Davids Salme 84 med Esther Mui

Dansk oversættelse:

Hvor vidunderlig er din bolig, Hærskarers Herre! Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Selv spurven finde sig et bo, og svalen en rede, hvor den lægger sin unger, ved dine altre, Hærskarers Herre, min Konge og min Gud.

Velsignede er de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. Velsignede er de mennesker, som har deres styrke i dig, de som har i sinde at drage på valfart. Når de drager gennem Baka-dalen, gør de den til kildevæld, efterårsregnen hyller den i velsignelse. De går fra kraft til kraft og får Gud at se på Zion.
Hvor vidunderlig er din bolige, Hærskarers Herre…


Herre, Hærskarers Gud, hør min bøn, lyt, Jakobs Gud! Se til vort skjold, se på din Salvedes ansigt! En dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Jeg vil hellere være dørmand i min Guds hus end bo i ondskabs telte.


For Gud Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære, Han holder intet godt tilbage fra dem, som vandrer i oprigtighed. Hærskarers Herre, velsignet det menneske, der stoler på dig!

Davids Salme 90,1-4 sunget a capella af disse mænd!

Herre, du har været vor bolig
i alle generationer
Før du skabte bjergene,
frembragte du verden.
Fra evighed
til evighed
er du Gud
Du lader mennesker vende tilbage til støv og siger:
”Vend tilbage til støv, du menneskesøn!”
Tusind år er i dine øjne som en dag,
der lige er omme, som en nattevagt.
Tusind år er i dine øjne dig som en dag,
der lige er omme, som en nattevagt…

Link til facebook side med engelske lovsange

Above all powers / Over alle magter

DANSK OVERSÆTTELSE - LÆNGERE NEDE DEN ENGELSKE TEKST

Over alle magter
over alle konger
over hele naturen
og alle skabte væsener
over al visdom
og alle menneskets veje
var du der
før verden begyndte

Over alle riger
over alle troner
over alle vidunderlige ting
verden nogensinde har kendt til
over al rigdom
og jordens skatte
kan det ikke måles
hvad du er værd

Korsfæstet
lagt bag en sten
du levede for at dø
forkastet og alene
som en rose
trampet ned
lod du dig falde
og over alt andet
tænkte du på mig

Over alle magter
over alle konger…

Over alle riger
over alle troner…

Korsfæstet
Lagt bag en sten…

Above all powers
Above all kings
Above all nature
And all created things
Above all wisdom
And all the ways of man
You were here
Before the world began

Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders
The world has ever known
Above all wealth
And treasures of the earth
There's no way to measure
What You're worth

Crucified
Laid behind a stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Above all powers
Above all kings…

Above all kingdoms
Above all thrones…

Crucified
Laid behind a stone…

Like the rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all
Michael W. Smith

Knowing you / Alt jeg engang satte højt, byggede mit liv på

En Graham Kendrick sang

At have en 2000 år gammel ven, man kan være fortrolig med!

Alt jeg engang satte højt, byggede mit liv på,
Alt denne verden tilbeder, og fører krig for at eje
Alt jeg engang anså for en vinding har jeg regnet for tab
Brugt og værdiløst nu, sammenlignet med dette

At kende dig, Jesus
Kende dig, der findes ikke noget større
Du er mit alt, du er den bedste
Du er min glæde, min retfærdighed
Og jeg elsker dig, Herre

Nu er mit hjertes længsel at kende dig bedre
At blive fundet af dig og kendes som din
At eje det i tro, som jeg ikke kunne fortjene mig til
Den gave, der overgår alt: retfærdiggørelse

At kende kraften i dit opstandne liv
Og at kende dig i dine lidelser
At blive som dig i din død, min Herre,
For at live med dig og aldrig dø

Stuart Townend om hvordan In Christ Alone blev til

In Christ Alone / Jeg sætter alene mit håb til Kristus

Jeg sætter alene mit håb til Kristus,
Han er mit lys, min styrke, min sang
Denne hjørnesten, denne stærke klippe
Står fast gennem den hårdeste tørke og storm.
Hvilken styrke af kærlighed, dyb af fred
Når frygt forsvinder, når kampe hører op
Min Trøster, mit Alt i alt
Her står jeg i Kristi kærlighed.
2 Kun i Kristus! – som blev kød,
Guds fylde i et hjælpeløst barn.
Denne kærligheds og retfærdigheds gave,
Foragtet af dem, Han kom for at frelse
indtil Guds vrede blev stillet
på korset, da Jesus døde.
For enhver synd blev lagt på Ham
Her lever jeg i Kristi død.
3 Der lå Hans legeme på jorden,
Verdens Lys ombragt af mørket:
Så brød Han frem en dag i al sin glans,
Han opstod igen fra graven
Og eftersom Han har sejret,
Har synden mistet sit greb om mig,
For jeg Hans og Han er min
Købt med Kristi dyrebare blod
Ingen skyld i mit liv, ingen frygt i døden,
Så mægtig er Kristi styrke i mig.
4 Fra det første skrig til det sidste åndedrag
Har Jesus kontrol over min skæbne
Ingen helvedsmagt, ingen menneskelig plan,
Kan nogensinde rive mig ud af Hans hånd
Indtil Han kommer tilbage eller kalder mig hjem
Her står jeg i Kristi styrke.

There is a hope / Der er et håb

Der er et håb, som brænder I mit hjerte,
Det giver mig styrke hver dag, der går,
Et glimt af herlighed her åbenbaret stykkevis,
Der dog driver al tvivl bort;
Jeg har mit ståsted i Kristus, med mine synder tilgivet,
Og Kristus er i mig, Himlens håb!
Mit højeste kald og min dybeste glæde,
Er at gøre Hans vilje til mit hjemsted.

Der er et håb, som løfter mit trætte hoved,
En trøst så stærk over for håbløshed,
Så når verden har styrtet mig ned i den dybeste grav,
Finder jeg Frelseren der!
Gennem lidelserne lige nu, frygten for fremtiden,
Hvisker Han ’mod’ i mit øre.
For jeg er tryg i evige arme,
Og de vil bringe mig hjem.

Der er et håb som består tidens prøve,
Som løfter mine øjne ud over den grav, som venter,
Til at se den enestående skønhed i en guddommelig dag,
Når jeg skuer Hans ansigt!
Når lidelser hører op og sorger dør,
Og enhver længsel er tilfredsstillet,
Da skal uudsigelig glæde oversvømme min sjæl,
For jeg er virkelig kommet hjem.

God will make a way

Gud vil skabe en vej
hvor der ikke synes at være en vej
Han arbejder på måder, vi ikke kan se
Han vil skabe en vej for mig

Han vil være min guide
holde mig tæt ved Ham
med kærlighed og styrke for hver ny dag
Han vil skabe en vej, Han vil skabe en vej

Ja! Gud vil skabe en vej
hvor der ikke synes at være en vej
Han arbejder på måder, vi ikke kan se
Han vil skabe en vej for mig

Han vil være min guide
holde mig tæt ved Ham
med kærlighed og styrke for hver ny dag
Han vil skabe en vej, Han vil skabe en vej

Han vil lede mig på vejen i vildmarken,
og jeg ser floder i ørkenen!
Himmel og Jord skal forsvinde,
mens Hans Ord vil stadig være der
Han vil gøre noget nyt i dag

Ja! Gud vil skabe en vej
hvor der ikke synes at være en vej
Han arbejder på måder, vi ikke kan se
Han vil skabe en vej for mig

Han vil være min guide
holde mig tæt ved Ham
med kærlighed og styrke for hver ny dag
Han vil skabe en vej, Han vil skabe en vej

Gud vil skabe en vej
hvor der ikke synes at være en vej
Han arbejder på måder, vi ikke kan se
Han vil skabe en vej for mig

Han vil være min guide
holde mig tæt ved Ham
med kærlighed og styrke for hver ny dag
Han vil skabe en vej, Han vil skabe en vej

Med kærlighed og styrke til hver ny dag,
Vil Han skabe en vej, Han vil skabe en vej

Oh, to see the dawn / Hold da op, at se daggryet

Hold da op: at se daggryet
På den mørkeste dag:
Kristus på vejen til Golgatha
Dømt af syndefulde mænd,
Sønderrevet og slået, derpå
naglet til træets kors

Dette er korsets kraft,
Kristus blev synd for os
Tog skylden, bar vreden,
Vi står tilgivet ved korset.
Hold da op: at se smerten
Skrevet i Dit ansigt
Mens du bærer syndens frygtelige vægt:
Enhver bitter tanker
Enhver ond handling
Som kroner Dit blodbestænkte pande.
Nu flygter dagslyset
Nu ryster jorden
Mens dens Skaber bøjer sit hoved.
Tæppet flænges i to
Døde opstår til liv
”Færdigt!” er sejrsråbet.
Hold da op, at se mit navn
Skrevet i sårene,
For ved Din lidelse er jeg blevet fri.
Død er knust til døde
Livet er mit, så jeg kan leve
Vundet gennem Din uselviske kærlighed.
Dette er korsets kraft:
Guds Søn, slået ned for vor skyld.
Hvilken kærlighed! Hvilken betaling!
Vi står tilgivet ved korset.

There's nothing worth more / Det er ikke noget der er mere værd

Der er ikke noget, der er mere værd
Der er nogensinde kan komme tæt på at ligne
Du er vort levende håb
Jeg har smagt og set noget af den sødeste kærlighed
Hvor mit hjerte bliver frit, og min skam gøres ugjort
Herre, i dit nærvær
Helligånd, du er velkommen her
Kom i overflod til dette sted og fyld atmosfæren
Gud, Din herlighed er det, vore hjerter længes efter
At blive overvældet af dit nærvær, herre,
Lad os blive mere bevidste om dit nærvær, Herre,
Lad os erfare din Godheds herlighed

Guide me, o thou great Redeemer - med dansk oversættelse

En bogstavelig oversættelse:

Vis mig vejen, du store forsoner,
Pilgrim gennem dette golde land;
Jeg er svag, men du er uendelig stærk,
hold fast på mig med din mægtige hånd;
Brød fra himlen, Brød fra himlen
Giv mig af det, til jeg ikke kan mere.
2 Åbn nu krystalkilden
Hvorfra den helbredende strøm flyder;
Lad ilden og skystøtten
Lede mig på hele min rejse:
Stærke Befrier, stærke Befrier;
Vær du til altid min styrke og mit skjold;
3 Når jeg træder ud i Jordan-floden
Da byd min ængstelige frygt vige;
Dødens død, og Den, der ødelægger helvede
Bring mig sikkert over til Kanaan:
Lovsange, lovsange
Vil jeg evigt synge for dig.

***

Her kommer Benedikte Brissons sangbare oversættelse:

1. Gud, vi er dit folk på vandring,
midt blandt os du vandrer her.
Du vil bære, give styrke,
når vor vej er lang og svær,
brød fra himlen, brød fra himlen,
lad os aldrig sulte mer,
lad os aldrig sulte mer.
2. Sluk vor frygt i livets kilde,
renere end bjergkrystal.
Lad din Ånd og ild gå foran,
lede os den vej, vi skal,
vor befrier, vor befrier,
vær vor tilflugt og vort skjold,
vær vor tilflugt og vort skjold.
3. Når vi møder dødens vande
og skal træde ud på dem,
før os da igennem mørket,
lad os komme sikkert hjem.
Der skal lovsang, der skal lovsang
altid lyde fra dit folk,
altid lyde fra dit folk.
William Williams (walisisk)
Peter Williams (engelsk)
Benedikte Brisson (dansk)

My God, in Him I will trust - Davids Salme 91

Davids Salme 91 med få ændringer i forhold til den danske bibeloversættelse fra 1992

Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
jeg kan sige om Herren:
»Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.« (2 gange)

Han redder dig
fra fuglefængerens fælde,
fra den hærgende pest.
Han dækker dig med sine fjer,
du kan søge ly under hans vinger;

Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
jeg kan sige om Herren:
»Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.«

Hans sandhed er skjold og værn.
Du skal ikke frygte for nattens rædsler
eller for pilen, der flyver om dagen,
ikke for pesten, der breder sig i mørket,
eller for soten, der hærger ved højlys dag.

Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
han kan sige om Herren:
»Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.
min Gud, som jeg stoler på.«

Om end tusinder falder ved din side,
titusinder ved din højre hånd,
dig skal intet ramme.
Med egne øjne skal du se,
at de ugudelige får deres straf.
»Du, Herre, er min tilflugt!«
For du har gjort Herren, til min tilflugt,
den Højeste, til din bolig,
intet ondt skal ramme dig,
ingen plage skal nå din bolig,
for han vil give sine engle befaling
om at beskytte dig på alle dine veje.
De skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.
Du kan træde på løve og kobra,
trampe på ungløve og slange.

Fordi han har kastet sin kærlighed på mig, vil jeg redde ham.
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.
Når han råber til mig, vil jeg svare ham.
Jeg er med ham i problemer,
jeg befrier ham og giver ham ære.
Jeg mætter ham med et langt liv
og lader ham se min frelse.

Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
han kan sige om Herren:
»Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.
min Gud, som jeg stoler på.
min Gud, som jeg stoler på.«

Esther Mui (min oversættelse ud fra den engelske bibeloversættelse)

I will extol you - Jeg vil prise dig

Jeg vil prise dig, Herre, for du har løftet mig op
Og har ikke ladet mine fjender glæde sig over mig.
Herre, min Gud, jeg råbte til dig og du helbredte mig.
Jeg vil prise dig, Herre, for du har løftet mig op
Herre, du bragte min sjæl op fra graven;
Du har holdt mig i live, så jeg ikke skulle gå ned i dybet.
Syng pris til Herren, i Herrens hellige,
Og tak, når I tænker på Hans hellige navn.
For Hans vrede varer et øjeblik, Hans nåde varer hele livet;
Tårer kan vare natten ud, men glæde kommer om morgenen.
Nu sagde jeg i mit velvære: ”Jeg bliver aldrig rystet.”
Herre, ved din nåde har du fået mit bjerg til at stå fast;
Du skjulte dit ansigt, og jeg blev ked af det.
Jeg råbte til dig, Herre, og jeg bønfaldt Herren;
”Hvad vinder du ved min død, når jeg går ned i graven?
Kan støv prise dig? Kan det fortælle om din sandhed?
Hør mig, Herre, og vær mig nådig; Herre, vær min hjælper!”
Du har forvandlet min sorg til dans;
Du har taget mit sørgetøj af og klædt mig i glæde,
For at jeg i min herlige tilstand kan synge din pris og ikke tie.
Herre, min Gud, jeg vil takke dig for evigt.

Esther Mui (min oversættelse fra den engelske tekst til Davids Salme 30):

Johnny Cash: Half a mile -

Efter en aftenkoncert gik jeg gennem byens gader og kom forbi en lille kirke. Gudtjenesten var omme, men vidnesbyrdene var lige begyndt. Folk blev fanget ind af aftenens begejstring og havde ikke lyst til at gå hjem; og jeg gik indenfor og satte mig ned ved siden af en lille gammel dame bagerst. En mand forrest rejste sig og sagde: ”Jeg vil bare fortælle jer alle sammen, at jeg kommer lige i himlen, lige så hurtig som jeg kan gå, som en pil skudt fra en bue”, og han satte sig igen. En anden mand rejste sig og sagde: ”Jeg sejler lige ind i himlen som en ekstremt hurtigsejlende skib, der sejler på bølgen blå. Og der er ikke noget, der skal holde mig tilbage eller få mig væk fra den sikre havn.” Han satte sig ned og en anden mand rejste sig and sagde: ”Jeg flyver ind gennem himlens porte på sølvvinger, sejler hen over alle problemer og prøvelser hernede, lige frem og ind.” Og hans satte sig. Den lille dame ved siden af mig kom langsomt på benene, og alle blev stille, da hun løftede ansigtet, ikke mod menighedens prædikant, men mod himlen og sagde bønligt:

Jeg kommer, Herre, for at modtage min himmelske belønning
Jeg er på vej hen til dig, kan du se, jeg kommer
Gennem skyer af forfølgelse og mens jeg snubler på vejen,
Men regner med at klare omkring en halv kilometer om dagen

Vejen til himlen har ikke nogen hurtig rejseplan,
Det er én vej uden skift i retning af det lovede land
Men jeg tror, at hvis jeg holder mig til det, Han sagde
Så kan selv jeg komme i himlen med omkring en halv kilometer om dagen

Herre, når jeg lader dig tage over, kommer jeg ingen vegne
For jeg er nødt til at standse og røre ved dem, som har mest brug for det
Og så trækker andre nogle gange væk fra din smalle vej
Og så er det min egen fejl, at jeg ikke klarer mere end omkring en halv kilometer om dagen

One night after a concert I walked through the streets of the town and came upon a little church. The service was over but the testimonials had just begun. People caught up in the spirit of the night. And just didn’t want to leave and I stepped inside the door
And sat down by a little old lady in the back
A man stood up in front and said
I just want all of you to know that
I'm going straight to heaven as fast as I can go
Like an arrow shot from a bow and he sat down. Another man stood up and said
I'm sailing right straight into heaven
Like a giant clipper ship, sailing on a sea of blue. And nothing's going to deter me or keep me from that safe harbor. He sat down and another man stood up and said. I'm flying into the portals of heaven on silver wings
Sailing over all the troubles and trials down below. Straight on in and he sat down
The little lady beside me made it to her feet slowly. And all got quiet as she raised her face. Not to the preacher or the congregation
But toward heaven and prayerfully said


I'm coming, Lord for my heavenly reward
I'm on my way to You, can You see me coming through
Through clouds of persecution and stumbling on the way
But I expect I'm making about a half a mile a day


The road to Heaven doesn't have a rapid transit plan
It's one way with no changes going to the promised land
But I believe that if I'll heed the things He had to say
Even I might get to Heaven at a half a mile a day

Lord, when I let You lead, I don't make any speed
Because I have to stop and touch the ones who need so much
And then sometimes others pull me off of Your narrow way
And by my mistakes I barely make a half a mile a day

Dolly Parton: I am a seeker - jeg er søgende

Jeg er søgende
En stakkels syndfuld skabning
Ingen er svagere end jeg er
Jeg er en der leder
Du er en lærer
Du er en, der rækker ud
Så ræk ud
Ræk ud til mig og led mig
Vejled mig og bevar mig
I dit omsorgs-shelter hver dag
For jeg er en der leder
Du er en der bevarer
Du er lederen
Jeg beder dig vise mig vejen

Jeg er et kar som er tomt og ubrugeligt
Jeg er det dårlige frø, som faldt på vejen
Jeg er en taber som ønsker at være en vinder
Og du er mit sidste håb
Send mig ikke bort

Jeg er søgende
En stakkels syndfuld skabning
Ingen er svagere end jeg er
Jeg er en der leder
Du er en lærer
Du er en, der rækker ud
Så ræk ud
Ræk ud til mig og led mig
Vejled mig og bevar mig
I dit omsorgs-shelter hver dag
For jeg er en der leder
Du er en der bevarer
Du er lederen
Jeg beder dig vise mig vejen

Jeg ved godt, at du er et bjerg
Hvorfor der flyder en kilde
Så lad dets vand vaske mine synder bort
For jeg er en der leder
Du er den, der bevarer
Du er lederen
Jeg beder dig vise mig vejen

I am a seeker
A poor sinful creature
There is no weaker than I am
I am a seeker
You are a teacher
You are a reacher
So reach down
Won't you reach out and lead me
Guide me and keep me
In the shelter of your care each day
'Cause I am a seeker
You are a keeper
You are the leader
Won't you show me the way

I am a vessel that's empty and useless
I am a bad seed that fell by the way
I am a loser that wants to be a winner
And you are my last hope
Don't turn me away

I am a seeker
A poor sinful creature
There is no weaker than I am
I am a seeker
You are a teacher
You are a reacher
So reach down
Won't you reach out and lead me
Guide me and keep me, Lord
In the shelter of your care each day
'Cause I am a seeker
You are a keeper
You are the leader
Won't you show me the way

Oh, I know you are a mountain
From which there flows a fountain
So let it's water wash my sins away
'Cause I am a seeker
You are a keeper
You are the leader
Won't you show me the way

Siden den dag, englen kom - virker det som om alting er forandret - Since the day the angel came It seemed that everything had changed

Siden den dag, englen kom - virker det som om alting er forandret
Det eneste der stod fast - var barnet derinde
På den vej, der ikke ender – der snor sig ned til Betlehem
Så langt hjemmefra

Blot et tæppe på gulvet – i en ledig stald
Men der blev barnet født - hun holdt ham i sine arme
Og da hun lagde ham til at sove – spekulerede hun på, om det altid ville være
så bittert og så sødt

Og mon hun der så - en torn i stråene om Hans hoved
Og mon hun fornemmede myrraen – i luften på den stjernebestrøede nat

Og så de gamle seeres ord - der kom trimlende ned gennem århundrederne…
En jomfru skal undfange… Gud med os…Fredsfyrste…
En Lidelsernes Mand – det mærkeligste navn – Å Josef, der har vi det igen
Så bittert og dog så sødt

Og mon hun der så - en torn i stråene om Hans hoved
Og mon hun fornemmede myrraen – i luften på den stjernebestrøede nat
Mon hun hørte englene synge – ikke så langt borte
Indtil den solen blod-rød stod op – på morgenhimlen

Og som hun iagttog Ham gennem årene blev hendes glæde blandet med tårer
Og hun mærkede det hele igen – æren og skammen
Og da underne tog fat – undrede hun sig over, hvem denne mand er
Og hvor det alt sammen ville ende

Indtil den søn, hun elskede, blev løftet højt op mod den himlen, der formørkedes
Og hun hørte Ham med sin døende åndedrag sige ”Far, tilgiv”
Og til forbryderen ved sin side ”I dag- med mig i Paradis”
Så bittert og dog så sødt

Og mon hun der så - en torn i stråene om Hans hoved
Og mon hun fornemmede myrraen – i luften på den stjernebestrøede nat

Since the day the angel came It seemed that everything had changed
The only certain thing Was the child that moved within
On the road that would not end Winding down to Bethlehem
So far away from home

Just a blanket on the floor Of a vacant cattle-stall
But there the child was born She held him in her arms
And as she laid him down to sleep She wondered
will it always be So bitter and so sweet

And did she see there - In the straw by his head a thorn
And did she smell myrrh -In the air on that starry night

Then the words of ancient seers - Tumbled down the centuries ...
A virgin shall conceive... - God with us... Prince of Peace
Man of Sorrows - strangest name - Oh Joseph there it comes again
So bitter yet so sweet

And did she see there - In the straw by his head a thorn
And did she smell myrrh - In the air on that starry night
And did she hear angels sing - Not so far away
Till at last the sun rose blood-red - In the morning sky

And as she watched him through the years Her joy was mingled with her tears
And she'd feel it all again The glory, and the shame
And when the miracles began She wondered, who is this man
And where will this all end

Until against a darkening sky The son she loved was lifted high
And with his dying breath She heard him say 'Father forgive'
And to the criminal beside "Today-with me in Paradise"
So bitter yet so sweet

And did she see there - In the straw by his head a thorn
And did she smell myrrh - In the air on that starry night

Du steg ned fra himlen, Du kom i ydmyghed - You stepped down from heaven, humbly You came

Du steg ned fra himlen, Du kom i ydmyghed
Al skabnings Gud, her hos os
I en stjernebelyst krybbe, Immanuel
Verdens Lys, her for at frelse
Tilbed, kom lad os tilbede
Ja, kom lad os tilbede Ham
Herren, ære Kristus Herren

Lad alt hvad der er i os tilbede
Vismænd bringer deres skatte, hyrder bøjer sig ned
Englestemmer synger om fred på jorden
Hvad kan jeg bringe til himlens Konge
Jeg vil bringe mit liv, min kærlighed, alt jeg er

Tilbed, kom lad os tilbede
Ja, kom lad os tilbede Ham
Herren, ære Kristus Herren
Lad alt hvad der er i os tilbede

Engle synger, lovsang klinger til den nyfødte Konge
Fred på jorden, her hos os, glæde der vågner
Vi falder ned for dig
Engle synger, lovsang ’ringer’ til den nyfødte Konge
Fred på jorden, her hos os, glæde der vågner
Vi falder ned for dig
Graham Kendrick og Martin Chalk

Matthæus 2,1-12 og Davids Salme 95,6:
”Kom, lad os bøje os og tilbede vor Gud,
lad os falde på knæ for Herren, vor Skaber.”

Note:
Immanuel er hebraisk og betyder ’Gud med os’. Et navn på den kommende salvede Konge (Salvet = Kristus), nævnt hos profeten Esajas 7,14: ”Jomfruen skal blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Immanuel.”

You stepped down from heaven, humbly You came
God of all creation, here with us
In a starlit manger Emmanuel
Light of the world, here to save
Adore, come let us adore
Oh come let us adore Him
The Lord, worship Christ the Lord

Let all that is within us adore
Wise men bring their treasures, shepherds bow low
Angel voices sing of peace on earth
What have I to offer to heaven's King
I will bring my life, my love, my all

Adore, come let us adore
Oh come let us adore Him
The Lord, worship Christ the Lord
Let all that is within us adore

Angels sing, praises ring to the newborn King
Peace on earth, here with us, joy awakening
At your feet we fall
Angels sing, praises ring to the newborn King
Peace on earth, here with us, joy awakening
At your feet we fall
Graham Kendrick & Martin Chalk

Matthæus 2,1-12 og Davids Salme 95,6:
”Kom, lad os bøje os og tilbede vor Gud,
lad os falde på knæ for Herren, vor Skaber.”

Hellig overskyggelse - Holy Overshadowing

Hellig overskyggelse
(Spred din barmhjertigheds vinger over mig)

Spred din barmhjertigheds vinger over mig
Og beskyt mit hjerte med sand ydmyghed
Så ingen skygge af mørket kan trænge sig ind
Kun den hellige overskyggelse
Under Dine vinger, der overskygger mig

Jeg vil kun søge tilflugt hos Gud
Kun søge skjul ved Din trone
Kun Dit kors, blodet der kan vaske min synd bort
Kun Din hellige overskyggelse
Under Dine vinger, der overskygger mig

Du er mit skjold og min ære
Du er den, der løfter mig hoved
Og selvom stormene kan rase omkring mig
Er jeg tryg indeni
Under den hellige overskyggelse

Ingen byrde på min ryg er for svær at bære
Blot den lette vægt Du beder mig om at bære
Indtil problemerne her er omme, vil mit hjerte synge
Lovsang for den hellige overskyggelse
Under Dine vinger, der overskygger mig
Kor
Under Dine vinger
Der overskygger, overskygger

Graham Kendrick, 2013

Holy Overshadowing
(O spread Your wings of mercy over me)

O spread Your wings of mercy over me
And guard my heart with true humility
No shadow of the darkness pressing in
Only the holy overshadowing
Underneath Your wings, overshadowing

No refuge will I seek but God alone
No hiding place save only at Your throne
Only the cross, the blood to wash my sin
Only the holy overshadowing
Underneath Your wings, overshadowing

You are my shield, and my glory
You are the lifter of my head
And though the storms may rage around me
I’ll be safe within
Beneath the holy overshadowing

No burden on my back too hard to bear
Only the easy load You bid me wear
Until these troubles pass, my heart will sing
Praise for the holy overshadowing
Underneath Your wings, overshadowing
Chorus
Underneath Your wings
Overshadowing, overshadowing

Vågn, vågn op, vågn op, min sjæl - Wake, wake up, wake up my soul

Vågn, vågn op, vågn op, min sjæl
Væk musikinstrumenter
Væk min styrke, min vilje, min tunge
Og fyld dette hus med takkesang

Vær højt ophøjet over himlene
Lad Din herlighed dække jorden, himlen, havet
For Guds kærlighed når
Langt væk og ud fra Golgatha

Vågn, vågn op, min ånd, vågn,
Lad tro og kærlighed vågne
Natten kan være lang og mørk,
Men vi vil vække, vække solen

For Guds kærlighed når
langt væk og ud fra Golgatha

Snart kommer råbet midt om natten
Vågn op, du kirke som slumrer
Hold strålende ild brændende
Vær klar, når Brudgommen kommer

Sangen er inspirereret af Davids Salme 57, vers som disse: ”Vågn op, min sjæl, vågn op, harpe og cither,
Jeg vil vække morgenrøden. …Løft dig højt over himlen, Gud, Lad din herlighed komme over hele jorden.”
Desuden Jesu lignelse om brudgommen der kommer midt om natten, hvor fem brudepiger havde nok olie på lamperne, mens fem andre ikke havde nok og ikke var klar til at komme med.

Wake, wake up, wake up my soul
Wake instruments of music
Wake my strength, my will my tongue
And fill this house with thankful song

Be exalted high above the heavens
Let your glory cover the earth, the sky, the sea
O the love of God that reaches
Far and wide from Calvary

Wake, wake up, my spirit wake
Let faith and love awaken
Long and dark may be the night
But we will wake, wake up the sun

O the love of God that reaches
Far and wide from Calvary

Soon the shout at dead of night
Awake, O Church from slumber
Keep the fires burning bright
Be ready when the Bridegroom comes

Giv mig styrke, når jeg er udmattet, Herre - Give me strength when I’m weary O my Lord

Giv mig styrke, når jeg er udmattet, Herre,
Rejs mig op, når jeg falder, Herre,
Tænd en ild i mine knogler
Som et ocean ikke kan drukne
Give mig håb, giv mig styrke
Indtil min gerning er gjort

Jesus, vær min vision
Lidenskaben og ilden i min sjæl
Vi vil altid lade banneret flyve højt
Lade banneret flyve højt

I skyggedalen, Herre,
Vil du vandre ved vor side, Herre,
Hvis vi ikke elsker vore liv,
Men hellere dør end at fornægte
Vil der være kroner, vil der være herlighed,
Når morgenen kommer

De som tålmodigt venter på Dig, min Herre,
De som stoler på Dit ord, min Herre,
De svæver, de kredser rundt
Som en ørn på himlen
De vandrer uden at blive trætte
Indtil gerningen er gjort

Til Hans ære, stående skulder ved skulder
Stolt af at bære Hans hellige navn
Lad sejren lyde, vor Gud er blandt os nu


Give me strength when I’m weary O my Lord
Lift me up when I fall O my Lord
Light a fire in my bones
That an ocean cannot drown
Give me hope give me strength
Until my work is done

Oh, Jesus be my vision
Oh, the passion and the fire in my soul
We’ll keep the banner flying high
The banner flying high

In the valley of shadow O my Lord
You will walk by our side O my Lord
If we love not our lives
Rather die than to deny
There’ll be crowns there’ll be glory
When the morning comes

Those who wait on you patiently O my Lord
Those who trust in your word O my Lord
They will soar they will glide
Like an eagle in the sky
They will walk not be weary
Till the work is done

For his glory standing shoulder to shoulder
Proud to bear his holy name
Sound the victory our God is among us now

Gud, vi er dit folk på vandring - Guide me, o thou my great Redeemer

I morgen søndag synger vi denne utrolige walisiske hymne. Englænderne kan bare noget med sang. Jeg tror en af årsagerne er, at de ALTID STÅR OP OG SYNGER og så bliver der plads i lungerne til lovprisning, bøn af lungernes fulde kraft i glæde og i nød.

Den danske oversættelse skyldes præsten Benedikte Brisson (2013):

Gud, vi er dit folk på vandring,

midt blandt os du vandrer her.

Du vil bære, give styrke,

når vor vej er lang og svær,

brød fra himlen, brød fra himlen,

lad os aldrig sulte mer.

Sluk vor frygt i livets kilde,

renere end bjergkrystal.

Lad din Ånd og ild gå foran,

lede os den vej, vi skal,

vor befrier, vor befrier,

vær vor tilflugt og vort skjold.

Når vi møder dødens vande

og skal træder ud på dem,

før os da igennem mørket,

lad os komme sikkert hjem.

Der skal lovsang, der skal lovsang

altid lyde fra dit folk.

William Williams' oprindelige digt er selvfølgelig skrevet på walisisk. Her kommer den walisiske tekst:

Arglwydd, arwain trwy'r anialwch,

Fi, bererin gwael ei wedd,

Nad oes ynof nerth na bywyd

Fel yn gorwedd yn y bedd:

Hollalluog, Hollalluog,

Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan.

Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan

Agor y ffynhonnau melus

'N tarddu i maes o'r Graig y sydd;

Colofn dân rho'r nos i'm harwain,

A rho golofn niwl y dydd;

Rho i mi fanna, Rho i mi fanna,

Fel na bwyf yn llwfwrhau.

Fel na bwyf yn llwfwrhau.

Pan yn troedio glan Iorddonen,

Par i'm hofnau suddo i gyd;

Dwg fi drwy y tonnau geirwon

Draw i Ganaan – gartref clyd:

Mawl diderfyn. Mawl diderfyn

Fydd i'th enw byth am hyn.

Fydd i'th enw byth am hyn.

EN OVERSÆTTELSE FRA EN BOGSTAVELIG ENGELSK OVERSÆTTELSE:

Herre, før mig gennem det vilde hav,

jeg, en uanselig pilgrim,

jeg har ikke styrken eller livet i mig selv,

som hvis jeg lå i min grav:

Den Almægtige, den Almægtige

bringer mig ind til kysten.

Åben de dejlige kilder

der flyder fra Klippen.

giv en ildsøjle til at lede mig om natten

og giv en tågesøjle til at lede mig om dagen.

Giv mig manna, giv mig manna,

så jeg ikke vakler.

Når jeg nærmer mig Jordans bredder,

lad al min frygt synke.

Tak mig gennem de vildeste bølger

over til Kanaan, et dejligt hjem:

Derfor skal dit navn

lovprises uden ophør, lovprises uden ophør.

Hans Christian Jochimsens gospelsang Lord hold me now

Hans Christian Jochimsen fortæller, hvordan han begyndte at synge den i sit livs værste krise, hvor han følte, Gud var fjern, og hvor han trods sin tvivl gennem ordene bad Gud om ikke at forlade ham.

Gospelsang: Hallelujah, Salvation and Glory

I de her ord og med de toner løftes vi frem til lovprisningen af Skaberens Søn, som gik i døden for os, og som derfor skal have al ære og magt til sidst - det som vi også beder i fadervor, godt nok henvendt til hans Far, men så til dem begge.
Vi sang den også ved en gospelworkshop i Nordby kirke for nogle år siden - derfor rammer den så stærkt. Og når jeg så har været på besøg i gospelkirken på Frederiksberg, ja, så er jeg 'tunet' ind!

Hallelujah, salvation and glory
honour and power
Unto the Lord our God
For the Lord our God is almighty,
The Lord our God is omnipotent
The Lord our God He is wonderful
All praises be to the King of kings
for the Lord our God He is wonderful

Kære alle. I de her ord og med de toner løftes vi frem til lovprisningen af Skaberens Søn, som gik i døden for os, og som derfor skal have al ære og magt til sidst - det som vi også beder i fadervor, godt nok henvendt til hans Far, men så til dem begge.
Vi sang den også ved en gospelworkshop i Nordby kirke for nogle år siden - derfor rammer den så stærkt. Og når jeg så har været på besøg i gospelkirken på Frederiksberg, ja, så er jeg 'tunet' ind!

Hallelujah, salvation and glory
honour and power
Unto the Lord our God
For the Lord our God is almighty,
The Lord our God is omnipotent
The Lord our God He is wonderful
All praises be to the King of kings
for the Lord our God He is wonderful

Paul Gerhardts Gak ud, min sjæl, betragt med flid

På dansk hedder det i Paul Gerhardts sommersalme: Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver. På tysk: Gå ud, min sjæl, og søg glæde ved Guds gaver i denne skønne sommertid. Her er ordet GLÆDE afgørende. Det er den følelse, der bevæger alt i salmen frem. Der er ikke noget nostalgisk overhovedet, sådan som jeg synes det kan høres i den danske oversættelse. Slet ikke i denne her udførelse af de tyske ord. For at det skal være til at få noget ud af, kommer her min gengivelse af de vers, der synges på tysk. Det er en jævn og folkelig udgave, som svarer meget godt til Paul Gerhardt ukunstlede, ligefremme folketone. Folk tog simpelthen hans digte til sig. At hans digte kunne have en sådan udstråling, at en stribe af dem i dansk udgave kom i vore salmebøger, er egentlig enestående.

Gå ud, mit hjerte, og søg glæde! Dansk oversættelse af versene, der synges i youtube-videoen

Kære alle. I de her ord og med de toner løftes vi frem til lovprisningen af Skaberens Søn, som gik i døden for os, og som derfor skal have al ære og magt til sidst - det som vi også beder i fadervor, godt nok henvendt til hans Far, men så til dem begge.
Vi sang den også ved en gospelworkshop i Nordby kirke for nogle år siden - derfor rammer den så stærkt. Og når jeg så har været på besøg i gospelkirken på Frederiksberg, ja, så er jeg 'tunet' ind!

Hallelujah, salvation and glory
honour and power
Unto the Lord our God
For the Lord our God is almighty,
The Lord our God is omnipotent
The Lord our God He is wonderful
All praises be to the King of kings
for the Lord our God He is wonderful

Befal du dine veje - smuk melodi med tysk tekst - følg gerne med i den danske salme nedenfor, mens du hører den smukke melodi!

Befal du dine veje - dansk tekst - hør den tyske melodi!

Oversættelse af de vers, der synges i videoen!

Gå ud, mit hjerte, og søg glæde
i din Guds gaver
i denne skønne sommertid.
Kig nøje på de dejlige haver
og se, hvordan de er opsmykket
for din og min skyld!

Lærken svinger sig op i luften,
den lille due flyver ud fra sin kløft
og forsvinder i skovene.
Den højtbegavede nattergal
morer os og med sin klang fylder den
bjerg, høj, dal og marker.

Hvilken kæmpe glæde, hvilken lyst skær
vil der ikke være i Kristi have!
Hvor må det da ikke klinge,
når så mange tusinde serafer
ufortrødent synger
deres halleluja med mund og stemme.

Gør plads i mig til din Ånd,
så jeg bliver et godt træ for dig
og slår rod og trives.
Lad mig til din pris forblive
 en dejlig blomst og plante
i din have

Åh, var jeg der! Bare jeg stod der allerede,
ak, søde Gud, for din trone
og bar mine palmer:
Så ville jeg på englevis
ophøje dit navns pris
med tusind skønne salmer.

Kommentarer

Jonathan

11.06.2022 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

Seneste kommentarer

12.08 | 09:41

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

11.06 | 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

22.09 | 17:58

Kære Johannes Endnu engang tak for disse sange. Der er ikke så mange vi kender på dansk. Jeg fandt en engelsk Above all names. Men hvor er det nogle rige tekster de har i deres lovsange.

01.12 | 17:13

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

Del siden