Ny salme juni 2011

Melodi: Drømte mig en drøm i nat.
1
. Altings ende er nu nær, er Herrens og Peters ord.
L
ad os leve troen ud - det lærer os Fadervor.
2. Fader, giv besindighed om natten og d agen lang,
l
ad årvågenhed få plads, da lever vor bøn med sang.
3. Kærlighed bør gemme væk
den megen fortræd, der er.
G
æstfrihed er godt og smukt, men ikke, når man er tvær.
4. Nådegaver er til gavn og tjener til andres vel.
T
aler nogen, lad det ske med Ordet fra Skriftens væld.
5
. Tjener nogen, lad det ske i Faderens kraft og Ånd.
S
å blir Herren herliggjort, alt sker da ved Sønnens hånd. 
6. Jesus Kristus virker det, hans ære skal vare ved
m
orgen, middag, aften, nat, og altid, i evighed!

Johannes Glenthøj, juni 2011. skrevet ud fra epistlen til 6. søndag efter påske, 1. Peters brev kapitel 4,1-7
.

Her er ordene - læg mærke til, at netop troen på altings snarlige ende gør virksom her på jorden, ikke fraværende eller ligeglade, snarere tværtimod!

Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.

Seneste kommentarer

12.08 | 09:41

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

11.06 | 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

22.09 | 17:58

Kære Johannes Endnu engang tak for disse sange. Der er ikke så mange vi kender på dansk. Jeg fandt en engelsk Above all names. Men hvor er det nogle rige tekster de har i deres lovsange.

01.12 | 17:13

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

Del siden