samaritaner, som gang på gang standsede ud for dem, der var forslået, sønderknust, syge, besatte, ulykkelige.

 

En gang bød han sig selv på middag hos Zakæus, som var helt udstødt af folket.

 

En anden gang uddrev han syv onde ånder fra en kvinde, så denne kvinde fulgte Jesus med en ubeskrivelig stor kærlighed.

 

Ja, da folk kom med en stum til ham, tog han den stumme væk fra skaren for at være alene med ham og helbrede ham kun i nærværelse af hans allernærmeste.

 

Jesus SÅ den enkelte, der var ødelagt, knust, forslået af livet.

 En del af denne tekst blev den mundtlige prædiken, men der skete mange forandringer og noget blev udeladt, blandt noget af min egen historie

 

Vi får i dag indblik i, hvor meget Jesus rejste rundt. Først Tyrus, så nordpå til Sidon, så syd-østpå og derpå gennem området der kaldtes Dekapolis, og endelig tilbage til Galilæas Sø.

Måske bad Jesus intenst til sin Far, som vejledt ham i, hvor han skulle tage hen. Og derfor var det frem og tilbage og nordpå, så sydpå og så østpå og tilbage igen.

Og helbredelsen, vi hører om, sker i Dekapolis. Jesus er på græsksproget territorium. Han opholder sig længe på rejse rundt i nabolandenes grænseland.

Folk vil gerne have Jesus til at lægge hånden på den døve, som også havde svært ved at tale.

Hvad gjorde Jesus?

Han tog først manden væk fra mængden. Jesus vil undgå sensation. Han vil undgå at folk bare interesserer sig for miraklet.

For hver gang Jesus helbreder, vil han åbne menneskers sind og hjerte for tillid til ham.

Så stak Jesus sine fingre i mandens ører.

Ja, det står der, fingre, på én gang i begge ører.

Manden kan jo ikke høre, så Jesus lader ham mærke, hvad det nu gælder.

Så spytter Jesus og rører hans tunge også

Men der er endnu ikke sket noget, han har blot gjort manden helt klart, hvad det nu gælder.

Først nu ser Jesus op mod himlen, sukker og siger:

Effatha! Det betyder: Luk dig op!

Effatha, det er Jesu modersmål aramæisk.

Apostlen Peter står bag evangeliet, og her kommer det frem.

Straks lukkede mandens ører sig op, og hans tunge kunne frit tale og talte helt rigtigt.

---

Nu vil jeg bede jer tænke på engang, hvor I har mærket, at Jesus, måske vil I sige: Gud, hjalp jer, gjorde noget meget underfuldt for jer, noget stort eller noget småt, men noget, der var helt afgørende for jer.

Tænk på, hvordan I blev overvældet af glæde. Måske var det en lille ting, men det kom til at stå i et særligt lys, fordi du var ret ked af det. Måske var det noget, du ikke kunne finde. Du var ude af den, ulykkelig.

Måske har du bedt en bøn og ikke tænkt mere over det. Og så sker det pludselig: du finder det, du troede var borte, og du gribes af en stor stor glæde.

Sådan er Jesus: han kommer med en overraskende kærlighed og glæde. Han kommer uden forbehold. Han kom til den døve mand og da de beder ham hjælpe ham, venter han ikke et sekund, men går straks i gang. For det har hast for Jesus at hjælpe dig og mig. Det kan ikke vente. Det er vigtigt. Du har brug for at han rører dig nu. Bed til ham. Du kan godt bede nu, mens vi er sammen her i kirken, og mens jeg taler videre.

Husk: intet er for småt for Jesus, intet for stort.

Og når Han hører din bøn og du virkelig ved, at han har hørt din bøn, at du har fået svaret, så husk for altid den - nærmest jubel, og overrasket glæde, du fornemmede.

Du kunne ikke tro det, du kan ikke tro det, men Gud vil gerne træne os i at bede, for Gud elsker at give gode gaver! Gud elsker verden, elsker dig grænseløst, elsker mig grænseløst.

Åh, vi glemmer det hele tiden, eller det kommer af en eller anden grund til at blive bare ord for os, men det er det ikke.

Gud ER kærlighed, uden forbehold.

Husk hvad han sammenlignede Guds glæde over at finde et af sine mennesker.

Han sammenlignede det med en kvinde, som har mistet noget, en mønt. Jamen, en mønt, det er vel ikke noget særligt.

Det tror jeg vi skal overlade til kvinden i historien at have en mening om. For nej, hun er SÅ ked af, at hun ikke kan finde den mønt. Hun er helt ude af den, ulykkelig.

Hun leder og leder. Til sidst finder hun den. Hvor hun er lykkelig! Alle naboerne skal på kaffe og glæde sig med hende.

Det skulle vi måske også gøre – invitere hinanden ind, når vi har oplevet det her.

En mønt, tænker vi.

Ja, men du og jeg er sådan en mønt.

Et enkelt menneske blandt millioner.

Men du er uendelig vigtig for Gud.

Du er uendelig højt elsket af ham.

Det er mærkeligt, for Jesus vil forfærdelig gerne, at alle skal vide, at de er højt elsket af Gud, men lige da han har helbredt den døve mand, forbyder han folk at tale om det!

Men det kan jo ikke lade sig gøre. Der står: Jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det.

Jesus vil have, at de af hjertet glæder sig over helbredelsen, og gør de det, er det i virkeligheden skønt, at de fortæller om helbredelsen.

Skal vi så fortie, at vi har oplevet helbredelser? Nej, det tror jeg ikke.

Da jeg selv for et par måneder siden pludselig blev svimmel, som jeg før har oplevet det for år tilbage, en virkelig slem svimmelhed på vej op i fart, blev jeg meget bange, for jeg vidste, hvor voldsomt det havde været, da jeg havde de to tidligere tilfælde. Det første tilfælde havde gjort, at jeg måtte sygemelde mig i nogle uger.

Jeg satte mig ned, da anfaldet var på vej, og spurgte Elisabeth, om hun ville lægge hånden på mig og bede for mig.

Det gjorde hun, og svimmelhedsanfaldet standsede i samme øjeblik. Det er ikke noget jeg digter. Det skete.

Kære menighed! Det er godt at fortælle det under, for jeg er bange for, at jeg ellers bare inkasserer det. Det var jo et under. Det skal jeg huske, og huske at være taknemmelig over.

Det er jo for galt, hvis jeg er mere glad fordi jeg finde de papirer, jeg var blevet væk for mig og som en anden havde efterspurgt.

Jeg må sætte tempoet ned, så jeg får plads til takken, til at sige tak, og forundres over Guds godhed, at han faktisk lod min svimmelhed blive bort som et pust.

Jesus udsendte disciplene med befaling om at lægge hænderne på syge og helbrede dem.

Og som Hans Berntsen sagde, enhver kan bede i Jesu navn. Vi kan bede for hinanden. Sådan kan vi vise hinanden omsorg. Sådan kan menighedens fællesskab vokse.

Prædikenen er en opsummering af Martin Luthers prædiken

til evangeliet - med få tilføjelser af mig i begyndelsen.

Tekst: Matthæusevangeliet 7,15-21

Jesus har tidligere i bjergprædikenen sagt, at han ikke er kommet for at nedbryde loven eller profeterne, men for at opfylde dem.

 

Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmerige.

 

”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matth. 6,33.

 

Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Matth. 7,12.

 

***

 

De falske profeter, Jesus advarer mod, er profeter, som forfører de kristne.

 

Vi skal holde os til ordet. Resten, det som er imod ordet, skal vi hade som Djævelen selv.

 

Overalt hvor Guds rene ord forkyndes, vil også de falske profeter dukke op.

 

 De har et blændende skin, så man synes, deres prædiken er utrolig smuk.

 

Men konsekvensen er dårlige frugter.

 

Fordi vi så ugerne hører Guds ord, og har tomme hjerter, som ikke holder sig til ordet, fører Djævelen os ind i grove vildfarelser.

 

Altså: uden Guds ord er vore hjerter tomme.

En sådan tilstand uden Guds ord og med tomme hjerter kan der skrives mange salmer om (Luther). Ja, nogle moderne digtere, der skriver, hvad de kalder salmer, tror ikke på Guds ord, så der er kun deres egne tomme hjerters tanker at digte ud fra.

 

Men Herren vil give os lyst til at forstå Guds ord ret.

 

Og vi er nødt til at passe på på grund af ulvene.

 

Kristi ord er det rette lys, det er også en rustning, vi kan forsvare os med mod Djævelen og dermed undgår ham.

 

”Vi bør derfor med flid følge vor Herres Jesu advarsel, og ikke være sådanne dårer, som holder munden åben og altid gaber efter noget nyt.”

 

Vi skal dømme al lære ud fra Guds ord. Så kan Djævelen ikke så let gøre os skade.

 

Det gælder også i det verdslige liv i samfundet.

 

”Mens man tror en for godt, rider han bort med hesten”. Det betyder ikke, at man verdsligt skal være mistroisk, det sømmer sig ikke for en kristen, men man skal have et øje med overalt.

 

Ulven indfinder sig og vil rive hjerterne fra ordet. Han undergraver alt fra Gud, i kirken, i hjemmet og i det verdslige styre.

 

Ordet skal være i kirken,

God orden og nyttige love i landet,

Og lydighed i hjemmet, siger Luther. Vi kan sige trofasthed mellem mand og hustru, og respekt mellem børn og forældre.

 

Vi må passe på ikke at være for trygge.

 

Vi lever ikke bland fromme kristne, siger Luther. Størstedelen er falsk og ond, men den kan pynte sig med fåreklæder, så man ikke kan kende ulven.

 

Den som er opmærksom og ikke bare tror, men også hele tiden ser på, hvad ordet lærer, kan ikke blive bedraget.

 

Men når troen ikke gør det, da kan et menneske umuligt undgå at blive forført.

 

***

 

Således var det med Djævelen i Paradis: Han talte til Eva med dejlige, glatte, søde ord, og lod Eva forstå, at Herren var sådan, at han aldrig kunne blive vred.

 

Så glemte Eva Guds bud eller også tvivlede hun på dem. ”Måske har jeg ikke hørt rigtigt”, kan hun havde tænkt.

 

Falske profeter taler som Djævelen til Eva: herlige, glatte og søde ord, der alene har den fejl, a de er imod Guds ord.

 

Hører vi, at nogen taler noget, som ikke stemmer med det, så sig:

 

”Jeg vil ikke høre på den prædiken. Her er mit lys, og det viser mig en anden vej.”

 

På den måde sørger Gud for vor sikkerhed.

 

Djævelen vil forføre og dræbe. Han styrtede Adam og Eva i synd, død og Guds vrede.

 

Men den barmhjertige Gud og himmelske Fader har hjulpet os af denne jammer ved din Søn, som er blevet vor Frelser fra synd og død.

 

Nu vil Djævelen gerne rive os ud af nåden og bringe os tilbage til den gamle elendighed.

 

Vi skal flygte fra alt, som er imod ordet, som Djævelen selv.

 

Kristus giver os nu to regler, som kristne skal rette sig efter.

 

1 Ikke at bedrages af fåreklæder, eller dømme efter ydre anseelse. Ulvene vil ikke erkende, at de forfører folk og prædiker falsk lære. De kommer i stedet med søde og glatte ord.

 

Fåreklæderne er det lovlige embede, og store og herlige titler. Ligesom Kristus taler om farisæerne, at de ’sidder på Moses’ stol’, dvs. det offentlige læreembede i folket.

 

Ordet der tales skal en kristen se på, om der er en ulv i fåreklæder. Ordene kan være gode, embedet ret, det ydre liv uden forargelse og gaverne store, men alligevel kan man blive bedraget; en skadelig gift kan være skjult - under det rette embede kan der være et farligt misbrug.

 

2 Hvordan ser vi under fåreklæderne?

Vi skal se efter frugterne. Hvilke frugter? Ikke det ydre liv, titel, embede, særegne gaver og nåde afgør sagen.

Den rette frugt er at gøre Faderens vilje, ikke blot at holde de ti bud, men som Joh. 6,40 siger: ”Den, som ser Sønnen og tror på Ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.” Det er den eneste vej at gå for at blive salig.

 

Den rette frugt hos prædikanter og profeter er intet andet end at forkynde vor himmelske Faders vilje ofte og med flid.

 

At Gud er nådig og barmhjertig, ikke har lyst til en synders død, men at han skal leve.

Og at Gud har vist sin barmhjertighed derved, at han lod sin enbårne Søn blive menneske.

 

Alle som nu modtager og tror på Ham, dvs. trøster sig ved at Gud for Søns skyld vil være os nådig, tilgive synden og gøre os evigt salige, de GØR Guds vilje.

 

Dette skal prædikes klart og rent og vise mennesker hen til Kristus, som den eneste mægler mellem Gud og os.

 

Så bliver ingen bedraget. Sådan kan Djævelen nemlig ikke prædike.

 

På denne fornemste frugt som er sikker og ubedragelig, følger den anden frugt: at deres liv og vandel stemmer overens med læren.

 

Men den frugt skal man kun regne for gyldig, når den første frugt – læren om Kristus – er til stede.

Herren har gjort store ting mod os,

og vi blev glade. Ps. 126.

 

Det begynder der. Der begynder med Guds overstrømmende godhed mod os. Det begynder med, at Han gør noget for os, at Han vender vores skæbne.

 

At få vendt sin skæbne er aldeles fantastisk. Alt er af nåde, alt det sker helt uden, at vi kan gøre noget som helst fra eller til.

 

Sådan var det for Zakæus den dag, Jesus standsede ved det træ, Zakæus sad i.

 

--- Nogle har hævndet, at de NGO’er som redder nødstedte i Middelhavet skulle være en såkaldt ’pull factor’ for flygtninge og migranter, der vil til Europa.

 

Det lader vi ligge, men det er ikke forkert at sige, at Jesus var e pull factor.

 

Zakæus satte sig jo simpelthen op i et træ for at kunne få øje på Jesus, når han kom forbi stedet der.

 

Men omvendt havde Zakæus også pull factor, for Jesus standsede helt målbevidst op netop under det træ, hvor Zakæus sad.

 

For de to passede så godt sammen.


Jesus med retfærdighed og kærlighed til mennesker.

Zakæus med uretfærdighed og kærlighed ti mammon.

 

Sådan passer Jesus og hver af os nøjagtig til hinanden.

 

Han skænker os uretfærdige fuldkommen retfærdighed.

Vi giver ham vores uretfærdighed, som han bærer for os op på korset.

 

På korset tilintetgøres vor synd.

Som Jesu efterfølgere, som døbte til ham, er vi døde med ham bort fra synden, så synden ikke længere skal beherske os.

 

Men i dag fornemmer, hvordan Zakæus døde bort fra synden. Det gjorde han ved at Jesus gerne ville være sammen med og spise middag hjemme hos ham.

 

Jesus ville have fællesskab med ham, i alles påsyn.

 

På en måde sidder måske mange af os som Zakæus oppe i træet, skjult til dels af løvet, så vi både er lidt skjult, men også har udsigten, så vi kan se, hvad der foregår nede på jorden, hvor Jesus kommer forbi.

 

For det, Jesus vil med dit og mit liv foregår ikke i de højere luftlag, men nede ved jorden.

Det er ikke noget, der foregår i hovedet, men i hjertet.

 

Og for at have hjertet med, må vi ned på jorden.

 

Det kan sagtens være at vi er jordnære ellers. Blot ikke nødvendigvis når det kommer til det med Jesus. Så viger vi let op i et træ, lidt på afstand.

 

For her på jorden tæller det for alvor.

 

Derfor standser Jesus op ved Zakæus’ træ og inviterer sig selv på besøg hos ham.

 

Og det haster, kære menighed! Brug øjeblikket, når du hører det, og handl på det!

 

Det haster, derfor sagde Jesus til Zakæus: Skynd dig at komme ned!

 

Hvis vi sidder i træet og overvejer for meget, bliver det ikke til noget. Nogle gange skal vi skynde os.

 

Og Zakæus havde på en mærkelig måde skyndt sig at komme hen til og op i træet.

 

Både Zakæus og Jesus skyndte sig – hen mod hinanden.

 

Sådan er vores længsel efter Gud, efter et nyt liv, en ny vandring gennem livet med Jesus som vores ledsager.

 

Sådan er Guds længsel efter os, efter at finde os, der hvor vi gemmer os, uden at være lykkelige.

 

Masser af mennesker lokker og lover lykke og ro og tilfredsstillelse af alt muligt.

 

Men mange derude vil gøre sig selv til vore herrer. De udnytter vores følelse af utilfredsstillelse, til at tage vores sjæl. Med de fagreste ord i munden.

 

Her nede på jorden er kampen klar. Vi kan falde hen til at stille os selv med vore lemmer til rådighed for urenhed og lovløshed, siger Paulus, men meget bedre er det, at vi lever som dem, der døbt til at tilhøre Jesus Kristus, så vi stiller os til tjeneste for Ham.

 

Han har jo lykken til os, han arbejder på at give os en salig fred, som verden aldrig kan give, han vil gøre vores glæde fuldkommen, altså en glæde, der aldrig hører op og som i længden mætter vores hjerte, sjæl, ånd og legeme mere og mere.

 

… Zakæus blev så salig, da Jesus kom hjem til middag hos ham, at han holdt en improviseret tale: han ville give en masse tilbage til dem, han havde svindlet fra, og til de fattige.

 

Han blev frelst den dag. Det evige liv kom til ham den dag, altså ham, der har det og vil give det væk til enhver, der tror ham.

 

For som Jesus sagde:

”For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte”.

 

Og så er vi fremme ved dagen i dag. For stadig – til tidernes ende – kommer han for at opsøge og frelse os, som i os selv er fortabte.

 

Han har været så god at skænke os nadveren, hvori han skænker os sig selv i brød og vin, sit legeme og blod, så vi forenes med ham.

 

Der er jo så meget i dagligdagen, som kan tage frimodigheden fra os, og troen kan blive sløv og kold, alt for ofte. Eller det kan være ting, vi gør, som tager frimodigheden fra os.

 

Derfor er der al mulig grund til at få troen på syndernes forladelse styrket og fornyet. Og det er det, altergangen handler om.

 

Og fokus er på ham, der gennem nadveren knytter os til sig selv og sin død og minder os om den kærlighed, som er det bærende i det hele. Det vil vi sige tak for. Amen.

 

En af gæsterne ved en bestemt middag, Jesus var med ved, udbryder, at den, som kan se frem til Guds himmelske festmåltid er i sandhed lykkelig.

 

Jesus svarer med de ord, vi lige har hørt.

 

Da en mand engang indbød til et festmåltid, afslog alle hans gæster. De sagde, at de havde andre vigtige aftaler.

 

Manden blev vred over, at de nægtede at komme til hans fest. Og han besluttede, at ingen af de oprindeligt inviterede gæster skulle få del i hans festmiddag og sendte derefter gentagne indbydelser ud og inviterede fattige og folk i virkelig nød, både i byen og uden for byen, indtil hans bord var fyldt op.

 

 

Der var på Jesu tid fromme jøder, som hverken selv ville følge Jesus eller tillod andre at gøre det. De advares om, at de vil blive udelukket fra Guds rige, og at vejen vil blive banet for de nødlidende og outsiderne.

 

Hovedsagen er, at deltagelse i det fremtidige synlige Guds rige afhænger af, at vi tager imod indbydelsen nu.

 

Lad os nu gå ind i lignelsen og uddybe det, Jesus siger, lidt efter lidt.

 

Det store festmåltid er et stående billede på frelsen til sidst i Guds synlige rige. Jesus taler også om et andet sted, at han glæder sig til at spise dette måltid i Guds rige,  når al tid har ende.

 

Indbydelsen til måltidet kan forstås som Guds kald til Israel gennem tiderne. Profeterne klagede en for en over, at folket og ikke mindst dets præster og ledere, forkastede indbydelsen, forkastede Gud og hellere ville tilbede andre guder.

 

Der er to faser i indbydelsen. Først en formel indbydelse, og så, da alt er klar, bud om at indfinde sig ved selve måltidet.

 

Anden gang handler det om dette budskab: Så er det nu, vi spiser!

 

At udeblive er uhørt groft og uhøfligt.

 

Det handler ikke om noget fremtidigt først og fremmest, men om noget her og nu, i dette øjeblik.

 

Måltidet står for frelsen og alt, hvad frelse indebærer, også den nuværende erfaring, som de har, som tager imod evangeliet og dermed også den fremtidige fest i Guds rige.

 

Men som sagt: de gæster, der er inviteret, forkastede indbydelsen ”alle som én”, det vil sige: de var enige om én ting, og det var at forkaste indbydelsen.

 

En tilsvarende situation er der skildret i Mosebøgerne, hvor der i tilfælde af hellig krig var forskellige acceptable grunde til afbud, blandt andet:

 

husbyggeri hvor huset  endnu ikke er indviet,

 

et nyligt indgået ægteskab (der skulle gerne hurtigst muligt sikres en arving!)

 

Men de undskyldninger, der engang i tidernes morgen ifølge mosebøgerne var i orden, når der skulle være en krig, er uacceptable undskyldninger for ikke at modtage indbydelsen i evangeliet.

 

Den første, der undskylder sig, har lige skrevet under på købet af en mark, men han mangler at syne den senere for endeligt at godkende købet.

 

Så er der manden, der har købt fem par okser. Det må være en ret velhavende landmand, for normen var to par okser til et lille landbrug dengang.

 

Den tredje undskyldning er mærkelig. Det virker som om kun mænd er indbudt til det her måltid, så den nygifte mand undskylder sig, han bør komme hjem og sove med sin hustru. Han skulle gerne bidrage til nu hurtigst muligt at skaffe en arving.

 

Men måske var det ikke det, der var i vejen. Måske var han bare under tøflen derhjemme. Læg mærke til, at man den blot siger, at han ikke kan komme uden at undskylde noget. Han vidste vel, at sådan en undskyldning ville ikke være i orden.

 

 

Nu kommer værtens reaktion med vrede.

Og han sender straks sin tjener ud med nye indbydelser. Og de arbejdsløse og løse arbejdere ved gærderne ude på landet skal nødes til at komme ind og spise med.

Det betyder, at de først høfligt har sagt nej, som man skal i den del af verden, for straks at tage imod indbydelsen, når de nødes.

 

 

Det korte af det lange er, at der ikke er nogen vej til Jesu måltid i Guds synlige rige uden gennem modtagelse og positiv besvarelse af indbydelsen, som allerede er givet.

 

***

 

Mange har forestillet sig , at lignelsen handler om de mange blandt jøderne, som forkastede Jesus, og de mange nye disciple, som kom fra andre folkeslag. Det kan godt være en del af lignelsen, for Jesus taler tit om det her.

 

Men skal vi overføre det på vor tid, så har vi fået kaldet til at følge Jesus gennem århundreder, mindst 1000 år, og nu ser vi, hvordan alle mulige folkeslag i verden tager imod Jesus og bliver hans disciple, det gælder Kina, Iran, også mere og mere den arabisk-talende del af verden, og Afrika og Sydamerika.

 

Der er en sætning, der hedder: Grib dagen!

 

Det gælder især evangeliet og Jesu indbydelse: Grib indbydelsen, tag imod den, bliv en hans disciple!

 

Så kan man spørge: hvordan bliver jeg hans discipel, helt konkret?

 

Ved at begynde at bede i Jesu navn til Gud, vor himmelske Far, bede Helligånden om at komme ind i vort hjerte, bede til Jesus.

 

Læse hvad Jesus siger og gjorde. Begynd med evangelierne, f.eks. begynd med Johannesevangeliet, læs også gerne hurtigt Apostlenes Gerninger, og senere også Paulus’ breve.

 

Altså: bede i dagligdagen, og læse, tage Ny Testamente ned fra hylden derhjemme.

 

Og for det tredje: begynde at mødes med andre kristne og tale om troen sammen. Det er svært at pege præcist på, hvordan man kan det, men det kan være der, hvor der inviteres til gudstjeneste eller samvær om den kristne tro.

 

Men det begynder med at tage imod indbydelsen, og den modtagelse skal vi igen og igen gøre. Det nytter ikke noget at vide noget om den kristne tro, hvis vi ikke får hjertet med.

 

Det er egentlig det at finde ind til at leve i forening med Jesus KRistus.

 

Det er i grunden det, vi er samlet om ved gudstjenesten.

 

Først i dåben, hvor vi forenes inderligt med ham ved ligesom at drukne med ham, så det gamle menneske i os skal dødes, og så det nye menneske, vi er genfødt til at være, kan opstå, ligesom Jesus opstod fra de døde.

 

Og dette nye opstandelsesliv, som fuldendes til sidst i Guds synlige rige, styrker Jesus med sit lille, men mægtige måltid her og nu.

 

Hvor kærligt af ham, at han gav brødet og vinen, sit legeme og blod, så forenes med ham og modtager hans tilgivelse, Helligåndens kraft på ny, hver gang vi spiser og drikker, og samtidig opøves vi i at være et fællesskab af os så forskellige mennesker, fælles om at vi ønsker at være Jesu disciple.

 

I dag begynder vi med at høre om Judas, ikke den kendte, men en anden, som kun nævnes her. Men hvilken gang, han nævnes. Vi mærker, at denne Judas var tæt på Jesus og spurgte ham lige ud af landevejen om det, der lå ham på hjerte.

 

Hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Spørger han.

 

Det svar, Judas får, er kærlighed. Jesus insisterer på, at kærlighed til Ham må udtrykke sig i handlinger. Hvis nogen virkelig elsker Ham, vil Han holde Jesu ord, og Faderen vil elske dette menneske, og både Faderen og Sønnen vil komme og tage bolig i ham/hende.

 

Ikke en midlertidig bolig, men en permanent bolig.

 

Omvendt, den, der ikke elsker Jesus, holder sig heller ikke Hans lære.

Kærlighed er ikke en abstrakt følelse. Kærlighed involverer lydighed.

Alvoren i dette kommer frem i, at det, Jesus prædiker, ikke er Hans eget, men Faderens ord.

 

Dernæst understreges det, at Jesus er på vej bort fra disciplene, og hvad følgerne er for dem.

 

Det Jesus fokuserer på her, er ikke deres sorg, men velsignelse.

 

Helligånden vil være aktiv i de troende. Kristi fred vil forblive hos dem. De burde glædes over at Kristus kommer til at være hos Faderen.

 

 

Så hedder det, at Helligånden skal lære disciplene alt og minde dem om alt det, Jesus har sagt til dem. (v. 25).

 

Det handler ikke om noget nyt, Helligånden vil lære, men at de fuldt ud forstår det, Jesus har lært og sagt.

 

Som i Joh. 16,13: ”Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det, han hører mig sige, vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.”  - nemlig åbenbare det i forhold til hver generation…

 

Ingen ny lære – 1. Joh. 2,27.

 

***

 

Hvad lærer vi så om Helligånden?

 

Ja, netop at Ånden er hellig. Det er den egenskab, der er vigtigst ved Ånden.

 

Ånden helliggør disciplene.

 

Og her ser vi også, hvordan Ånden er tæt knyttet til Faderen og Sønnen:

 

”Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn…”

 

Helligånden sendes fra Faderen, men også fra Sønnen.

 

Helligånden vil komme og være i Jesu sted og fortsætte Hans gerning, men uden en ny lære, alt er indeholdt i Jesu ord og gerning, som beskrevet i evangelierne og apostlenes ord.

 

Helligånden er hellig, men dernæst lærer.

 

Han skal lære disciplene alt – hvad? Alt? Alt som er nødvendigt for dem at vide. Hverken mere eller mindre.

 

Det er der en stor aflastning i at forstå.

 

Og så vil Helligånden hele tiden minde, bringe op i bevidstheden, hvad Jesus havde sagt. For at Helligånden kan gøre det, må disciplene lytte til Jesu ord igen og igen.

 

Først og fremmest altså læse i evangelierne, men også i apostlenes gerninger.

 

Og på vej bort til korset understreger Jesus, hvad det er han giver, som verden ikke kan give: sin fred, som overgår al verdens og vores forstand.

 

Når verden ønsker fred, så er det et håb, og det er næsten som bare at sige: goddag og farvel.

 

Men Kristus GIVER faktisk fred. Uafhængig af vore ydre omstændigheder.

 

Af den grund skal disciple ikke være bekymret eller feje.

 

For grækerne dengang betød fred det samme som fravær af krig.

 

Men israeliterne brugte ordet fred i positiv betydning, særlig om det rette forhold til Gud.

 

***

v.28 Når nu Jesus går til Faderen, så skal disciplene ikke blive kede af det, men være glade.

 

At Faderen er større end Jesus, betyder blot at Jesus blev menneske, men ellers siger Jesus jo klart, at han og Faderen er ét.

 

Og når disciplene i fremtiden forstår Jesus mere, så vil hans ord have større virkning.

 

---

 

Jesus er på vej til anholdelsen, han er formentlig i Getsemane eller med Getsemane i tanke, da han taler alt dette til disciplene.

 

Han ved, at verdens fyrste, Satan, er på færde. Og derfor hører Hans egen tale op nu.

 

Det er en kamp mellem Gud og Satan.

 

Også disciplene og vi kommer ud for Satans angreb.

 

 

 

***

 

 

Når vi fejrer vore højtider, er det ikke bare mindehøjtideligheder.

 

For selv om vi hører et budskab, som er sket, er vi med til noget, der sker på ny.

 

Det, der skete dengang, har betydning for alle folk og til alle tider.

 

Det er noget, der finder sted igen og igen i vore hjerter og griber ind i vore liv.

 

Sådan er det også med pinsen, Åndens højtid, Åndens fest.

 

Vi mindes ikke bare dengang, hvor Ånden blev udgydt over apostlene første pinsedag.

 

Nej, pinsen er stadigvæk en åndsudgydelsens højtid, hvor vi alle i fuldt alvor beder om Helligånden og i tro venter på, at Gud på ny skal udgyde sin Ånd over sin kirke.

 

Hertil kan nogen sige: Jamen, vi har modtaget Helligånden i dåben og ved troen på Kristus, og Han bor nu hos os, så det skulle vel ikke være nødvendigt at bede om en åndsudgydelse over os.

 

Men nu er det sådan, at Ånden blæser, hvorhen Han vil. Vi kan ikke bestemme over Helligånden.

 

Vi kommer aldrig til at eje Helligånden som en sum penge på en bankbog.

 

Ånden er alene hos os som en livgivende Herre, som en strøm af liv fra Gud selv, der hele tiden flyder ned til os for at fylde os på ny.

 

Derfor trænger vi hele tiden til at bede om Åndens fornyelse, om at Ånden vil besøge os, om at Ånden vil komme til os som vor Hjælper, Husvaler, Trøster, Vejleder og Fornyer.

 

Det skal vi nu høre om gennem en iransk salme, som synger og bede om netop dette.

 

Ganske vist er det en bøn til Jesus, men Helligånden er jo Jesu andet jeg, som Grundtvig har kaldt Helligånden.

 

Den iranske salme er helt igennem en tilbedelse af Jesus.

 

Hvorfor er det så vigtigt med tilbedelse?

 

Fordi tilbedelsen, lovsangen er at række hænderne ud for at Gud må fylde os med sin Ånd, må forbarme sig over os,

Først ved at Han bringer lerstykkerne sammen, heler noget i os, så vi bliver lerkar.

 

Det begynder med Jesu råb: Omvend jer og tro på evangeliet!

 

Det begynder med at vi går i os selv.

Det begynder ikke med at vi ser ind i os selv som en ressource.

Gud må nedbryde den fordom, at vi har kraften i os selv.

 

Og når vi lukker af over for Gud, så kan vi ikke blive de lerkar, Han vil fylde med sin Ånd og kærlighed.

 

 

Hvordan skal vi være?

Besindige – hold hovedet koldt!

 

Årvågne – sobre –dvs. ædru i opførsel, tale og dømmekraft

 

Hvorfor? Så I kan bede!

 

Vi skal holde hovedet koldt og være sobre, så vi kan bede.

 

Modsat er der måske nogen der tænker, at folk har mistet hovedet, hvis de beder, at de har mistet dømmekraften.

 

Og den god dømmekraft er også, at vi erkender vore egne synder, så Gud i fællesskabet giver os forståelse og kærlighed til hinanden i alle vore skrøbeligheder, brister og mærkværdige fejl og synder.

 

Så sker der et under, at Gud skaber menigheden af intet som et fællesskab, hvor kærligheden skjuler mange synder, ’en mangfoldighed af synder’, stod der vist førhen.

 

En kristen skal holde hovedet koldt og være sober i opførsel, tale og dømmekraft, så han og hun kan bede.

 

Det er som om, apostlen Peter siger, at ellers er vi slet ikke i stand til at bede.

 

I bøn vender vi os til selve Skaberen, og så vil jeg mene, at det er vigtigt at holde hovedet koldt, for det er voldsomt – at vi kan bede til Skaberen som vores himmelske Fader, der vil os alt godt.

Og vi er jo ikke langt fra dagens evangelium, hvor Jesus (igen og igen i Johannesevangeliet) vil skabe kontakten mellem hans Fader og os gennem sig selv.

 

(Jeg fik en sjov gave til min fødselsdag – en ørn, hvis næb går ned i et hul i pyramidens spids. Og trods det store vingefang holder den balancen og kan svæve rundt lige så elegant.

 

Jeg kom i tanker om figuren grund af det med kontakten mellem vores Skaber og os gennem Jesus.

 

Det er den ligning, der holder vort liv i balance og bringer os til livets fylde, til kontakten med Gud og Jesus.)

 

 

Men det falder fra hinanden uden Helligånden. Derfor taler Jesus meget om, at Helligånden vil komme og hjælpe os.

 

Hjælpe os med hvad?

 

Hjælpe os med at være vidner om ham.

 

Helligånden vidner om Jesus, men vi, Jesu disciple, skal også være vidner.

 

Jesus kalder Helligånden for Sandhedens Ånd. Og kalder Helligånden for Talsmanden, altså den, der taler for os i svære situationer.

 

Svære situationer som dem, for vi i perioder falder væk fra troen, så bliver Helligånden ved med at arbejde i os, vidne om Jesus.

 

Især virker Helligånden hos kristne, der lider under forfølgelse, velsigner disse kristne, så evangeliet lyser og skinner i al sin glas om Jesus, solenes sol, Frelseren fra synden, fra døden og Djævelen.

 

Jesus forudsiger, at der vil komme forfølgelse, men ikke bare forfølgelse i almindelighed, men også en art forfølgelse, hvor folk mener, at de tjener Gud ved at forfølge og slå Jesu disciple ihjel.

 

Vi ser det desværre rundt om i verden, ikke mindst det gamle kristne land Egypten, hvor nogle ikke tåler de kristne, og nu for et par dage siden dræbte en bus fuld af glade kristne på pilgrimstur til et af deres hellige steder i Egypten.

 

Og så sker der det, at evangeliet skinner mere og mere fra disse kristne, for vi hører, hvordan den egyptiske kirke tilgiver og tilgiver deres fjender.

 

Hadet steg frem til korsfæstelse af Jesus, fordi han gjorde godt, fordi folkets ledere blev misundelige på Jesus, som helbredte og helbredte mennesker for alle slags sygdomme og lidelser. Han kom for at gøre godt.

 

Vi i folkekirken har svært ved at acceptere, at denne gave til at helbrede er givet i rigt mål til folk, der hører til andre kirker.

 

Og vi kan blive misundelige og nedgøre de kirker, for det går vist også for voldsomt for sig. Og det er sikkert nogle gange sandt.

 

På en eller anden måde har Jesus udsendt folk fra andre kirker med helbredelsens gave, så menneskers liv forandres, så de kommer til tro på Jesus, sådan for alvor.

 

Det ender med, at folk holder hovedet koldt og er sobre og troende.

 

I sin time kan det være, at Gud også udgyder helbredelsens gave og mange andre gaver over os.

 

Men forinden har vi et problem. Hvis vi ikke forsamles i kirken, hvordan skal alt dette komme i gang?

 

Luther

Nogle gange kan det være lettere at forholde til troen, når som nu er sammen til gudstjeneste. Luther siger om det at bede derhjemme, og det må være selvoplevet: ”Hjemme i mit hus er jeg ikke så tapper og dristig, for jeg må hele tiden først ind i striden, men i kirken, midt i forsamlingen, der sker alt af hjerte og trænger også igennem.”

 

Hvis vi derfor er ganske få, så ved vi, at Jesus er iblandt os, men vi må leve med menighedens fællesskab på et vågeblus.

 

Så er det alligevel forunderligt, synes jeg, at se en for Samsø større forsamling komme til mødet med Hans Berntsen, hvor han talte stille og roligt om, hvad forskel Jesus gør, og at det ikke kun handlede om helbredelse, men også om at troen skulle blive levende eller vakt til live.

 

Han spurgte helt jævnt på et tidspunkt, om folk ville sige ja til Jesus. Jeg så det ikke der på forreste række, men åbenbart løftede mange almindelige samsinger hånden. Ja, det ville de gerne. 

Her Store Bededag træder vi et skridt tilbage og ser på vores liv lidt udefra. Det hjælper altid på overblikket.

 

Noget kommer til at se småt og ubetydeligt ud, noget kommer til at se pænt ud, men andet kommer til at se forfærdeligt ud.

 

Især hvis vi forestiller os, at vi for Guds ansigt ved tidernes ende skulle se en film af hele vort liv rullet op, med hvad vi har tænkt og gjort – uden noget filter.

 

Nu hører vi Johannes Døberen formane folket til opbrud fra deres vante liv, til et opgør med sig selv, til en konfrontation for Guds ansigt allerede nu og i dag med de synder, vi slæber på, og han siger: ”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!”

 

Han siger ikke: Omvend jer, for dommen er nær, men det er næsten det, han mener.

 

Da Jesus trådte frem begyndte han egentlig på samme måde.

Omvend jer, for Guds rige er nær!

 

Jesus tænkte som Johannes Døberen også på den forestående dom over hvert menneske, men han tænkte samtidig på sit og Faderens rige, som er til stede, hvor Jesus er og går og høres.

 

Og det gør en stor forskel i forhold til Johannes Døberen. For når vi hører formaningen til at omvende os, så gør det en kæmpe forskel, om vi ser et håb nu og her. Og håbet er Guds rige, som kommer, hvor Jesus taler, hvor vi beder i hans navn, hvor vi samles i hans navn, ja, der er han midt iblandt os, som han var midt blandt disciplene, trods låste døre.

 

Da Johannes Døberen prædikede omvendelse, var det en udjævning af vejen hen mod Jesu fremtræden, frem mod, at mennesker skulle tage imod Jesus selv og hans rige.

 

Mennesker ville dengang meget gerne døbes af Johannes Døberen, fordi det var vejen til et liv i opgør med synder til et andet form for liv.

 

Men blandt dem, der dukkede op ved Jordanfloden var også de kloge hoveder, som mere var optaget af at holde dom over Johannes Døberen end over sig selv.

 

De får en kraftig advarsel: med mindre de bærer god frugt, skal hele det træ, de er en del af, falde for øksen.

 

Disse folkets politikere, præster, ledere, og meningsdannere og spindoktorer så kun på Israels folk, alt andet havde ikke deres interesse. De mente, at deres frelse lå i, at de havde det rette blod, der rullede i deres årer, ja, at de havde Abrahams blod i deres årer.

 

Sådan kan nogle i vort folk også sige, at vi har det gamle danske blod i vore årer, så vi er gode og har Guds velsignelse med os, - det sidste bliver måske ikke sagt, men tænkt.

 

Men Johannes Døberen gør op med den blod-tænkning og siger, at Gud kan opvække børn til Abraham af stenene.

 

Stenene er altså mindre hårde end disse mennesker.

 

Her må hver især prøve sig selv: er jeg så hård, ja, hårdere end de sten, Gud kan opvække sig børn af?

 

Nu siger jeg: prøve sig selv. Johannes Døberen bruger et andet udtryk: Omvend jer.

 

På græsk: få et nyt sindelag!

 

Det er ligesom, hvis vi lægger den samme plade på dag efter dag, en plade, som er fyldt med sange, der beklager sig, fordømmer andre mennesker, sange, der holder os fast i fristelser til alle mulige synder.

 

Få et nyt sindelag! Sæt en helt frisk og ny plade på!

 

Problemet er: hvordan skal vi få fat i denne nye plade?

 

Det fortæller profeten Jeremias, som er citeret vidt og bredt hos Hebræerbrevet.

 

Gud vil selv lægge sine love i vores indre og skrive dem på vore hjerter. Og på den måde lærer vi hver især Gud at kende i sandhed, uden at det er vore egne tilfældige tanker, men tanker, Gud har tænkt fra evighed, som bliver virkelighed i vores indre lige nu.

 

Og det, Gud gør på den måde, kalder han en NY pagt. Det betyder, at den gamle er forældet. Og den NYE pagt, ja, det ved vi, at den kom med Jesus.

 

Som siger om vinen, han sender rundt: Dette er en den NYE pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.

 

Gennem Jesu ord knyttet til vinen har vi nu en forsikring om, at syndernes forladelse bliver udøst over os netop der i nadveren.

 

Vi angrer og fortryder vore synder, vore hårde hjerter, råddenskaben, det onde, vi lukker ind og ud, selvindbildskheden, hovmodet, de høje tanker om os selv, og rækker det til Jesus ved hans kors, og så rækker han os til gengæld sit blod, som renser os for al synd og uretfærdighed, ja, så drikker vi det, så hans blod flyder i vore årer.

 

Og når hans blod flyder i os, så betyder det, at han daglig vil rense os, dag for dag.

 

Men for at det kan ske, må vi bede.

 

Det er der ikke plads til at tale meget om i dag.

 

Blot skal jeg kort sige noget om bøn til sidst.

 

For det første: bøn er noget vi må lære os livet igennem. Vi må blive ved med at prøve at lære det, ligesom hvis vi prøver at lære et nyt sprog at kende.

 

Vi må gerne bede gennem andres ord, som Jesu bøn fadervor. Vi kan også bruge egne ord, gerne enkle og hverdagsagtige.

 

Og så skal vi blive ved og ikke give op. Nogle gange holder Gud os ud i strakt arm, fordi det, vi beder om, ikke er godt for os, fordi han vil give os noget meget, meget bedre.

 

Vi kan trænge til at komme på det rene med, om vi virkelig også af hjertet ønsker at få det, vi beder om. Da har vi Guds løfter om, at han åbner for os, og hører os.

 

Vi får måske ikke lige det, vi bad om, men vi får altid en god gave, og netop det, vi trænger mest til.

 

For Gud giver os ikke, hvad vi selv har tænkt os, men at han vil give Helligånden til dem, som beder til ham.

 

Netop når vi beder udholdende og trofast og kommer frem for Gud med alt, skænker han os Helligånden.

 

Måske der er noget, vi holder op med at bede om, fordi vi forstår, at det ikke er Guds vilje.

 

Måske opdager vi, at vi allerede har fået det, der var bedre.

 

Måske lærer vi gennem bønnen at se på det, der bekymrer os, på en helt ny måde.

 

Måske hjælper Gud os på en anden måde – men altid hjælper han os.

 

Anden søndag efte

 

Jesus er døren.

Han er vejen til frelse.

Vejen til frelse går gennem ham.

Det er allerede forudsagt i Davids-salmen 118,20:

”Her er Herrens port; her går de retfærdige ind.”

Og i vers 22 taler salmen om Stenen, som bygmestrene vragede, men som er blevet hovedhjørnestenen. Jesus nævner selv dette sted i Matthæusevangeliet 21,42: ”Har I aldrig læst, hvad der står skrevet:

’Den sten, bygmestrene kasserede, blev selve hjørnestenen.

Den kom fra Herren,

og den er forunderlig at se på.’”

Der er kun én indgang til Guds rige, den går gennem Jesus.

Der er kun én indgang til folden, én kilde til erkendelse og liv og til at opnå åndelig næring: Jesus Kristus selv.

Jesus bringer frelse og sikkerhed, så de er frihed og det nye liv under ansvar.

Jesus er også vores hyrde.

Det har profeterne også forudsagt, som i Ezekiels bog 34:

”Herren vil selv være hyrde og holde øje med fårene og søge efter dem.” Og videre: Han vil samle fårene fra alle lande. Herren siger: ”Jeg overtager ansvaret for mine får og sikrer mig, at de hviler trygt…Jeg opsøger de fortabte og forkomne får og sørger for, at de kommer sikkert hjem igen. Jeg forbinder de sårede og helbrede de syge…”

Jesus vil dø for fårene.

Det har man aldrig før hørt om, at en hyrde bevidst ville dø for fårene.

Tyven tager fårets liv, hyrden Jeuss givet sit eget liv for fårene.

Hvert får har et navn, som Hyrden bruger. Sådan hedder det i en profeti: ”Jeg kalder dig ved navn, du er min”.

Hyrden kender sine får og de kender ham, ligesom Faderen og Sønnen indbyrdes kender hinanden.

Det vil sige: Kendskab og kærlighed hænger nøje sammen.

For os som disciple er der derfor en samhørighed, et fællesskab, en taknemmelighed i tro og lydighed.

Mission ud til folkene

Jesus vil en enhed af jøder og andre folkeslag i kirken.

En enhed, han skaber, ikke en naturlig enhed.

Kun gennem Jesu død og opstandelse kommer de andre får ind.

 

Får ser dårligt, men hører godt!

 

 

NB. Her er manuskriptet, men det yder ikke ret over for det, der faktisk blev sagt, men det der er her nedenfor, var en væsentlig del af prædikenen.

De to vandrere forstår ikke, at Jesus ikke har vist sig for de tolv apostle. Nogle af kvinderne fandt graven tom, og det havde hensat dem i forfærdelse. Nogle af kvinderne havde også set engle, som sagde, at Jesus er opstået.

De to vandrere kan ikke forstå, at det er kvinder, som har oplevet dette. Det kan ikke forstå, at Jesus, hvis han virkelig var opstanden, så ikke straks havde mødt apostlene igen.

Det er det, der forvirrer dem.

Tingene er ikke, som de mener de skulle være, selv i en situation, som de ingen mening kunne have om.

***

De to disciple forstår ikke, hvorfor Jesus skulle lide og dø. De er i uforstandens vold.

De har ikke indprentet sig det uhørte, Jesus har sagt til dem, at Kristus skulle lide og dø for verdens synder.

Nu peger Jesus på Skriften, og dermed er Jesu lidelse, korsfæstelse og død ikke længere meningsløs.

De har dannet sig et billede af Kristus mere ud fra deres egne forestillinger end fra Skriften, som de burde have gjort, i stedet for at lade deres egne ønsker præge deres billede af, hvordan Kristus skulle være.

Men Skriftens vidnesbyrd er samlet om det samme og entydigt: at Kristus skal nå til herligheden gennem lidelse og død.

Således mister Jesu lidelse og død ethvert skin af meningsløshed i mødet med Skriftens vidnesbyrd, ja, Jesu lidelse og død bliver opfyldt med den dybeste og endegyldige betydning og mening:

For netop således, i denne ubegribelige og tilsyneladende helt meningsløse begivenhed, kommer Guds frelsesvilje med sit folk til sit mål.

Hele Skriften er nøglen til en sådan erkendelse, altså loven og profeterne (16,16; 26,22). Skriften giver fast grund under Jesu lidelsesvej som det, Gud måtte lade ske.

Jesus nævner ikke bestemte steder. Men vi ved, at Jesus sidst i sit liv beskæftigede sig meget med Salme 22 (Markus 15,34; Matth. 27,46); Salme 110 (Luk. 20,41ff par.); Esajas 53 (Luk. 22,37); Zakarias 13 (Matth. 26,31); Zakarias 9 og Jer. 31 (Matth. 26,28 par.). Disse steder havde ledsaget og styrket ham på vejen. Og nu sætter Jesus disciplene under disse ords vejledning.

***

De føres i stedet ind i fællesskab med Skriftens Kristus, og ikke mere

deres egne ønskers Kristus eller en Kristus svarende til deres egne håb og forestillinger.

Under måltidet overtager Jesus rollen som vært og række disciplene det, de har brug for, som gæster i deres eget hjem.

I denne handling genkender de Jesus, at han den korsfæstede, som også er opstået fra de døde. Nu tror de, at han lever. Og da har Jesus opnået sit mål.

Hvad er overskriften over evangeliet i dag?

Den tomme grav.

Men inden vi når så vidt, vil jeg sige, at jeg netop har diskuteret en video, som DR3 lagde ud, som bruger korsfæstelsen til at more sig over et forhold mellem en far og hans skoledrengssøn. Undervejs skriver en, at korsfæstelsen er en fiktiv begivenhed.

Se, hvis korsfæstelsen er fiktion, er noget, nogen har fundet på, så kan vi ikke tro på noget her i verden. Måske lige slaget ved Dybbøl, men alt der går forud har vi alt for få kilder til.

Hvorfor vælger en mand i 2017 at kalde korsfæstelsen en fiktiv begivenhed? Jeg ved det ikke. Måske for at holde det hele fra livet. Måske har han haft en dårlig oplevelse med kristne? Eller han er blot formørket i egne tanker.

Jeg var nødt til at sige til ham, at Gud netop valgte det foragtede, det der ikke var noget i verden, for at gøre det, der var noget her i verden, til skamme.

Denne lille samtale viser, at forstanden kan være oplyst eller formørket. Vi taler ikke engang om tro, men blot om almindelig sund fornuft. En kendt minister sagde også engang, at juleevangeliet var på niveau med at tro på nisser. Sådan er det, når mennesker stoler på sig selv og praler af det.

Men Gud gjorde noget, ingen kunne have regnet ud. Han gjorde noget, som aldrig var sket. Noget ingen jøde kunne forestille sig, at et menneske forlod graven levende og forklaret.

Men først var der det med graven. Kvinderne havde holdt øje med, hvor Jesus blev lagt.

Og påskemorgen var graven tom.

Hvem fandt graven tom?

Der er forskelle på, hvor mange kvinder det var, og hvad de hed og også på, hvordan de reagerer på englens budskab.

Vi kan ikke få det hele til at gå op, men der er ingen grund til at være høflig og gå over forskellene, eller at være pedantisk og prøve ude af proportioner at finde uoverensstemmelser.

Man kan ikke udjævne alle uoverensstemmelser tilfredsstillende.

Men det ville heller ikke være et mål.

Man skal huske, at det er normalt med uoverensstemmelser mellem øjenvidner til de samme begivenheder.

I evangelierne er der i forvejen tit uoverensstemmelser andre steder.

Faktisk ville det være mistænkeligt, hvis evangelierne lige netop her stemte fuldstændig overens.

Uoverensstemmelserne viser, at vi ikke har at gøre med noget, der var en historie, man havde lavet og genfortalt helt ens i alle evangelierne.

Og så skal man tænke på, at begivenheden var fuldstændig uden for det normale.

Det er ikke mærkeligt, hvis vidnesbyrdene om begivenheden viser tegn på sjælsrystelse.

---

Så lad os gå til det, der er fælles for de fire evangelier, som bekræfter begivenheden:

Det er kvinder, der er i front ved begivenheden.

I parentes: kvindernes tavshed er i sig selv meget talende og peger på, at det var lige netop det, der skete: at de tav over for det usandsynlige, de oplevede.

Deres tavshed er ikke en dramatisering af beretningen.

Det var heller ikke sådan, at de simpelthen tav for altid. Nej, de tav for en stund – det skulle, som vi siger, bundfælde sig.

For naturligvis løb de efter at have sundet sig ind i byen til disciplene.

Det er helt klart i alle fire evangelier, at kvinder var de første, der modtog nyheden om opstandelsen.

Det er meget betydningsfuldt, at ingen af de tolv disciple er først.

Også fordi jødedommens holdning til kvinder slet ikke stemmer overens med dette.

Det heder: ”Hellere lade loven blive brændt end overgivet til kvinder” (j Sot. 19a), og: Lykkelige er de, som får drengebørn, og ak og ve for ham, som får pigebørn(b Kidd.82b).

Berømt er også morgenbønnen i den gamle synagoge: ”Velsignet være du, Herre vor Konge, universets Konge, som ikke skabte mig som kvinde.” (A.D.P.B. p. 6).

Så ud fra jødedommens holdning til kvinder, er det højest bemærkelsesværdigt, at de, som i Guds forsyn blev givet forrang for apostlene ved denne skelsættende begivenhed var kvinder.

Her er der grund til at citere 1. Kor. 1,26-29:

26Tænk bare på, venner, hvor få af jer, der var vise i verdens øjne, dengang I kom til tro, hvor få af jer, der havde indflydelse i samfundet, og hvor få af jer, der kom fra fornemme familier. 27Nej, Gud valgte at gøre noget, som i verdens øjne ser tåbeligt ud, for at lukke munden på de kloge. Han udvalgte de magtesløse for at gøre magthaverne til skamme. 28Gud valgte det, som var ubetydeligt og ringeagtet i verden, det som intet var, for at gøre det, som var noget, til intet. 29Altså har mennesker ikke noget at prale af over for Gud.

Vor forstand bliver oplyst, når vi bøjer os i tilbedelse for den opstandne Frelser Jesus Kristus, Herren. 

 

 

 

 

1 Nadverens grundlag

Hvad kommer nadveren an på?

Det kommer an på Guds ord og befaling. Det er det vigtigste. Dette at nadveren med ord er indstiftet af Jesus, ord vi skal bruge.

Det skal understreges helt fra start, for nogen opfatter nadveren som noget, vi gør, og betragter sakramentet uden Guds ord 

Kristus er overalt, fordi Han er Herre over alle ting. Men kun i nadveren knytter han sit ord til brødet og vinen, så vor samvittighed kan føle sig vis: her, her, er Han til stede i nadveren, og Han har befalet os gøre dette gang efter gang; så alle ved, at her, her, rækker han sig selv med syndernes forladelse.

 

2 Hvad er nadveren?

Det er Herren Kristus’ sande legeme og blod – i og under brødet og vinen,

På samme måde som dåben ikke er almindeligt vand, men Guds ord kommer til,

Sådan er nadveren heller ikke almindeligt brød og vin, men Guds ord kommer til og er bundet til brødet og vinen.

Derfor, siger Luther, skal man modtage det med ærbødighed, frygt og ydmyghed fra den guddommelige majestæt.

Hvorfor ærbødighed og frygt og ydmyghed?

Fordi Han er vor Konge, der rækker sig selv til os, forener os med Ham.

Er Kristus virkelig den guddommelige majestæt, så vil vi også have frygt for at gøre Ham imod.

Har du en god ven, som du respekterer højt, så ønsker du ikke for alt i verden at volde ham eller hende ondt. Du vil ønske, at du kan være venlig og hengiven. Men hengivenhed og venlighed nærmer sig jo frygt. Frygt for at ødelægge venskabet. 

Og når vi også siger, at vi skal modtage nadveren i ydmyghed, så er det, fordi vor Herre selv lærte os ydmyghed. For han er ydmyg, han vaskede disciplenes fødder som et eksempel for os, så vi også vasker hinandens fødder, det vil sige, lade tilgivelsens og kærlighedens og hengivelsens ånd råd i vore hjerter over for alle mennesker.

 

3 Hvad gavner nadveren?

A Hvad er nadverens kraft og nytte? Det er syndernes forladelse.

 

3B Værn

Nadveren er et sikkert pant og tegn, et værn mod synd og død og al ulykke, siger Luther. Det er et skønt ord af Luther: et værn mod synd og død og al ulykke.

 

3C Styrkelse

Nadveren er sjæleføde, der nærer og styrker det nye menneske.

Vi er ganske vist et nyt menneske genfødt ved dåben, men vi forbliver i vort gamle skind. Derfor har vi brug for både værn og styrkelse.

Djævelen og verden vil ofte nok igen og igen hindre os og anfægte og udmatte os, så vi ligefrem snubler.

Netop derfor, siger Luther siger, har vi brug for nadveren som daglig næring og føde ”for at troen må komme sig, blive styrket, så vi ikke går baglæns i kampen, men bliver stærkere og stærkere.”

Det nye liv, vi har fået i dåben, skal stadig tage til og gå fremad, og ikke baglæns.

Dertil har vi brug for al styrke fra nadveren, for vi må tåle meget fra Djævelen, som helst bliver ved med at angribe os, til vi lader hænderne synke i lede og utålmodighed.

I lede og utålmodighed.

Altså: nadveren er til trøst til ny kraft og vederkvægelse, ligesom dejlig mad eller et godt bad.

--- Selve gerningen, hvorved syndernes forladelse er vundet, er sket på korset, men kan kun komme til os gennem ordet.

Evangeliet i sin helhed og troens ord: at jeg tror på en hellig almindelig kirke, syndernes forladelse – det er lagt ind i sakramentet og forkyndes der for os.

 

4 Hvem modtager nadveren?

Nadveren kan kun modtages ved troen, det er ikke noget, der sker af sig selv.

Det hedder jo: givet for jer, udgydt for jer.

Så der er indeholdt i nadveren en befaling til at tilegne os den og bruge den.

Det er som hvis der ligger en skat ved døren eller på bordet: du må selv tage den til dig.

Gaven skænkes i ordene, men man kan kun fatte den og tage den til hjerte i hjertet. Troen i hjertet erkender denne skat og begærer at eje den.

 

 

 

 

 

1 Nadverens grundlag

Hvad kommer nadveren an på?

Det kommer an på Guds ord og befaling. Det er det vigtigste. Dette at nadveren med ord er indstiftet af Jesus, ord vi skal bruge.

Det skal understreges helt fra start, for nogen opfatter nadveren som noget, vi gør, og betragter sakramentet uden Guds ord 

Kristus er overalt, fordi Han er Herre over alle ting. Men kun i nadveren knytter han sit ord til brødet og vinen, så vor samvittighed kan føle sig vis: her, her, er Han til stede i nadveren, og Han har befalet os gøre dette gang efter gang; så alle ved, at her, her, rækker han sig selv med syndernes forladelse.

 

2 Hvad er nadveren?

Det er Herren Kristus’ sande legeme og blod – i og under brødet og vinen,

På samme måde som dåben ikke er almindeligt vand, men Guds ord kommer til,

Sådan er nadveren heller ikke almindeligt brød og vin, men Guds ord kommer til og er bundet til brødet og vinen.

Derfor, siger Luther, skal man modtage det med ærbødighed, frygt og ydmyghed fra den guddommelige majestæt.

Hvorfor ærbødighed og frygt og ydmyghed?

Fordi Han er vor Konge, der rækker sig selv til os, forener os med Ham.

Er Kristus virkelig den guddommelige majestæt, så vil vi også have frygt for at gøre Ham imod.

Har du en god ven, som du respekterer højt, så ønsker du ikke for alt i verden at volde ham eller hende ondt. Du vil ønske, at du kan være venlig og hengiven. Men hengivenhed og venlighed nærmer sig jo frygt. Frygt for at ødelægge venskabet. 

Og når vi også siger, at vi skal modtage nadveren i ydmyghed, så er det, fordi vor Herre selv lærte os ydmyghed. For han er ydmyg, han vaskede disciplenes fødder som et eksempel for os, så vi også vasker hinandens fødder, det vil sige, lade tilgivelsens og kærlighedens og hengivelsens ånd råd i vore hjerter over for alle mennesker.

 

3 Hvad gavner nadveren?

A Hvad er nadverens kraft og nytte? Det er syndernes forladelse.

 

3B Værn

Nadveren er et sikkert pant og tegn, et værn mod synd og død og al ulykke, siger Luther. Det er et skønt ord af Luther: et værn mod synd og død og al ulykke.

 

3C Styrkelse

Nadveren er sjæleføde, der nærer og styrker det nye menneske.

Vi er ganske vist et nyt menneske genfødt ved dåben, men vi forbliver i vort gamle skind. Derfor har vi brug for både værn og styrkelse.

Djævelen og verden vil ofte nok igen og igen hindre os og anfægte og udmatte os, så vi ligefrem snubler.

Netop derfor, siger Luther siger, har vi brug for nadveren som daglig næring og føde ”for at troen må komme sig, blive styrket, så vi ikke går baglæns i kampen, men bliver stærkere og stærkere.”

Det nye liv, vi har fået i dåben, skal stadig tage til og gå fremad, og ikke baglæns.

Dertil har vi brug for al styrke fra nadveren, for vi må tåle meget fra Djævelen, som helst bliver ved med at angribe os, til vi lader hænderne synke i lede og utålmodighed.

I lede og utålmodighed.

Altså: nadveren er til trøst til ny kraft og vederkvægelse, ligesom dejlig mad eller et godt bad.

--- Selve gerningen, hvorved syndernes forladelse er vundet, er sket på korset, men kan kun komme til os gennem ordet.

Evangeliet i sin helhed og troens ord: at jeg tror på en hellig almindelig kirke, syndernes forladelse – det er lagt ind i sakramentet og forkyndes der for os.

 

4 Hvem modtager nadveren?

Nadveren kan kun modtages ved troen, det er ikke noget, der sker af sig selv.

Det hedder jo: givet for jer, udgydt for jer.

Så der er indeholdt i nadveren en befaling til at tilegne os den og bruge den.

Det er som hvis der ligger en skat ved døren eller på bordet: du må selv tage den til dig.

Gaven skænkes i ordene, men man kan kun fatte den og tage den til hjerte i hjertet. Troen i hjertet erkender denne skat og begærer at eje den.

 

Seksagesima søndag 2017

søndag den 19. februar

 

Es. 55,6-11 - 1 Kor.18-21 - Mark. 4,1-20

 

Salmer

875 Tak, Gud, for denne lyse morgen (100 salmer)

557 Her vil ties, her vil bies. K. 214 (Berggreen)

686 Min sjæl, om du vil nogen tid.

K. 275  (Jeg ved et evigt Himmerig)

Prædiken med musik, der afspilles

394 Ak Gud, fra Himlen se herned.

K. 1 (Af dybsens nød, o Gud, til dig).

Nadver med 192 vers 7 

864 Må din vej gå dig i møde (100 salmer)

 

I dag vil jeg egentlig lade Kingo prædike for os.

Lad os slå op på hans salme 686.

Hos ham begynder alt med lydighed.

Hvad er lydighed. Det er at noget med at høre og lytte til noget vigtigt og så handle derefter.

Lydighed betød oprindeligt på det gamle nordiske sprog: at lytte.

Det er det at lytte og så gøre det.

Kingo nævner, at man kan høre og så glemme det hele bagefter.

… Nu er vi ikke glade for ordet lydighed. Det lyder som kæft, trit og retning.

Men virkeligheden er, at mennesker kan høre uden at lytte, uden at ordene synker ned og bliver til ny flid i det at leve livet ud som kristen.

Lad os tage nogle eksempler.

Man kan tage til en generalforsamling og høre alt, hvad der bliver sagt, uden at skulle forholde sig dybt til indholdet.

Man kan deltage i et politisk møde, og alt, hvad der bliver sagt, er glemt dagen efter.

Eller man kan være optaget af en sag så meget, at ved det politiske møde kommer man endnu mere i stødet og vil arbejde endnu mere for den sag, man brænder for.

--- Der kan altså lyttes på forskellig måde.

Også til Jesu tale.

Jesus gør det klart, at der i grunden er to måder at lytte på:

Dem ’udenfor’ lytter, men forhærdes undervejs. De vælger ikke at tage imod ordet, de vælger ikke at omvende sig.

Det bliver derfor forhærdet.

Profeten Esajas fik besked fra Herren på at forkynde dom over folket og dække folkets ”hjerte med fedt”, gøre deres ører tunge, som det hedder.

Sådan er Jesus også: Han forkynder dom over folket. Der hvor folket ikke vil tage imod ordet, hvor folket forkaster ordet.

Men der er et løfte om, at Guds ord aldrig vender tomt tilbage, det er som regnen, der uundgåeligt sætter gang i nyt korn, som bliver til brød at spise.

Så gennem forhærdelsen og dommen er der ny nåde og et fornyet gudsforhold.

Hos Gud er der altid en ny mulighed:

Også for de forhærdede, som Gud alligevel viser ny nåde, når og hvor han vil.

Men alligevel: vi kan ikke få Guds handlinger med mennesker til at gå op som en kabale.

Der er altså en reaktion hos dem ’udenfor’, som Jesus taler om, og så dem ’indenfor’, altså dem, som er åbne over for Jesu tale.

Vi må erkende, at der er mennesker, som hader Gud og Jesus og kirken.

Der kan være mange grunde til at hade kirken, men i grunden er der ingen af os, som ønsker at følge Jesus som hans disciple. Vi har det dybt i os, at vi foretrækker at adlyde ikke ham.

Og når vi ikke adlyder ham, så adlyder vi os selv eller andre.

Det at adlyde sig selv er dybt ensomt, og det at adlyde andre er at være slave.

Men at adlyde Jesus er ikke at være slave. Nej, for at adlyde ham kan kun ske i frihed, i fri tilegnelse, hvor glæde og fred vokser i os, hvor Helligånden virker alle gode ting i mennesker, der følger Jesus.

Derfor siger Jesus, at den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, om det så er meget eller lidt.

Vi lytter altså for at omsætte denne lytten til handling.

Vi tager imod ordet. Hvad vil det sige? At lade ordet slå rod i os, ikke jage det bort, men lade ordet bo centralt i os, som det, vi ønsker skal præge os, ja, netop præge os.

Det er klart, at hvis noget godt skal præge os, så er der noget andet, som skal forsages og jages ud.

 

Kingo siger:

Bort, vrede, skændsord, dårlig harm!

I bør ej huses i denne barm,

Hvor Gud til fred og salig ro

Vil, hans velsignelse skal bo.

Bort derfor alt, hvad skade kan

Og hindre enigheds forstand!

Kingo kender sig selv alt for godt, så han grunder igen over det, han lige har sagt, for han mærker, at der er en hård kamp i ham,

Derfor siger han videre:

Gid tunge, læber, sind og mund

De kunne ret af hjertens grund

Forsage træskhed, list og svig

Og gøre sig et Himmerig

Ud af den søde venskabs fred

Med hver mand, i Guds kærlighed!

 

Det er blot at komme i gang, for Gud ser rigtignok det hele:

”vor tanke, påfund, hjerters råd,

de onde går ham ej forbi,

på deres ondskabs skjulte sti”,

og samtidig er det sådan ,siger Kingo,

 at Gud ”også på de fromme ser,

Al hjælp og nåde dem betér.”

Altså de fromme får nåde og hjælp. 

Gud hjælper virkelig de troende. Det står fast. Det kan gøre troende til hyklere, men tag det som en trøst i onde tider: Gud hjælper virkelig de troende.

Det er hans løfte til os.

 

Kingo kendte til både trusler, had og vrede fra verdens børn mod sig.

Men han minder om, at det snart kan få en vending,

Så ”gå du kun frem på fredens vej,

Og agt al verdens tummel ej!”

Så slutter Kingo med en bøn.

Nu skal ringen sluttes, nu skal ordet for alvor synke ned i hjertets jord som korn, der sås.

Han er fuldt ud klar over, at det ikke er en smal sag, det her. Det er livsland læring, nu i fald og nu i sæde, som han kan sige det i en anden berømt salme.

”O søde Gud, o, gid jeg må

 Mit hjerte ved dig dannet få,

At du kan helliges i mig,

Til jeg dig ser i Himmerig,

Hvor Hellig, Hellig, Hellig da

Jeg sjunger med halleluja!”

Han beder om, at Gud må sætte en helliggørelses-proces i gang.

En sådan proces har vi længe ikke hørt om, fordi selv inden for kirkens mure har der været foragt over det ord: helligelse, eller helliggørelse.

Det er til at forstå, for det er nu, det skal afgøres, om ordet blot skal prelle af på en skal omkring hjertet, måske det fedtlag, som Esajas fik besked på at lægge omkring folkets hjerter.

Folket var selvfede, derfor skulle Esajas forkynde, så et lag fedt virkelig skulle dække hjertet.

Hjertet skulle sådan indesluttes i forhærdelsens fedt, at det sidst ved Guds mirakel måske bliver for meget for denne og hin. Det ved kun Gud.

--- Hvor gerne den enkelte præst end vil erklære alle for værende salige og frelste, så forkynder Paulus med Jesus i dag, at ordet om korset byder verden i den grad i mod.

Det var netop ved korset, at Jesus har bragt frelsen i stand, muliggjort frelsen for den enkelte.

Men der findes ikke en så bred vej til salighed, at alle på én gang kan vandre side om side. Den brede vej fører frem mod fortabelse. 

Derfor er det en forsømmelse ikke at advare mod den vej.

Den enkelte må ydmyge sig for at komme i gennem på den smalle og farlige sti til Himlen.  

 

Sidste søndag efter helligtrekonger 2017

Søndag den 5. februar
kl. 11.00 i Nordby kirke
kl. 14.00 i Onsbjerg kirke

2. Mos. 34,27-35 – 2. Pet. 1,16-18
Evangeliet: Matt. 17,1-9

422 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig! K. 192.

400 Så vældigt det mødte. K. 494.

421 Gud er her til stede! K. 159.

Prædiken

161 Med strålekrans om tinde.
K. 357 (Min død er mig til gode).

Nadver

384 Til klart Guds ansigt vi skal se. 
K. 220 (Hvad kan os komme til for nød).

Vi lukker helligtrekongertiden med udblik til evigheden, til Jesu genkomst, når alle tider i verden standses.

De tre disciple så Jesu herlighed, så de faldt til jorden rystet over hans hellige herlighed.

De måtte ikke sige noget om det, før Han var opstået fra de døde.

Og Peter fortæller os om denne oplevelse.

Det var ikke en opfundet historie, der skulle gøre Jesus større.

Det SKETE! De OPLEVEDE det!

Mange opfinder deres egne opfattelser af evangeliet helt uafhængig af, hvad evangelierne og apostlene fortæller os.
Og ophøjer så egne indfald og gennemtænkte ideer til evangeliet.

De er bedragere, og derfor må apostelen Peter vende tilbage til det, de oplevede, at Jesus forvandledes i et øjeblik, som svandt, men i et øjeblik, så de for altid havde fast grund under fødderne, når de ikke bare forkyndte Jesu opstandelse, men også forkyndte, at Jesus skal komme igen i herlighed som frelser og dommer.

Og DET er perspektivet i dag, kære menighed!

At vi forbereder os på evigheden, på at møde Jesus i hans herlighed, når han kommer igen for at dømme levende og døde.

Og hvordan gør vi så det?

To ting: for det første vi lytter til hans tale, hans ord, ikke bare lidt af det, men det hele, ja, vi arbejder på at sluge hans ord, som en profet engang fik besked på at gøre med en bog med Guds ord. For ordene vil smage bedre og bedre jo dybere de kommer ind i vort hjerte, vor sjæl og vort sind, og præger os dag for dag, så vi med flid vil leve så godt vi kan, som Jesus levede og er.

Det er jo det, apostlen Peter vil med at fortælle om oplevelsen af Jesu forvandling på bjerget. Han vil ikke blot pege på Jesu herlighed, men på det, der fører os frem til at se ham til sidst i al hans herlighed: nemlig Guds ord. Han taler om den røst, de hørte på bjerget, og han fortæller, at Gud Fader gav Jesus ære og herlighed igennem disse ord:

”Det er min elskede Søn, i ham har jeg fundet velbehag.”

Gud vor Fader har fundet VELBEHAG i Jesus Kristus.

Nu ved vi, at kun i følgeskab med Jesus har vi Guds velbehag.

Velbehag – smag på dette vidunderlige ord.
Det er en stærk følelse af tilfredshed, velvilje, glæde.

Og det er denne RØST, som apostlen holder fast ved – imod alt muligt indbildt, som andre kommer og forkynder.

Der er uendeligt meget, der vil kildre os i ørerne og i alle sanser, og som lokker os bort fra sandheden, bort fra Guds enkle og vidunderlige ord.

Så i dag skal vi med kraft lovprise Jesu Fader, som talte til sin Søn, så de tre udvalgte apostle hørte det.

…Det var det første, Guds Ord, som vi skal holde fast ved, for Guds herlighed, Jesu herlighed, stråler fra dette ord til evigt liv, til vi skal se Jesus Kristus ansigt til ansigt i en uudsigelig herlighed og altid være i hans nærhed, med et opstandelseslegeme, som svarer til det, han allerede nu har, og i hvilket han også kommer til os, når vi synger, bekender, og beder i Hans velsignede navn.

***

Altså, vi forbereder os på evigheden ved at lytte til Guds ord.

Det andet vi skal gøre, så vi forbereder os på evigheden, er at leve, som Jesus Kristus har lært os.

Herligheden kommer ikke uden sved og flid.

Moses fik en strålende herlighed, da han kom til folket med de ti bud, så strålende, at de bad ham tage et slør over sit ansigt, for det var for stærkt at se på hans ansigt.

Det, der var stærkt, var at se ind i den herlighed, som der er i Guds fuldendte vilje.

De ti bud indeholder en stor herlighed til dagen og vejen, at vi spejler os i buddene dag for dag.

Det var noget af det første, Martin Luther satsede på, da han underviste menigheden.

Han skrev den lille og den store katekismus.

Og apostlen Peter skriver som optakt til sin oplevelse og Guds ords enestående betydning, da skriver han om, hvordan vi skal leve og om gudsfrygt.

Han siger: Hvor har vi det, der behøves der til liv og gudsfrygt?

Det har vi i Guds ord, i erkendelsen af dette ord, af Guds og Jesu tale. Gud har skænket os sin guddommelige kraft gennem erkendelsen af ham, og derigennem har han kaldet os med sin herlighed og styrke.

Han har skænket os dyrebare løfter, og lad os tage disse dyrebare løfter frem. Det, Gud vil give os med disse løfter er at vi kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.

Derfor opfordrer Peter os til at være ivrige efter, at vores tro på Jesus må sætte sig spor dag for dag.

Det begynder med det, vi har forstået af Jesu ord og vilje, og fortsætter med selvbeherskelse, så vi koncentrerer vor energi på hans vilje, ikke vores, og bliver ved i udholdenhed, gudsfrygt, brodersind, kærlighed.

Nogen forarges over, at vejen går gennem gudsfrygt. Peter oplevede, hvor forfærdede de blev, da de så Jesu herlighed for et øjeblik.

Martin Luther understreger også gudsfrygt koblet med kærlighed, når han udlægger de ti bud:

Vi skal frygte og elske Gud, så vi … (så følger de enkelte bud).

Vores erkendelse og forståelse vokser ved at vi lever i troen i praksis, i det, vi gør hver dag. Så det er en cirkel, hvor erkendelse, tro og liv uløseligt hører sammen. Vi kan ikke sige: Jeg tror på Jesus, og mit liv er lige meget. Nej. Så er vi uden frugt, uden flid, så ser vi ingenting andet end os selv, så har vi glemt, at vi blev renset for vore tidligere synder.

Nej, meningen er, at vi med endnu større iver skal arbejde i vores liv som efterfølgere, så vi ikke snubler. Og hvis vi snubler, så ved vi, hvordan vi kan bede ham bringe os på fode igen. Og døren står på vid gab til Jesu Kristi evige rige, det gør døren åbner sig, når vi modtager hans legeme og blod og blander blod med ham og bliver eet med ham og bliver det, han er, og han tager det onde, vi også har i os, og nagler det på korset og giver os sin renhed og retfærdighed.

Så kan vi med frimodighed gå ud i en ny uge, en ny dag, et nyt forår frem mod en ny påske.

Dåbsgudstjeneste

Lørdag den 14. januar 2017 kl. 11

i Onsbjerg kirke

Hvis man som jeg genser på nogle minutter de utrolige driblinger, Lionel Messi lavede i 2016, og ikke mindst de mål og assists, han lavede, ja , så kan man godt tænke: hvordan kan det lade sig gøre den ene gang efter den anden.

Det kunne også være en, der kan sit arbejde, så andre må undres: hvordan er det muligt?

(Se evt. linket "Messi 2016" nedenfor!)

Og så er der Jesus.

Han spillede nok ikke fodbold, men da der ikke var mere vin ved brylluppet i Kana, bad han tjenerne om at fylde seks kar med plads til 2-3 'metretes' (=39,39 liter pr. 'metretes') med vand - det vil sige minimum ca. 480 liter og maksimum ca. 720 liter. Så bad han tjeneren om at øse vandet op i kander, og da skafferen smagte på det, var det vin. Bedre end den, bryllupsgæsterne havde fået indtil da. Skafferen vidste ikke, hvor denne vin kom fra og siger overrasket til brudgommen: Du har gemt den gode vin til nu!

Det gjorde Jesus som det første tegn, og åbenbarede dermed sin herlighed, og hans disciple kom til tro på Ham!

Vand til vin. Hvad var meningen? Det var et tegn, hørte vi. Et tegn, som enhver dengang og i dag kan afvise.

Et tegn, som viser de kraft, Jesus har fået fra sin Fader.

Tegnet med vand og vin peger hele vejen frem på den anden side af Jesu død til Jesu opstandelse fra de døde. Ja, peger helt til verdens ende, hvor Jesus ser frem til at spise og drikke med sine disciple, hvor vi skal se Ham ansigt til ansigt.

Vand til vin – det er fra sorg til glæde.

Og Jesus siger direkte til sine disciple, at Hans mål er, at deres glæde skal være intet mindre end fuldkommen.

Hvordan kan vores glæde vare ved?

Jo, vi skal blot være som en gren på træet Kristus. Han kalder sig selv vintræet, og disciplene for grene.

Og understreger, at grenen kan kun bære frugt, når den er på stammen.

Så det er det, vi må holde os for øje, ikke at skære os selv fra stammen Jesus Kristus.

Jesus siger, at en gren, der ikke bærer frugt, den skæres bort og kastes i ilden.

Det bliver dommen over os, når vi ikke bærer frugt og vælger at leve uden Ham.

Hvordan kan vi så leve i Ham og med Ham?

Ved at holde os for øje, at Han skal være vores Frelser og Herre, ingen anden.

Og så leve som kristne. Hvordan?

Det hørte vi: Vi skal arbejde på, at vores kærlighed er oprigtig. Oprigtig - det vil sige ægte, uden svig, en virkelighed, som viser sig i troskab, i handling for de mennesker, vi er sat iblandt.

Kærlighed er ikke kærlighed, men blot grådighed, hvis vi ikke vil lade os nøje med det, vi har fået, den vi har fået. Kærligheden bliver smuk, der hvor vi er tro over den, vi har fået.

Der er altid en, to, mange, man kunne begære, men kærlighed, nej, det er det ikke at følge lysterne, men blot selviskhed. Livet bliver tomt, jo længere, jo mere. Men der er altid mulighed for at omvende sig fra det tomme liv, bekende det for Gud og bede om tilgivelse i Jesu navn. Og når vi beder sådan, så hører Gud vores bøn, og det, der var vand i vores liv, tomhed, kan blive til vin, til glæde, til taknemmelighed.

Altså, ægte kærlighed viser sig ved troskab.

I dag er der en del foragt for ægteskabet, som viser sig ved skamløs lovprisning af troløshed. Men sådan har Gud ikke skabt os, han har ment det alvorligt med ægteskabet mellem mand og kvinde.

Som Martin Luther siger i sin store katekismus til det sjette bud:

Gud har ”rigt velsignet ægteskabet frem for alle andre stænder og forsynet det med alt, hvad der findes i verden.”

Ja, Gud vil give sin velsignelse og nåde netop i ægteskabet, så det fører til lyst og glæde. (Luther).

Men kærligheden skal også være oprigtig over for mennesker i almindelighed, så vi så vidt muligt finder godt at sige om mennesker frem for negativt, at vi gerne bygger dem op, i stedet for at ødelægge deres liv ved dårlig snak.

Et sted hedder det, at kærligheden er barmhjertig og venlig. Ikke misundelig, pralende eller indbildsk. Lader sig ikke hidse op, bærer ikke nag. Sørger, hvis nogen kommer ud for uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. Og den varer evigt.

Hvorfor? Fordi kærligheden med stort K er Jesus Kristus, Guds eneste Søn, som er fuldkommen kærlighed.

***

OM dåben:

Hvad gavner dåben?

Dåbens kraft, gerning, nytte, frugt og formål er, at den frelser.

Hvad betyder det at frelses?

Intet andet end at blive befriet fra synd, død og Djævelen, at komme ind i Kristi rige og leve evigt sammen med ham.

Så dåben er ikke bare slet og ret vand. Almindeligt vand kan ikke udrette dette, men ordet og Guds navn, som er i dåben, gør det.

Men hvor Guds navn er, der må der også være liv og salighed, så dåben må kaldes et guddommeligt, saligt, frugtbart og nåderigt vand. Vand til genfødelse.

Men det er ikke handlingen i sig selv helt uden dig og mig, der virker alt dette.

Dåben bevirker alt dette, hvis du i henhold til Guds befaling og ordning og i Guds navn lader dig døbe i den hensigt, at du i vandet skal modtage den lovede salighed. Det må altså tros med hjertet.

Dåben er overvindelse af Djævelen og døden, syndernes forladelse, Guds nåde, Kristus selv, og Helligånden med Hans gaver.

Dåben er en skat og et lægemiddel, siger Luther.

Et lægemiddel bragt lige til døren af den store læge Jesus Kristus.

Så gælder det, at vi bruger dette lægemiddel i vores liv: holder os dåben for øje og lade den gavne os, idet vi styrker og trøster os ved den, når vor synd eller samvittigheden tynger os, og sige: Jeg er dog døbt, så det er tilsagt mg, at jeg skal være salig og have evigt liv både til sjæl og legeme.

Hvad betyder dåben?

Man sænker os ned i vandet, eller i alt fald tæt på vandet, og trækker os derpå op igen.

Det at vi dykkes så at sige ned under vandet og atter kommer op, betegner dåbens kraft og virkning, nemlig at den gamle Adam dræbes, og at et nye menneske opstår.

Begge dele foregår, så længe vi lever.

Derfor er et kristent liv intet andet end en daglig dåb, der, når den én gang er begyndt, altid må fortsætte. For at den gamle Adam må blive udrenset, og så det kan komme frem, som tilhører det nye menneske.

Hvad er det gamle menneske? Det er mennesket med alt, hvad det har i arv fra Adam: at det er vredagtigt, hadefuldt, misundeligt, ukysk, grisk, dovent, hovmodigt, ja, vantro, fyldt af alle laster og af naturen uden noget godt ved sig.

Når vi nu kommer ind i Kristi rige, skal dette dagligt mindskes, så at vi efterhånden bliver mildere, tålmodigere og blidere, jo mere griskheden, hadet, misundelsen og hovmodet nedbrydes.

Men synden klæber til os indtil vor dødsdag. At vi måske bliver mindre vredagtige gennem livet, er ikke det samme som vi er blevet syndfrie, så langt fra.

Nej, i Jesu øjne er en lille bitte synd det samme som at stifte en enorm gæld over for Gud og mennesker.

Måske siger du: Jeg ved da egentlig ikke af nogen særlig stor synd, jeg har begået, jeg er da f.eks. ikke ægteskabsbryder eller lignende.

Men når det skal være virkelighed med syndernes forladelse, så må det også dreje sig om virkelig synd.

Vi er døbt, derved har vi fået syndernes forladelse og er rene.

Men vi synder jo fortsat livet igennem.

Hvis vi så siger, at det ikke er noget at snakke om, for vi er døbte, så må vi tænke om.

Desværre misbruger mennesker syndernes forladelse, så de mener, evangeliet giver dem frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Men evangeliet er en forkyndelse for ængstede samvittigheder. Derfor gælder det for os alle, at være meget lydhøre over for evangeliet, når vi fortvivler over egne fejl og synder, når vi er ængstelige, i stedet for at overhøre vores egen forfærdelse, fordi verden gerne vil lempe vores samvittighed og tilgive os. I så fald kaster mennesker sig gladelig ud i laster, som den gamle Adam ikke engang kunne tænke sig til. For Gud tilgiver jo alt, tænker man, og forkyndes der måske desværre også…

Lægemidlet, syndernes forladelse må være et virkeligt lægemiddel.

Det kan være, at jeg ikke synes mine synder er noget at snakke om, men lad os nu sige, at vi skal frem for Gud og hele vores synderegister bliver foreholdt os, så forsvinder det glatte smil. Da ser du og jeg et hav af synder og bliver så bange, at vi ikke ser andet end fortvivlelse. Da siger du: Jeg er den allerelendigste på jorden, der er ingen mere ulykkelig end jeg.

Så bliver du fornedret.

Og DET skaber plads, så du kan få virkelig tilgivelse. Hvor en sådan fornedrelse ikke først sker, dér finder ingen syndsforladelse sted. En kristen er en, som er blevet knust; han glæder sig over tilgivelsen, han glemmer at snakke om, at det skulle stå ret til med ham, og han skulle være noget værd, men stoler alene på ordet og sakramenterne dåb og nadver, ja, han tror virkelig med hjerte og ord.

Og sådan virker Gud Helligånd den samme proces mellem to ægtefæller, når de sammen virkelig tror på Gud og tilgivelsen ved dåben. Så paradis i ægteskabet kan genoprettes, i stedet for – uden tro og håb – at søge grønnere græs i krisetider.

Sådan virker Gud også gennem troen på dåbens nåde, at børn og forældre trods svigt fra både den ene og den anden, alligevel er under Guds tilgivelse, som de så rækker til hinanden.

Tilgivelsen er uden grænse. Den når højere end alle Himle, og dybere end Helvedes afgrund, for han, som tilsiger mig syndernes forladelse, er stor og uendelig!

Jesus var lydig mod sine forældre. Han var lydig over sin himmelske Fader.

Sådan var hans liv.

Sådan er vi indlemmet i Kristus til lydighed i det små og lydighed i det store, over for den samme Fader, Jesu og vores Fader.

Men lad os aldrig nogensinde prædike uden at vi gør det, fordi Kristus lever og er i blandt os.

Han er her i sit Ord, livets ord.

Og udgangspunktet for, at vi kaldes til lydighed over for Kristus, er Guds barmhjertighed i Jesus.

Hans barmhjertighed, det er hans frelsesgerning for os ved Jesu død og opstandelse til frelse for os.

Vi formanes til at leve ud af lydhørhed over for frelsen ved Jesus Kristus.

Det er også derfor, Paulus formaner os til ikke at gøre os for ophøjede tanker om os selv. Vi er bundet som Jesu disciple til lydighed mod vores Herre og mester, og til at følge i hans fodspor. Og de fodspor gik forbi mennesker i stor nød, de førte til, at han vaskede disciplenes fødder og dermed lærte enhver discipel at handle således.

Og den måde, Paulus taler om det samme, et, at vi skal bringe vore legemer som et levende og helligt offer til Guds behag.

Hvad betyder det?

Det betyder at vor tro ikke er noget abstrakt, der foregår i vore hjerner eller hjerter alene, men er knyttet til vore legemer.

Paulus taler om et helligt offer.

Det har noget at gøre med, at vi tager Jesu befaling alvorligt dag for dag:

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind, og din næste som dig selv.

Vor åndelige gudstjeneste, som Paulus siger, er ikke noget uden legemet. Uden at det betyder noget i vores daglige liv med hinanden.

Det handler om, at vi lever i overensstemmelse med evangeliet.

Paulus ikke bare appellerer, men beder indtrængende kristne til lydighed over for Kristus.

Der er to områder, hvor denne lydighed sættes på prøve.

Udadtil. En kristen er altid under et stærkt pres til ikke at stikke ud i forhold til andre. Til at gøre, som andre gør, til at bifalde alt, hvad der bifaldes i verden. For nogle år siden var der godt nok også inden for kirken en del, der ville give to af samme køn mulighed for at blive velsignet eller viet.

Men i sidste ende lod kirken en tilfældig kirkeminister trække en lod ned over hovedet. 

Sådan er verden. Og presset mod opløsning af familien fortsætter. Kun psykologer har turdet sige, med tredive års forsinkelse, at børnene lider under skilsmisser. Det var forbudt at sige det, stort set. Det hele var normalt, og at verden brød sammen med forældrenes utroskab over for hinanden, måtte ikke siges. Og børn er jo samarbejdsvillige for livets skyld.

Nu tales der om jeg ved ikke hvor mange familieformer.

Vor tid minder på mange måder om den opløsning, som fandt sted syd for grænsen op til og under anden verdenskrig. En fremtrædende teolog sagde dengang, at alt blev prisgivet: egen dømmekraft, menneskelighed, næsten.

Lidelsen anses ikke for at have nogen betydning eller værdi til at forme os som mennesker, men bliver forkastet, så en kendt dansker (nu igen) er den, der under indtryk af sin sygdom sige, at han vil have mulighed for at tage sit liv frem for en lidelse, som han anser for uværdig.

Men vores værdighed ligger ikke i sundhed, men i at være menneske under dødens og lidelsens vilkår.

I vor tid går det, som i vores naboland dengang i krigen: livet, historien, familien, folket, sproget, troen, og meget andet, blev tilintetgjort.

Vi ser, hvordan forråelsen af sproget i medierne finder sted og forherligelsen af utroskab mod den, man har erklæret sin troskab, og gentagne forsøg på at bryde troskabens dæmning, så utroskab og egoisme fuldstændig oversvømmer alt.

Denne opløsning har sin grund i fornægtelsen af Gud og af ansvaret over for Gud, for så bliver der ikke længere noget ansvar over for medmennesket, helt tæt på.

Vi kristne må tilbage til begyndelsen, Jesus Kristus, ved hvem vi kan modtage syndernes forladelse, det nye liv under ansvar over for Gud og mennesker midt i alt det svære i livet, som kristne lever lige så meget med som alle andre.

Vi må se i øjnene, at verden ikke vil Gud, men vil tilintetgørelse af livet selv, fordi verden vil af med Gud, livets ophav.

---

Der er altså to fronter. Udadtil i forhold til verden: at vi ikke konformerer os med verden, men at vi lader os forvandle ved Helligåndens kraft til at gøre Guds vilje, som vi kender den i evangeliet, i den hellige Skrift: det gode, det velbehagelige, det fuldkomne.

Som kristne, der ønsker at være Guds børn og Jesu disciple og efterfølge ham, vil vi leve, som han har lært os, så vidt vi kan og med Åndens bistand, uanset hvor dybt vi godt ved, vi er præget af verden.

Den anden front er indadtil, i det kristne fællesskab, i kirken.

Paulus ser os kristne som en enhed, et legeme med lemmer.

Vi hænger altså nøje sammen. Derfor lider vi, når kirken er splittet. Men i splittelsen, hvor vor tro nedskæres til at være én historie blandt andre historier, der kan vi ikke blot lade stå til og være venlige og se bort fra den fornægtelse af Kristus. Kristus er ikke en historie, men da Han blev menneske, men han er virkelig Guds Søn, der blev menneske, han opstod virkelig fra de døde påskemorgen.

Verden angriber også inde i kirken ved at lade kristne angribe apostlenes vidnesbyrd gennem evangelierne, så der tegnes et billede af, at vi egentlig ikke rigtig ved noget om Jesus.

Kære menighed! Vi tror på apostlenes vidnesbyrd, og uden det vidnesbyrd er der ingen kirke. Vi tror, fordi de troede og fortalte, hvad de havde hørt og set.

Og vi bekræfter, at Jesus er Herre. Det viser han i vores liv, når vi gang på gang oplever, at han rejser os, når vi er nedbøjede, når han kalder smilet frem, fordi han har dog overvundet døden, også for vore kære.

Den enhed, vi som kirke og også som samfund fik gennem Jesus Kristus, bliver angrebet næsten dag for dag, indefra og udefra.

Vi må se til, at vi selv ikke har for høje tanker om os selv, men altid vide, at det fuldkomne, som vi skal efterstræbe, kun er fuldført af Jesus selv, og gennem troen på ham og ved dåben til at tilhøre ham får vi, hvad han har gjort og er.

Det samme i nadveren: Han bytter med os: han tager vor skyld og skam og giver os i stedet sin retfærdighed, som om vi er så retfærdige som han er. DET modtager vi, når vi spiser og drikker ved nadveren.

Men vi bekræfter også samtidig, at vi er eet legeme, når vi knæler sammen. Det kan verden ikke tage bort.

For Guds rige består midt i en skrøbelig verden, hvor vi også er såre skrøbelige.

Nytårsdag 1. januar 2017

Kolby kirke kl. 14.00

 

114 Hjerte, løft din glædes vinger!

118 Julen har englelyd.

110 Nu vil vi sjunge og være glad.

prædiken

125 Mit hjerte altid vanker.

nadver 192 v. 7

712 Vær velkommen, Herrens år.

En kristen er delt mellem to tider. Det er det, vi hører i dag. Som kød er han under loven. Som ånd er han under evangeliet.

I hvert øjeblik er disse to tider til stede i en kristens liv.

Efter sin kødelige natur lever enhver kristen altid i en kamp. Vi gør ofte utålmodigt modstand mod Gud. Guds vrede og dom over vore synder byder os imod. Og vor utålmodighed og knurren byder Gud imod.

Det kan være, at et kristent menneske ikke kaster sig ud i grove synder som mord, hor og tyveri, men er derfor ikke fri for utålmodighed, knurren og had til og ligefrem bespottelse af Gud.

Men den menneskelige fornuft er helt uvidende om de synder. Hans synder tvinger ham derfor mod hans vilje til at hade Gud, tvinger ham til at flygte for Guds åsyn, tvinger ham til at hade og bespotte ham.

Så utålmodighed, misfornøjelse og had og bespottelse af Gud er stærk hos de hellige, siger Martin Luther.

Derfor er der en kamp, vi aldrig bliver fri for her i livet, den sidste kamp udkæmpes, når vi skal dø.

Der er altså to tider, lovens tid og evangeliets tid.

Hvornår er lovens tid? Den er når den plager, mishandler og bedrøver os og fører os til syndserkendelse, ja, øger vores synd, fordi vi kæmper imod loven og sætter os ud over den, også selvom vi ved, hvad der er ret.

Paulus ville for eksempel meget gerne have følt glæde i samvittigheden, smil i hjertet og en forsmag på det evige liv, og derfor bad han Gud tage en ’torn i kødet’ fra ham. Det føltes som en Satans engel, der slog ham i ansigtet.

Paulus havde gerne været fri for al uro i sindet. Derfor ønskede han, at denne anfægtelse skulle tages fra ham. Det skete ikke. Derimod fik han at høre af Herren: ”Min nåde er dig nok, Paulus; thi min kraft fuldkommes i din magtesløshed.” (2. Kor. 12,9).

Det er lovens tid, men troens tid er der siden Jesus blev menneske, så er denne troens tid der altid og i evighed.

Det, loven viser os om os selv, er at vi er syndere og at vi kan være vrede, fordi Gud modarbejder vore egne planer og foretagender og ikke straks straffer dem, vi mener er ugudelige og gudsforagtere, siger Luther.

Men der er en grænse sat for loven, den grænse er Kristus. Nådens tid er evig. Siden Kristus én gang for alle er død for vore synder, dør han ikke mere. Han er evig. Derfor er nådens tid også evig. Og vi kan altid, hvert øjeblik, så længe der er noget, der for os hedder dag, tage imod nåden.

For den, der ikke er kristen eller ikke kender sin kristne tro godt nok, sker der dette: at et menneske kun ser loven og synden og ser bort fra troen. Og så kan han eller hun ikke ryste frygten af sig, men ender med at fortvivle.

Er der ikke mange, som ender der i dag – trods alle vore friheder? Fordi loven er en virkelighed, også når vi lever, som om den ikke findes.

Så er der mennesker, som mener, at de bliver retfærdiggjort gennem loven. Men p&ar