Bøn til 19. søndag efter trinitatis

Almægtige, himmelske Fader! Tak for din Søns opstandelsesdag, tak at du oprejste Ham fra de døde. Tak at stigen op til dig er der. Tak at du også kommer os nær, som du kom Jakob nær.

Herre Jesus Kristus, vor guddommelige forløser fra synd og død og Satans rige, tak at du er iblandt os, som du har lovet du er, når vi samles i dit navn. Tak for din venlighed, at du begyndte med at kalde fiskere og tømrere. Giv os hver især det, netop vi har brug for til at fortsætte vores liv.

Sandheds og kærligheds Ånd, kom til os, kom til alt hvad vi er og giv nyt liv til os. Styrk os til at være nærværende over for hinanden. Styrk os si tro, håb, kærlighed, tålmodighed, udholdenhed, fred, glæde. Og forklar i dag for os det, Jesus lærer os,

Du som er med Faderen og Sønnen lever og regerer fra evighed til evighed.

Bønner i det nye kirkeår fra første søndag i advent 2021

En bøn på Kristi Himmelfartsdag.

Herre Jesus Kristus, du Guds Søn, tak at du er os nær med hele dit rige i Helligåndens kraft. Tak at vi kan have en dejlig ventetid de næste dage til pinse, tid til at tage ind i hjerte, sjæl og sind, at du er vores Herre og Frelser og at vi tilhører dig i liv og død. Tak at du er til stede med al din kærligheds rigdom, når vi samles og lytter til dit ord. Giv os trofaste ordets tjenere, som videregiver dine befalinger trofast. Lad dit evangelium udbredes til alle folkeslag.

Oplys os, opvæk os til en sand og levende tro. Hjælp os altid med at overvinde os selv og lade alt det gamle menneskeliv blive fornyet ved Ånd med kraft, så vi af hjertet giver plads til tilgivelse, glæde og fred i Helligånden.

Styrk vor tillid til dig trods al modstand, som vil gøre os usikre og vil slukke troen i os. Udrust os til at stå alt igennem og til at lade kærligheden råde iblandt os, du som med Faderen lever og regerer i Helligåndens enhed, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

***

Almægtige himmelske Fader! Tak for natten og tak for dagen. Tak for solen og månen til at lyse til hver sin tid. Tak for mad og drikke, hus og hjem, tøj og sko og en seng at sove i og alle de tusinde af ting, du skænker os af din godhed. Tak for søndagen, hvor du lod din Søn opstå fra de døde, så døden ikke mere skal herske over ham eller os. Tak fordi du med hans opstandelsesdag skænker os ro og hvile.

Herre Jesus Kristus, vi er dine og du er vor Frelser. Tak fordi du viser os, at en lille bitte tro er som et sennepsfrø, der har en utrolig grokraft i sig. Tak fordi du taler så klart til os, så vi aldrig er i tvivl om, hvordan vi skal leve.

Gode Helligånd, åbn vort sind for Jesu Ord, virk i os, at vi lever i hengivenhed og tjeneste for Jesus og hinanden,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

***

Almægtige, himmelske Fader!

 Vi takker dig for søndagen, du har skabt til hvile, så vi kan mødes her og tilbede dig og modtage din hjælp, trøst og styrke. Vi bekender for dig, at vi har syndet i tanker, ord og gerning og ikke i os selv kan gøre det alt sammen godt igen. Men tak, at du tilgiver enhver, som angrer. Tak for din uendelige kærlighed, at du dag for dag kommer os i møde og umærkeligt hjælper os med at komme på fode igen.

Herre Jesus Kristus, vor guddommelige forløser fra synd og død og Satans rige, tak, at du lærer os at modtage dit rige gennem tro og dåb. Vi beder dig: Komme dit rige til os, vi beder om at modtage dit rige i ydmyghed. Tak at du viser din uendelige kærlighed gennem din velsignelse af børnene. Lad os fldes med kærlighed fra dig, så vi også elsker andre med din kærlighed.

Gode Helligånd, kom til vort hjerte, kom til vor forstand, kom til hele vor eksistens, så du virker alt godt i os. Vejled os med Jesu guddommelige ord i dag og denne uge på vores daglige vej gennem livet,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

***

Bøn til Helligtrekonger

Kære himmelske, almægtige Fader,

Tak fordi du lod en stjerne lede de vise mænd til Jesus i krybben. Tak fordi du lod dig finde af dem, der kun dunkelt anede, hvad de søgte. Tak fordi du i det hele taget lover, at du vil lade dig finde af dem, der ikke søger dig.

Herre Jesus Kristus, tak fordi vi gennem det guld, de vise mænd gav dig, lærer, at du er konge; at du er vor evige præst gennem røgelsen, de bragte dig, vores evige præst, som har forsonet os med Gud, og som går i forbøn for os i himlen. Tak for gaven myrra, de gav, hvormed vi ledes til at tænke på din død for os og din opstandelse.

Gode Helligånd, led os nu med Guddoms-ordene til at følge Jesus, Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud, fra evighed til evighed.

Bøn til nytårsdag 2022

Almægtige, himmelske Fader! Tak fordi vi kan være trygge ved, at du har magten over universet og historien. Tak fordi du har givet os den skønne jord som bolig. Tak at du har været vor bolig i slægt efter slægt. Tak at du aldrig glemmer os, uanset hvordan vi har levet eller lever. Tak for dette nye år, som nu ligger foran os. Vi overgiver os i din varetægt. Om du vil, så lad det, vi har på sinde lykkes, og lad os ellers glæde os over din uendelige godhed mod os.

Herre Jesus Kristus, Guds Søn, hjælp os med os at nøjes med at bekymre os for det, der er noget vi kan gøre noget ved, og overgive alt i din hånd. Giv os på denne årets første dag det, vi behøver til livets ophold.

Gud Helligånd, vi beder om, at du vil trøste os, når vi er kede af det, styrke os i vor skrøbelighed og svaghed, vejlede os sådan, at vi aldrig viger fra livets vej og holder os til Jesus Kristus alene som vor Frelser,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed.

*** 

Bøn til juledag 2021

Almægtige himmelske Fader, vi takker dig, fordi du har skabt universet og jorden, som vi vandrer på og alle skabninger så smukt. Vi bekender for dig, at vi ødelægger skaberværket og er uretfærdige over for hinanden. Vi beder dig tilgive det for din Søns, Jesu Kristi skyld, som blev menneske for os og for at frelse os fortabte.

Herre Jesus Kristus, tak at du var villig til at blive et lille menneske som os, du som både er Marias og Guds Søn. Tak fordi du, som er fuldkommen retfærdig og ren, tog vor uretfærdighed og skyld på dig og lod alt dette nagle til korset, så du har banet vejen for fuldkommen tilgivelse til os. Tak at du således giver os del i din fuldkomne retfærdighed og udødelige liv. Vær du vor gæst i vore hjem og i vore hjerter. Lad din fred trænge ind i os, så vi holder fred med hinanden. Lad din glæde komme sådan ind i os, så intet kan tage den fra os. Tak at fra nu af lever vi ikke for at dø, men ved din opstandelse er vi begyndt på det evige liv allerede nu.

Gud Helligånd, kom til vore hjerter, vor forstand, ja, hele vort væsen, og blæs ind over juleevangeliets ord, ja, alle Herrens ord i skrifterne, så vi ved at høre de ord fyldes med tro, håb og kærlighed,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen.

*** 

Bøn til første søndag i advent 2021

Kære Far i himlen, du som har givet al magt til din Søn Jesus, tak fordi du sendte Ham til jorden! Tak fordi du kommer os sådan i møde. Du har skabt os med længsler så dybe, at vi ikke kan rumme det. Tak at du i Jesus giver os adgang til dit Rige.

Herre Jesus Kristus, vor guddommelige forløser fra synd og død og Satans rige. Tak fordi du kom og kommer til os med din tilgivelse, dine undergerninger, din opmuntring til os, der sidder i mørke og dødens skygge, du verdens lys.

Gode Helligånd, vi hungrer og tørster efter alt, hvad der er retfærdigt og godt og saligt. Vi hungrer også efter det, vi aldrig kan mætte os. Hjælp os til at tage imod dig dag for dag og mæt os med din fred, glæde, dømmekraft, håb og alle dine gaver, så du i os skaber frugter, ikke skabt af os, men virket af dig,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til trinitatistiden

Bøn til 14. søndag efter trintiatis

Almægtige himmelske Fader! Vi takker dig for nattehvile og -ro, for friske kræfter, for sundhed. For alle fornødenheder. For hvert fornøjet øjeblik, vi venter, har og fik. Tak for de gange, hvor vi blev reddet fra i ulykker og svære situationer i vores liv.

Tak for denne søndag morgen, din Søns opstandelsesdag.

Vi bekender for dig, at vi har syndet i tanker, ord og gerninger. Derfor beder vi dig for Jesu skyld at tilgive os og rense os fra al uretfærdighed.

Vi beder dig også, at ligesom du helbredte de spedalske, at du vil helbrede vore sygdomme og skavanker efter din vilje.

Du som med din Søn Jesus Kristus og din Ånd lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til 6. søndag efter trinitatis

Almægtige himmelske Fader! Tak for alle gode gaver, du skænker os hver dag. Tak for sommeren, for naturens skønhed, som fortæller os om din enorme skaberkraft. Mest af alt tak for din kærlighed, som du viser os igennem alt dette.

Herre Jesus Kristus, tak fordi du har forenet dig med os, så du lever i os og giver os kraft til at overvinde vreden og alle andre synder.

Gud Helligånd, smelt os sådan, at vrede og had må svinde ind. Hjælp os til, at vor mund og vort hjerte må gå i takt. Rør vore tanker og hjerter og hele vor eksistens,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Bøn til 2. søndag efter trinitatis

Almægtige himmelske Fader! Tak for alle gode gaver, du skænker os hver dag. Tak for sommeren, for naturens skønhed, som fortæller os om din enorme skaberkraft. Mest af alt tak for din kærlighed, som du viser os igennem alt dette.

Herre Jesus Kristus, tak for dit ord, som skaber liv af døde, fordi du er opstået bogstaveligt fra de døde og lever evigt i herlighed.

Kærligheds og sandheds Ånd, rør vore tanker og hjerter sådan, at vi lader os kalde og tager imod Jesus Kristus som vores Herre og mester. Rør os således, at det ikke bliver ord alene, men bliver til kærlighed til vor næste, hvem det så er, familie, venner, naboer eller fremmede i nød,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Bøn til 1. søndag efter trinitatis

Almægtige himmelske Fader! Vi priser og lover dig, du som er kærligheden selv og overøser os alle med din kærlighed. Tak for alle dine velgerninger dag for dag, for sommerens sol og varme, for blade på træer og buske, for blomster, for afgrøder i vækst på marker. Tak for tøj og sko, for en seng at sove i, for familie, venner. Tak for ethvert medmenneske, som taler venligt til os. Tak for hele universet, du har bygget i din almagt.

Herre Jesus Kristus, du er vores grundvold. Mod dig har vi syndet og vi forbryder os daglig mod kærligheden. Vi beder dig: forbarm dig over os! Tak fordi du elskede os først, så vi kan begynde at elske hinanden. Bevar os fra som den rige mand at glemme dig og vor næste. Hjælp os til daglig at blive i og leve i kærligheden.

Gode Helligånd, opildn os til alt godt, du kærlighedens Ånd! For uden dig er alt på jorden tomt. Rør ved vort hjerte og vor forstand, så vi lever i kærligheden,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

En bøn til 1. søndag i fasten. Tema: fristelse.

Almægtige himmelske Fader, vi ønsker at tilbede dig alene! Du har skabt alt og skaber dag for dag skønhed og farver og vækst og alle dine skabninger i en mægtig vrimmel. Tak at du har skabt os, så vi kan tale med hinanden og med dig. At vi høre dit ord og høre, hvad hinanden siger. At vi kan smage maden og glædes derved. At vi kan sanse duftene fra de smukkeste roser.

Nu beder vi dig, at du vil bevare os i al fristelse, der vil ødelægge livet for os og bringe os bort fra dig og vor næste. Bevar os, så vi altid ønsker at elske dig af hele vort hjerte, vores hele væsen og med alt hvad vi ejer. Hjælp os at passe på med at give os hen i selvkærlighed, så vi kun ser de andres fejl og ublu går ind i fristelser i vores selvgodhed. Bevar os ved dit Ord altid i sandhed, så vi ikke foregøgler os selv, at det bare er de andre, som opfører sig dårligt.

Herre Jesus Kristus, vi priser dig, fordi du bestod alle fristelser fra Djævelen. Tak fordi du er fristet i alle ting, men uden synd og derfor er vores Frelser, der kunne gå i vort sted på korset og skænke os begyndelsen på paradis: en ny begyndelse, når vi blot beder dig om det.

Gode Helligånd, hjælp os til at lytte til din vejledning gennem Jesu ord, så vi holder hjertet varmt. Virk du hver dag på ny, at vi vover at gå i os selv og omvende os, så vi ser os selv som Guds børn og holder fast i umiddelbar tillid til Ham

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til Fastelavns søndag

Himmelske Fader, tak fordi du åbnede himlene og lod os vide, at Jesus er din elskede Søn, som er fra evighed, men som du lod komme ind i vor verden i tidens fylde.

Herre Jesus Kristus, vi priser dig, fordi du kom til Johannes Døberen for at lade dig døbe. Tak, at du steg ned i vandet for at begynde at tage vore synder på dig og for at være solidarisk med os syndere, skønt du selv er helt uskyldig. Tak, at du steg ned i Marias skød i ni måneder, tak at du steg ned i Jordanfloden og lod dig døbe der. Herre, vi kommer til kort gang efter gang, netop når vi gerne vil være gode og kærlige. Tak at du kender os og aldrig slår hånden af os, men giver os glæde og liv tilbage.

Gode Helligånd, tak at du dalede ned over Jesus efter dåben, ligesom du daler ned over os, når vi døbes. Tak, at du igen og igen bringer os på fode, når vi mister fodfæstet og virker i os midt i vor forvirring, så livet kan blomstre på ny,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til Helligtrekongers søndag 2021

Almægtige, himmelske Fader! Tak for det nye år, som du har lagt foran os. Vi beder dig: Din vilje ske med os i dette nye år. Vi ønsker at være i din vilje, for da er vi trygge i hvad lykke du vil tilskikke os. Tak at du lader dig finde, når vi søger dig, og at du svarer, når vi kalder. Tak fordi du selv kalder på os, som du kaldte på de vise mænd, gennem deres kundskab om stjerner. Tak fordi du bruger alle mulige midler til at kalde på os ud af din kærlighed til os.

Herre Jesus Kristus, tak at du lod dig føde som menneske, så vi nu kan forestille os Gud, for du er i sandhed Gud, Guds Søn.

Gode Helligånd, skab anger i os over det onde, vi har gjort, over at vi har forbrudt os mod alle bud. Skab en sådan anger i vort folk, at et nyt fællesskab og noget nyt kan vokse frem i vort folk,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, een sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til juleaften 2020

Almægtige himmelske Fader, vi priser dig af hjertet, fordi du elskede verden så usigeligt højt, at du sendte din Søn til verden for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Herre Jesus Kristus, tak at du var villig til at blive et lille menneske som os, du som både er Marias og Guds Søn. Tak fordi du gjorde det for en dag at dø for verden og opstå til udødeligt liv igen og give os del i det guddommelige liv. Vær du vor gæst i vore hjem og i vore hjerter. Lad din fred trænge ind i os, så vi holder fred med hinanden. Lad din glæde komme sådan ind i os, så intet kan tage den fra os. Tak at fra nu af lever vi ikke for at dø, men ved din opstandelse er vi begyndt på det evige liv allerede nu.

Gud Helligånd, kom til vore hjerter, vor forstand, ja, hele vort væsen, og blæs ind over juleevangeliets ord, ja, alle Herrens ord i skrifterne, så vi fyldes med tro, håb og kærlighed,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen.

Bøn til 4. søndag i advent 2020

Almægtige himmelske Fader, i dag kommer vi til dig med vore bekymringer over sygdommen, som kommer til at præger den forestående højtid. Men midt i den bekymring vil vi takke dig, fordi du sender Johannes Døberen til os fra ørkenen, fra det sted, hvor vores uafhængige liv bliver sat på prøve og vi gør os afhængige af dig. Tak, fordi du sendte ham med sin prædiken netop i ørkenen! Hjælp os til at udholde ørkenen i vores liv, for vi ved, at du bruger ørkenen til at blødgøre vore hårde sind, gøre, at vi angrer det onde, vi har gjort og gør.

Herre Jesus Kristus, du ærens og herlighedens Konge, netop i vores livs ørken vil vi tage imod dig som vores konge. Vi vælger at være afhængige af dig alene. Tag derved al frygt ud af vore hjerter og plant den glæde, som aldrig skal tages fra os.

Gode Helligånd, vi beder dig gerne kaste skarpt lys ind over vort liv. Så vi får øjnene åbnet og angrer vor ufølsomhed over for dig og vore medmennesker. Styrk du således også hele vort fællesskab som Kristi legeme, så vi vokser i tro, håb og kærlighed dag for dag,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

OverskriftEn bøn til søndagen, sidste søndag efter Helligtrekonger

Kære almægtige, himmelske Fader! Tak at du har skabt lyset, som tager til på den jord, du har ladet os bo på. Tak fordi du har ordnet det sådan, at lyset aftager og nu tiltager frem til skærsommer, så du lærer os at sætte pris på lyset, og lærer alene at stole på dig.

Herre Jesus Kristus, du som døde og opstod for vor skyld og lever evigt, tak at vi ved, at du har magt til at tilgive. Derfor beder vi. Tilgiv os alt ondt vi har tænkt, sagt og gjort, også alt det, vi ikke selv synes er så galt. Lad ved din Helligånd dine ord synke sådan ind i vort hjerte og forstand og hele væsen, at vi trods tvivl stoler på dig alene i sorgen, i lidelsen og ind i døden. Tak at du tog dine tre nærmeste venner med op på det høje bjerg for der at erfare og mærke din guddommelighed, så de har kunnet styrke alle slægter med den tro, at du er fuldt ud Gud og fuldt ud menneske.

Gode Helligånd, kom til os, når vi er nedbøjede, kom da med din livgivende medicin, så vi står alt igennem, ja, mærker dit nærvær gennem alt. Kom til os, når lykken står med os, og hjælp os til ikke at jage dig bort, men holde hjertet åbent for dig,

Du, som med Faderen lever og regerer i enhed med Helligånden, én sand Gud, fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til 1. søndag i advent 2020

Kære almægtige himmelske Fader, tak for denne højtid, som gør vort liv mere levende i kontrasten til hverdagen. Tak for det nye kirkeår som en gave, vi nu roligt kan pakke ud lidt efter lidt. Giv os ro i sjæl og sind på denne første søndag i advent. Ro, fordi du kom til vor jord, at du aldrig er langt fra nogen af os men hører os, når vi kalder på dig.

Herre Jesus Kristus, du ærens og herlighedens Konge, vi vil åbne hjertets dør for dig. Vi kommer her, som vi nu har det her i dag, nogle trætte, andre fyldt af energi, nogle vrede, andre glade, nogle sørgende og trøstesløse. Kom og trøst, og lad din kærlighed nå ind til os. Kom til os i mørket med dit kærlighedens lys,

Gode Helligånd, blæs din varme vind, så Kristus må leve i os og omkring os, så vi gerne aflægger mørkets gerninger og lever i glæde over frelsen, som er helt uforskyldt, og styrk os i vores indbyrdes fællesskab med fred,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til 22. søndag efter trinitatis

Kære himmelske Fader! Tak for denne søndag morgen. Tak for efterårets kulører og den ro, det giver. Tak for himlen og jorden og alt, hvad du giver os dag for dag. Tak at du elsker os, som en moder elsker sit lille barn. Tak at du sendte sin Søn til vor frelse.

Jesus Kristus, tak for dine livgivende ord, som hjælper os i alle mulige situationer i vores liv og færden, personligt og i fællesskabet. Vi beder dig hjælpe os til altid at leve i afhængighed af dig og din Fader og ikke alle mulige andre, der trækker i os og vil stjæle os.

Gode Helligånd, kom til os, for vi lader os så let forbitre eller bliver vrede og taler hånligt om andre. Helbred os for denne plage, som du såres sådan af. Vi overgiver os til dig til at virke dette i os og til at minde os om din vej, hver gang vi er på vej den forkerte vej,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed.

Bøn til 19. søndag efter trinitatis 2020

Almægtige himmelske Fader! Tak for denne dag i dit hus! Tak at du har sendt din Søn til verden, så vi gennem ham kan lære dig at kende og mærke din kærlighed til os.

Herre Jesus Kristus, korsfæstede og genopstandne Herre og Frelser, tak at du inviterede disciplene til at komme og se, hvor du boede i dit jordiske liv, og tak at du inviterer os ind i dine tanker og at du nu vil bo i os. Tak at du en dag vil åbne døren til dit evige hus i dit rige med plads til os. Tak at du bærer verdens synd, ikke blot dengang, men dag for dag, at du er verdens Herre, som en dag vil komme igen og dømme levende og døde. Du ved, hvor let vi dømmer alle andre, men glemmer, hvad vi selv har tænkt, sagt og gjort af ondt. Nu beder vi dig: Forbarm dig over os og slet vore synder ud.

Gode Helligånd! Under denne gudstjeneste og i den kommende tid, rør da ved vore hjerter, vore tanker, ja, hele vort væsen, at du må virke alt godt i os med din visdom og sandhed og kærlighed,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Bøn til 18. søndag efter trinitatis 2020

Kære almægtige himmelske Fader! Tak for denne hviledag fra arbejde. Tak for hvilen ved at falde til ro i dit hus, du som bevarer vor udgang og indgang, dag for dag. Tak at du ikke bliver søvnig og falder i søvn, men altid vogter os mod det, der fører mod fortabelse, mod den Ondes angreb mod os.

Herre Jesus Kristus, korsfæstede og genopstandne Herre og Frelser, skær det væk i os, som gør, at der ingen frugt kommer af vort liv. Tak for dit venlige ord, at du ved at beskære os som grene lader din vilje ske i vores liv og lader Åndens frugt vokse. Du, som ydmygede dig selv til døden for os, hjælp os ind i sand ydmyghed og hengivelse for dig og vor næste.

Gode Helligånd! Lad blot vort hjerte blive såret, og styrk kærligheden mellem os, ja, bliv hos os,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Bøn til høstgudstjenesten 2020

Kære almægtige himmelske Fader! Tak for alle dine gaver til os, som kommer til os hvert øjeblik, for solen der varmer os og bringer grøntsager og frugter til modning, for regnen, der vander marker og haver, for tøj at tage på, sko og strømper, alle fornødenheder i det daglige. Vi takker for sommerens høst af jordbær og andre bær, for kornhøsten og for alt, hvad der høstes ind gennem efteråret af alle slags grøntsager. 

Herre Jesus Kristus, vor Frelser og Forløser fra synd og død og Satans rige, tak fordi du rækker dig selv i dit ord hver gang vi lytter til dig hjemme eller her. Tak at du rækker dig selv i nadverens gave. 

Gode Helligånd, vi beder dig, giv os anger over det, vi har forbrudt os mod hinanden og mod Gud, så vi beder om tilgivelse. Vejled os i vores liv, trøst og styrk os, opvarm os til alt godt, 

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen. 

Bøn til Bededag 2019

Kære almægtige, himmelske Fader!

Tak for alle dine gaver, du strør ud til os hver dag. Tak for det fantastiske lys, som oplyser land og by. Tak for de lyse nætter som en særlig gave til os, som bor, hvor det kan blive meget koldt.

Herre Jesus Kristus, du som er verdens lys, som din Far udsendte som en stråle til jorden, tak fordi du med dit ord altid lyser op iblandt os og inden i os, så du kaster lys over vort liv. Tilgiv os alt ondt, vi har tænkt, sagt og gjort, ja, alt det, vi har undladt at gøre, og som vi burde have gjort. Tak fordi du har vist os, hvordan vi skal vogte os, når Djævelen frister, og kom os til hjælp, når vi er ved at give efter. Bed for os, at vi må bestå og beholde vor tillid til dig og din Far.

Gode Helligånd, kom til os med din varme, så du opvarmer os, så det, du vil, kan spire og gro i os i vort hjertes jord. Giv os et nyt hjerte, giv anger, gør os tro selvom vi er bedrøvet, giv os fast tro, håb, sand kærlighed, tålmodighed i trængselstider, og et glad hjerte! Oplys os i vort mørke med dit kærlige lys, ja, bo selv i os,

Du som med Faderen og Sønnen lever og råder, én sand Gud fra evighed til evighed.

Bøn til Langfredag

Herre, vor Gud, himmelske Fader!

Tak at du var hos din Søn ind i døden,

Skønt det ikke så sådan ud.

Tak fordi du ved Ham åbner vældet til

Syndernes forladelse og evigt liv.

Herre Jesus Kristus,

tak fordi du gik i døden for os,

Led for os, i vort sted,

At du med din død dræbte døden.

Sig til os, når vi skal dø:

Vi går til paradis.

Gode Helligånd,

kom til vore hjerter, vore tanker,

ja alt hvad vi er,

fyld os med din kærligheds varme og ild,

så det ikke længere er os, der lever,

men Kristus, der lever i os,

Du som med Faderen og Sønnen

lever og regerer fra evighed til evighed.

Bøn til Mariæ Bebudelsesdag 2019

Kære almægtige, himmelske Fader!

Tak for alle dine velgerninger mod os, også i dag, for krop og sjæl, for øjne og ører og alle lemmer, for fornuft og alle sanser, og for at du stadig bevarer dem, desuden takker for tøj og sko, mad og drikke, hus og hjem, familie og børn, du har givet os, for arbejde og det, vi ejer. Tak at du dagligt og rigeligt forsyner os med alt, vi behøver til livets ophold og mere til, at du beskytter og værner os mod alt ondt af din uendelige godhed.

Herre Jesus Kristus, tak at du lod dig undfange og føde til verden af Maria, som et menneske helt som os, dog uden synd. Tak fordi dit rige er uden ende, at du viser os din kongemagt, når du helbreder, lindrer smerte, beskærme os mod Djævelens anslag. Tak at din kongemagt blev åbenbar for dine apostle og derigennem for os, da du døde for os, som den eneste rette Konge må gøre, og at du ved din Faders magt opstod, så vi ved, at du er den, hvis kongedømme er uden ende.

Gode Helligånd, vi beder dig give os forvisning om alt dette, så vi med Kristus som vor Herre og evige Konge må få liv og evig salighed, du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til Helligtrekongers søndag

Kære almægtige himmelske Far, tak for denne dag, den sjette dag i år, den første søndag i 2019. Tak for det tiltagende lys, tak fordi du har skabt solen, månen og jorden med stjernerne sådan, at vi forfriskes af årstider, når vi synes livet bliver kedeligt. Tak for mad, tøj, sko, de forældre, vi hver især har fået og har haft. Tak fordi vi er dit værk, skabt i Kristus Jesus for at vi skal vie os selv til gode gerninger, som du har velsignet os til at gøre.” Tak for at vi er dine børn og medarbejdere.

Herre Jesus Kristus, tak fordi du er opstået ved din Faders mægtige indgriben, så du lever evigt og lever i os og med os. Tak at du er vores stjerne, og at du har givet os dit guddommelige ord som en klar stjerne til at lede os. Nu kommer vi her for at bede dig om, at du vil tilgive alt ondt vi har tænkt, sagt eller gjort, og at du vil lade det være som om det ikke var, fordi du tog det hele på dig på korset og bar det bort. Tak at du er vor konge, som har al magten i himlen og på jorden, at vi derfor er under dit skønne herredømme, hvor du skaber fred og glæde i os og iblandt os.

Gode Helligånd, kom til os, kom til vore hjerter, kom til vore tanker og hele væsen og tænd din ild af kærlighed, fred og glæde og visdom fra dig,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed.

Bøn til Alle Helgen søndag 4. november 2018

Kære almægtige, himmelske Far,

vi takker dig for denne mindedag.

Vi kommer her med vor sorg,

for vi har mistet det dyreste, vi har.

Tak for vore kære, som har givet os mere, end vi fatter.

Herre Jesus Kristus,

tak fordi du ikke glemmer en eneste af os,

men er hos os i alt det, der piner os.

Tak fordi du led og døde for verden, ja, for hver enkelt af os,

for at frelse os fra al vor synd,

og for at overvinde dødens magt.

Gode Hyrde, bevar os fra at gå fra forstanden i vor sorg.

Kom med din fred, som overgår al forstand,

og bevar os i dig og hos dig.

Gode Helligånd,

kom til os, kom til vort hjerte,

kom til vor forstand,

kom til hele vort væsen

og trøst os med din opstandelses kraft,

trøst os, sådan at vi midt i sorgen kan være glade

i håbet om den nye himmel og den nye jord,

du som med Faderen og Sønnen lever og regerer,

én sand Gud fra evighed til evighed.

Bøn til 28. oktober 2018

Kære almægtige himmelske Fader! Vi takker dig for denne morgen, for den ekstra time i nat, for alle gode gaver du skænker os frit og kvit. Tak for dit skaberværk, for solen og månen, som du har sat så tæt på os, så de kan lyse, som de skal og så tilpas, så det er godt og rart for os. Tak for ethvert venligt ord eller smil, vi oplever.

Herre Jesus Kristus, tak for dine gode og stærke ord til os, også dem, vi i dag skal høre. Hjælp os til at tage imod din nåde og være glade ved at være dine brødre og søstre, glade for at være som børn, der modtager alt og har dyb glæde i det. Og når vi farer vild og bliver store i egne øjne og ringeagter andre, da tak, at du sætter os på plads igen.

Gode Helligånd, trøst os, når vi er nede, og trods alle Jesu ord er tæt på at have mistet håbet. Kom til vort hjerte, kom til vore tanker, kom til hele vort væsen og tænd din kærligheds ild i os. Lad din kraft og visdom og indsigt komme til os dag for dag, og byg din menighed op som et fællesskab i enighed,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regererer, én sand Gud fra evighed til evighed.

Først: bønskrift fra 1610

På bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke fandt man i året 1610 følgende tekst:

Herre, du véd bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel.

Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.

Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.

Gør mig eftertænksom, men ikke trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig 

Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du véd, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste.

Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.

Jeg vover ikke bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.

Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud - men et surt og tvært gammelt menneske er et af djævlens mesterværker.

Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.

Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem."

Bøn til trinitatis søndag 2018

Herre, vor Gud, kære himmelske Fader!

Tak for denne dag og for dette sted, for solens lys og varme, for fællesskabet. Tilgiv os for Jesu skyld alt ondt, vi har tænkt, sagt og gjort. Vær barmhjertig, også når vi har været ubarmhjertige over for andre. Vær os for Jesu skyld en nådig dommer.

Herre Jesus Kristus, Guds Søn, tak at du beder for os, når vi af hjertet gerne vil elske dig og følge dig. Tak fordi du gik ind i din Fars frelsesplan fra evighed af, den plan ved din død at åbne tilgivelsens kilde af din nåde alene.

Herre, Gud Helligånd, vi kan ikke tro af os selv. Men vi takker dig, fordi du har kaldet os ved evangeliet, at du samler og oplyser og helliger hele dit folk på jorden og bevarer os hos Jesus Kristus i den ene, sande tro,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud, fra evighed til evighed.

Bøn til 2. søndag efter påske

Kære almægtige Far i himlen!

Tak for denne morgen, tak for hver ny morgen som en gave fra dig!

Tak for fællesskabet her, for dit Ord, tak for salmer og musik!

Tak for søndagen, hvor du godtgjorde, at Jesus din Søn virkelig er Herre, det gjorde du ved at lade ham opstå fra de døde.

Herre Jesus, tak fordi du er vores hyrde midt mellem alle stemmer, som vil være vore hyrder. Vi prøver at følge dig. Hjælp os til at blive ved med det.

Tak fordi du hjælper os igennem alt mudder, al sump af bekymringer, synd, misforståelser, ængstelser.

Gud Helligånd, opkvik os i dag, så glæde og fred og ro fylder os, så vi kan slappe af fra alle mulige krav og stole på, at vor hyrde Jesus er nok for os.

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn til skærtorsdag 2018

Kære Herre Jesus Kristus,

Vi priser dig, fordi du gav os dit legeme og blod i din nadver, at du trods den tilsyneladende adskillelse er  os så nær, at du lader dit blod rulle i vore årer, når vi drikker den vin, du skænker!

Tak fordi du lod dig blive som en slave for hele verden for at bringe forsoning og tilgivelse og fred og glæde i Helligåndens kraft!

Tak fordi du med dit løfte i nadveren om tilgivelse af vore synder har givet os nøglen midt i al elendighed, al ulykke, til frihed fra alle lænker til dit nye liv med din opstandelses kraft!

Hjælp os til at være nærværende over for hinanden, som du var, så vi af hjertet tilgiver andre deres gæld til os. Styrk os i kærligheden, som kommer fra dig, som er Kærligheden og Livet,

Du, som med Faderen lever og regerer i Helligåndens enhed, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Bøn i fastetiden 2018

Kære himmelske Fader!

Vi kommer frem for dig med tak, fordi du kommer os i møde hver eneste dag og tager imod os og tilgiver os, hver gang vi har forbrudt os mod dig og vore medmennesker!

Tak, fordi du elsker hvert enkelt menneske uendelig højt og sendte din eneste Søn for at dø i vort sted, for at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Tak at du kender hver eneste af os i vrimlen og kender vores nød, vore sorger, vor fortvivlelse.

Herre Jesus Kristus, giv os altid dit levende vand, så det bliver en kilde, som vælder med vand til evigt liv, så vi aldrig virkelig skal tørste igen.

Gode Helligånd, åbn kilden i os, og hjælp os til altid at huske, at vi ikke har kilden i os selv, men du må åbne den kilde inde i os.

Tak at du tager bolig i os med Faderen og Sønnen, én sand Gud fra evighed til evighed.

Bøn i efteråret 2017

Kære almægtige himmelske Fader, himlens og jordens, det synliges og det synliges Skaber! Tak for høsten, som du lader jorden frembringe! Tak for efteråret med tid til at falde til ro oven på en hektisk sommer. Tak for det, vi i dag fordyber os i, at vi er her midlertidigt, sådan som løvhytten er en meget midlertidig bolig. Tak fordi du ved din Søn fører os frem mod dine evige boliger hos dig til sidst.

Herre Jesus Kristus, verdens lys, tak fordi du oplyser os i sjæl og sind, så vi bliver klare over det mørke, der også er i os. Tak, at du tilgiver, når vi af hjertet angrer og fortryder. Vi beder:  Forbarm dig over os.

Gud Helligånd, kom til os, kom til vore hjerter og tanker og vores liv i det hele taget, rør ved os, tænd os med din kærligheds og sandheds ild! Velsign vores gudstjenester, Bodil, som skal prædike og os som skal lytte,

Du som med Faderen og Sønnen lever og regerer fra evighed til evighed.

Bønner fra juleaften 2016

Juleaften

Kære himmelske Fader!

Vi takker og priser dig, fordi du sendte dine kære Søn Jesus Kristus til jorden og lod ham blive et menneske som os.

Tak for din omsorg for os, tak at du trøster os, når vi kommer til dig og råber om hjælp.

Tak nu for juleevangeliet med den glæde, som englen forkyndte for hyrderne ude på marken.

Vi er også på hver vores mark, inde eller ude; kom du til os med juleglæden til i dag, i morgen og enhver tid.

Tak, Herre Jesus, fordi du fornedrede dig selv til at blive et menneske og boede hos os.

Tak, du som er underfuld, tak for alle undere, du har gjort for os,

Tak, at du er vores rådgiver, så du leder os i sandhedens og kærlighedens spor.

Tak, at du kom for at frelse os, der er fortabte i os selv,

Og for at tilgive os al uretfærdighed, vi har.

Du gode Helligånd, hellig og velsignet, udsendt fra Faderen og Sønnen, kom og rør os, kom og rør vort hjerte, kom og rør vort sind og tanker, kom og rør vor hele eksistens, og skab en juleglæde, som ingen kan tage fra os, du treenige Gud, som var og er og bliver én sand Gud, fra evighed og til evighed.

***

Nytårsdag

Kære himmelske Fader!

Vi takker dig for det gamle år med alt, hvad det indeholdt, for alting samvirker til gode for dem, der elsker dig. I denne tro lægger vi med sindsro det gamle år fra os og vender os mod det nye. Vi takker dig for det nye år, som ligger foran os med timer, dage og måneder.

Vi kommer med vor uro over det, vi har forbrudt os med mod dig og mod andre. Tak, at du skaber uro i vort sind, så vi bekender vore synder. Tilgiv os for din Søns Jesu Kristi skyld.

Vi takker dig, Herre Jesus Kristus, fordi du kom og igen og igen kommer til os og sætter os fri af vor skyld. Tak, at du ved troen på dig befrier os til at leve efter din vilje. Tak, at du i dåben har gjort os til dine brødre og søstre, til Guds børn.

Du Guds Ånd, hellig og mægtig, vi takker dig for, at du sukker med os, når vi ikke kan finde vejen frem. Kom og rør ved vort hjerte, så DU forvandler os, kom og rør ved vort sind og tanke, kom og rør ved hele vor tilværelse,

Du som med Faderen og Sønnen er den eneste sande Gud, fra evighed til evighed.

***

Første søndag efter Helligtrekonger

Kære himmelske Fader!

Vi takker dig uophørligt, fordi du lod din Søn Jesus opstå påskemorgen,

Og at du giver os del i hans evige liv allerede nu og her!

Tak, fordi du ved ham frelste os fra synden og dens magt,

Da han døde for verden.

I den tro kommer vi med vores liv med det, vi har forvoldt af ondt over dig og hinanden. Vi beder dig: Tilgiv os for Jesu skyld, og hjælp os til at tro på din tilgivelse og ikke tvivle om den.

Herre Jesus Kristus, dødens overvinder, vi beder dig forvandle os ved din Ånd, så vi ikke ligger under for andre myndigheder og holdninger og magter i verden, du hvis myndighed overgår alle andre så højt som himlen er over jorden.

Gode stærke Helligånd, virk i os ikke at have højere tanker om os selv, end vi bør have, men at vi altid må komme tilbage til at bedømme alt ud fra troen på Jesus Kristus og frelsen ved ham.

Styrk nu os som menighed, Jesus Kristus, som lemmer på dit legeme, og hjælp os alle til at virke med det, du har givet os til menighedens liv og vækst,

Du som med Faderen lever og regerer i Helligåndens enhed, én sand Gud, fra evighed og til evighed.

***

Sidste søndag efter Helligtrekonger

Kære almægtige, himmelske Fader!

Vi takker dig af hele vort hjerte for alt, hvad du hver dag skænker os: nattens søvn og hvile i ro, mad og tøj og sko og alle fornødenheder, og at du skabt en udvej af alt mørke, som kommer fra os selv og uden for os selv, da du sendte sin Søn for at frelse os!

Tak at du på bjerget åbenbarede hvem Jesus virkelig er: din egen Søn, som taler ord af dine ord.

Herre Jesus Kristus, tak at du har talt dit ord så rigeligt, så det flyder som en vinmark er fyldt med vindruer. Tak fordi dit ords frugt aldrig hører op, men at der altid er klaser af håb til os. Giv os nu i dag blot noget af frugten fra dit ord, så håbet stiger i os til evigt liv.

Styrk os i håbet om, at du til sidst vil komme i herlighed i din guddommelige kraft og dog i dit menneskelige legeme, som Herre over både levende og døde. Tak at du i dag styrker os og mætter os med dit ord og dig selv i nadveren.

Du Gud Helligånd, kom og opliv os, når vi er døde i vore synder og har gjort så meget for at ødelægge livet for os selv og dem omkring os. Gør det under at bringe forsoning til os, byg os op som menighed, så vi styrkes sammen i troen, håbet og kærlighed,

du som med Faderen og Sønnen lever og råder, fra evighed til evighed.

***

Skærtorsdag

Kære Herre Jesus Kristus!

Vi takker dig for, at du har indsat nadveren som en gave til trøst for dine disciple og for alle kristne, tak at du har givet os nadveren som det sted, hvor vi med sikkerhed ved, at du trøster og styrker os.

Tak, at når vi tror, at du rækker os syndernes forladelse i brødet og vinen,

kan hverken synden eller noget andet bringe os til at fortvivle.

Tak fordi du i nadveren rækker os løftet om at være ét med os.

Hjælp os nu, Herre, til at samle vort sind og til i tillid at holde os de ord, du siger, og trøste os ved det, du siger og rækker os.

Vi beder dig, foren os troende gennem dit legeme og blod, at vi må blive bevaret i enighed i lære, i tro og liv, så verden må få trang til at komme til tro på dig.

Du, som igennem sakramentet gør os delagtige i ét brød, så vi alle er ét brød og ét legeme, bevar os fra derefter at ville være et korn for hver for sig, bevar os fra det, så vi i stedet har ét sind, én lære, én tro.

Men først og fremmest tak, fordi vi i nadveren helt kan slappe af fra at ville præstere noget. Og hjælp os til at lægge alle bekymringer bort og overgive os i tro til dig.

Vi er svage, styrk os; vi er syndere, tilgiv os, vi er kede af det over så mange ting, trøst os fra dag til dag, og trøst os i dag på en særlig måde, når vi modtager dit legeme og blod,

du, som Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed!

***

Palmesøndag

Kære himmelske Fader! Vi takker dig for denne palmesøndag, hvor solen stiger højt på himlen, hvor alt gror og vokser og folder sig ud som for at ære din Søn!

Herre Jesus Kristus, du vor Konge, tak for dit rige, som ikke er som denne verdens riger, tak for dit i det ydre fattige, men milde rige.

Vi priser dig for det navn, du har fået, navnet over alle navne, Gud og Herre, så vi nu kan tilbede dig, som er fuldt ud menneske og fuldt ud Gud.

Vi takker dig for alt det du giver os, din retfærdighed, og det at vi ved troen og dåben er blevet dine brødre og søstre, at du deler din kongelighed med os. Hjælp os til at leve ud fra denne høje stilling, du har givet, som dig!

Gode Helligånd, vi er svage, styrk os; vi er syndere, tilgiv os, vi er kede af det over så mange ting, trøst os fra dag til dag,

Du, som Faderen og Sønnen lever og regerer fra evighed og til evighed!

***

2. påskedag

'

Kære Herre Jesus Kristus,

verden kan få os til at føle, at vi er forladt med vores tro på dig, verden kan få os til t føle os ensomme med vor tro på dig.

Og du ved, at vi kan føle, at mennesker har forladt fællesskabet, og at det gør ondt, når vi kommer til at tænke for meget over det.

Men vi takker dig, fordi du er hos os, når vi samles i dit navn,

At du virkelig er her med al din magt.

Og vi beder: udslet med din store magt alt, hvad vi har forbrudt os mod dig og mennesker, tilgiv det for din død på korset.

Tak at du døde for min skyld, for vores skyld.

Tak at du ikke blev i graven, men er opstået, virkelig opstået.

Tak fordi du lader det brænde i vore hjerter, når vi hører, hvad du taler.

Vi kommer, som dem vi er, du kender os hver især, som fuglen kender sine hver af sine unger. Rør ved os, som er nedbøjede af sorg, af fristelser, af bekymringer, kom midt i alt det skrøbelige og udgyd din opstandelseskraft over os,

Du som med Faderen lever og regerer i enhed med Helligånden, én sand Gud fra evighed til evighed.

***

6. søndag efter trinitatis

Kære himmelske Fader!

Vi takker dig for denne nye dag til et nyt liv med dig!

Tak for solen, varmen, dagen til at arbejde i, natten til hvile.

Tak for alt, hvad du har skabt så fantastisk, at vores fantasi slet ikke slår til.

Jesus Kristus, vor guddommelige Frelser og Forløser fra synd og død og Satans rige, vi vender os til og beder dig beskytte os mod den ondes angreb og overgiver os i din hånd.

Vi takker dig for, at du er opstået og dermed for altid har vist, at du har magten over alle ting.

Tak at vi er befriet fra at lade synden herske over os. Tak, at du er den, der skal herske over os. Vi stiller os til tjeneste for dig, som redskaber for dig og dit rige.

Du Gud Helligånd, du der gør os, der var døde, levende!

Helbred vore sår, giv lægedom, led os dag for dag med dine vink og tilskyndelser, og trøst os, når vi tynges af vor synd og af sorger Kom iblandt os, fyld os med din kraft, lev i os, så vi ubesværet lever, som du vil, vi skal leve,

Du, som med Faderen og Sønnen lever og regerer fra evighed til evighed.

***

7. søndag efter trinitatis

Kære himmelske Fader! Tak for din almagt, hvormed du sørger rigeligt for os. Vi takker dig for nattens søvn og hvile og for denne nye dag, som du har skabt. Tak for alle dine overstrømmende gaver, sengen derhjemme, tøj og sko, mad, drikke, og alle fornødenheder.

Herre Jesus Kristus, tak fordi du standsede ikke bare ved det træ, Zakæus sad i, men at du også standser der, hvor vi har sat os. Tak fordi du elskede os først og skaber et helt nyt liv i os. Tak fordi du har sat os fri fra syndens, dødens og Djævelens tyranni, så vi er dine brødre og søstre.

Gud Helligånd, kærligheds og sandheds Ånd, kom til os, kom til vore hjerter, vore tanker og hele vort væsen, og lad vor sjæl brænde med din kærligheds ild,

du som med Faderen og Sønnen lever og regerer fra evighed til evighed.

***

8. søndag efter trinitatis

Kære almægtige, himmelske Fader, tak for denne nye dag, som du har skabt og skænket os, for alle gode gaver du rundhåndet strør ud til os dag for dag! Vi takker dig for din Søns Jesu Kristi dag, opstandelsens dag, for søndagen til hvile og fællesskab i menigheden, for ordet, du taler til os. Mest af alt takker vi dig for, at vi er dine børn ved troen på din Søn og ved dåben. Tak, at vi må kalde dig vor Far i tillid.

Herre Jesus Kristus, tak for hvert af dine rene og salige ord, du har talt, som er ånd og liv til os netop nu, når vi hører dem! Åbn vore sind og tanker for, hvad du vil tale til os. Hjælp os at holde os alene til dig, vor gode Hyrde, og luk vore hjerter og ører for dem, der taler smukke og glatte ord, men som fører os bort fra dig. Tilgiv os, når vi har lyttet til falsk tale om dig! Vogt os hver især for den falske lære, der vil forføre os bort fra dig!

Gode Helligånd, vi ønsker kun at drives af dig, dag for dag, og dagen igennem. Tak fordi du gør os i stand til at bede og råbe til vor himmelske Far, og tale i barnlig tillid til Ham, og således styrkes i, at vi virkelig er Guds børn. Hjælp os til i alle ting at leve som Guds børn med din hjælp, din vejledning, styrke; tilgive os, når vi falder, og trøst os, så vi frimodigt lever som Guds børn, indtil vi bliver til evig tid salige,

ved Jesus Kristus, vor Herre, som med Faderen og i enhed med dig, Gud Helligånd, lever og regerer fra evighed til evighed. Amen.

***

3. september 2017

Bøn til søndagen i søndags inspireret af læsningerne til 12. søndg efter trinitatis, fra Salme 115, 2. Korinterbrev 3,4-9 og Markusevangeliet 7,31-37 (Jesus helbreder en, der er stum):

Kære almægtige, himmelske Far! Vores hjælp og vores skjold mod det, der vil ødelægge os! Det vil vi takke og prise dig for, vi giver dig æren, for du er god og du er trofast. Hjælp os altid at stole på det.

Herre Jesus Kristus, i os selv duer vi ikke til noget, men gør du os duelige til at tjene dig på bedste måde. Tak fordi der ingen fordømmelse er i dig, men kun din grænseløse kærlighed. Nu beder vi: Luk vore ører og luk vore hjerters øjne op, så vi ser din herlighed, som overgår alt, der ellers skinner for en tid. Tak for den herlighed vi har set i det små eller i det store, når du har gjort undere for os.

Gud Helligånd, vejled os, trøst os, styrk os, så du lever i os og nyskaber os fra dag til dag og dagen igennem, du som Faderen og Sønnen lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed.

Karl Barths bøn

Jeg vil gerne gengive en bøn, skrevet af Karl Barth. Barth var den store dogmatiske tænker. Han er jo kendt netop som den dogmatiske tænker, der har udgydt sig på et titusindtal af sider om alt mellem himmel og jord. Men i denne bøn er han nede på jorden:

Herre, vor Gud!

Når vi er bange, så lad os ikke fortvivle.

Når vi er skuffede, så lad os ikke blive bitre.

Når vi er faldet, så lad os ikke forblive liggende.

Når det er ude med vor forstand og vore kræfter,

så lad os ikke omkomme.

Ned, lad os mærke din nærhed og din kærlighed,

som du jo har lovet netop dem,

hvis hjerte er ydmygt og sønderknust,

og som frygter for dit ord.

Til alle mennesker er din kære Søn jo kommet,

som til dem, det er sådan fat med.

Netop fordi det er sådan fat med os alle,

blev han født i stalden og døde på korset.

Herre, opvæk os alle og hold os vågne

til denne erkendelse og bekendelse.

Og nu tænker vi på alt mørke og al lidelse i vor tid,

på de vildfarelser og misforståelser,

som vi mennesker plager os med,

på alt det hårde, som så mange må bære trøstesløst,

på de store farer, som verden er truet af

uden at vide råd om, hvorledes den skal møde dem.

Vi tænker på de syge og evnesvage,

på de fattige, de fordrevne, undertrykte,

på dem, der lider uretfærdigt,

på børnene, der ingen eller ingen rette forældre har.

Vi tænker på alle, der er kaldet til at hjælpe

så langt, som mennesker kan hjælpe:

på statsmændene i alle lande,

på dommerne og embedsmændene,

på lærerne og pædagogerne,

på de mennesker, der skriver bøger og i aviser,

på lægerne og sygeplejerskerne,

på dit ords forkyndere i de forskellige kirker og menigheder nær og fjern.

Lad dit lys skinne klart for dem og os -

langt klarere end hidtil -

så vi kan blive hjulpet.

Alt dette beder vi i Frelserens navn,

hvori du allerede har hørt os

og atter og atter vil høre os. Amen.

Karl Barth, citeret efter Gerhard Pedersen: Glæden ved stilheden (1989), s.54-55.

Seneste kommentarer

12.08 | 09:41

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

11.06 | 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

22.09 | 17:58

Kære Johannes Endnu engang tak for disse sange. Der er ikke så mange vi kender på dansk. Jeg fandt en engelsk Above all names. Men hvor er det nogle rige tekster de har i deres lovsange.

01.12 | 17:13

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

Del siden