Digt om altings ende

Melodi: Drømte mig en drøm i nat.
1
. Altings ende er nu nær,
er Herrens og Peters ord.
L
ad os leve troen ud -
det lærer os Fadervor.
2. Fader, giv besindighed om natten og d
agen lang,
l
ad årvågenhed få plads, da lever vor bøn med sang.
3. Kærlighed bør gemme væk
den megen fortræd, der er.
G
æstfrihed er godt og smukt,
men ikke, når man er tvær.
4. Nådegaver er til gavn
og tjener til andres vel.
T
aler nogen, lad det ske
med Ordet fra Skriftens væld.
5
. Tjener nogen, lad det ske
i Faderens kraft og Ånd.
S
å blir Herren herliggjort,
alt sker da ved Sønnens hånd. 
6. Jesus Kristus virker det,
hans ære skal vare ved
m
orgen, middag, aften, nat,
og altid, i evighed!

Johannes Glenthøj, juni 2011.
skrevet ud fra epistlen til 6. søndag efter påske,
1. Peters brev kapitel 4,1-7.

 

Digt om sommertrekanten

Sommertrekanten - de første stjerner på efterårshimlen
- se også Salmer i oktober

Sommertrekanten består af:
Deneb i Svanen/Nordkorset
Vega i Lyren
Altair i Ørnen

Se stjernebillederne og hvor de tre stjerner er:
http://www.naturpaedagogik.dk/stjerner/trekant.htm