Velkommen til vores hjemmeside

Opdateret 27. november 2022

Citat fra Efraim Syreren, Hymner om Troen 46,1:

I overmodige, styr jer selv og meditér ikke i det uendelige! Fisken springer op, men forbliver ikke over flodens vandspejl. Men vi overskrider gennem vores granskning grænsen for, hvad der holder os i live.Det er evangeliets luft, der bærer os. Han har givet fiskene vandet og os Skrifterne at dykke ned i. I dem er liv, men udenfor dem død.

Seneste prædikener: At være et æsel - eller et føl - Hvad er der med de 'små'? - Titanic, "Nærmere, Gud, til dig", Jakobs drøm med mere - se under "Johannes - prædiken".

Fællesskabet i bevægelse. Prædiken til 9. oktober 2022 - se under 'Johannes - prædiken'.

Præsteklummer fra Samsø Posten om forskellige emner - de seneste: Har kristendommen en spiritualitet? - Mådehold - Titanic og Jakobs drøm - Farver - Himmel og helvede - Mænd og kvinder - og magt - Hvad er lykke? - artikler om skabelse - se under 'Små artikler'.

 

 "I er mere værd end mange spurve". Prædiken 7. søndag efter trinitatis - se under 'Johannes - prædiken'.

Ny oversættelse af en arabisk kristen salme - se under 'Arabiske salmer'

Nye vers: "Din tornebusk er det, som brænder" - se under 'Salmer fra Samsø'.

Efraim Syrerens Hymner om Paradis 1-6 (7-15 endnu ikke oversat), se under 'Efraim Syreren'

Salme ud fra Frans af Assissis liv - se under ' Salmer juni-juli'

Den løbende Far - prædiken til 3. juli - se under 'Johannes - prædiken'.

Tale ved morgensang om skabelse som noget måleligt og noget personligt - se under 'Små artikler'

Prædiken om at familien simpelthen ikke må tage al pladsen, så der ikke er plads til Gud og til det kristne fællesskab, så det fællesskab er frosset ude - se under 'Johannes - prædiken'

Nyeste: Der er ingen andre end dig / مافيش غيرك - se under 'Arabiske sange/ord'

 

Salmer på farsi/persisk med dansk oversættelse: Du er fuld af nåde og trofast / تو پر فیض ووفادار - og beh nåme masih / I Kristi navn - se under 'Lovsange på farsi'.

Seneste oversættelse fra syrisk/aramæisk til dansk af Efraim Syrerens Hymner mod Hæretikerne nr. 25-26: Om livets vej - se under 'Efraim Syreren'

 

Bøn til en række søndage i dette kirkeår 2021 til 2022, senest Mariæ bebudelsesdag 3/4-2022, se under 'Bønner'

Løbende opdatering med oversættelser af Efraim Syrerens salmer - se siden 'Efraim Syreren'. Senest en hymne, der er en samtale mellem Satan og døden om, hvem der er stærkest i forhold til Jesus.

Om at få sulten stillet - med Bruce Springsteens Hungry Hearts - se under 'Johannes - prædiken'

Videoprædiken om Guds fulde rustning i kampen mod den Onde - se under 'Videoprædikener'

 

Yogien Iyengar om yoga - og jeg om Jesus! Se under 'Yoga og Jesus'.

For børn: Præsten får besøg af Snapper. De undersøger sammen, hvad der skete i påskeugen. Se under 'Nyeste prædikener'

Seneste om kirkefædrene: Artikel om julen i følge Efraim Syreren:

https://praesteforening.dk/wp-content/uploads/2018_Nr_51-52_side_1233-1260.pdf?fbclid=IwAR2j6fs3KTCOVJVYOnVgwzHSnSqoBKMUep040W15bjua8Lno3Qhw7SByZPI

 

Kristne sange på arabisk og farsi med oversættelse og lydskrift: se

http://www.interchurch.dk/aktiviteter/asylsamarbejde/materialer/musik

 

Samsø Pastorat - kalender: se Samsø Sogns ny hjemmeside: www.samsosogn.dk

(www.samsopastorat.dk virker ikke længere)

Mulighed for samtale/forbøn:

Det kan f.eks. være behov for at få
- lettet sindet for skyld og svigt
- få hjælp til at takle nederlag/fjendskab
- forbøn under sygdom
 Tlf. 8659 6001 eller mail: jbg@km.dk
Venlig hilsen
Sognepræst Johannes Glenthøj, Samsø

Nyeste fra Elisabeth:
Miniprædiken fra Taizé-andagterne.

Se under 'Elisabeth - Taizé'

Arabiske og persiske kristne salmer kommer senere på hjemmesiden. Indtil da, se www.interchurch.dk - her ligger nogle få især arabiske salmer, jeg har oversat.


Citat fra Evagrios, munk fra det 4. årh. e.Kr. - om vrede:
"Vrede er en vanvittig lidenskab...
Vandet bevæges
af vindens kraft,
og det vrede menneske rystes
af onde tanker.

Tåge, der stiger op,
formørker solen
og den rasendes tankegang
formørker forstanden.

Det langmodige menneske
ser ansigter,
forsamlinger af hellige engle,
og den, der er uden vrede,
øver sig i åndelig indsigt i skabelsen,
og modtager om natten
løsningen på hemmeligheder."

Link til dagens opbyggelige stykke - af Wilfrid Stinissen:
http://www.levendevand.dk/month/ 

 

Kirkebønnen:

For enhver hjælpeløs

Enhver der sørger

Enhver der føler livet meningsløst

Enhver der er ulykkelig.

Fyld vor tomhed,

Det beder vi om…

Giv os altid det livgivende vand, så vi ikke skal gå omkring og tørste.

Åbn fremtiden for os trods tab.

Kom med din fred.

Det beder vi om…

For syge. Bring lindring for smerter, helbred efter din vilje i Jesu navn. Det beder vi om…

For vort gamle Danmark. Giv visdom til regeringen, folketinget, kommunal-bestyrelsen, politi og domstole, ja alle som har ansvarsfulde poster iblandt os, at de må virke med retfærdighed og barmhjertighed. For alle andre folkeslag, og for fred mellem landene. Velsign alle, er prøver at skaffe fred. Vær med alle, der er udsendt i fredens tjeneste. Det beder vi om.

For dronningen og hendes hus. For vore kære.

For kristne ud over hele jorden, især dem, der forfølges, også mennesker der forfølges for en retfærdig sags skyld.

For os selv, når vi skal dø, at du ikke vil give os løn som forskyldt, men alene af din nåde og barmhjertighed, for Jesu skyld, vil skænke en glædelig opstandelse til sidst.

Amen.

 

Regn, Helligånd,

som forårsregn

gør verden og mit liv nyt

San Damiano korset

San Damiano korset

Gunnar Bartholdy​ spurgte til korset, som vi bruger ved 'husgudstjenester' på helligdage i denne tid. Der er meget mere at sige om San Damiano korset, men dette er en begyndelse:

Frans af Assisi siges at have modtaget sit kald til at genopbygge kirken, mens han bad foran dette kors. Det hænger nu i Sankt Clara basilikaen i Assisi, og en kopi findes i San Damiano kirken. Korset er en slags krucifiks og kaldes også et ikon-kors, fordi der ud over Kristus er andre personer afbildet. Traditionen for sådan en form for kors stammer fra østkirken. Der findes andre tilsvarende kors fra det 12. århundrede i Umbrien i Italien. Korset er malet omkring år 1100. Det skulle undervise i korsfæstelsens begivenhed og derved styrke folkets tro.

På korset ser vi Jesus Kristus omgivet af mindre figurer. Han legeme har en lysende hvide farve i modsætning til den mørkerøde og sorte farve rundt om, hvorved Jesu betydninger træder frem.

I tidligere århundreder blev Kristus portrætteret som konge på korset, og senere fra begyndelsen af det 14. årh. portrætteres Kristus som den lidelsen, døende, korsfæstede Kristus.

I det store felt omkring Jesus står Maria, Jesu mor, og Johannes på venstre side, Maria Magdalen, Maria, Jakobs mor (ud over centurionen med familien bagved).

Nederst i det store firkantede felt ses Longinus, det gamle navn for den romerske soldat, som stak spyddet i Jesu side. Blodet fra Jesu højre arm begynder ved albuen og drypper lige ned og vil falde ned Longinus’ ansigt, som stirrer opad. Nederst til højre i samme felt er Stepaton, det gamle navn for den soldat, som tilbød Jesus en svamp fylde med eddike. Andre mener, at denne figur er en farisæer, som håner Jesus.

Over centurionens venstre skulder ses et lille ansigt. Ved nærmere øjekast er den lige akkurat toppen af trehoveder ved hans side. Det er centurionens søn, som Jesus helbredte, samt resten af hans familie, for at vise, at ”han og hele hans familie/hus kom til tro” (Johannesevangeliet 4,45-46).

Seks engle, tre på hver side af korsets tværbjælke er i forundring over korsfæstelsens begivenhed. Deres håndbevægelser viser, at de diskuterer denne forunderlige dødsbegivenhed og kalder os til at forundres sammen med dem.

Ved korset fod er der et beskadiget billede af seks figurer, to af dem med glorier. De er ifølge traditionen Umbrias beskyttere: Damian, Mikael, Rufinus, Johannes Døberen, Peter og Paulus. Over korset ser man Jesus nu fuldt påklædt i sine kongelige klæder bærende sit kors i form af et sejrs-scepter. Han stiger op af graven og ind i de himmelske sale. Ti engle er omkring ham, de fem byder Jesus velkommen med udstrakte hænder, ligesom Jesus selv har hånden løftet til hilsen.

Helt øverst er Guds hånd med to fingre udstrakt. Det er Gud Faders velsignelse over Hans Søns offer. På højre side af billedet ved Jesu venstre læg er der en lille fuglefigur. Nogle udlægger den som den hane, der galede ved Peters fornægtelse af Jesus.

Kommentarer

12.08.2022 09:41

Holger Øster Mortensen

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

01.12.2020 17:13

jonathan sandberg

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

05.04.2019 08:30

Johannes Glenthøj

Tak!

22.01.2016 15:34

Asger

Stærk prædiken