Alexander Schmemann

Uden forkyndelse af glæden er kristendommen uforståelig!

Kristendommen har fra dens første begyndelse været budskabet om glæde, af den eneste mulige glæde på jorden ... Uden forkyndelsen af denne glæde er kristendommen uforståelig. Det er kun som glæde, at kirken sejrede i verden og den tabte verden, når den tabte glæde, når den hørte op med at være vidne om den. Af alle anklager mod de kristne er den mest forfærdelige den, Nietzsche kom med, da han sagde at kristne ingen glæde har... "For se, jeg forkynder jer en stor glæde" - sådan begynder evangeliet og det slutter med: "Og de tilbad ham og vendte tilbage til Jerusalem med stor glæde..." (Lukasevangeliet kapitel 2 vers 10 og kapitel 24 vers 52). Og vi skal genvinde meningen med denne store glæde.

Alexander Schmemann. Citeret efter: Kallistos Ware: The Orthodox Way (London-Oxford 1979), s. 112.