En form for høstsalme 2005, 2013, 2014

Melodi: Det dufter lysegrønt af græs.

1. Nu høstes grønne asier ind

som store, modne frugter,

fabrikken giver dertil smag,

de bliver til produkter.

Med sødme bor

du i dit ord,

giv håb til alle matte,

giv del i dine skatte!

2. Og der bli’r høstet læs af løg

til smag for mange retter.

Gør hver af os af glæde høj

og fyld med det, der mætter:

dit nærvær her

med engles hær.

Gud Fader, dig vi priser,

som lag for lag dig viser!

3. Sig løfter himlen højt og blå

og giver ro i sindet;

nu fuglekongen på sin tå

gi’r lyd til fryd i mindet.

Vær rolig nu,

kom det ihu:

Bli’r du og jeg den lille,

så springer Åndens kilde.

4. Når overlegenhed slår til

og overtager magten,

hjælp os i vores eget spil,

vær selv i hjertet vagten,

skab rum for fred

og kærlighed

i ånden i vort indre,

så selvet bliver mindre.

5. Hjælp os, at vi kan kigge ud

fra vores ”høje” stade

forbi vor næsetip til Gud

og ikke næsten skade,

bring os derned,

hvor vi i fred

forliger os med næsten,

og lader dig om resten!

6. Sæt os som gæster ved dit bord,

giv kærlighedens hede,

hvor brød og vin bli’r ved dit ord

til liv for os hernede!

Rør ved foragt

og kuldens magt,

så redning når en anden,

som snart går fra forstanden!

7. Gør fællesskabet til et sted

med kraft til alle trætte,

giv os at gerne knæle ned

der, hvor du kan os mætte,

når du er nær

hos hver især

med fred, som kosted’ døden

for os at fri af nøden!

8. Blæs nu, du Mildheds varme vind,

kom, vær hos os til stede,

og skab i os det nye sind

med ret og fred og glæde!

Giv kærlighed

og ydmyghed

fra morgen og til aften,

vær i os levesaften!

Johannes Glenthøj 2005, 2013, 2014.

 

Hjejler står i glædesrus

Melodi: Livets fylde, glædens glans.

1. Hjejler står i glædesrus

og de lyder som et himmelsus

med en vældig glædessang

fyldt af efterårets klang.

Halleluja!

2. Så med eet de løfter sig,

letter sammen som en leg.

Se! En flok i hundredvis

lander uden eet forlis.

Halleluja!

3. Hjejlerne i deres flugt

stiger, synker, slår en bugt,

bli’r et øjeblik som bånd,

der kan svinges af en hånd.

Halleluja!

4. Snart de glitrer hvidt som kridt,

så bli’r farven sort om lidt.

Mageløs og underfuld

er vor Gud, som spreder guld.

Halleluja!

5. Ved det syn forvirres jeg,

bliver i mit indre bleg.

Hjejleskarer si’r med vægt:

”Gud er vores arkitekt”.

Halleluja!

6. Tænk, du skabte deres smukke dragt,

du, vor Gud, med vældig magt!

Glædestårer presser sig

frem til dig, vor Skaber sej.

Halleluja!

7. Brun er fuglen, kobberrød,

ingen ser i græs dens lød.

Sådan så vor Herre ud,

ingen så, at Han var Gud.

Halleluja!

8. Den Opstandnes blod er rødt,

ved hans død vi er genfødt

til et himmelsk liv på jord

ventende på frelsen stor.

Halleluja!

9. Mange hjejlers smukke fløjt

taler om en samklang højt,

om et fællesskab hos os

vores selviskhed til trods.

Halleluja!

Hjejlen i flugt!

Melodi: Op al den ting.

1. Et dejligt ruskvejr liver op

og hvirvler gamle tanker

i luften op, og jeg i krop

i nye tanker vanker.

  2. Omvend mig, Herre Jesus Krist,

send Helligåndens kuling,

så ser jeg alle mine brist,

og indser din velgerning:

3. at du tilgi’r, hvad jeg har gjort,

som skader mig og næsten,

frels du mig og gør det ugjort

ved pust af Helligånds-blæsten.

4. Sænk ikke ned i fjordens vand

det onde, jeg bedriver,

hvor ebbe lader os se sand,

når vand bortløber, siver.

5. Nej, sænk, min Far, til havets bund

min synd igennem bølger,

så bliver sjælen hel og sund,

og jeg dig efterfølger.

6. Skænk vinen ny til mig, din bror,

så fred og glæde bobler

på dig nu alle ting beror,

jeg til dig, Herre, kobler.

  7. Gør mig til lædersækken ny,

genfødt af vand og Ånden,

fra nu af vil jeg til dig ty,

mens du mig ta’r ved hånden.

8. Du Guds og menneskenes Søn,

bespis mig kæmpesynder,

favn mig, din bror, og hør min bøn:

Gør mig til en begynder.

  9. Tak for det fællesskab i dag,

du skænker os og giver,

så vi kan tåle alle slag.

Du sammen os opliver!

10. Bevar os som din menighed

helt ind igennem døden,

så vi i evig salighed

skal se dig, Morgenrøden.

  11. Bevar de kære, som gik bort,

forfærdeligt er savnet.

Bevar os fra at gå i sort,

du som har Frelser-navnet!

  12. Opvæk i os dit store håb

om middag i dit rige!

Omvend os vantro ved din dåb,

så vi bli’r dine lige!